AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1798

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 28.6.1798 (Mikkelin Malmi)

Miehistö

(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 Äro belägne på Dubieusa Grantzen emellan Riken

(69) N:o 70 är på Dubieusa Gräntzen

(72) Numrarne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen Riken emellan

(87) Från och med 88 till och med N:o 94 äro rotarne genom fredsfördraget blifne på Ryska Sidan

(100) Numrarne 101, 102, 103, 104 och 105 är belägn på Dubieusa Grantzen

(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dubiosa Gräntzen

(115) Numrarne 116, 117 och 118 äro förblefne på Ryska sidan

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Hevonlax,
Ahvensalo
Mats Mohell Randasalmi 34 21 gift 5 11
2 Joutzenlax,
Rauhamäki
Petter Alm Randasalmi 39 22 gift 5 9
3 Pisamalax Jacob Jann Randasalmi 51 25 5/6 gift 5 6
4 Pisamalax,
Karhilantaipal
Påhl Wirt Randasalmi 35 12 gift 5 8
5 Palfwalax,
Kåifvumäki
Mats Biörn Randasalmi 38 18 gift 5 8
6 Palfvalax,
Asikala
Elias Frits Carelen 55 13 gift 6
7 Raminmäki Simon Penna Carelen 31 8 ogift 5 10
8 Osikonmäki,
Sombasari
Gerten Biörck Randasalmi 43 21 gift 5 8 saa eron
9 Hewonlax Hemming Loo Randas: 48 17 gift 5 7
10 Ahvensalmi Nils Hierpe 10.6.1795 sai eron
Hinrich Borg 38 7 gift 5 7 15.9.1795 täydennysmies
11 Ahvensalmi Mats Palm Randasalmi 28 8 ogift 5 8
12 Ahvensalmi Johan Wass Randasalmi 29 9 ogift 5 8
13 Ahvensalmi Nils Kindborg Randasalmi 52 24 gift 5 11
14 Ahvensalmi,
Räpomäki
Arvid Kiäck 10.6.1795 sai eron
-
15 Räpomäki,
Harjuranda
Johan Idh Randasalmi 47 24 gift 5 7
16 Harjuranda Johan Tålck Randas: 37 18 gift 5 7 1/2
17 Harjuranda Hinrich Rest Randasalmi 35 8 ogift 5 8
18 Harjuranda Michell Gröhn Randasalmi 43 20 gift 5 7 1/4
19 Harjuranda Marcus Elg Randasalmi 35 13 gift 5 8
20 Woinsalmi,
Warkaus,
Puikonnemi
Johan Eld Randas: 36 15 ogift 5 7
21 Woinsalmi,
Temassari
Michell Graan Randasalmi 39 18 gift 5 7
22 Temassari Henrich Nöigd Randasalmi 49 30 1/2 gift 5 7
23 Temassari Anders Ek Randasalmi 44 23 gift 5 6 saa eron
24 Parkumäki,
Tornionemi
Olof Karbin Randasalmi 36 10 gift 5 8 saa eron
25 Temassari,
Tusnemi
Hindric Parck Carelen 41 23 gift 5 7
26 Tårasalo Ifvar Kyhl 10.6.1795 sai eron
Petter Flink Randasalmi 34 12 gift 5 8 15.9.1795 täydennysmies
27 Tårasalo Adam Front Randasalmi 52 25 gift 5 6 saa eron
28 Tårasalo Johan Glad Österbottn 34 16 gift 5 6
29 Ritalax,
Sallila
Petter Wräng Randasalmi 40 16 gift 5 7
30 Sallila,
Randasalo
Lars Mörck 10.6.1795 sai eron
Petter Fick Jorois 29 12 ogift 5 8 15.9.1795 täydennysmies
31 Randasalo,
Pölkynemi,
Asikala
Mats Lyd 10.6.1795 hylättiin
Michell Hiller Randasalmi 25 7 ogift 6 1 15.9.1795 täydennysmies
32 Randas:,
Lautakotalax
Pål Lund 10.6.1795 hylättiin
Gustaf Adolph Järnfäldt 30.11.1795 vapaaehtoinen
33 Lautakotalax Jacob Zonck Åbolän 40 21 gift 5 6 1/2
34 Lautakotalax,
Syfväis
Petter Skopa Cuopio 40 22 gift 5 9
35 Osikonmäki Matts Ort Randasalmi 31 13 gift 5 7
36 Osikonmäki,
Kupiala
Petter Gast Randasalmi 48 31 gift 5 6 saa eron
37 Asikala,
Osikonmäki
Johan Schiepper Randasalmi 42 25 gift 5 9 varusmestari
38 Osikonmäki,
Temassari,
Hildula
Petter Trygg Randas: 41 20 gift 5 8
39 Asikala,
Simanala
Johan Tröög Kärimäki 28 8 gift 5
40 Simanala,
Osikomäki
Mårt Fr: Hiellman vapaaehtoinen
46 Hildula Hinrch Klack Randasalmi 29 10 ogift 5 6
47 Hildula,
Hanhijerfvi
Erich Snell Randas: 35 11 ogift 5 6
48 Hildula Anders Munter Jockas 48 24 gift 5 9
49 Hismäki Jöran Nord Randasalmi 42 22 gift 5 6 1/2
50 Hismäki Michell Bister Randasa: 31 7 gift 5 9 1/2
51 Kålkontaipal Staphan Post 15.6.1795 esitti miehen tilalleen
Anders Oppman Randas: 15.6.1795 palkkamies
52 Kålkontaipal,
Saukola
Lars Hugg 10.6.1795 sai eron
Petter Järn Randasalmi 34 7 gift 5 7 15.9.1795 palkkamies
53 Kålkontaipal Hinrich Norr Randasalmi 34 12 gift 5 8 1/2
54 Tusmäki Olof Sten Randasalmi 39 13 gift 5 6
55 Tusmäki,
Reijola
Petter Färnberg Randasalmi 4_ 30 gift 5 7
56 Tusmäki Gustaf Jort Randasalmi 3_ 8 gift 5 7
57 Tusmäki,
Jufvola
Herman Roth 10.6.1795 sai eron
Lars Kalm Randasalmi 3_ 12 gift 5 9 1/2 15.9.1795 täydennysmies
58 Tusmäki Matts Orm Carelen 37 13 ogift 5 8
59 Tusmäki,
Jufvola
Michell Arpp Randas: 37 13 gift 5 8
60 Jufvola,
Pirilä
Lars Karpp Randas: 43 18 gift 5 5
61 Asikala,
Kåifvumäki,
Kolkontaipal
Hinr: Joh: Cyggneus vapaaehtoinen 20.4.1798 poistettiin
Petter Kask Randasalmi 26 7 gift 6 20.4.1798 täydennysmies
62 Hismäki Jacob Kraft Sulkawa 40 17 gift 5 8
63 Hapataipal,
Kolkontaipal
Elias Pihl Randasalmi 35 8 gift 5 9
64 Kålkontaipal -
Anders Kust Randas: 24 2 gift 5 7 1.9.1795 palkkamies
65 Kålkontaipal,
Pirilä,
Tusmäki
Anders Kårt Randas: 32 10 ogift 5 8
66 Osikomäki,
Tusmäki
Olof Rang Randasalmi 39 19 gift 5 8
67 Osikonmäki Hinric Rönn Randas: 39 19 gift 5 10
68 Osikonmäki,
Syfväis,
Kålkontaipal
Johan Söder Österbotn 32 6 ogift 5 9
69 Syfväis,
Jufwola,
Simanala
Johan Svart Randasalmi 41 22 gift 5 11
71 Polkynemi,
Waikotaipal
Petter Lind Randasalmi 47 19 gift 5 8
72 Jufvola,
Hapataipal
Johan Lund Carelen 31 13 gift 5 6
82 Kuokala,
Sairalanmäki
Petter Reen 10.6.1795 sai eron
Anton Long Kärimäki 28 8 gift 5 10 15.9.1795 täydennysmies
83 Kuokala,
Alakona
Petter Forss Randasalmi 41 22 gift 5 8
84 Alakona,
Yläkona
Lars Zinck Randasalmi 36 16 gift 5 7
85 Yläkona,
Kuomonranda
Johan Sand 10.6.1795 sai eron
Adolph Winter 15.10.1795 vapaaehtoinen ruodusta 135
86 Yläkona Carl Anders Nordberg Stockholm 35 7 1/2 gift 5 8
87 Hevonsalo,
Kuomunranda,
Raufvannemi
Staphan Sunn Carelen 38 10 gift 5 7
95 Järfvenpä,
Pihlajanemi
Hindric Suhr 10.6.1795 sai eron
Petter Larm Karimäki 25 9 ogift 5 8 15.9.1795 täydennysmies
96 Pihlajannemi,
Raikus
Moses Staf Kärimäki 36 9 gift 5 9
97 Jouhennemi,
Yläkona
Thomas Ryck Samingi 37 17 ogift 5 9
98 Helves,
Jouhennemi,
Nemensalo
Johan Lust 22.4.1797 poistettiin
Michell Kling 22.4.1797 huilisti
99 Jouhennemi,
Toropala
Joseph Kemp 10.6.1795 sai eron
Magnus Brusin 15.9.1795 palkkaamaton 20.3.1798 sai eron
Johan Marck Randasalmi ogift 6 20.3.1798 palkkamies
100 Wara Jacob Trast Parikala 30 10 gift 5 5 1/2 saa eron
106 Katamo,
Simanala
Anders Arg Randasalmi 34 12 gift 5 5 1/4 saa eron
107 Katamo -
114 Vara,
Yläkona
Adolph Mohell Randasalmi 29 16 ogift 5 9
115 Pakunala,
Rikola,
Sairalanmäki
Johan Flanck Kärimäki 39 19 gift 5 7
119 Pitkälännemi,
Warkaus
Olof Flink 10.6.1795 sai eron
Carl Rosenberg Leppävirta 19 2 3/4 ogift 5 6 15.9.1795 palkkaamaton
120 Warkaus Petter Nätt Cuopio 36 16 gift 5 8
121 Pussilantaipal,
Purdilanlax
Johan Tålig 10.6.1795 sai eron
Johan Flöit 15.9.1795 palkkaamaton 25.3.1796 ruotuun 130
Petter Plum Pielis 2_ 2 gift 5 11 25.3.1796 palkkamies
122 Purdilanlax,
Lappilanmäki
Eric Ring Leppävirta 36 17 ogift 5 6 saa eron
123 Lapinmäki,
Timolannemi
Olof Svala Leppävirta 35 8 gift 5 6
124 Hapamäki Olof Hast 10.6.1795 hylättiin
Anders Lindman 1.1.1796 majoittaja ruodusta 133
125 Hapamäki,
Kartansalo,
Jurikasalmi
Anders Smäck Randasalmi 4_ 18 gift 5 5
126 Polfjervi -
127 Polfjerfvi,
Varistaipal
Lars Höök Leppävirta 31 8 ogift 5 6
128 Rumuka Påhl Wänn Leppävirta 33 13 ogift 5 7
129 Rumukala,
Ninimäki
Petter Raak Leppävirta 28 8 ogift 5 6
130 Ninimäki Augst: Järnefäldt majoittaja 15.6.1795 Majurin komppaniaan
Herman Neiglick 15.9.1795 palkkaamaton 1.1.1796 ruotuun 133
Joh: Floit 25.3.1796 siirrettiin 25.4.1796 poistettiin
Olof Sarf Leppavirta 26 2 gift 5 7 25.4.1796 palkkamies hylätään
131 Ninimäki Petter Tårsk 10.6.1795 sai eron
Anders Ståhl 15.9.1795 palkkamies 18.2.1796 hylättiin
Påhl Ståhl Leppavirta 35 11 gift 5 7 18.2.1796 täydennysmies
132 Ninimäki,
Sachkarlax
Gustav Svärd Leppavirta 44 22 gift 5 6
133 Sachkarlax Anders Lindman majoittaja 1.1.1796 ruotuun 124
Herman Neiglich ogift 5 8 1.1.1796 ruodusta 130
134 Sahkarlax,
Unnukansalo,
Kåpolanemi
Hindric Stadig Carelen 37 6 gift 5 9
135 Kåpolannemi Adolph Winter vapaaehtoinen 15.9.1795 ruotuun 85
-
136 Kuronlax Nils Kåpp Leppävirta 42 22 gift 5 8
137 Kuronlax,
Sarkamäki
Hindrich Giösling Nyland 39 12 ogift 5 9
138 Sarkamäki,
Vaikotaipal
Mats Ung Leppävirda 40 21 gift 5 7 saa eron
139 Sarkamäki,
Rauhamäki
Staphan Wärn Randasalmi 40 18 gift 6

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Carl Qventzell 1:a Trumslagare
2. rumpali Philip Hillberg 2:ra Trumslagare

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1795Katselmu 1801

© Väinö Holopainen 2020