AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1738

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1738

Tammikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.12.1737

Januarij Månadz Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nämbde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
75 Niels Hagman
90 Anders Krussberg
93 Mårten Kyrber
115 Christer Passberg
118 Thomas Mansser
119 Påhl Kiärnman
120 Sigfred Kiärnberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Helmikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 1.2.1738

Februarij Månadz Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnitions förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwannämbde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphel Platan Corpor:
9 Hindrich Gumsi
20 Thomas Hagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Marckus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kihlberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Maaliskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Wilmanstrand 28.2.1738

Martii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nemde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Huhtikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Wilmanstrand 22.3.1738

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hend. Gumse
20 Thomas Hagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Toukokuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp: Wilmanstrand 23.4.1738

Maij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagbohm
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmber
121 Petter Panterberg
126 Johan Kjlberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Kesäkuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagboom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Heinäkuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Wilmanstrand 26.6.1738

Julii Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagbohm
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Elokuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Wilmanstrand 27.7.1738

Augusti Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för h:ka anhålles om ofwan nemb:e Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagboom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Syyskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Wilmanstrand 24.8.1738

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hend: Gumse
20 Thomas Hagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Lokakuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp: Wilmanstrand 25.9.1738

October Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Läns Regemente till Foot som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmber
121 Pett: Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Marraskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp: Wilmanstrand 24.10.1738

November Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corporal
9 Hendrich Gumse
20 Thomas Hagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

Joulukuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Wilmanstrand 25.11.1738

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
106 Raphael Platan Corp:
9 Hend: Gumse
20 Thomas Lagbom
24 Elias Smedberg
31 Johan Hara
95 Jöran Manck
116 Markus Malmberg
121 Petter Panterberg
126 Johan Kilberg

Lähde: Nide 8818 Astia

© Väinö Holopainen 2023