AloitussivuSavon rykmenttiVadstenan sotamieshuone → Luettelo 1755-1783, komppania- ja ruotujärjestys

Savon rykmentti

Vadstenan sotamieshuoneen luettelo 1755-1783

Rullor över gratialister, regementsvis och kronologiskt uppställda

Underhålls sökande Under-Officerare och Gemena af Nyslotts och Savolax Regemente

Vadstenan sotamiehuone maksoi eläkettä siihen oikeutetuille entisille sotilaille.

Tähän listaan on poimittu Savon rykmentin sotilaita.

Henkikomppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
2 Soldaten Hindric Ringström 1763 23 703
7 Soldaten Nils Gierström 1762 33 701
8 Soldaten Christer Lind 1758 29 699
13 Soldat Thomas Pasain 1763 18 705
18 Soldat Anders Tornain 1773 30 54 707
20 Soldat Thomas Hagbom 1758 25 707
26 Soldaten Michael Barck 1773 31 56 709
34 Soldat Nils Silfwerberg 1762 705
37 Soldat Matts Lejion 1762 705
44 Soldat Christer Kaipiain 1762 18 707
45 Soldaten Johan Blomster 1762 30 701
55 Soldat Nils Multain 1762 707
59 Soldat Petter Grönmark 1773 23 45 707
64 Soldaten Eric Weckström 1763 25 703
66 Soldat Hans Häikman 1762 707
76 Soldaten Christer Woldof 1762 29 701
86 Soldat Jacob Ingerman 1762 705
110 Soldaten Anders Pilgren 1763 32 701
118 Soldaten Thomas Menser 1762 28 701
119 Soldat And: Björn 1762 707
125 Soldat Nils Hagberg 1763 21 705

Everstiluutnantin komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
1 Corporalen Johan Mohell 1782 35 1/3 52 711
2 Soldaten Peter Sillian 1775 31 1/4 55 709
5 Soldaten Gärt Stadig 1762 15 701
6 Soldat Michel Ikeimain 1762 707
10 Soldaten Petter Järn 1782 39 5/6 51 1/6 711
15 Soldat Lars Lasoin 1773 24 47 707
21 Soldaten Jacob Kobin 1758 36 699
22 Soldaten Peter Tropihl 1758 44 699
23 Soldaten Casper Pitkain 1758 36 699
25 Soldat Joh: Tornberg 1762 15 707
26 Soldat Samuel Swarts 1763 29 705
28 Soldat Eric Willman 1762 707
29 Soldaten Adam Kåpparberg 1782 32 1/6 52 709
32 Soldaten Mårten Karnitz 1758 32 699
33 Soldat Michael Matilain 1773 23 48 707
35 Soldaten Grels Läskinen 1758 9 699
36 Soldat Påhl Krikberg 1763 29 705
40 Soldat Gustaf Ruskain 1763 24 705
46 Soldaten Matts Hielte 1782 32 1/4 52 711
49 Soldaten Mats Tihl 1758 36 699
51 Soldaten Hindric Tegelberg 1762 28 703
55 Soldat Pet: Talroth 1763 22 707
56 Soldat Eric Ekebom 1762 15 707
122 Soldaten Paul Aspberg 1762 701
123 Soldaten Johan Carell 1782 30 1/2 52 711
124 Soldat Matts Ahlström 1763 22 707
128 Soldaten Hindric Wädur 1762 23 703
130 Soldat Paul Rastberg 1762 21 707
132 Soldat Olof Lackbeck 1763 23 705
134 Soldaten Johan Wirfvell 1775 709
138 Soldaten Paul Tapper 1762 701

Majurin komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
5 Soldat Johan Haltuin 1762 705
10 Corporal Hindric Flink 1778 35 54 709
11 Soldaten Samuel Meckalin 1758 30 699
12 Soldaten Påhl Falkonett 1775 12 28 709
14 Soldaten And: Weisenström 1763 27 701
22 Corporal Mats Oudar 1758 30 701
23 Soldaten Knut Parde 1762 27 701
24 Soldaten Simon Ränter 1750 28 699
40 Soldat Pehr Iskanius 1762 707
48 Soldaten Anders Bleck 1782 32 50 711
53 Soldaten Jöran Ek 1778 35 5/6 56 709
55 Soldaten Peter Giök 1735 16 699
63 Soldaten Petter Pasain 1763 21 703
65 Corporal Johan Pölhö 1766 30 703
68 Soldat Eric Martin 1763 21 705
82 Soldat Simon Domherre 1767 34 705
84 Soldaten Thomas Luckenberg 1762 701
87 Soldaten Måns Lindberg 1758 16 699
100 Soldat Isac Hofberg 1767 14 707
104 Soldat Michel Lindman 1763 21 705
106 Soldaten Jöran Pijk 1773 30 48 709
117 Soldat Olof Windruwa 1762 705
122 Soldat Eskell Mörth 1767 31 705

Kuopion komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
2 Soldaten Christian Malberg 1758 30 699
6 Soldaten Henric Hielm 1782 31 2/3 53 711
9 Soldat Mårten Husberg 1763 21 705
13 Soldaten Pål Ahl 1762 703
21 Soldat Matts Raaf 1763 19 705
31 Soldat Lars Tallquist 1762 16 707
50 Soldat Anders Juhlström 1763 21 705
53 Soldaten Christer Sahlstedt 1775 30 1/2 50 1/2 709
65 Soldat Matts Tenlod 1762 705
66 Soldaten Johan Nisberg 1762 32 701
74 Soldaten Anders Pihlmark 1762 703
83 Soldaten Thomas Hagström 1762 29 703
94 Soldaten Hemming Swart 1782 35 1/6 51 1/2 711
109 Soldaten Anders Kordin 1762 31 701
116 Soldat Johan Lijdman 1762 20 705
118 Soldaten Nils Kammarberg 1762 27 703

Puumalan komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
4 Soldaten Hindric Lund 1762 703
11 Soldaten Lars Wallgren 1773 13 40 709
17 Soldaten Pehr Ekebom 1773 28 45 709
95 Soldaten Hindric Grönberg 1762 703
96 Soldaten Påhl Råckain 1762 34 701
112 Soldaten Michel Björck 1782 33 54 711
114 Soldaten Mats Järf 1744 703
115 Soldaten Mich: Ekström 1782 32 53 711
118 Soldat Hans Giökendahl 1767 30 705
118 Soldaten Olof Kiällman 1782 32 59 711
126 Soldaten Johan Åhlbom 1763 21 703
127 Soldaten Christer Hurtig 1773 23 51 709

Juvan komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
4 Soldaten Henrich Trana 1782 33 1/2 51 711
9 Soldaten Johan Ducat 1762 32 701
22 Soldaten Abraham Ingberg 1782 31 55 711
23 Soldaten Eskill Beckman 1762 10 703
24 Corporal Staffan Halin 1762 33 701
32 Soldaten Hindrich Biörn 1762 33 701
37 Soldat Johan Snellman 1762 9 707
38 Soldat Henric Mallen 1778 36 57 709
49 Soldaten Pehr Tiger 1758 35 699
51 Soldaten Nils Hård 1762 34 701
53 Soldaten Henrich Hackspik 1782 32 1/2 60 711
55 Soldaten Michael Pjlman 1773 15 1/2 35 7/12 709
62 Soldat Matts Grip 1763 22 705
66 Soldat Matts Udd 1763 21 707
69 Soldat Eric Meger 1773 30 61 707
76 Soldaten Hinric Svensk 1775 8 34 1/4 709
78 Soldaten Anders Lifländer 1762 28 703
79 Soldat Hinric Drak 1763 23 705
82 Soldaten Mårten Lattuin 1758 34 699
83 Soldat Påhl Pulkin 1763 21 705
86 Soldaten Marten Kiällman 1782 30 53 711
87 Soldaten Olof Kaupin 1762 33 701
88 Soldat Iwar Lundstaka 1763 21 705
90 Soldat Peter Runberg 1767 17 1/2 38 707
91 Soldaten Johan Helgström 1763 20 703
100 Soldat Anders Lyding 1763 20 707
104 Soldaten Anders Brun 1775 31 1/3 54 709
111 Soldaten Johan Andikain 1762 33 701
116 Soldaten Carl Widman 1758 40 699
117 Soldaten Nils Sundman 1763 21 703
121 Soldaten Lars Ekelöf 1773 30 60 709
130 Soldat Henric Läber 1763 19 707
131 Soldaten Thomas Jordan 1762 40 701
136 Soldaten Mats Törnquist 1763 23 703

Pieksämäen komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
1 Corporal Staffan Nätt 1767 30 59 705
21 Soldat Matts Hager 1762 707
22 Corporal Torsten Tawast 1762 28 701
25 Soldaten Simon Willman 1758 35 699
32 Soldat Påhl Libersticka 1762 12 1/3 707
36 Soldat Jöran Ren 1762 705
50 Soldat Olof Ahlström 1763 22 705
51 Soldaten Lars Skarberg 1729 27 699
58 Soldaten Per Långström 1762 703
64 Soldaten Påhl Mahlman 1762 33 701
90 Soldat Peter Thålin 1763 21 705
91 Soldaten Johan Karlberg 1762 28 70 701
92 Soldaten Petter Ahlström 1762 28 703
104 Soldaten Johan Witkopp 1762 28 703
110 Soldaten Lars Kierrman 1773 24 46 709
111 Soldat Magnus Kantman 1763 22 705
112 Soldat Johan Hjort 1762 707
116 Soldat Elias Tunder 1762 20 705
118 Soldat Påhl Silfver 1767 23 44 707
121 Soldat Matts Trana 1762 707
124 Soldaten Swen Karbin 1762 24 703

Iisalmen komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Eronnut Palv. vuosia Ikä Sivu
2 Soldaten Matts Giök 1762 31 701
12 Soldaten Elias Berg 1762 31 701
17 Soldaten Ifvar Argillander 1762 22 703
26 Soldaten Simon Sörman 1763 26 703
29 Soldat Bengt Kierrman 1767 34 5/12 705
31 Soldat Peter Grönlund 1767 22 705
44 Soldaten Anders Carell 1758 33 699
46 Soldaten Påhl Forss 1775 23 709
49 Soldaten Hindr Ohrenberg 1750 8 42 699
53 Soldaten Paul Ung 1782 33 1/3 50 1/2 709
55 Soldaten Gustaf Nirberg 1775 23 709
69 Soldaten Pål Lustig 1762 26 703
81 Soldaten Anders Häggquist 1762 30 701
85 Corporal Philip Heggström 1767 28 705
94 Soldaten Johan Gröndahl 1773 26 49 709
95 Soldat Staffan Reslig 1763 22 705
96 Soldaten Olof Weckman 1762 24 703
97 Soldat Pål Kiellberg 1763 21 705
104 Soldaten Lars Römberg 1731 17 1/2 699
112 Soldaten Hemming Ullman 1762 24 703
120 Soldat Johan Båck 1763 21 705

Lähde: WA1768-1769 D II c Nide 10, SSHY jäsenalue

Sarakkeet ovat eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä, lisäksi joitakin tietoja on jätetty pois.

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

© Väinö Holopainen 2024