AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 19 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 19<>

Ruotutalot ovat kylissä: Innala (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Henriksson Rahunen 1695 mainittu 1701 Vanha rykmentti 1695 1
Jöran Virolainen 17.7.1702 2
Mats Paajanen 18.3.1712 3
Josef Ollikainen mainittu 1712 4
Henrik Näppi 8.6.1712 20.7.1712 5
Krister Hauska 1727 16.4.1737 6
Sigfrid Hirsberg 18.9.1739 26.2.1746 7
Gustav Henrik Sundblad 26.2.1746 6.7.1785 8
Didrik Lång 6.9.1785 14.6.1788 9
Johan Nöjd 14.8.1788 10.6.1795 täydennysmies 19/21 10
Petter Basun 3.4.1804 21.12.1804 ruotu 7 11
Abraham Mechelin 21.12.1804 1.7.1805 12
Jonas Glad Grön 22.9.1805 mainittu 1807 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 19 ja 21 yhteinen varamies numero 10
Johan Nöjd Hämäläinen mainittu 1779 14.8.1788 ruotu 19 1,3
Olof Strand Rantalainen 1.9.1788 19.9.1789 2,4
Johan Malberg 8.3.1790 8.3.1790 3,5
Gabriel Iivonen 1.4.1791 1.4.1791 4,6
Adam Storm 1792 12.3.1803 5,7
Petter Trygg 24.4.1804 25.9.1804 ruotu 21 6,8
Petter Liikanen 25.2.1807 7,9


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Christersson Pajain 18.3.1712 hylättiin
Joseph Christersson Ollickain pakoilee
Hindrich Larsson Näppj 8.6.1712 20.7.1712 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Christer Hauska Saw 31 8 gifft (1727) 1704
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sigfred Hirsberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Sigfred Hirsberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Sigfred Hirsberg
Katselmus 1758 16.2.1758
Gust: A: Sundblad 24 2 (1756) 1734
Katselmus 1763 3.2.1763
Gust: Hind: Sundblad Christina 29 7 gift (1756) 1734
Katselmus 1767 18.8.1767
Christer Hauska 16.4.1737 kuoli
Sigfred Hersberg 18.9.1739 palkka­mies 26.2.1746 poistettiin
Gustaf Henric Sundblad Christina 43 21 gift 26.2.1746 palkka­mies 1724
Katselmus 1772 26.3.1773
Gust: Sundblad 37 17 11 3 1/4 (1755) 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Gust: Hindric Sundbladh Christina 39 19 gift 11 3 (1756) 1736
Katselmus 1778 7.9.1778
Gustav Hindric Sundblad Christina 42 22 1/2 gift 5 9 (1756) 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Gustaf Henric Sundblad Christina 46 26 1/3 gift 5 9 (1756) 1736
Katselmus 1785 6.7.1785
Gust: Henr: Sundblad Christina 49 29 1/3 gift 5 9 (1756) 1736
Katselmus 1788 29.9.1788
Johan Nögd Christina 29 1/2 1/4 ogift 5 6 (1788) 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Nöjd Christina 30 1/2 1 1/4 ogift 5 6 (1788) 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Nöigd Christina 31 1/2 2 1/4 ogift 5 6 (1788) 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Nöigd Christina 35 1/2 6 1/4 ogift 5 6 (1789) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johand Nöigd 10.6.1795 erotettiin
-
Katselmus 1801 15.6.1801
-
Katselmus 1804 25.6.1804
- 3.4.1804
Petter Basun Christina 31 8 1/2 ogift 5 8 3.4.1804 ruodusta 1 1773
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Christersson Pajain  
18.3.1712 hylättiin
Joseph Christersson Ollickain  
  pakoilee
Hindrich Larsson Näppj 8.6.1712
20.7.1712 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Christer Hauska (1727) 31 Saw
  8 gifft 1704
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sigfred Hirsberg  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Sigfred Hirsberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Sigfred Hirsberg  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Gust: A: Sundblad (1756) 24
  2 1734
Katselmus 1763 3.2.1763
Gust: Hind: Sundblad (1756) 29 Christina
  7 gift 1734
Katselmus 1767 18.8.1767
Christer Hauska  
16.4.1737 kuoli
Sigfred Hersberg 18.9.1739 palkka­mies
26.2.1746 poistettiin
Gustaf Henric Sundblad 26.2.1746 palkka­mies 43 Christina
  21 gift 1724
Katselmus 1772 26.3.1773
Gust: Sundblad (1755) 37 11
  17 3 1/4 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Gust: Hindric Sundbladh (1756) 39 11 Christina
  19 3 gift 1736
Katselmus 1778 7.9.1778
Gustav Hindric Sundblad (1756) 42 5 Christina
  22 1/2 9 gift 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Gustaf Henric Sundblad (1756) 46 5 Christina
  26 1/3 9 gift 1736
Katselmus 1785 6.7.1785
Gust: Henr: Sundblad (1756) 49 5 Christina
  29 1/3 9 gift 1736
Katselmus 1788 29.9.1788
Johan Nögd (1788) 29 1/2 5 Christina
  1/4 6 ogift 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Nöjd (1788) 30 1/2 5 Christina
  1 1/4 6 ogift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Nöigd (1788) 31 1/2 5 Christina
  2 1/4 6 ogift 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Nöigd (1789) 35 1/2 5 Christina
  6 1/4 6 ogift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johand Nöigd  
10.6.1795 erotettiin
-  
 
Katselmus 1801 15.6.1801
-  
 
Katselmus 1804 25.6.1804
-  
3.4.1804
Petter Basun 3.4.1804 ruodusta 1 31 5 Christina
  8 1/2 8 ogift 1773

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Christer Hänska
1733 Christer Hauska
1734 Christer Hanska
1735 Christer Hauska
1736 Christer Hauska
1737 Christer Hauska 16.4.1737 kuoli
1738 -
1739 -
1741 Sigfred Hirsberg
1744 Sigfred Hierchberg
1745 Sigfrid Hirsberg
1746 Sigfrid Hirsberg
1747 Sigfred Hirsberg
1748 Sigfred Hirsberg
1749 Sigfred Hirsberg
1750 Sigf. Hirsberg
1751 Sigfred Hirsberg
1752 Sigfred Hirsberg
1753 Sigfred Hirsberg
1754 Sigfred Hirsberg
1755 Sifrid Hirsberg
1756 Sifred Hirsberg 26.2.1756 poistettu
G:H: Sundbl_ 26.2.1756 otettu
1757 Gust: Hind: Sundblad
1758 Gust: Hind: Sundblad
1759 Gust: H: Sundblad
1760 Gust: Hind Sundblad
1761 Gust: Hind Sundblad
1762 Gust: Henr. Sundblad
1763 Gust: Hind. Sundblad
1764 Gust: Henr: Sundblad
1766 Gust: Hind Sundblad
1767 Gust: Hind Sundblad
1768 Gust: Hindr: Sundblad
1769 Gust: Hindr: Sundblad
1770 Gust: Hind: Sundblade
1771 Gust: Hind: Sundblade
1773 Gust: H: Sundblad
1775 Gustaf Sundblad
1776 Gustaf Sundblad
1777 Gustaf Sundblad
1778 Gustaf Sundblad
1779 Gustaf Sundblad
1780 Gustaf Sundblad
1781 Gustaf Sundblad
1782 Gust Sundblad
1783 Gust Sundblad
1784 Gust: Sundblad
1785 Gustaf Sundblad 6.7.1785 sai eron
Did: Lång 6.9.1785 otettu
1786 Dirik Lång
1787 Didrick Long vapaaehtoinen
1788 Lång vapaaehtoinen 14.6.1788 poistettu
Nögd 14.6.1788 täydennysmies
1789 Nöid
1790 Johan Nöjd
1791 Johan Nöigd
1792 Johan Nöigd
1793 Johan Nöigd
1794 Johan Nöigd
1795 Joh: Nögd 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
1797 -
1798 -
1799 -
1800 -
1801 -
1802 -
1803 -
1804 -
Petter Basun 3.4.1804 ruodusta 7
1805 Petter Basun 21.12.1804 poistettu
Abrah: Mechelin 21.12.1804 otettu 1.7.1805 ruotuun 57
-
1806 Jonas Grön 22.9.1805 otettu
1807 Jonas Grön

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1702 17.7.1702
Jöran Jöranssonn Wirol:in Christina Sochn 17.7.1702 palkkamies
Luettelo 1806 10.3.1806
Abrah: Mechelin soittaja 1.7.1805 ruotuun 57
Jonas Glad Grön St: Michell 39 12 1/3 gift 28.9.1805 entinen jääkäri 1767

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Hinderson Rahuin
1700_11 Erich Hinderson Rahuin
1700_12 Erich Hinderson Rahuin
1701_1 Erich Hinderson Rahuin
1701_2 Erich Hindersson Rahuin
1701_3 Erich Hindersson Rahuin
1701_4 Erich Hindersson Rahuin
1701_5 Erich Hindersson Rahuin
1701_6 Erich Hindersson Rahuin
1701_7 Erich Hindersson Rahuin
1701_8 Erich Rahuin
1701_9 Erich Rahuin
1701_10 Erik Hindersson Rahuin
1701_11 Erik Hindersson Rahuin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Christer Hauska
1734_3 Christer Hauska
1734_4 Christer Hauska
1734_5 Christer Hauska
1734_6 Christer Hauska
1734_7 Christer Hauska
1734_8 Christer Hauska
1734_11 Christer Hauska
1734_12 Christer Hauska
1735_1 Christer Hauska
1744 Sigfred Hirsberg
1745 Sigfred Hirsberg
1746 Sigfred Hirsberg
1747 Sigfred Hirssberg
1748 Sigfred Hirsberg
1752 Sigfred Hirsberg
1752b Sigfred Hirsberg
1753 Sigfred Hirsberg
1754 Sigfred Hirsberg
1756 Sigfr Hirsberg 26.2.1756 poistettu
1756 G:H: Sundblad 26.2.1756 otettu
1766 Gust: Hend: Sundblad
1767 Gustaf Hendrick Sundblad
1768 Gust: Hend: Sundblad
1773 Gustaw Sundblad

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Johan Nöjd 25.4.1796
1784 Soldaten Johan Nöjd 1795 6 1/4 35 1/2

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 19 Erich Hinderson Rahuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Erich Hendersson Rahunen

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Innalaby
Innalaby
Innalaby
H. Lieut. Holstein
Petter Hauska
Hauskas Öde
1778 Hauska
Hauska
Innala
Per Häuska
Joh: Syrjäläin
Liet: Longe Arf:r
1801 Innala
Innala
Innala
Fältväbel Longee
Låne Bokhåll: Valle
Låne Bokhåll: Valle


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 19 ja 21 yhteinen varamies numero 10
Johan Hämäläin Nöigd Christina 21 1/12 ogift 11 1758
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Joh: Hämäläin Nöigd Christina 22 273 ogift 11 1/2
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Nögd sotilaaksi
Olof Randalain Strand C_ _6 ogift 5 6 1.9.1788 kulku­mies
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Strand Christina 25 1 1/4 ogift 5 8 1.9.1788 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Adam Storm Christina 35 3 1/2 ogift 11 4 1/2 (1792) 1760
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Adam Storm 12.3.1803 poistettu
Petter Trygg 24.4.1804 otettu 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 21
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 19 ja 21 yhteinen varamies numero 10
Johan Hämäläin Nöigd   21 1/12 11 Christina
  ogift 1758
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Joh: Hämäläin Nöigd   22 273 11 Christina
  1/2 ogift
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Nögd  
  sotilaaksi
Olof Randalain Strand 1.9.1788 kulku­mies _6 5 C_
  6 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Strand 1.9.1788 otettu 25 5 Christina
  1 1/4 8 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Adam Storm (1792) 35 11 Christina
  3 1/2 4 1/2 ogift 1760
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Adam Storm  
12.3.1803 poistettu
Petter Trygg 24.4.1804 otettu
25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 21
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 19 ja 21 yhteinen varamies numero 10
1777_v Johan Nöigd
1778_v Johan Nöigd
1779_v Johan Nöigd
1783_v Johan Nöigd
1784_v Johan Nöid
1785_v Johan Nöigd
1786_v Johan Nöigd
1787_v Johan Nöjd
1789_v Strand
1790_v Olof Strand 19.9.1789 kuoli
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 19 ja 21 yhteinen varamies numero 10
Olof Strand 19.9.1789 kuoli
Johan Petts. Mallberg 8.3.1790 renki kelpaamaton
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Olof Strand 19.9.1789 kuoli
Gabriel Iwon talollisen poika karkuteillä
Luettelo 1807_v 25.2.1807
-
Pehr Likain 20 25.2.1807 talollisen poika 1787

KatselmuksetNimetKylätRuotu 18Ruotu 20

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024