AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 116

Henkikomppania: ruotu 116 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kuitula, Merrasmäki, Ohensalo (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Johan Pöyry mainittu 1700
Mårten Huotari mainittu 1712
Markus Malmberg mainittu 1728 23.8.1741
Henrik Lamberg 26.1.1742 20.8.1749
Krister Mangelbom 28.2.1750 20.11.1750
Johan Lager 3.2.1752 6.4.1762
Lars Lapp 30.6.1769 7.9.1778
Anders Lapp 12.2.1779 11.6.1789
Ernest Fabian Berggren 1792 mainittu 1807

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 116 varamies
Petter Björninen mainittu 1752 mainittu 1764
1776 lähtien ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 59
Anders Mann Manninen 17.6.1779 27.11.1789
Petter Laitinen 21.3.1790 ruotuun 115
Johan Turk 12.2.1795
Anders Honkanen 12.2.1795
Anders Moln 25.9.1804 ruotuun 115
Fredrik Berggren 8.3.1805 mainittu 1806


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Hansson Huotarj
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Markus Malmberg Saw. 26 2_ gifft 1709
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrich Lamberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hindrich Lamberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Lager
Katselmus 1758 16.2.1758
Johan Lager 39 6 1752 (laskettu) 1719
Katselmus 1763 3.2.1763
-
Katselmus 1767 18.8.1767
Marcus Malmberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henrich Lamberg 26.1.1742 palkka­mies 20.8.1749 kuoli
Christer Mangelbom 28.2.1750 otettu 20.11.1750 kuoli
Johan Lager 3.2.1752 otettu _.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Lars Lapp 22 4 11 3 1/2 1768 (laskettu) 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Lap Kangasnemj _4 6 ogift 11 2 1/2 30.6.1769 otettu
Katselmus 1778 7.9.1778
Lars Lapp Kangasniemi 27 9 1/4 gift 5 8 1/2 1769 (laskettu) 7.9.1778 saa eron 1751
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Lapp 7.9.1778 sai eron
Anders Lapp Hirwensalmi _ 3 1/3 ogift 5 6 12.2.1779 palkka­mies
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Lapp Hirvensalmi _5 6 1/3 ogift 5 6 1779 (laskettu)
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Läpp Hirfvensalmi _6 9 7/12 ogift 5 6 1779 (laskettu)
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Lapp 11.6.1789 katosi
-
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Färdig 23.12.1789 21.6.1790 kuoli
-
Katselmus 1795 10.6.1795
- 30.10.1791
Ernest Fabian Bergran Hirwensalmi - 3 3/4 ogift 5 8 1792 (laskettu)
Katselmus 1798 28.6.1798
Ernst Fabian Bergren 29 6 3/4 ogift 5 8 1792 (laskettu) 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Ernst Fab: Bergreen Hirfvensalmi 29 10 gift 5 9 1791 (laskettu) 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Ernst Fab: Berggren Hirfvensalmi 35 1_ gift 5 8 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Markus Malmberg
1733 Markus Malmberg
1734 Markus Malmberg
1735 Markus Mallmberg
1736 Markus Malmberg
1737 Markus Mamberg
1738 Markus Malmberg
1739 Markus Malmberg
1741 Markus Malmberg
1744 Hindrich Lamberg
1745 Hindrick Lamberg
1746 Anders Landberg
1747 Hend: Lanberg
1748 Hind: Lamberg
1749 Hind: Lamberg 20.8.1749 kuoli
1750 Crister Mangelbom 28.2.1750 otettu
1751 Christer Mangelbom 22.11.1750 kuoli
1752 Johan Lager 3.2.1752 kulkumies
1753 Johan Lager
1754 Johan Lager
1755 Johan Lager
1756 Johan Lager
1757 Johan Lager
1758 Joh: Lager
1759 Johan Lager
1760 Johan Lager
1761 Joh: Lager
1762 Johan Lager 6.4.1762 hylätty
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Lars Lapp 30.6.1769 otettu
1770 Lars Lapp
1771 Lars Lapp
1773 Lars Lapp
1775 Lars Lapp
1776 Lars Lapp
1777 Lars Lapp
1778 Lars Lapp 8.9.1778 sai eron
-
1779 Anders Lapp 12.2.1779 palkkamies
1780 Anders Lapp
1781 Anders Lapp
1782 Anders Lapp
1783 And: Lapp
1784 And: Lapp
1785 And: Lapp
1786 And: Lapp
1787 Christer Lapp
1788 Lapp
1789 Lapp 11.6.1789 jäi vangiksi Kyrössä
1790 Johan Färdig 23.12.1789 otettu 21.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
-
1791 Johan Färdig 21.6.1790 kuoli
Ernest Fabian Bergren 30.11.1790 palkkamies
1792 Ernest Fabijan Bergren
1793 Ernest Fab: Bergreen
1794 Ernest Fab: Bergreen
1795 Ernst Fab: Berggren
1796 Ernest Fab: Bergren
1797 Ernst Fab: Bergren
1798 Ernest Fab: Bergren
1799 Er: Fab: Bergren
1800 Ernest Fab: Bergren
1801 E.F. Bergren
1802 E: Fab: Bergren
1803 E: Fab: Bergren
1804 Ernest F: Bergren
1805 Ernst F: Bergreen
1806 Ern: Fred: Berggren
1807 Ernst J: Berggren

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Lars Lapp Kangasnemi 18 ogift 30.6.1769 palkkamies 1752
Luettelo 1779 17.6.1779
Lars Lapp 8.9.1778 sai eron
Anders Lapp Hirfvensalmli 19 ogift 12.2.1779 palkkamies 1760
Luettelo 1791 1.4.1791
Joh: Färdig 21.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
Ernest Fabian Bergren St: Mich: 22 30.11.1790 palkkamies 1769

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Anderson Peury

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_3 Marckus Malmberg
1728_4 Marcus Mahlberg
1728_5 Marcus Malmberg
1728_6 Marcus Malmberg
1728_7 Markus Malmberg
1728_8 Anders Malmberg
1728_9 Anders Malmberg
1730_1 Marcus Mallmberg
1730_2 Marckus Mallmberg
1730_3 Marckus Mallmberg
1730_4 Marckus Mallmberg
1730_5 Markus Malmberg
1737_3 Petter Sommar
1737_4 Petter Såmmar
1738_2 Marckus Malmberg
1738_3 Markus Malmberg
1738_4 Markus Malmberg
1738_5 Markus Malmber
1738_6 Markus Malmberg
1738_7 Markus Malmberg
1738_8 Markus Malmberg
1738_9 Markus Malmberg
1738_10 Markus Malmber
1738_11 Markus Malmberg
1738_12 Markus Malmberg
1744 Hendr Lamberg _.1.1742 otettu
1745 Hindrich Lamberg
1746 And:s Landberg
1747 And:s Lanberg
1748 Hind: Lamberg
1752 Johan Lager 3.2.1752 kulkumies
1752b Johan Lager 3.2.1752 kulkumies
1753 Johan Lager
1754 Johan Lager
1756 Johan Lager
1773 Lars Lapp

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kuitulaby
Ohensalo
Merrasmäkj
Erich Pycköin
Pär Laitinen
Hans Hångain
1778 Åhensalo
Kuitula
Merrasmäki
Per Lailiain
Eric Pykoin
Hind: Gynter
1801 Åhensalo
Merrasmäki
Kuitula
Lieut: v: Becker
Jöran Peckoin
Påhl Pylkäin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 116 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 59
-
Anders Mannin 15 17.6.1779 poika kelpaamaton 1764
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Maninen Mann Kangasnemi 17 ogift 10 3/4 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Mann Kangasnemi _ ogift 5 6
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Mann Hirfvensalmi 26 10 ogift 5 11 1779 (laskettu) 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Turck 12.2.1795 poistettu
And. Hongain 18 11 12.2.1795 otettu 1777
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Moln 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 115
Fredrich Berggren Hirfvensalmi 27 1 ogift 5 8 8.3.1805 palkka­mies 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 59
1777_v -
1778_v -
1783_v And: Man
1784_v And: Man
1785_v And: Mann
1786_v And: Man
1787_v Adam Man
1789_v Mann
1790_v Anders Mann 27.11.1789 kuoli
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 116 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 59
-
Anders Manninen 16 21.2.1780 1764
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Anders Mann 27.12.1789 kuoli
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Anders Mann 27.11.1789 kuoli
Pehr Laitinen 21.3.1790 ruotumies

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Biörnin
1753_v Petter Biörnin
1754_v Petter Biörnin
1754b_v Petter Biörnin
1754c_v Petter Biörnin
1756_v Petter Biörnin
1757_v Petter Biörnin
1758_v Petter Biörnin
1758b_v Petter Biörnin
1759_v Petter Biörnin
1760_v Petter Biörn
1764_v Petter Biörnin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 115Ruotu 117

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2020