AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1795

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 10.6.1795 (Mikkeli)

Miehistö

N:ne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dubieussa Gräntsen emellan Riken

N:o 70 är på Dubieussa Gräntsen

N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieussa Gräntsen Riken emellan förblifne

Ifrån och med 88 till och med N:o 94 äro Rotarne igenom freds fördraget förblefne på Ryska sidan

N:ne 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieussa Gräntsen

N:ne 108, 109, 110, 111, 112, 113 äro på Disputerliga Gräntsen

N:ne 116, 117 och 118 äro blefne på Ryska sidan

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Hevonlaxby,
Achwensalo
Mats Mohell Randasalmi 31 18 gift 5 11
2 Joutzenlax,
Rauhamäki
Petter Kårss Randas: 36 19 gift 5 9
3 Pisamalax Jacob Jann Randasalmi 48 3/4 22 5/6 gift 5 6
4 Pisamalax,
Karhilantaipal
Påhl Wirt Randas: 32 9 gift 5 8 1.11.1790 täydennysmies
5 Palfwalax,
Koifwumäki
Mats Biörn Randas: 35 15 gift 5 8
6 Palfwalax,
Asikala
Elias Fritz Carelen 52 10 gift 6
7 Ramimäki Simon Penna Carelen 28 5 ogift 5 10
8 Osikonmäki,
Sombasari
Gierten Biörck Randasalmi 40 18 gift 5 8
9 Hewonlax Hemming Loo Randas: 45 1/2 14 1/2 gift 5 7
10 Achwensalmi Nils Hierpe Randas: 35 11 gift 5 8
11 Ahvensalmi Matts Palm Randas: 25 4 1/2 ogift 5 8
12 Ahvensalmi Johan Wass Leppävirta 26 6 ogift 5 8
13 Ahvensalmi Nils Kindberg Randas: 49 21 gift 5 11
14 Repomäki Arfvid Kiäck Randas: 48 1/2 31 gift 5 6
15 Räpomäki,
Harjuranda
Johan Id Randasalmi 44 21 1/2 gift 5 7 1/4
16 Harjuranda Johan Tålck Randas: 34 15 gift 5 7 1/2
17 Harjuranda Henric Rest Randas: 32 5 ogift 5 8
18 Harjuranda Michell Grön Randas: 40 17 1/3 gift 5 7 1/4
19 Harjuranda Marcus Rök Randas: 32 10 gift 5 8
20 Woinsalmi,
Warkaus,
Puikonnjemi
Johan Konst Randas: 33 11 2/3 gift 5 6
21 Woinsalmi,
Temessari
Michell Gran Rand: 36 15 1/3 gift 5 5 1/2
22 Temessari Henric Nöigd Randas: 46 27 1/2 gift 5 6
23 Temessari Anders Ek Randas: 41 20 gift 5 6
24 Parkunemi,
Tornjonjemi
Olof Karbin Randas: 33 7 gift 5 8
25 Temassari,
Tusmäki,
Tårasalo
Henric Parck Carelen 38 20 gift 5 7
26 Tårasalo Ivar Kyhl Rand: 41 20 gift 5 8
27 Tårasalo Adam Must Rand: 49 22 gift 5 6
28 Tårasalo Joh: Glad Österbottn 31 13 gift 5 6
29 Ritalax,
Sallila
Petter Wräng Randas: 37 13 gift 5 7
30 Sallila,
Randasalo
Lars Mörck Randas: 31 12 gift 5 5
31 Randasalo,
Pölkynjemi,
Asickala
Matts Lyd Randas: 37 14 gift 5 7
32 Randasalo,
Lautakåtalax
Påhl Lund Randasalmi 33 15 gift 5 8
33 Lautakåtalax Jacob Zonck Åbo Län 37 18 gift 5 6 1/2
34 Lautakåtalax,
Syfväis
Petter Skopa Cuopio 37 19 gift 5 9
35 Osikonmäki Matts Ort Randas: 28 10 ogift 5 7
36 Osikonmäki,
Kapiala
Petter Polett Randas: 45 28 gift 5 6
37 Asickala,
Osikonm:
Joh: Schepper 39 22 gift 5 9
38 Osikonm:,
Temass:,
Hildula
Petter Trygg Randas: 38 7 gift 5 8
39 Asickala,
Simanala
Johan Trög Kärimäki 25 5 gift 5
40 Simanala,
Osikonmäki
Mårt. Fr: Hjellman 25.11.1790 vapaaehtoinen
46 Hildula Henric Klack Randas: 26 7 ogift 5 6
47 Hildula,
Hanhijerfvi
Eric Snell Randasalmi 32 8 ogift 5 6
48 Hildula Anders Munter Jockas 43 21 gift 5 9
49 Hismäk: Jöran Nord Randas: 39 19 gift 5 6 1/2
50 Hismäk: Michel Bister Randas: 28 4 gift 5 9 1/2
51 Kolckontaipal Staphan Post Randas: 34 14 gift 5 9
52 Kolckontaipal,
Saukola
Lars Hugg Randas: 45 11 gift 5 6
53 Tusmäki Henric Norr Randas: 31 9 gift 5 8 1/2
54 Tusmäki Olof Sten Randas: 36 10 gift 5 6
55 Tusmäki,
Reijola
Petter Färnberg Randas: 44 27 gift 5 7
56 Reijola Gustaff Hurr Randas: 27 5 gift 5 7
57 Reijola,
Jufvola
Herman Roth Randas: 49 30 gift 5 9
58 Hismäki Matts Orm Carelen 34 10 ogift 5 8
59 Hismäki,
Jufvola
Michel Arp Randas: 34 10 gift 5 8
60 Pirilä Lars Karp Randas 40 15 gift 5 5
61 Asickala,
Koifvumäki,
Kolckont.
Johan Haman 25.12.1790
Henric Joh: Cygnaeus 25.12.1790 vapaaehtoinen
62 Hismäki Jacob Luhr Sulkava 37 14 ogift 5 8
63 Hapataipal,
Kolckontaipal
Elias Pihl Randas: 32 5 gift 5 9
64 Kolckontaipal Johan Knecht 29.5.1795 karkasi
- 29.5.1795
65 Pirilä,
Tusmäki
Anders Kårt Randas: 29 7 ogift 5 8
66 Osikonmäki,
Tusmäki
Olof Rang Randas: 36 16 gift 5 8
67 Osikonmäki Henric Rönn Randas: 36 16 gift 5 8
68 Osikonmäki,
Kolkontaipal
Petter Kiepp 13.5.1792 karkasi
Joh: Reinh Söder Österbottn 29 3 ogift 5 9 3.7.1792 eronnut jääkäri
69 Jufvola,
Simanala
Johan Svart Randas: 38 19 gift 5 11
71 Pölkynjemi,
Wackontaipal
Petter Purd Rand: 44 16 gift 5 8
72 Jufvola,
Hapataipal,
Hismäki
Johan Uhr Carelen 28 10 gift 5 6 1.11.1790 täydennysmies
82 Kuokala,
Sairalanmäki
Petter Reen Kärimäcki 37 16 gift 5 9
83 Kuokala,
Alakuona
Petter Forss Randasalmi 38 19 gift 5 8
84 Alakuona,
Yläkuona
Lars Zinck Randasalmi 33 13 gift 5 7
85 Yläkuona Johan Sand Kärimäcki 33 5 gift 5 9
86 Yläkuona Anders Hansk 2.6.1792 karkasi
Carl And: Nordberg Stockh: 32 14 1/2 ogift 5 8 13.11.1792 tykistön konstaapeli
87 Hefvossalo,
Kumaranda,
Raufvanjemi
Staffan Sånn Carelen 35 7 gift 5 7
95 Järfvenpä,
Pihjalannjemi
Henric Suhr Kärimäki 27 9 gift 5 7
96 Pihlajannjemi,
Raikus
Moses Slaf Kärimäcki 33 6 gift 5 9
97 Jouhenjemi,
Yläkuona
Thomas Ryck Säminge 34 14 ogift 5 7
98 Helsois,
Nemensalo
Bertill Torn 25.5.1791 kuoli
Johan Lustig Carelen 25 4 gift 5 7 1/2 9.7.1791 täydennysmies
99 Jouhenjemi,
Toropala
Joseph Kemp Rand: 35 5 gift 5 10
100 Wara Jacob Trast Parickala 27 7 gift 5 5 1/2
106 Katamo,
Simanala
And: Arg Randas: 31 9 gift 5 5 1/4
107 Simanala Adolph Mohell 1.7.1794 ruotuun 114
- 1.7.1794
114 Wara,
Yläkuona
And: Mohell 1.7.1794 sai eron
Adolph Mohell Randas: 24 10 ogift 5 6 1.7.1794 ruodusta 107
115 Rikola,
Pakunala
Joh: Flanck Kärimäki 36 16 gift 5 7
119 Pitkälänjemi,
Warkaus
Olof Flinck Leppävirta 33 9 gift 5 10
120 Warkaus Petter Knall Cuopio 53 24 gift 5 6
121 Pussilantaipal Johan Tålig Jorois 47 24 gift 5 6
122 Purdilanlax,
Lapinmäki
Eric Ring Leppäwirta 33 14 ogift 5 6
123 Lappinmäki,
Timolannjemi
Olof Svala Leppävirta 32 5 gift 5 6
124 Hapamäki Olof Sparf 1.11.1790 otettu 18.4.1791 kuoli
Olof Hast Läppävirta 30 5 ogift 5 7 4.6.1791 täydennysmies 123/124
125 Hapamäki,
Kartansalo,
Jurickasalmi
Anders Smeck Randas: 40 15 gift 5 5
126 Polfvijerfwi Nils Joh: Nykopp 25.12.1790 vapaaehtoinen 1.1.1793 poistettiin
-
127 Polfvijerfwi,
Waristaipal
Thomas Borg 31.3.1791 kuoli
Lars Höök Leppävirta 28 5 ogift 5 6 8.6.1791 täydennysmies 127/128
128 Rumuckala Påhl Wänn Läppävirta 30 10 ogift 5 7
129 Rumuckala,
Ninimäki
Henric Tick 15.4.1791 kuoli
Petter Rak Leppävirta 25 5 ogift 5 6 4.6.1791 täydennysmies 129/130
130 Ninimäki Matts Påst 2.7.1792 hylättiin
Aug: Em: Järnefelt 2.7.1792 lippumies
131 Ninimäki Petter Torsk Randasalmi 34 12 1/3 gift 5 6
132 Ninimäki,
Sahkarlax
Gustaf Svärd Leppävirta 41 19 gift 5 6
133 Sahkarlax And: Lindman 30.9.1791 varusmestari
134 Sahkarlax,
Unnukansalo,
Kopolanjemi
Henric Son 22.7.1792 esitti miehen tilalleen
Henric Stadig Carelen 34 3 gift 5 9 22.7.1792 palkkamies
135 Kopolanjemi Petter Stahl 11.5.1794 poistettiin
Adolph Winter 3.6.1794 vapaaehtoinen
136 Kurolanlax Nils Kopp Leppävirta 39 19 gift 5 8
137 Kurolanlax,
Sahkarlax
Henr. Giösling Nyland 36 9 ogift 5 9
138 Sahkarlax,
Wackontaipal
Matts Klunck Leppävirta 37 18 gift 5 7
139 Sarkamäki,
Rauhamäki
Staphan Häär Randas: 37 15 gift 6

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Mats Frisk Trumslagare 3.6.1792 poistettiin
Carl Qwentzen Trumslagare 3.6.1792 otettu
2. rumpali Hindric Ekbom Trumslagare 31.6.1792 Majurin komppaniaan
Philip Hillberg Trumslagare 31.6.1792 otettu

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotKatselmu 1790Katselmu 1798

© Väinö Holopainen 2020