AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compganie Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
50 Hans Mardikain
60 Eskell Mardikain
64 Pett. Tusenberg
79 Mårten Snickare
107 And. Åkerman
123 Erich Kihlberg
124 Påhl Plogbihl

Lähde: Nide 8812, sivu 615 Astia

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
50 Hans Mardickain
60 Eskell Mardickain
64 Pett. Tiussenberg
79 Mårten Snickare
107 And:s Åckerman
123 Erich Kihlberg
124 Pohl Plogbihl

Lähde: Nide 8812, sivu 619

Maaliskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 18.3.1736

Martj Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nembde månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: J:b Leijonberg Corporal
25 Olof Wessman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weissell
111 Johan Pajon
117 Sigfred Lautin
118 Tomas Menser

Lähde: Nide 8812, sivu 623

Huhtikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 31.3.1636

Aprill Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: J:b Leijonberg Corporal
25 Oloff Wessman
45 Johan Blomster
57 And:s Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Pajoon
117 Sigfred Laitin
118 Tomas Menser

Lähde: Nide 8812, sivu 626

Toukokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.4.1736

Maij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrand till des Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich Leijonberg Corporal
25 Olof Wesman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Pajon
117 Sigfred Lantin
118 Tomas Mensser

Lähde: Nide 8812, sivu 629

Kesäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.5.1736

Junj Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanst:ds Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich Leijonberg Corporal
25 Olof Wessman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Pajon
117 Sigfred Lantin
118 Tomas Menser

Lähde: Nide 8812, sivu 632

Heinäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.6.1736

Julii Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich J:b Leijonberg Corporal
25 Olof Wesman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Matz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Pajon
117 Sigfred Lantiin
118 Tomas Menser

Lähde: Nide 8812, sivu 635

Elokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.7.1736

Aug: Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanst:d för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich J:b Leijonberg Corporal
25 Oloff Wesman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Paion
117 Sigfred Lantin
118 Tomas Menser poistui
112 Thomas Fort tuli tilalle 28,7,

Lähde: Nide 8812, sivu 638

Syyskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.8.1736

September Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregori Aminoff Corporal
85 Diedr: J:b Leijonberg Corporal
25 Olof Wesman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Ttomas Höök
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weiasell
111 Johan Pajon
117 Sigfred Lantin
112 Tomas Fort

Lähde: Nide 8812, sivu 641

Lokakuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.10.1736

October Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich J: Leijonberg Corporal
25 Oloff Wesman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Pajon
117 Sigfred Lantin
112 Tomas Forth

Lähde: Nide 8812, sivu 644

Marraskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanst:d 27.10.1736

November Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Diedrich Jacb Leijonberg Corporal
25 Olof Wesman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
111 Johan Pajon
112 Tomas Foorth
117 Sigfred Lantin

Lähde: Nide 8812, sivu 647

Joulukuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.11.1736

December Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
22 Gregorii Aminoff Corporal
85 Died: Jacob Leijonberg Corporal
25 Oloff Wessman
45 Johan Blomster
57 Anders Pulfwerberg
84 Tomas Hööck
100 Mattz Bergström
103 Jonas Weisell
117 Sigfred Lantin
111 Johan Pajon
112 Tomas Foort

Lähde: Nide 8812, sivu 650

© Väinö Holopainen 2024