AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 74 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 74<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ollikkala (Mäntyharju)
4. korpraalin ruotu (1710 jälkeen)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Eskilsson Lallu mainittu 1700 1
Hans Timonen 24.7.1712 ruotu 106 2
Sigfrid Honkanen mainittu 1711 mainittu 1714 Kaksikas 3
Erik Plogman 4.1.1722 14.1.1729 4
Nils Björkqvist 6.9.1729 9.7.1744 ruotu 59 5
Jakob Klen 24.10.1743 18.1.1750 6
Erik Johan Wirilander 2.4.1750 2.2.1761 7
Gabriel Johan Longe 26.12.1761 28.1.1765 ruotu 78 8
Pål Måg 18.8.1767 13.2.1770 ruotu 52 9
Salomon Hyyryläinen 7.12.1770 27.4.1773 10
Lukas Olkberg 27.4.1773 7.9.1778 11
Johan Olkberg 7.9.1778 19.3.1781 12
Petter Hylk 7.3.1782 mainittu 1807 täydennysmies 74/91 13
Abraham Trupp mainittu 1809 täydennysmies 74/91 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 74 ja 91 yhteinen varamies numero 37
Krister Sparv Siiriäinen 8.1.1773 21.2.1780 1,2
Petter Hylk 21.2.1780 1782 ruotu 74 2,3
Petter Olkkonen 12.3.1783 12.3.1783 3,4
Mats Fält 17.3.1783 18.12.1784 4,5
Erik Vid 21.2.1787 12.3.1803 5,6
Abraham Trupp 1803 mainittu 1806 ruotu 74 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hans Tijhmonen ruotuun 106
Sigfred Hångain
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Erich Plogman 14.3.1729 sai eron
Niels Biörckqvist Saw. 28 11 gift 6.9.1729 ruodusta 59 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Jacob Kleen
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Jacob Kleen
Katselmus 1751 22.4.1751
Erih Johan Wirilander
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric J: Wirilander 24 8 (1750) 1734
Katselmus 1763 3.2.1763
Gabr: Joh: Lange Christina 24 7 ogift (1756) 1739
Katselmus 1767 18.8.1767
Nils Biörckeqwist 9.7.1744 kuoli
Jacob Klen 1747 Kymeen pataljoonasta 18.1.1750 sai eron
Eric Johan Wirilander 2.4.1750 otettu _.2.1761 varusmestariksi
Gabriel Johan Longa 26.12.1761 vapaaehtoinen 28.1.1765 ruotuun 78
-
Påhl Måg Mänduharju 21 gift 18.8.1767 palkka­mies 1746
Katselmus 1772 26.3.1773
Salom: Hyryläin 29.3.1771 vapautettiin
-
Salom: Hyryläin 26.3.1773 otetaan uudestaan
Katselmus 1775 21.8.1775
Påhl Måg 13.2.1770 ruotuun 52
Salomon Hyryläin 7.12.1770 ruotu­mies 27.4.1773 esitti miehen tilalleen
Lukas Olkberg Menduharju 20 2 ogift 11 1 3/8 27.4.1773 palkka­mies 1755
Katselmus 1778 7.9.1778
Lukas Olkberg 7.9.1778 saa eron
Johan Anderson Olkberg 7.9.1778 renki
Katselmus 1782 11.7.1782
Lucas Olckberg 7.9.1778 sai eron
Johan Anderson Olckberg 7.9.1778 renki 19.3.1781 karkasi
Petter Hylck Menduharj_ 18 1/4 ogift 5 6 3/4 7.3.1782 täydennys­mies 74/91 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Hylck Mändyharju 21 3 1/4 ogift 5 9 (1782) 1764
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Hylck Menduharju 24 6 1/2 ogift 5 9 (1782) 1764
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Hylck Mänduharjo 25 7 1/2 ogift 5 9 (1782) 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Hylk Mändyharju 26 3 1/2 ogift 5 9 (1787) 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Hytk Mendyharju 30 12 1/2 gift 5 9 (1783) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Hylk Mänduharju 33 15 1/2 gift 5 9 (1783) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Hylk Mendyharju 36 18 1/2 gift 5 9 (1783) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Hylck Mendyharju 39 _ gift 5 9 1765
Katselmus 1809 22.6.1809
Abraham Trupp Kristina 29 10 1/2 gift 5 8 (1799) 1780
Katselmus 1809b 16.10.1809
Abraham Troupp Christina 30 11 gift 5 8 (1798) 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hans Tijhmonen  
  ruotuun 106
Sigfred Hångain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Erich Plogman  
14.3.1729 sai eron
Niels Biörckqvist 6.9.1729 ruodusta 59 28 Saw.
  11 gift 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Jacob Kleen  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Jacob Kleen  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Erih Johan Wirilander  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric J: Wirilander (1750) 24
  8 1734
Katselmus 1763 3.2.1763
Gabr: Joh: Lange (1756) 24 Christina
  7 ogift 1739
Katselmus 1767 18.8.1767
Nils Biörckeqwist  
9.7.1744 kuoli
Jacob Klen 1747 Kymeen pataljoonasta
18.1.1750 sai eron
Eric Johan Wirilander 2.4.1750 otettu
_.2.1761 varusmestariksi
Gabriel Johan Longa 26.12.1761 vapaaehtoinen
28.1.1765 ruotuun 78
-  
 
Påhl Måg 18.8.1767 palkka­mies 21 Mänduharju
  gift 1746
Katselmus 1772 26.3.1773
Salom: Hyryläin  
29.3.1771 vapautettiin
-  
 
Salom: Hyryläin 26.3.1773 otetaan uudestaan
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Påhl Måg  
13.2.1770 ruotuun 52
Salomon Hyryläin 7.12.1770 ruotu­mies
27.4.1773 esitti miehen tilalleen
Lukas Olkberg 27.4.1773 palkka­mies 20 11 Menduharju
  2 1 3/8 ogift 1755
Katselmus 1778 7.9.1778
Lukas Olkberg  
7.9.1778 saa eron
Johan Anderson Olkberg 7.9.1778 renki
 
Katselmus 1782 11.7.1782
Lucas Olckberg  
7.9.1778 sai eron
Johan Anderson Olckberg 7.9.1778 renki
19.3.1781 karkasi
Petter Hylck 7.3.1782 täydennys­mies 74/91 18 5 Menduharj_
  1/4 6 3/4 ogift 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Hylck (1782) 21 5 Mändyharju
  3 1/4 9 ogift 1764
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Hylck (1782) 24 5 Menduharju
  6 1/2 9 ogift 1764
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Hylck (1782) 25 5 Mänduharjo
  7 1/2 9 ogift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Hylk (1787) 26 5 Mändyharju
  3 1/2 9 ogift 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Hytk (1783) 30 5 Mendyharju
  12 1/2 9 gift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Hylk (1783) 33 5 Mänduharju
  15 1/2 9 gift 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Hylk (1783) 36 5 Mendyharju
  18 1/2 9 gift 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Hylck   39 5 Mendyharju
  _ 9 gift 1765
Katselmus 1809 22.6.1809
Abraham Trupp (1799) 29 5 Kristina
  10 1/2 8 gift 1780
Katselmus 1809b 16.10.1809
Abraham Troupp (1798) 30 5 Christina
  11 8 gift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Niels Biörkqvist
1733 Niels Biörckqvist
1734 Niels Biörkqvist
1735 Niels Biörckqvist
1736 Nils Biörckqvist
1737 Nils Biörckquist
1738 Nils Biörckqvist
1739 Nils Biörkqwist
1741 Nils Biörquist
1744 Jacob Kleen 24.10.1743 otettu
1745 Jacob Kleen
1746 Jacob Klen
1747 Jacob Kleen
1748 Jacob Klen
1749 Jacob Klen
1750 Jacob Kleen 18.1.1750 hylätty
Johan Werlander 2.4.1750 otettu
1751 Johan Wirilander
1752 Erich Joh: Wirilander
1753 Eric Johan Wirilander
1754 Eric Joh: Wirilander
1755 Erik Johan Wirilander
1756 Erick Joh: Wirilander
1757 Erik Joh: Virilander
1758 Eric Joh: Wirilander
1759 Erik J: Virilander
1760 Erich Joh: Wirilander
1761 Erich Joh: Wirilander 2.2.1761 varusmestariksi
-
1762 Gabriel Joh: Longe 26.12.1761 korpraaliksi
1763 Gabr: Joh: Longe
1764 Gabr: Joh: Longe
1766 -
1767 Påhl Måg 18.8.1767 otettu
1768 Påhl Måg
1769 Pehr Måg
1770 Pål Måg 13.2.1770 ruotuun 44
Salamon Hyryläin 7.9.1770 ruotumies
1771 Samuel Hyryläin 29.5.1771 vapautettu
1773 Salam: Hyryläin 27.3.1773 hylätty
Lukas Olkberg 7.4.1773 palkkamies
1775 Lukas Olckberg
1776 Lukas Olckberg
1777 Lucas Olckberg
1778 Lucas Olckberg 8.9.1778 vaihdettu
Johan Andersson Olckberg 8.9.1778 palkkamies
1779 Johan Olckberg
1780 Johan Olckberg
1781 Johan Olckberg 19.3.1781 karkasi
-
1782 Pett: Hylck 7.3.1782 täydennysmies
1783 Petter Hylck
1784 Petter Hylck
1785 Petter Hylck
1786 Petter Hylck
1787 Petter Hylck
1788 Hylck
1789 Hylck
1790 Petter Hylck
1791 Petter Hylck
1792 Petter Hylk
1793 Petter Hylk
1794 Petter Hylk
1795 Pet: Hylk
1796 Petter Hylk
1797 Petter Hyllk
1798 Petter Hylk
1799 Petter Hylk
1800 Petter Hylk
1801 Petter Hylk
1802 Petter Hylk
1804 Petter Hylk
1805 Petter Hylk
1806 Petter Hylck
1807 Petter Hylck

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1711 4 Corporal Sigfredh Hångain
1712 4 Corporal
1713 4 Corporal Sigfridh Hånganen
1714 4 Corporal Sigfred Hångain
1722 4 Corporal Erich Plogman 4.1.1722 palasi vankeudesta
1724 4 Corporal Eric Plogman
1725 4 Corporal Eric Plogman 12 kk palkka
1726 4 Corporal Erich Plogman
1727 4 Corporal Erich Plogman
1728 4 Corporal Erich Plogmann
1729 4 Corporal Erich Plogman 14.3.1729 sai eron
1729 4 Corporal Nils Biörkeqvist 6.9.1729 ruodusta 59

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Påhl Måg 13.2.1770 ruotuun 52
-
Salomon Hyröläin Menduharju 26 gift 7.9.1770 tilan mies 1744
Luettelo 1773 7.4.1773
Salomon Hyryläin 11.11.1770 ruotumies 29.5.1771 vapautettu
Lukas Hyryläin Menduharju 18 ogift 7.4.1773 ruotumies ja palkkamies 1755
Luettelo 1782 7.3.1782
Johan Olkberg 19.3.1781 karkasi
-
Petter Hylck 18 7.3.1782 täydennysmies 1764

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Eskiellson Lallu

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mantyharju RK 1739-1748
86 Soldater af Safvolax Regem:te Nils Biörckquist
puoliso: Cahrin Roinin
lapsia: Cahrin
Corporal, död 1743

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_2 Nils Biörkqwist Corporal
1735_3 Nils Biörkquist Corporal
1735_4 Nils Biörkquist
1744 Jacob Kleen korpraali
1745 Jacob Kleen
1746 Jacob Kleen korpraali
1747 Jacob Kleen
1756 Eric Joh: Wirilander vapaaehtoinen
1767 Pål Måg 18.8.1767 otettu
1768 Pål Måg
1773 Lucas Olckberg 7.4.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Corporalen Jacob Kleen 2.9.1752
1732 Soldat Nils Huchtain 6.7.1774 död
1732 Corp: Jacob Kleen 2.9.1752 1770
1732 Corp: Eric Plogman 27.11.1746 _.1.1757

Eläkettä anoneet sotilaat

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Sigfred Hångain 3. (Kapteeni Sabelfeldin) komppania 120 Sigfred Hångain Hirfvensallmj S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Menduhariu Ollikala
Menduhariu Ollikala
Menduhariu Ollikala
Erich Ollikain
Lukas Christerson
Johan Ollikain
1778 Ållikala
Ållikala
Ållikala
Salam: Hyryläin
Christer Hämäläin
Christ: Ollikain
1801 Ollickala
Ollickala
Ollickala
Salamon Hyrylain
Christer Ollikain
Thomas Witikain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Petter Hylck, kuoli sairaalassa Mäntyharju pitäjän- ja kirkonkokous 26.8.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Christer Sirjäin Safwolax Mändyharju 14 3/4 ogift 1761
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 74 ja 91 yhteinen varamies numero 37
Christer Siriäin Sparf Mänduharju 18 3/4 ogift 10 3 1/8 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Petter Hylch Menduharju 17 ogift 10 3 1/4 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Wid Christina _3 ogift 5 8
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Vid Mänduharjo 24 2 3/4 ogift 5 7 21.2.1787 otettu 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Wid Mendyharju 28 9 1/4 gift 11 1 1/4 (1786) 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Eric Wid 12.3.1803 erotettu
Abraham Troupp Christina 25 7 gift 5 9 (1799) erotettu jääkäri 1781
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Christer Sirjäin   14 3/4 Safwolax Mändyharju
  ogift 1761
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 74 ja 91 yhteinen varamies numero 37
Christer Siriäin Sparf   18 3/4 10 Mänduharju
  3 1/8 ogift 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Petter Hylch   17 10 Menduharju
  3 1/4 ogift 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Wid   _3 5 Christina
  8 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Vid 21.2.1787 otettu 24 5 Mänduharjo
  2 3/4 7 ogift 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Wid (1786) 28 11 Mendyharju
  9 1/4 1 1/4 gift 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Eric Wid  
12.3.1803 erotettu
Abraham Troupp (1799) erotettu jääkäri 25 5 Christina
  7 9 gift 1781

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 74 ja 91 yhteinen varamies numero 37
1777_v Christer Sparf
1778_v Christer Sparf
1779_v Christ Sparf
1783_v -
1784_v Matts Fält 17.3.1783 otettu
1785_v Mats Fält 18.12.1784 karkasi
-
1786_v -
1787_v Erick Wid 21.2.1787 otettu
1789_v Vid
1790_v Eric Vid

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
-
Krister Siriä Christina 10 8.1.1773 poika 1763
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Krister Siriä 12 7.4.1773 otettu 1762
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Christer Siriain Safvolax Menduharju 16 1/2 ogift 1760
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 74 ja 91 yhteinen varamies numero 37
Christer Siriäin Sparf 21.2.1780 hylätty
Petter Hylck 16 21.2.1780 palkkamies 1764
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Petter Hylck sotilaaksi ruotuun 74
-
Luettelo 1783_v 12.3.1783
-
Petter Olckoin 19 12.3.1783 palkkamies kelpaamaton 1764
Luettelo 1784_v 17.3.1784
-
Maths __ 16 17.3.1784 palkkamies 1768

KatselmuksetNimetKylätRuotu 73Ruotu 75

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024