AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 22 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 22<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hangastenmaa, Hartikkala, Taipale (Ristiina)
2. korpraalin ruotu

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jöran Jöransson Knuutilainen mainittu 1695 4.1700 Vanha rykmentti 1685 1
Henrik Axelsson Bulle 4.1700 1.8.1700 ruotu 33 varusmestari 2
Anders Väisänen 11.12.1700 2.1704 ruotu 28 varusmestari 3
Pål Hansson Haaso+D1207nen 2.1704 mainittu 1709 ruotu 107 4
Mats Jöransson Rouhiainen 8.11.1711 ruotu 11 5
Zakris Kurlander 8.11.1711 15.3.1713 ruotu 11 6
Staffan Airikainen 15.3.1713 mainittu 1721 toinen ruotu 7
Sven Björkegren 3.1722 14.3.1749 Länsi-Göötanmaalta 8
Olof Lenman 14.3.1749 30.1.1760 9
Aron Kristian Brummer 30.1.1760 30.3.1769 10
Karl Johan Gadding 30.3.1769 9.4.1771 ruotu 107 11
Magnus Teodor Gadding 22.6.1771 30.6.1778 ruotu 37 12
Johan Stadig 8.10.1778 4.4.1797 täydennysmies 64/66 13
Gabriel Lapp 4.4.1797 3.10.1804 täydennysmies 20/22 14
Petter Rot 3.10.1804 mainittu 1807 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 20 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Mats Lax Leinonen 28.2.1774 21.2.1780 2,1
Anders Blomberg 28.2.1774 31.3.1782 ruotu 20 3,2
Gabriel Lappalainen 12.3.1783 12.3.1783 4,3
Tomas Honkanen 17.3.1784 17.3.1784 5,4
Krister Kokkonen 14.2.1785 6,5
Petter Kork 23.2.1786 8.12.1789 7,6
Gabriel Lappalainen 8.3.1790 8.3.1790 8,7
Tomas Kork 16.3.1790 9,8
Gabriel Lapp Lappalainen 1793 4.4.1797 ruotu 22 10,9
Aron Bred 1803 mainittu 1806 11,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Zachrias Curlander
Katselmus 1716 23.10.1716
Staffan Aurikain Sawulax och Randasalmi Socken 31 6 gifter (1710) 1685
Katselmus 1719 31.10.1719
Staffan Avickain
Katselmus 1720 15.9.1720
Staphan Airikain Sawålax 34 17 1 (1703) 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Staffan Airikain Safvolax 35 18 1 (1703) 1686
Katselmus 1735 14.6.1735
Swen Biörckengreen Westergyllen 42 26 gifft (1709) 1693
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Olof Leenman
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Olof Linman
Katselmus 1758 16.2.1758
Olof Lenman 9 (1749)
Katselmus 1763 3.2.1763
Aron Christ: Brummert Sysmä 27 11 ogift (1752) 1736
Katselmus 1767 18.8.1767
Sven Biörckengren 14.3.1749 hylättiin
Olof Lenman 14.3.1749 renki 30.1.1760 sai eron
Aron Christian Br__er Sysmä Sockn 31 15 ogift 30.1.1760 otettu 1736
Katselmus 1772 26.3.1773
Magn: Th: Gadding majoittaja
Katselmus 1775 21.8.1775
Fried: Christian Brummer majoittaja 30.3.1769 esikuntaan
Carl Johan Gadding 30.3.1769 ruodusta 107 9._.1771 Savon jääkärijoukkoon
Mag: Theådor Gadding 22.6.1771 ruodusta 37
Katselmus 1778 7.9.1778
Magn: Theodorus Gaddin majoittaja saa palkan 30.6.1778 majoittajaksi
-
Katselmus 1782 11.7.1782
-
Johan Stadig Christina 27 3 3/4 ogift 5 6 1/2 8.10.1778 täydennys­mies 64/66 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Stadig Christina 30 6 3/4 gift 5 6 1/2 (1779) 1755
Katselmus 1788 29.9.1788
Joh: Stadig Christina 33 10 gift 5 6 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Stadig Christina 34 11 gift 5 6 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Stadig Christina 35 12 gift 5 6 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Stadig Wiborg 39 16 gift 5 6 1/2 (1779) 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Stadig 4.4.1797 kuoli
Gabriel Lapp Christina 27 5 gift 5 9 1/2 4.4.1797 täydennys­mies 20/22 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Gabriel Lapp Christina 30 8 gift 5 9 1/2 (1793) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Gabriel Lapp Christina 33 11 gift 5 9 1/2 (1793) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Zachrias Curlander  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Staffan Aurikain (1710) 31 Sawulax och Randasalmi Socken
  6 gifter 1685
Katselmus 1719 31.10.1719
Staffan Avickain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Staphan Airikain (1703) 34 Sawålax
  17 1 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Staffan Airikain (1703) 35 Safvolax
  18 1 1686
Katselmus 1735 14.6.1735
Swen Biörckengreen (1709) 42 Westergyllen
  26 gifft 1693
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Olof Leenman  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Olof Linman  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Olof Lenman (1749)
  9
Katselmus 1763 3.2.1763
Aron Christ: Brummert (1752) 27 Sysmä
  11 ogift 1736
Katselmus 1767 18.8.1767
Sven Biörckengren  
14.3.1749 hylättiin
Olof Lenman 14.3.1749 renki
30.1.1760 sai eron
Aron Christian Br__er 30.1.1760 otettu 31 Sysmä Sockn
  15 ogift 1736
Katselmus 1772 26.3.1773
Magn: Th: Gadding   majoittaja
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Fried: Christian Brummer   majoittaja
30.3.1769 esikuntaan
Carl Johan Gadding 30.3.1769 ruodusta 107
9._.1771 Savon jääkärijoukkoon
Mag: Theådor Gadding 22.6.1771 ruodusta 37
 
Katselmus 1778 7.9.1778
Magn: Theodorus Gaddin   majoittaja saa palkan
30.6.1778 majoittajaksi
-  
 
Katselmus 1782 11.7.1782
-  
 
Johan Stadig 8.10.1778 täydennys­mies 64/66 27 5 Christina
  3 3/4 6 1/2 ogift 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Stadig (1779) 30 5 Christina
  6 3/4 6 1/2 gift 1755
Katselmus 1788 29.9.1788
Joh: Stadig (1778) 33 5 Christina
  10 6 1/2 gift 1755
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Stadig (1778) 34 5 Christina
  11 6 1/2 gift 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Stadig (1778) 35 5 Christina
  12 6 1/2 gift 1755
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Stadig (1779) 39 5 Wiborg
  16 6 1/2 gift 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Stadig  
4.4.1797 kuoli
Gabriel Lapp 4.4.1797 täydennys­mies 20/22 27 5 Christina
  5 9 1/2 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Gabriel Lapp (1793) 30 5 Christina
  8 9 1/2 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Gabriel Lapp (1793) 33 5 Christina
  11 9 1/2 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Swen Biörkegren
1733 Swen Biörckegreen
1734 Swen Biörkegren
1735 Swen Biörckegreen
1736 Swen Biörckegreen
1737 Swen Biörkegren
1738 Swen Biörkegren
1739 Swen Biörkegren
1741 Swen Biörkegren
1744 Swen Biörckegreen
1745 Swen Biörckegreen
1746 Swen Biörckegreen
1747 Sven Biörkegren
1748 Sven Biörckegren
1749 Sven Biörkemgren 14.3.1749 hylätty
Olof Lenman 14.3.1749 renki
1750 Olof Lenman
1751 Olof Lenman
1752 Olof Lenman
1753 Olof Lenman
1754 Olof Lenman
1755 Olof Lenman
1756 Olof Lenman
1757 Olof Lenman
1758 Olof Lenman
1759 Olof Lenman
1760 Olof Lenman 30.1.1760 sai eron
Aron Christian Brummert 30.1.1760 otettu
1761 Ar: C: Brummert
1762 Aron Christ: Brummert
1763 Aron Christ: Brummer
1764 Aron Christ: Brummert
1766 Aron Christ: Brummert
1767 Ar: Christ: Brummer lippumies
1768 Aron Christ: Brummer lippumies
1769 Aron Christ: Brummer 16.3.1769 varusmestariksi
Carl Johan Gadding 16.3.1769 ruodusta 107
1770 Carl Johan Gadding
1771 Carl Johan Gadding 9.4.1771 Jääkärijoukkoon
Magnus Theodorus Gadding 22.6.1771 ruodusta 37
1773 Mag: Gadding majoittaja
1775 Magnus Theodor Gadding majoittaja
1776 Gadding majoittaja
1777 Gadding majoittaja
1778 Gadding majoittaja 30.6.1778 sai palkan
-
1779 Johan Stadig 8.10.1778 täydennysmies
1780 Johan Stadig
1781 Johan Stadig
1782 Johan Stadig
1783 Johan Stadig
1784 Johan Stadig
1785 Johan Stadig
1786 Johan Stadig
1787 Johan Stadig
1788 Stadig
1789 Stadig
1790 Johan Stadig
1791 Johan Stadig
1792 Johan Stadig
1793 Johan Stadig
1794 Johan Stadig
1795 Joh: Stadig
1796 Johan Stadig
1797 Johan Stadig 4.4.1797 kuoli
Gab. Lapp 4.8.1797 täydennysmies
1798 Gabriel Lapp
1799 Gabriel Lapp
1800 Gabriel Lapp
1801 Gabr. Lapp
1802 Gabriel Lapp
1803 Gabriel Lapp
1804 Gabriel Lapp
1805 Gabriel Lapp 3.10.1804 kotitilan hoitoon
Petter Roth 3.10.1804 palkkamies
1806 Petter Roth
1807 Petter Roth

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 2 Corporal Jöran Jöransson Knutelain
1696 2 Corporal Jöran Jöranssonn Knutelain
1698 2 Corporal Jöran Jöransson Knutelain
1700 2 Corporal Jöran Cnutilain 4.1700 sai eron
1700 2 Corporal Hendrich Axellson Bullj 4.1700 ruodusta 33
1701 2 Corporal Hindrik Bullj 10.1700 varusmestariksi
1701 2 Corporal Anders Anderssonn Wäisänen 11.12.1700 ruodusta
1702 2 Corporal Anders Andersson Wäsainen
1703 2 Corporal Anders Andersson Wässainen
1704 2 Corporal Anders Anderson Wäsoinen 2.1704 varusmestariksi
1704 2 Corporal Påhl Hansson Hassoinen 2.1704 ruodusta 107
1705 2 Corporal Påhl Hasain
1706 2 Corporal Påhl Hassain
1707 2 Corporal Påhl Hasoin
1708 2 Corporal Påhl Hassain
1709 2 Corporal Pähl Hasoin
1711 2 Corporal Mattz Jöransson Råuhiain 8.11.1711 ruotuun 11
1711 2 Corporal Zaharias Kurlander 8.11.1711 ruodusta 11
1712 2 Corporal
1713 2 Corporal Zachris Curlalnder 15.3.1713 sai eron
1713 2 Corporal Staphan Airickain 15.3.1713 ruodusta
1714 2 Corporal Staffan Airikain
1722 2 Corporal Swen Biörckegreen 3.1722 Länsi-Göötanman kolmikasrykmentistä
1724 2 Corporal Swen Biörckegreen
1725 2 Corporal Sven Biörckegren 12 kk palkka
1726 2 Corporal Swen Biörckgreen
1727 2 Corporal Swen Biörckegren
1728 2 Corporal Swen Biörkegreen
1729 2 Corporal Sven Biörkegreen

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779 17.6.1779
Gadding majoittaja 30.6.1778 sai viran
Johan Stadig Christina 24 8.10.1778 täydennysmies 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Bully 1.8.1700 varusmestariksi
1701_1 Anders Anderson Wäisäin ruodusta 28
1701_2 Anders Anderson Wäisanen
1701_3 Anders Wäijsäynen
1701_4 Anders Wäysäynen
1701_5 Anderss Wäysainen
1701_6 Anders Wäysäynen
1701_7 Anders Wäysäinen corp:
1701_8 Anders Wäysäynen corp:
1701_9 Anders Wäisäinen corp:
1701_10 Anders Andersson Wäisenen
1701_11 Anders Andersson Wäisenen
1701_12 Anders Andersson Wäisenen
1702_1 Anders Andersson Wäisainen
1702_2 Anders Andersson Wäsainen
1702_3 Anders Andersson Wäsainen
1702_4 Anders Andersson Wäsainen

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Sven Biörckengreen 42 26 Katselmus 1735

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
von Krudenerin 69 Sven Biörkegren 26 9 Wästerg:, Skaraborg län, Kåkind härad, Gioo sokn

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
146 Kyllölä 2 Gabriel Lappalain s. 1770
puoliso: Katharina Valdoin s. 1778
lapsia: Anders, Gabriel
Torp: Afsk.Sold:

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1736_3 Gregorii Aminoff Corporal
1736_4 Gregorii Aminoff Corporal
1736_5 Gregorii Aminoff Corporal
1736_6 Gregorii Aminoff Corporal
1736_7 Gregorii Aminoff Corporal
1736_8 Gregorii Aminoff Corporal
1736_9 Gregori Aminoff Corporal
1736_10 Gregorii Aminoff Corporal
1736_11 Gregorii Aminoff Corporal
1736_12 Gregorii Aminoff Corporal
1737_1 Gregorii Aminoff Corporal
1737_2 Gregrii Aminhoff Corporal
1737_3 Gregorii Aminoff Corporal
1737_4 Gregorii Aminoff Corporal
1737_5 Gregorii Aminoff Corporal
1737_6 Gregorii Aminoff Corporal
1737_7 Gregorii Aminoff Corporal
1737_8 Gregorii Aminoff Corporal
1737_9 Gregorii Aminoff Corporal
1737_10 Gregorii Aminoff Corporal
1737_11 Gregorii Aminoff Corporal
1737_12 Gregorii Aminoff Corporal
1744 Swen Biörckegren korpraali
1745 Sven Biörckegreen korpraali
1746 Sven Biörckegren korpraali
1747 Swen Biörckegren korpraali
1756 Olof Lenman korpraali

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Corporal Sven Biörkegreen 16.9.1756
1732 Corp: Swen Biörkegren 2.9.1752
1732 Corp: Sven Biörkegren 16.9.1756 1772
1755 Corporalen Swen Biörkegren 40

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 22 Hindrich Bully
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Majurin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåtth 99 Jöran Jöranson Knutilain Mikkeli Kåtkatwändenkylla, Närfwälä

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hangaistenma
Hardikalaby
Taipalby
Jöran Kurfwin
Jöran Knutil:n
Lars Randal:n
1778 Hangastenma
Hangastenma
Hardikala
Christer Lansi
Gabriel Himain
Simon Knutilain
1801 Hangastenma
Taipal
Hardickalansari
Jacob Heikin
Gabriel Heikin
Sam: Knutilain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
And: Blomberg Christina 14 1/2 ogift 1761
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 20 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Mats Leinoin Lax Christina 17 5/6 ogift 10 4 1762
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Blumberg Christina 20 ogift 11 3/4 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Christ. Korck Christina _4 2 ogift 5 4 1/4 (1786)
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Kårck St: Mickel 25 3 1/2 ogift 5 6 23.2.1786 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Gabriel Lappalain Lapp Christina 24 2 ogift 11 3 1/2 (1793) 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Aron Bred Christina 25 1/2 3 1/2 ogift 5 8 1/2 (1803) 1781
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
And: Blomberg   14 1/2 Christina
  ogift 1761
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 20 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Mats Leinoin Lax   17 5/6 10 Christina
  4 ogift 1762
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Blumberg   20 11 Christina
  3/4 ogift 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Christ. Korck (1786) _4 5 Christina
  2 4 1/4 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Kårck 23.2.1786 otettu 25 5 St: Mickel
  3 1/2 6 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Gabriel Lappalain Lapp (1793) 24 11 Christina
  2 3 1/2 ogift 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Aron Bred (1803) 25 1/2 5 Christina
  3 1/2 8 1/2 ogift 1781

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 20 ja 22 yhteinen varamies numero 11
1777_v Mats Lax
1778_v Mats Lax
1779_v Mats Lax
1783_v -
1784_v -
1785_v Christer Kåckoin 14.2.1785 ruotumies
1786_v Petter Kork
1787_v Petter Korp
1789_v Kårck
1790_v Petter Kårck 8.12.1789 kuoli
Thomas Kårck 16.3.1790 palkkamies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Anders Blomberg 13 28.2.1774 poika 1761
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Anders Blomberg Safvolax Christina 15 3/4 ogift 1761
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 20 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Mats Leinoin Lax 21.2.1780 korvattu
And: Blumberg 19 21.2.1780 palkkamies 1761
Luettelo 1783_v 12.3.1783
And: Blumberg 31.3.1782 sotilaaksi ruotuun 20
-
Gabriel Lappalain 14 12.3.1783 poika kelpaamaton 1769
Luettelo 1784_v 17.3.1784
-
Thomas Hongain 17.3.1784 palkkamies kelpaamaton
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Petter Korsk 8.12.1789 kuoli
Gabr. Lappalain 8.3.1790 renki kelpaamaton
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Petter Korck 8.12.1789 kuoli
Thomas Kårck Christina 20 16.3.1790 palkkamies 1771

KatselmuksetNimetKylätRuotu 21Ruotu 23

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024