AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 106 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 106<>

Ruotutalot ovat kylissä: Lahnaniemi (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Hans Kristoffer Rör 1.8.1700 majoittaja 1
Mats Ripatti 24.7.1712 2
Hans Timonen 24.7.1712 ruotu 74 3
Petter Ruberg 10.6.1722 14.6.1735 Länsi-Göötanmaalta 4
Bertil Sampa 14.6.1735 30.8.1735 5
Rafael Platan 30.8.1735 11.1741 6
Karl Platan 11.1741 1.4.1742 7
Petter Hoffren 3.6.1742 1742 ruotu 10 8
Nils Vallgren 5.1744 21.3.1766 ruotu 33 9
Gregori Aminoff 1766 1.10.1771 10
Lars Hypen 1.10.1771 19.9.1778 ruotu 29 11
Otto Magnus Lindgren 8.10.1778 16.12.1780 ruotu 86 12
Johan Främling 2.10.1781 14.2.1785 13
Mickel Härd 14.2.1785 mainittu 1807 täydennysmies 106/107 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 106 varamies
Petter Pekkanen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 53
Mickel Löv Luukkonen mainittu 1779 2,3
Mickel Härd 1779 14.2.1785 ruotu 106 3,4
Johan Fäst 14.2.1785 mainittu 1806 4,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Mattzss: Ripattj 24.7.1712 ruotuun 108
Hans Tijmoin 24.7.1712 ruodusta 74
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1734 20.2.1735
Petter Ruberg 45 21 1713 (laskettu) kelpaamaton 1689
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Ruberg 14.6.1735 sai eron
Bertill Sompa 14.6.1735 ruotu­mies
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Niels Wallgreen
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Niels Wahlgreen
Katselmus 1751 22.4.1751
Nils Wallgreen
Katselmus 1758 16.2.1758
Nils Walgren 35 14 1744 (laskettu) 1723
Katselmus 1763 3.2.1763
Nils Walgren Wermelan 40 19 gift 1744 (laskettu) 1723
Katselmus 1767 18.8.1767
Bertill Sampa 30.8.1735 kotitilan hoitoon
Raphael Platan 30.8.1735 otettu _.11.1741 sai eron
Carl Platan _.11.1741 otettu 1.4.1741 poistui
Petter Hoffreen ruodusta 10 1742 varusmestariksi
Nils Wallgreen _.5.174_ ruodusta 33 21.3.1766 kuoli
Gregorie Aminoff Idensalmi 16 7 ogift 1766 Iisalmen komppaniasta 1751
Katselmus 1772 26.3.1773
Lars Hyppen 22 2 11 2 1/2 1770 (laskettu) 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
Gregorij Aminoff 1.10.1771 sai eron
Lars Hyppeen Piexämäkj 24 4 ogift 11 2 1/4 1.10.1771 ruodusta 29 1751
Katselmus 1778 7.9.1778
Lars Hyppen Piexämäki 27 7 5/12 ogift 5 8 1/4 1771 (laskettu) 1751
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Hyppen 19.9.1778 sai eron
Otto Magnus Lindgreen 8.10.1778 ruodusta 86 18.12.1780 Savon jääkärijoukkoon
Johan Främling Christ_ _6 3/4 ogift 5 9 2.10.1781 palkka­mies
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Fremlig 14.2.1785 eronnut
Michel Hård Hirvensalmi _5 7/12 1/3 ogift 5 6 1/2 14.2.1785 täydennys­mies 106/107
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Härd Hirfwensalmi 28 3 7/12 ogift 5 6 1/2 1785 (laskettu) 1760
Katselmus 1789 4.11.1789
Mickel Härd Hirfvensalmi 29 4 1/2 ogift 5 6 1/2 1785 (laskettu) 1760
Katselmus 1790 17.9.1790
Michel Hard Hirvensalmi 30 5 1/2 ogift 5 6 1785 (laskettu) 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Härd Hirfwens: 34 9 1/2 gift 5 6 1786 (laskettu) 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Härd Hirfvensalmi 37 12 1/2 gift 5 6 1786 (laskettu) 1761
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Härd Hirfvensalmi 40 15 1/2 gift 5 6 1786 (laskettu) 1761
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Härd Hirfvens: 43 18 gift 5 6 1786 (laskettu) 1761
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Mattzss: Ripattj  
24.7.1712 ruotuun 108
Hans Tijmoin 24.7.1712 ruodusta 74
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1734 20.2.1735
Petter Ruberg 1713 (laskettu) 45
  kelpaamaton 21 1689
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Ruberg  
14.6.1735 sai eron
Bertill Sompa 14.6.1735 ruotu­mies
 
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Niels Wallgreen  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Niels Wahlgreen  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Nils Wallgreen  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Nils Walgren 1744 (laskettu) 35
  14 1723
Katselmus 1763 3.2.1763
Nils Walgren 1744 (laskettu) 40 Wermelan
  19 gift 1723
Katselmus 1767 18.8.1767
Bertill Sampa  
30.8.1735 kotitilan hoitoon
Raphael Platan 30.8.1735 otettu
_.11.1741 sai eron
Carl Platan _.11.1741 otettu
1.4.1741 poistui
Petter Hoffreen   ruodusta 10
1742 varusmestariksi
Nils Wallgreen _.5.174_ ruodusta 33
21.3.1766 kuoli
Gregorie Aminoff 1766 Iisalmen komppaniasta 16 Idensalmi
  7 ogift 1751
Katselmus 1772 26.3.1773
Lars Hyppen 1770 (laskettu) 22 11
  2 2 1/2 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
Gregorij Aminoff  
1.10.1771 sai eron
Lars Hyppeen 1.10.1771 ruodusta 29 24 11 Piexämäkj
  4 2 1/4 ogift 1751
Katselmus 1778 7.9.1778
Lars Hyppen 1771 (laskettu) 27 5 Piexämäki
  7 5/12 8 1/4 ogift 1751
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Hyppen  
19.9.1778 sai eron
Otto Magnus Lindgreen 8.10.1778 ruodusta 86
18.12.1780 Savon jääkärijoukkoon
Johan Främling 2.10.1781 palkka­mies _6 5 Christ_
  3/4 9 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Fremlig  
14.2.1785 eronnut
Michel Hård 14.2.1785 täydennys­mies 106/107 _5 7/12 5 Hirvensalmi
  1/3 6 1/2 ogift
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Härd 1785 (laskettu) 28 5 Hirfwensalmi
  3 7/12 6 1/2 ogift 1760
Katselmus 1789 4.11.1789
Mickel Härd 1785 (laskettu) 29 5 Hirfvensalmi
  4 1/2 6 1/2 ogift 1760
Katselmus 1790 17.9.1790
Michel Hard 1785 (laskettu) 30 5 Hirvensalmi
  5 1/2 6 ogift 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Härd 1786 (laskettu) 34 5 Hirfwens:
  9 1/2 6 gift 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Härd 1786 (laskettu) 37 5 Hirfvensalmi
  12 1/2 6 gift 1761
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Härd 1786 (laskettu) 40 5 Hirfvensalmi
  15 1/2 6 gift 1761
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Härd 1786 (laskettu) 43 5 Hirfvens:
  18 6 gift 1761

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Ruberg
1733 Petter Ruberg
1734 Petter Ruberg
1735 Petter Ruberg
1736 Raphael Platan 30.8.1735 otettu
1737 Raphael Platan
1738 Raphael Platan
1739 Raphael Platen
1741 Raphael Platen
1744 Petter Hoffren varusmestari _.5.1744 sai viran
Nils Wallgreen _.5.1744 ruodusta 33
1745 Nils Walgreen
1746 Nils Wallgren
1747 Nils Wallgren
1748 Nils Walgren
1749 Nihls Walgreen
1750 Nihls Walgren
1751 Nils Wallgren
1752 Nils Walgreen
1753 Nils Wallgreen
1754 Niels Walgreen
1755 Nils Wallgren
1756 Nils Valgren
1757 Nils Valgren
1758 Nils Valgren
1759 Nils Valgren
1760 Niels Wallgren
1761 Nils Walgren
1762 Nils Walgren
1763 Nils Walgren
1764 Nils Walgren
1766 Nils Wallgren 21.3.1766 kuoli
Gregori Aminoff 1.7.1766 Iisalmen komppaniasta
1767 Gregori Aminoff
1768 Gregori Aminoff
1769 Gregorj Aminoff
1770 Gregori Aminoff
1771 Gregorj Aminoff
1773 Lars Hyppen
1775 Lars Hyppein
1776 Lars Hyppein
1777 Lars Hyppen
1778 Lars Hyppeen 19.9.1778 sai eron
-
1779 Otto Magn: Lindgren 8.10.1778 ruodusta 86
1780 Ott: Mag: Lindgren
1781 Otto Magn: Lindgren 18.12.1780 Savon jääkärijoukkoon
-
1782 Joh: Främling 2.10.1781 palkkamies
1783 Johan Främling
1784 Joh: Främling
1785 Johan Främting 14.2.1785 poistettu
Mickel Härd 14.2.1785 täydennysmies
1786 Mickel Hård
1787 Mickel Härd
1788 Härd
1789 Härd
1790 Mickel Härd
1791 Michel Härd
1792 Michel Härd
1793 Michel Härd
1794 Michel Härd
1795 Mich: Härd
1796 Michel Härd
1797 Michel Härd
1798 Michel Härd
1799 Michel Härd
1800 Michel Härd
1801 Michell Härd
1802 Michel Härd
1803 Michel Härd
1804 Michel Häärd
1805 Michel Härd
1806 Michell Hård
1807 Michel Hard

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1722 6 Corporal Petter Ruberg 10.6.1722 Länsi-Göötanman kolmikasrykmentistä
1724 6 Corporal Petter Ryberg
1725 6 Corporal Petter Rudberg 16 kk palkka
1726 6 Corporal Petter Ryberg
1727 6 Corporal Petter Ryberg
1728 6 Corporal Petter Ryberg
1729 6 Corporal Petter Ryberg

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 7.4.1773
Gregori Aminoff majoittaja 1.10.1771 sai eron
Lars Hyppen 1.10.1771 palkkaamaton ruodusta 29
Luettelo 1782 7.3.1782
Otto Magnus Lindgren 18.12.1780 Savon jääkärijoukkoon
Johan Främling Carelen 26 ogift 2.10.1781 palkkamies 1756

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hans Christoph:r Rohr 1.8.1700 majoittajaksi

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Petter Råberg/Ruberg 44 22 Katselmus 1735

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
von Krudenerin 62 Petter Ryberg 31 7 Wästergiötland, Skaraborg län, Kåkind härad, Gioo sokn

Tarkempi selvitys

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1738_2 Raphel Platan Corpor:
1738_3 Raphael Platan Corporal
1738_4 Raphael Platan Corporal
1738_5 Raphael Platan Corporal
1738_6 Raphael Platan Corporal
1738_7 Raphael Platan Corporal
1738_8 Raphael Platan Corporal
1738_9 Raphael Platan Corporal
1738_10 Raphael Platan Corporal
1738_11 Raphael Platan Corporal
1738_12 Raphael Platan Corp:
1744 Niels Walgreen korpraali
1745 Niels Wallgreen korpraali
1746 Nils Wallgren korpraali
1747 Nils Wallgren korpraali
1748b Raphael Platan 1742 sai eron
1756 Nils Walgren korpraali

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Lahnama
Lahnama
Merrasmäkj
Niells Sampa
Johan Vitikain
Anthon Antonsson
1778 Lahnaniemi
Lahnaniemi
Lahnaniemi
Mårt: Vitikain
Ant: Gynter
Erich Kärämies
1801 Lahnanjemi
Lahnanjemi
Lahnanjemi
Sergt: Brummer
Mårten Vitikäin
Michel Jynter


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 106 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 53
Michell Härd Hirvens: 20 ogift 10 4 1/4 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Härd Hirfvens: 21 7/12 ogift 10 5 3/4 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Johan Fäst Hirvensalmi _ ogift 5 8
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Fast Hirfvensalmi 24 4 1/2 ogift 5 8 22.6.1785 otettu 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Fist Hirvensalmi 29 10 1/2 gift 11 4 1785 (laskettu) 1766
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Fest Hirfvensalmi 40 21 1/2 gift 5 10 1785 (laskettu) 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 106 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 53
Michell Härd   20 10 Hirvens:
  4 1/4 ogift 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Härd   21 7/12 10 Hirfvens:
  5 3/4 ogift 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Johan Fäst   _ 5 Hirvensalmi
  8 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Fast 22.6.1785 otettu 24 5 Hirfvensalmi
  4 1/2 8 ogift 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Fist 1785 (laskettu) 29 11 Hirvensalmi
  10 1/2 4 gift 1766
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Fest 1785 (laskettu) 40 5 Hirfvensalmi
  21 1/2 10 gift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 53
1777_v Michel Härd
1778_v Michel Härd
1779_v Michel Härd
1783_v Mich: Härd
1784_v Mich: Härd
1785_v Mickel Härd 14.2.1785 ruotuun 106
Johan Fäst 14.2.1785 otettu
1786_v Johan Fäst 21.2.1786 otettu
1787_v Johan Fäst
1789_v Fest
1790_v Johan Fäst

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 106 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Peckain
1753_v Petter Peckurin
1754_v Petter Peckarin
1754b_v Petter Peckain
1754c_v Petter Peckain
1756_v Pär Peckain
1757_v Petter Peckain
1758_v Petter Peckain
1758b_v Petter Peckain
1759_v Petter Peckain
1760_v Petter Peckain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 105Ruotu 107

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2023