AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 124 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 124<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hurrila, Pöyry (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Knutsson Hämäläinen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1694 1
Olof Pöyry mainittu 1712 2
Pål Plogbil 1722 23.8.1741 3
Anders Björk 1743 18.1.1750 4
Simon Järnberg 26.6.1750 6.4.1766 5
Erik Kock 2.4.1767 7.9.1778 6
Anders Fors 20.12.1779 15.6.1786 täydennysmies 119/120 7
Johan Lemke 1.6.1786 14.6.1788 8
Anders Turk 14.6.1788 10.1790 9
Erik Palm 30.10.1790 15.6.1801 täydennysmies 123/124 10
Anders Rar 15.9.1801 mainittu 1807 täydennysmies 123/124 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 124 varamies
Krister Karjalainen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Nils Turk 20.2.1779 mainittu 1788 3,2
Erik Palm Pylkkänen 1.9.1788 1.12.1789 ruotu 123 4,3
Erik Palm 24.1.1790 30.10.1790 ruotu 124 5,4
Sigfrid Puukko 1.4.1791 6,5
Anders Rar 1792 mainittu 1795 ruotu 124 7,6
Tomas Glad 1803 mainittu 1806 8,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Oloff Bertellsson Pöyry
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Pauhl Plogbijhl Saw. 43 13 gifft (1722) 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Biörck
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Biörk
Katselmus 1751 22.4.1751
Simon Järnberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Simon Järnberg
Katselmus 1758 16.2.1758
Sim: Jernberg 38 8 (1750) 1720
Katselmus 1763 3.2.1763
-
Katselmus 1767 18.8.1767
Påhl Plogbihl 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Biörck 1743 palkka­mies 18.1.1750 hylättiin
Simoin Järnberg 26.6.1750 palkka­mies 6.4.1766 hylättiin
Erich Kock Hirfwensallmi 19 1 gift 2.4.1767 palkka­mies 1748
Katselmus 1772 26.3.1773
Eric Kock 25 7 11 5 (1765) 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Käck Hirfwensalmj _7 8 gift 11 4 2.4.1767 otettu
Katselmus 1778 7.9.1778
Eric Kock Hirfvensalmi 30 11 5/12 gift 5 10 (1767) 7.9.1778 saa eron 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Kock 7.9.1778 sai eron
Anders Forss Hirwens_ _ 2 1/2 ogift 5 6 20.12.1779 täydennys­mies 119/120
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Forss Hirvensalmi 28 5 1/2 ogift 5 6 (1780) 1757
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Turck Hirwensalmi _8 1/4 gift 5 8 (1788)
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Turck Hirfvensalmi 29 1 1/4 gift 5 8 (1788) 1760
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Turk Hirvensalmi 30 2 1/4 gift 5 6 (1788) 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Turck 15.9.1790 kuoli
Erick Palm Hirfwensalmi 29 1/4 4 1/2 ogift 5 7 30.10.1790 täydennys­mies 123/124 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Erich Palm Hirfvensalmi 32 7 1/2 gift 5 7 (1791) 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Eric Palm Hirvensalmi 35 10 1/2 gift 5 7 (1791) 15.6.1801 saa eron 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Eric Palm 15.6.1801 erotettiin
Anders Raar Hirfvens: 31 1/2 1_ gift 5 8 1/2 15.9.1801 täydennys­mies 1773
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Oloff Bertellsson Pöyry  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Pauhl Plogbijhl (1722) 43 Saw.
  13 gifft 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Biörck  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Biörk  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Simon Järnberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Simon Järnberg  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Sim: Jernberg (1750) 38
  8 1720
Katselmus 1763 3.2.1763
-  
 
Katselmus 1767 18.8.1767
Påhl Plogbihl  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Biörck 1743 palkka­mies
18.1.1750 hylättiin
Simoin Järnberg 26.6.1750 palkka­mies
6.4.1766 hylättiin
Erich Kock 2.4.1767 palkka­mies 19 Hirfwensallmi
  1 gift 1748
Katselmus 1772 26.3.1773
Eric Kock (1765) 25 11
  7 5 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Käck 2.4.1767 otettu _7 11 Hirfwensalmj
  8 4 gift
Katselmus 1778 7.9.1778
Eric Kock (1767) 30 5 Hirfvensalmi
7.9.1778 saa eron 11 5/12 10 gift 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Kock  
7.9.1778 sai eron
Anders Forss 20.12.1779 täydennys­mies 119/120 _ 5 Hirwens_
  2 1/2 6 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Forss (1780) 28 5 Hirvensalmi
  5 1/2 6 ogift 1757
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Turck (1788) _8 5 Hirwensalmi
  1/4 8 gift
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Turck (1788) 29 5 Hirfvensalmi
  1 1/4 8 gift 1760
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Turk (1788) 30 5 Hirvensalmi
  2 1/4 6 gift 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Turck  
15.9.1790 kuoli
Erick Palm 30.10.1790 täydennys­mies 123/124 29 1/4 5 Hirfwensalmi
  4 1/2 7 ogift 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Erich Palm (1791) 32 5 Hirfvensalmi
  7 1/2 7 gift 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Eric Palm (1791) 35 5 Hirvensalmi
15.6.1801 saa eron 10 1/2 7 gift 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Eric Palm  
15.6.1801 erotettiin
Anders Raar 15.9.1801 täydennys­mies 31 1/2 5 Hirfvens:
  1_ 8 1/2 gift 1773

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Plogbihl
1733 Påhl Plogbjhl
1734 Påhl Plogbihl
1735 Påhl Plogbjhl
1736 Påhl Plogbjhl
1737 Phol Plogbjl
1738 Phål Plogbihl
1739 Påhl Klogbihl
1741 Påhl Plogpihl
1744 Anders Biörck
1745 Anders Biörck
1746 Anders Biörck
1747 Anders Biörck
1748 And: Biörck
1749 Anders Biörck
1750 Anders Biörck 18.1.1750 hylätty
Simon Järnberg 26.6.1750 palkkamies
1751 Simon Järnberg
1752 Simon Järnberg
1753 Simon Järnberg
1754 Simon Järnberg
1755 Simon Järnberg
1756 Simon Järnberg
1757 Simon Järnberg
1758 Simon Järnberg
1759 Simon Järnberg
1760 Simon Järnberg
1761 Simon Järnberg
1762 Simon Järnberg 6.4.1762 hylätty
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Eric Kåck 2.4.1767 otettu
1768 Erich Kock
1769 Erich Kock
1770 Eric Kock
1771 Eric Kock
1773 Eric Kåck
1775 Eric Kock
1776 Erick Kock
1777 Erich Kock
1778 Erich Kock 8.9.1778 sai eron
-
1779 -
1780 Anders Forss 20.12.1779 täydennysmies
1781 Anders Forss
1782 And: Forss
1783 And: Forss
1784 And: Forss
1785 Anders Fors
1786 Anders Forss 15.5.1786 karkasi
Johan Lämcke 1.6.1786 otettu
1787 Johan Lemke vapaaehtoinen
1788 Lemke vapaaehtoinen 14.6.1788 poistettu
Turck 14.6.1788 täydennysmies
1789 Turck
1790 Anders Turck
1791 Anders Turck _.10.1790 kuoli Ristiinassa
Eric Palm _.10.1790 täydennysmies
1792 Eric Palm
1793 Eric Palm
1794 Eric Palm
1795 Er: Palm
1796 Eric Palm
1797 Eric Palm
1798 Petter Palm
1799 Petter Palm
1800 Eric Palm
1801 Eric Palm 15.6.1801 erotettu
1802 Anders Rar 15.9.1801 täydennysmies
1803 Anders Raar
1804 Mårten Värn
1805 Anders Raak
1806 Anders Raar
1807 Anders Raar

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779 17.6.1779
Eric Kock 8.9.1778 sai eron
-
Adam Pöyry 17.6.1779 palkkamies kelpaamaton
Luettelo 1780 21.2.1780
Anders Forss Hirvensallmi 22 ogift 20.12.1779 täydennysmies 1758
Luettelo 1791 1.4.1791
Ands Turk 15.9.1790 kuoli Ristiinan sairaalassa
Eric Palm Hirfvensalmi 23 30.10.1790 täydennysmies 1768

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1801 katselmusten lopussa
Eric Palm Röt sår på benen 15.6.1801

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Cnutson Hämäläin
1700_11 Johan Cnutson Hemelein
1700_12 Johan Cnutson Hämäläin
1701_1 Johan Cnutson Hämäläin
1701_2 Johan Cnutzson Hämeläin
1701_3 Johan Cnutsson Hemuläin
1701_4 Johan Cnutsson Hemuläin
1701_5 Johan Cnutsson Hemuläin
1701_6 Johan Cnutsson Hämuläin
1701_7 Johan Cnutson Hämuläin
1701_8 Johan Hämuläin
1701_9 Johan Hemuläin
1701_10 Johan Cnutsson Hemelein
1701_11 Johan Cnutsson Hemelein
1701_12 Johan Cnutsson Hemelein
1702_1 Johan Cnutzsson Hämmälein
1702_2 Johan Cnutzsson Hämälein
1702_3 Johan Cnutzsson Hemmelein
1702_4 Johan Cnutzsson Hämmäläin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Påhl Plogbijhl
1727_12 Påhl Plogbijhl
1728_1 Påhl Plogbijhl
1728_2 Påhl Plogbijhl
1728_3 Påhl Plågbijhl
1728_4 Påhl Plogbijhl
1728_5 Påhl Plogbjhl
1735_2 Påhl Plogbill
1735_3 Påhl Plogbill
1735_4 Påhl Plogbill
1735_5 Påhl Plogbill
1735_6 Påhl Plogbill
1735_7 Påhl Plogbihl
1735_8 Påhl Plogbill
1735_8 Påhl Plogbill
1735_9 Påhl Plogbihl
1735_10 Påhl Plogbihl
1735_11 Påhl Plogbihl
1735_12 Påhl Plogbihl
1736_1 Påhl Plogbihl
1736_2 Pohl Plogbihl
1744 And:s Biörk _.1.1742 otettu
1745 And:s Biörk
1746 Anders Biörck
1747 Anders Biörk
1748 And: Biörck
1752 Simon Järnberg
1752b Simon Järnberg
1753 Simon Järnberg
1754 Simon Järnberg
1756 Sim: Järnberg
1767 Erick Kock 1.4.1767 otettu
1768 Erich Kock
1773 Eric Kiäck

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 124 Johan Cnutson Hämäläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
31.3.1694 Narfven Johan Cnutsson Hämeläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1694 .. 1.9.1694 Narven Johan Cnutsson Hämeläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven Johan Hämmäl:in
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven Johan Hämmäläin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Pöyryby
Pöyryby
Hångistå
Grells Ryngä
Jöran Pöyry
Hendrich Hångain
1778 Pöyry
Hurrila
Hurrila
And: Ripatti
Hind: Hongain
Christ: Pöyry
1801 Pöyry
Pöyry
Hurrila
Påhl Pöyry
Påhl Ripatti
Thomas Hångain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 124 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Nils Turck Hirfvens: 19 ogift 10 2 2/3 20.2.1779 otettu 1760
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Nils Turck Hirfvensalmi 21 7/12 ogift 11 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Nils Turck sotilaaksi
Eric Pylkäin Palm _ gift 5 7 1.9.1788 otettu
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Palm Hirfvensalmi 24 1 1/4 ogift 5 7 1.9.1788 otettu 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Raar Hirvensal 22 1/2 3 3/4 gift 11 2 1/2 (1792) 1773
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Glad Hirfvensalmi 24 3 3/4 gift 5 9 (1803) 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 124 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Nils Turck 20.2.1779 otettu 19 10 Hirfvens:
  2 2/3 ogift 1760
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Nils Turck   21 7/12 11 Hirfvensalmi
  ogift 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Nils Turck  
  sotilaaksi
Eric Pylkäin Palm 1.9.1788 otettu _ 5
  7 gift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Palm 1.9.1788 otettu 24 5 Hirfvensalmi
  1 1/4 7 ogift 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Raar (1792) 22 1/2 11 Hirvensal
  3 3/4 2 1/2 gift 1773
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Glad (1803) 24 5 Hirfvensalmi
  3 3/4 9 gift 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
1777_v -
1778_v -
1779_v Nils Turck 20.2.1779 otettu
1783_v Nils Turk
1784_v Niclas Turck
1785_v Nils Torck
1786_v Nils Turk
1787_v Nils Turck
1789_v Palm
1790_v Eric Palm 1.12.1789 ruotuun 123
Eric Palm 24.1.1790 palkkamies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 124 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Eric Palm 30.10.1790 sotilaaksi ruotuun 124
Sigfred Puko 1.4.1791 ruotumies

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Christer Karjal:n
1753_v Christer Corpelain
1754_v Christer Corpelain
1754b_v Krister Karjal:n
1754c_v Christer Karjalain
1756_v Krister Karjal:n
1757_v Christer Karjalain
1758_v Christer Karjalain
1758b_v Christer Karjalain
1759_v Christer Karjalain
1760_v Christer Karjalain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 123Ruotu 125

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024