AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 124 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 124<>

Ruotutalot ovat kylissä: Haapamäki (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Klemensson Holopainen mainittu 1700 19.12.1701 1
Mats Kumpulainen mainittu 1712 2
Simon Sopanen 1722 31.7.1741 3
Mats Alström 31.7.1741 10.3.1742 4
Mats Alström 9.3.1743 17.2.1763 uudestaan 5
Pål From 21.5.1767 7.9.1778 6
Erik Fager Muje 5.2.1779 11.7.1782 täydennysmies 123/124 ruotu 123 7
Mats Krum Kosonen 25.10.1782 17.3.1783 täydennysmies 123/124 8
Salomon Hästesko 17.3.1783 mainittu 1787 ruotu 39 9
Jakob Natt 20.6.1788 14.6.1790 10
Olof Sparv 1.11.1790 18.4.1791 11
Olof Hast 4.6.1791 10.6.1795 täydennysmies 123/124 12
Anders Lindman 1.1.1796 mainittu 1807 ruotu 133 13
Petter Torsk mainittu 1809 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 124 varamies
Jöran Hiltunen mainittu 1752 mainittu 1760 1
Pål Puurtinen mainittu 1764 7.3.1774 2
1776 lähtien ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 44
Erik Muje 24.8.1775 5.2.1779 ruotu 124 2,3
Mats Kosonen mainittu 1780 25.10.1782 ruotu 124 3,4
Mickel Kast 1.9.1788 mainittu 1789 4,5
Olof Hast 4.6.1791 ruotu 124 5,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Anderss: Kumbul.
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Simon Såpain Riga 36 13 gift (1722) 1699
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mattz Ahlström
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mattz Ahlström
Katselmus 1751 22.4.1751
Matz Ohlström
Katselmus 1754 9.4.1754
Matts Ahlström
Katselmus 1758 27.2.1758
Matts Ahlström 37 17 (1741) 1721
Katselmus 1763 17.2.1763
Matts Åhlström Safwo: 42 22 gift (1741) 17.2.1763 saa eron 1721
Katselmus 1767 21.8.1767
Simon Såpain 31.7.1741 hylättiin
Mats Ahlström 31.7.1741 kulku­mies 10.3.1742 vangiksi
Mats Ahlström 9.3.1743 palasi vankeudesta 17.2.1763 hylättiin
Påhl From Safwolax 28 - gift 21.5.1767 palkka­mies 1739
Katselmus 1772 31.3.1773
Pål From Saf: 34 5 3/4 gift (1767) 1738
Katselmus 1775 21.8.1775
Påhl From Safwolax _ _ 1/4 gift 10 5 21.5.1767 otettu
Katselmus 1778 8.9.1778
Påhl From 39 11 1/4 gift 5 5 (1767) 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Påhl From 7.9.1778 sai eron
Eric Muje Fager Lappavirda 2_ _ ogift 5 7 1/2 5.2.1779 ruodun täydennys­mies 11.7.1782 ruotuun 123
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Fager 11.7.1782 ruotuun 123
Mats Krum 25.10.1782 ruodun täydennys­mies 17.3.1783 kelpaamaton
Salam: Hästesko 17.3.1783 ruodusta 39
Katselmus 1788 24.9.1788
Jacob Natt Randasalmi 24 4 ogift 5 6 (1784) 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Natt Randasalmi 25 5 gift 5 6 (1784) 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Natt 14.6.1790 jäi vangiksi
-
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Sparf 1.11.1790 otettu 18.4.1791 kuoli
Olof Hast Läppävirta 30 5 ogift 5 7 4.6.1791 täydennys­mies 123/124 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Hast 10.6.1795 hylättiin
Anders Lindman 1.1.1796 majoittaja ruodusta 133
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Lindman majoittaja
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Lindman majoittaja saa palkan
Katselmus 1809 22.6.1809
Petter Torsk Leppävirta 24 4 ogift 5 8 (1805) 1785
Katselmus 1809b 16.10.1809
Petter Torsk Läppäwirta 24 4 ogift 5 8 (1805) 1785
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Anderss: Kumbul.  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Simon Såpain (1722) 36 Riga
  13 gift 1699
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mattz Ahlström  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mattz Ahlström  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Matz Ohlström  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Matts Ahlström  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Matts Ahlström (1741) 37
  17 1721
Katselmus 1763 17.2.1763
Matts Åhlström (1741) 42 Safwo:
17.2.1763 saa eron 22 gift 1721
Katselmus 1767 21.8.1767
Simon Såpain  
31.7.1741 hylättiin
Mats Ahlström 31.7.1741 kulku­mies
10.3.1742 vangiksi
Mats Ahlström 9.3.1743 palasi vankeudesta
17.2.1763 hylättiin
Påhl From 21.5.1767 palkka­mies 28 Safwolax
  - gift 1739
Katselmus 1772 31.3.1773
Pål From (1767) 34 Saf:
  5 3/4 gift 1738
Katselmus 1775 21.8.1775
Påhl From 21.5.1767 otettu _ 10 Safwolax
  _ 1/4 5 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Påhl From (1767) 39 5
  11 1/4 5 gift 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Påhl From  
7.9.1778 sai eron
Eric Muje Fager 5.2.1779 ruodun täydennys­mies 2_ 5 Lappavirda
11.7.1782 ruotuun 123 _ 7 1/2 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Fager  
11.7.1782 ruotuun 123
Mats Krum 25.10.1782 ruodun täydennys­mies
17.3.1783 kelpaamaton
Salam: Hästesko 17.3.1783 ruodusta 39
 
Katselmus 1788 24.9.1788
Jacob Natt (1784) 24 5 Randasalmi
  4 6 ogift 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Natt (1784) 25 5 Randasalmi
  5 6 gift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Natt  
14.6.1790 jäi vangiksi
-  
 
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Sparf 1.11.1790 otettu
18.4.1791 kuoli
Olof Hast 4.6.1791 täydennys­mies 123/124 30 5 Läppävirta
  5 7 ogift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Hast  
10.6.1795 hylättiin
Anders Lindman 1.1.1796 majoittaja ruodusta 133
 
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Lindman   majoittaja
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Lindman   majoittaja saa palkan
 
Katselmus 1809 22.6.1809
Petter Torsk (1805) 24 5 Leppävirta
  4 8 ogift 1785
Katselmus 1809b 16.10.1809
Petter Torsk (1805) 24 5 Läppäwirta
  4 8 ogift 1785

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Såppain
1733 Simon Såpain
1734 Simon Såpain
1735 Simon Såpain
1736 Simon Såpain
1737 Simon Såpain
1738 Simon Såpain
1739 Simon Såpain
1741 Simon Såpain 31.7.1741 sai eron
Mattz Ahlström 31.7.1741 palkkamies
1744 Matts Ahlström
1745 Matts Ahlsström
1746 Matts Ahlström
1747 Mattz Ahlström
1748 Matz Ahlström
1749 Matz Ahlström
1750 Matts Ahlström
1751 Matts Ahlström
1752 Matts Ahlström
1753 Matts Ahlström
1754 Matts Ahlström
1755 Matts Ahlström
1756 Matts Ahlström
1757 Matts Ahlström
1758 Mats Ahlström
1759 Matts Ahlström
1760 Matts Ahlström
1761 Mats Ahlström
1762 Matts Ahlström
1763 Matts Ahlström 17.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 Påhl From 21.5.1767 otettu
1768 Påhl From
1769 Påhl From
1770 Påhl From
1771 Påhl From
1773 Påhl From
1775 Pål From
1776 Pål From
1777 Påhl From
1778 Pål From 8.9.1778 hylätty
-
1779 Eric Fager 5.2.1779 täydennysmies
1780 Eric Fager
1781 Eric Fager
1782 Eric Fager 11.7.1782 ruotuun 123
-
1783 -
Matts Kosoin Krum 25.10.1782 täydennysmies 17.3.1783 hylätty
Salam: Hästesko 17.3.1783 ruodusta 39
1784 Salam: Hästesko
1785 Salom: Hästesko vapaaehtoinen
1786 Salomon Hästesko vapaaehtoinen
1787 Salomon Hästesko vapaaehtoinen
1788 Jacob Natt 20.6.1788 otettu
1789 Jacob Natt
1790 Jacob Natt 14.6.1790 kuoli
-
1791 Olof Sparf 1.11.1790 täydennysmies 18.4.1791 kuoli
Olof Hast 4.6.1791 täydennysmies
1792 Olof Hast
1793 Olof Hast
1794 Olof Hast
1795 Olof Hast 10.6.1795 hylättiin
-
1796 Anders Lindman 1.1.1796 ruodusta 133
1797 Anders Lindman majoittaja
1798 And: Lindman majoittaja
1799 Anders Lindman
1800 Anders Lindman majoittaja
1801 And: Lindman majoittaja
1802 Anders Lindman majoittaja
1803 Anders Lindman majoittaja
1804 Anders Lindman majoittaja
1805 And: Lindman
1806 Anders Lindman vapaaehtoinen
1807 Anders Lindman

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hind: Clemetss: Hålapain
1700_11 Hendrich Clemetson Hålapain
1700_12 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_1 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_2 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_3 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_4 Hendrich Clemedtson Hålapain
1701_5 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_6 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_7 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_8 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_9 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_10 Hindrich Clemetsson Hålopain
1701_11 Hindrich Clemetsson Hålopain
1701_12 Hindrich Clemetsson Hålopain
1702_1 Hind: Clemetsson Hålopain 19.12.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pohl From s. 1737
puoliso: Gertrud Pasain s. 1742
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Eric Fager s. 1759
puoliso: Elis. Karhitar s. 1759
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Salam. Hästesko
Leppävirta RK 1790-1801
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Jacob Nätt s. 1765
puoliso: Christina Wadsten s. 1765
+1791
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Anders Lindman s. 1760
puoliso: Brita Johanna Åkerman s. 10.8.1776
Four.
Leppävirta RK 1802-1813
946 Öfverste Lieuten:s Compag:e Anders Lindman s. 8.1.1760
puoliso: Brita Johanna Åkerman s. 10.8.1776
Four., Bost: i Hapamäki by

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Hapamäki Matts Ahlström
puoliso: Brita Taskitar vih. 25.1.1745

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Leppävirta 1722 Hapamäkj Såld: Såpoins hustru 1764
Leppävirta 1725 Hapamäckj 2 Solld: Såpains hustru 2614
Leppävirta 1727 Hapamäckj 2 Solld: Såpains hustru 1744A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1738_2 Simon Såpain
1738_3 Simon Såpain
1738_4 Simon Såpain
1738_5 Simon Såpain
1738_6 Simon Såpain
1738_7 Simon Såpain
1738_8 Simon Såpain
1738_9 Simon Såpain
1738_10 Simon Såpain
1738_11 Simon Såpain
1738_12 Simon Såpain
1744 Matts Ahlström
1745 Matts Ahlström
1746 Matts Ahlström
1747 Mattz Ahlström
1748 Mats Ahlström
1752 Mats Ahlström
1752b Matz Alström
1753 Mats Ahlström
1754 Matts Ahlström
1756 Matts Ahlström
1767 Påhl From 21.5.1767 otettu
1768 Pål From
1773 Påhl From

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Torsk 1:11 *merkitty ruotuun 44

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Matts Ahlström 1.7.1772 1784
1755 Soldat Matts Ahlström 1763 22

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Pet: Suhoin
Påhl Suhoin
Isak Krogare
1775 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Per Suhoin
Påhl Suhoin
Eric Krögare
1795 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Henric Kåpoin
Petter Suhoin
Abraham Krögare
1804 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Henric Kopoin
Petter Suhoin
Abraham Krögare


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 124 varamies
Påhl Purdin 7.3.1774 poistettiin
-
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 44
Michel Kast 26 ogift 5 9 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Michel Kast 27 ogift 5 9 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 124 varamies
Påhl Purdin  
7.3.1774 poistettiin
-  
 
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 44
Michel Kast   26 5
  9 ogift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Michel Kast   27 5
  9 ogift 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 44
1776_v Eric Moije
1780_v Matts Kåsonen
1781_v Matts Kåsoin
1788_v Michel Kast 1.9.1788 otettu
1789_v Michel Kast
1792_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 124 varamies
Pål Purdin
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Påhl Purdin 7.3.1774 poistetaan

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Joran Hilduin
1753_v Joran Hilduin
1754_v Joran Hilduin
1754b_v Joran Hilduin
1754c_v Joran Hilduin
1756_v Joran Hildunen
1757_v Joran Hilduin
1758_v Joran Hildunen
1758b_v Joran Hilduin
1759_v Joran Hildunen
1760_v Joran Hildunen
1764_v Pål Purdinen
1764b_v Påhl Purdin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 123Ruotu 125

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023