AlkuSavon rykmenttiHenkikomppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Henkikomppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 63 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 49 % koko komppanian vahvuudesta 127 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-91, 1693-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Lars Jorenson Pahloin 1 1 1. korp Lars Jöransson Palain Mikkeli
2 Daniell Sigfredson Rachikain 43 Daniell Rahikain
4 Påhl Larsson Hajain 3 3 9 Påhll Larson Haijain Ristiina Haikola, Såckala
41 3 Påhl Haiain
42 3 Påhl Hajain
7 Dawid Mattson Laitinen 3 3 53 Dawidh Mattzson Laitin Ristiina Kapola, Lydikala
43 Dafwidh Laitiain
13 Grels Grelson Kurf:in 19 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
20 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
23 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
41 3 Greelss Kurfwinen
42 3 Grelz Kurfwinen
14 Jören Simonson Karstuin 19 3 Jören Simonsson Kirstuin
20 3 Jören Simonsson Kirstuin
25 3 Jöran Simonson Karstinen
26 3 Jören Simonsson Karstinen
40 3 Jöran Simonsson Karstinen
41 3 Jöran Karstinen
15 Anders Peerson Räihä 25 3 Anders Persson Ruihuu
26 3 Anders Peersson Ruihu
40 3 Anders Persson Ruihu
18 Thomas Peerson Kaipiain 40 2 Thomas Peersson Kaipiain
19 Erich Hinderson Rahuin 40 3 Erich Hendersson Rahunen
21 Mattz Mårthens: Peukain 38 3 Mattz Peyköynen
39 3 Mattz Pöyköynen
24 Petter Anniain 3 3 1 Peer Persson Anniain Ristiina Parckatnemj, Hauska, Tiusala
27 Anders Hämäläin 43 Anders Hämelein
44 Anders Hämmälein
28 Anders Wäisäin 3 3 55 Anders Anderson Wäisäin Ristiina Tarhoila
30 Sigfred Påhl Karhinen 43 Sigfredh Påhlson Kerrin
31 Michell Larson Williaken 3 3 4 Mich Larson Williackain Ristiina Tarhoila, Paakinemj, Lappilamäkj
32 Mårthen Larson Huttuin 3 3 54 Mårthen Larsson Huttuin Ristiina Huttula, Outila
33 Hindrich Bullj 3 3 76 Hindrich Axelson Bulle Ristiina Råjnilanemj, Härckälä, Latssoila, Mäckälä
34 Erich Staffanson Tiusain 40 3 Erich Staffansson Tiusain
41 3 Erich Tiussain
42 3 Erich Tiusain
35 Johan Johanson Arpiain 3 3 12 Johan Johanson Arpiain Ristiina Pättilä
38 Staffan Anderson Kurf:in 43 Staffan Anderson Kurfwin
44 Staffan Andersson Kurfwin
39 Cnut Cnutson Tarkoin 40 3 Cnuth Cnutsson Tarkiain
41 3 Cnut Tarkiain
42 3 Cnuth Turkinen
41 Lars Jörenson Ihalain 3 3 78 Lars Jöranson Ihalainen Ristiina Kähnemj, Tijrrola, Magkoila
42 3 Jöran Karstinen
44 Bertill Christ:rs. Karial: 43 Berttill Christerson Karialain
44 Bertell Christersson Karial:n
46 Michel Mårthenson Himain 3 3 80 Michell Mårthenson Himmain Ristiina Magkoila, Heininemj, Juckarila, Sattila
47 Peer Mattson Pettin 43 Peer Matsson Pättuin
44 Pehr Mattzsson Pattuin
48 Jören Jörenson Hauska 3 3 74 Jöran Jöranson Hauska Ristiina Pättilä, Taipal
50 Joseph Mattson Ållinen 37 3 Joseph Mattsson Ollinen
38 3 Josep Ållinen
39 3 Josep Ållinen
43 Joseph Matson Ållin
44 Joseph Mattzsson Ållin
51 Mattz Peerson Witziain 3 3 10 Mattz Person Witzsiain Ristiina Jufwola, Kuomiolax, Öwässj
52 Johan Sigfredson Pundain 41 3 Johan Pundain
42 3 Johan Pundain
54 Lars Anderson Ålkoin 3 3 17 Lars Anderson Ålckoinen Ristiina Ahlasjärfwj, Laurikala
56 Adam Peerson Tiusain 19 3 Adam Pettersonn Tiusain
37 3 Adam Pettersson Tiusain
65 Petter Petterson Walkåin 40 3 Pehr Persson Walkoin
66 Lars Jönson Räpo 3 3 16 Lars Jönson Räppo Ristiina Minckilä, Hyttölä
67 Mattz Mattson Parka 43 Matz Matson Päckain
68 Påhl Hinderson Säppäläin 40 3 Påhl Hindersson Säppelein
42 3 Påhl Säppel:
71 Påhl Johanson Hämäläin 40 3 Påhl Johansson Hämälain
41 3 Påhl Hämmälain
42 3 Påhl Hämmel:
76 Bertill Anderss: Ålkoin 43 Berttill Anderson Ållikain
79 Mattz Påhlson Packarin 43 Matz Backarin
44 Mattz Backarin
80 Johan Johanson Pahlain 43 Johan Johanson Paalain
44 Johan Johansson Palain
81 Jacob Erichson Ingermanland: 19 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
20 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
23 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
40 3 Jacob Erichsson Ingermanländer
41 3 Jacob Ingermaleder
42 3 Jacob Ingermanländ:r
83 Erich Michellson Pippurj 40 3 Erich Michelsson Pippurin
41 3 Erich Pippori
42 3 Erich Pippuri
86 Hindrich Clemetson Kämäl: 3 3 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin Mäntyharju Lachnanemj, Safwinemj
87 Jacob Clemetson Lepisto 43 Jacob Clemetson Läpisto
88 Lars Jacobson Huchtain 33 3 Lars Jacobssonn Huchtiain
36 2 Lars Huchtiain
90 Simon Sigfredson Hånnj 43 Simon Simonson Hanno
91 Simon Cnutson Walliaka 3 3 58 Simon Cnuthson Walliakain Ristiina Marjanemj, Taifwola, Ållickala
93 Jören Carlson Mannin 43 Påhl Larson Ållikain
95 Påhl Månson Ihalain 1 1 92 Påhl Månsson Ihalain Mikkeli Åhensalo
43 Påhl Ihalain
96 Johan Mårthenson Haloin 36 3 Johan Haloin
98 Samuel Mårthenson Låtta 3 3 136 Sammuel Mårthenson Låtta Hirvensalmi Kuitula, Tyllickala
100 Mattz Jacobson Martin 43 Matz Jacobson Marttin
44 Mattz Jacobsson Martin
102 Jören Thomason Mannin 3 3 108 Jöran Thomason Mannin Hirvensalmi Malwalammj, Hurula
104 Thomas Christerson Karial:n 3 3 130 Thomas Christerson Karjalain Hirvensalmi Hirfwisalmj, Peurenby
105 Lars Larson Hångain 40 3 Larss Larsson Hångain
41 3 Lars Hongain
42 3 Larss Hångain
107 Påhl Hanson Hasain 41 3 Påhl Hassain
42 3 Påhl Hasain
109 Michell Larson Pylckein 3 3 131 Michell Larsson Pölckin Hirvensalmi Peurenby, Ripatila
40 3 Michel Larsson Pylkein
110 Johan Clemetson Kärämes 43 Johan Cnutsson Kärämees
114 Hindrich Christerson Karial: 19 3 Hendrich Christerson Karial:n
20 3 Hendrich Christerson Karial:n
25 3 Hindrich Christerson Karjalain
43 Hendrich Christerson Karial:n
44 Hindrich Christersson Karial:n
117 Mattz Jönson Höltäin 37 3 Matts Jöransson Höltä
38 3 Mattz Höltä
39 3 Mattz Höltä
118 Johan Peerson Raska 37 3 Johan Persson Raska
38 3 Johan Raska
39 3 Johan Raska
43 Johan Peerson Raaska
44 Johan Pehrsson Raska
122 Jören Hinderson Måinka 3 3 46 Jöran Hinderson Månika Hirvensalmi Lachnamäkj, Månikala
36 2 Jöran Mänicka
43 Jören Henderson Monnika
123 Christer Jacobson Hinska 3 3 126 Christer Jacobson Hinska Hirvensalmi Lahnama, Pelckälä
124 Johan Cnutson Hämäläin 37 3 Johan Cnutsson Hämeläin
38 3 Johan Hämmäl:in
39 3 Johan Hämmäläin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Henkikomppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 127 255

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
23 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
25 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
26 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
33 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1693 .. 1.6.1693 (Narfven) - 1108, 1127, 1145
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021