AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
6 Staffan Hausen
13 Simon Beckström
17 Erich Jerpendahl
19 Christer Hauska
27 Fredric Reen
28 Mattz Walckoin
32 Niels Wilblad
39 Petter Törnman
42 Michell Frisk
43 Dawid Swahn Corporal
49 Hindrich Sund
52 Hans Köckman
57 Christer Sampell
58 Christer Wäsäläin
59 Tohmas Sahlfält
69 Erich Wålain
73 Anders Karpp
76 Christer Wahlfällt
81 Mattz Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wahlsteen
89 Grels Orre
90 Mårten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Mattz Kirssberg
104 Johan Wirfwell
105 Hindrich Liukdahl
113 Eliss Lattman
121 Anders Liukdahl

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Nils Girström
23 Petter Flink
28 Matts Walkoin
32 Nils Willblad
38 Johan Spehlman
49 Hindrich Sundh
50 Hans Mardikain
52 Hans Kiökman
60 Eskiell Mardikain
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
74 Nils Biörkqwist Corporal
76 Christer Wollfeldt
79 Mårten Snickare
83 Matts Kållberg
93 Hindrich Puhaka
96 Matts Wahlberg
98 Anders Törnberg
107 Anders Åkerman
115 Hindrich Biörn
123 Erich Killberg
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Nils Girström
23 Petter Flinck
28 Matts Walkoin
32 Nils Willblad
38 Johan Spehlman
49 Hindrich Sund
50 Hans Marikain
52 Hans Kiökman
60 Eskiell Mardikain
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
74 Nils Biörkquist Corporal
76 Crister Wolfeldt
79 Mårten Snickare
83 Matts Kållberg
93 Hindrich Puhaka
96 Matts Wahlberg
98 Anders Törnberg
107 Anders Åkerman
115 Hindrich Biörn
123 Erich Killberg
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compag:e Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Nils Girström
23 Petter Flink
28 Mattz Walkoin
38 Johan Spehlman
52 Hans Kiöckman
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
74 Nils Biörkquist
76 Crister Wolfeldt
79 Mårten Snickare
83 Matts Kåhlberg
93 Hindrich Puhaka
96 Matts Wahlberg
98 Anders Törnberg
107 Anders Åkerman
115 Hindrich Biörn
123 Erich Killberg
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Nils Girström
23 Petter Flinck
28 Matts Walkoin
38 Johan Spehlman
52 Hans Kiökman
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
79 Mårten Snickare
83 Matts Kåhlberg
93 Hindrich Puhaka
96 Matts Wahlberg
98 Anders Tornberg
107 Anders Åkerman
115 Hindrich Biörn
123 Erich Killberg
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:t Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
23 Petter Flink
28 Matts Walkoin
38 Johan Spehlman
52 Hans Kiökman
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiussenberg
79 Mårten Snickare
83 Matts Kåhlberg
93 Hindrich Puhaka
96 Matts Wahlberg
98 Anders Tornberg
107 Anders Åkerman
115 Hindrich Biörn
123 Erich Kilberg
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
23 Petter Flink
28 Mattz Walkoin
38 Johan Spehlman
52 Hans Giökman
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiussenberg
79 Mårten Snickare
83 Mattz Kåhlberg
96 Mattz Wahlberg
98 Anders Tornberg
107 Anders Åkerman
115 Hindrich Biörn
123 Erich Kilberg
124 Påhl Plogbihl

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compag: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
23 Petter Flink
38 Johan Spelman
50 Hans Mardikain
60 Eskel Mardikain
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiussenberg
79 Marten Snickare
83 Mattz Kålberg
96 Mattz Wahlberg
98 And Tornberg
107 Anders Åkerman
115 Hind: Biörn
123 Erich Kilberg
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compag: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
38 Johan Spelman
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
79 Marten Snickare
107 Anders Åkerman
124 Påhl Plogbill

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
38 Johan Spelman
50 Hans Mardikain
60 Eskel Mardikain
63 Simon Dalström
64 Petter Tiusenberg
79 Marten Snickare
107 Anders Åkerman
123 Erich Kilberg
124 Påhl Plogbihl

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
38 Johan Spelman
50 Hans Mardikain
60 Eskell Mardikain
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
79 Mårten Snickare
107 Anders Åkerman
123 Erich Kilberg
124 Påhl Plogbihl

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lij Compagnie Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
38 Johan Spellman
50 Hans Mardikain
60 Eskell Mardikain
63 Simon Dahlström
64 Petter Tiusenberg
79 Mårten Snickare
107 Anders Åkerman
123 Erich Kyhlberg
124 Påhl Plogbihl

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Niels Girström
50 Hans Mardickain
60 Eskel Mardikain
64 Petter Tiussenberg
79 Marten Snickare
107 And. Åkerman
123 Erich Keihlberg
124 Påhl Plogbihl

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023