AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 59 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 59<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiismäki (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Lars Jöransson Kiiskinen mainittu 1700 mainittu 1.3.1701 1
Johan Karppanen mainittu 1712 2
Pål Tangren mainittu 1724 3
Ivar Uotinen 1726 23.3.1737 4
Tomas Sjöman 28.2.1736 29.3.1739 5
Staffan Österman mainittu 1741 3.4.1750 6
Johan Eklund 27.1.1751 2.1751 7
Erik Vin 29.11.1751 27.2.1758 8
Johan Kvick Kärkkäinen 27.2.1758 mainittu 1787 täydennysmies 59 9
Mickel Arp 20.6.1788 mainittu 1809 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 59 varamies
Johan Kärkkäinen 7.1.1752 27.2.1758 ruotu 59 1
Petter Färnberg mainittu 1764 24.11.1768 ruotu 55 2
1776 lähtien ruotujen 58 ja 59 yhteinen varamies numero 27
Jakob Kupiainen 7.3.1774 mainittu 1776 4,3
Mickel Oinonen mainittu 1780 mainittu 1781 5,4
Johan Kil 1.9.1788 mainittu 1792 6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Johan Månss: Karpain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Ifwar Otin Sawolax 26 9 gift (1726) 1709
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Staphan Österman
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Staphan Österman
Katselmus 1758 27.2.1758
Erich Dunder 27.2.1758 sai eron
Johan Kärckäin Randasalmi 21 ogift 27.2.1758 täydennys­mies 1737
Katselmus 1763 17.2.1763
Johan Quick Safwo: 26 5 ogift (1758) 1737
Katselmus 1767 21.8.1767
Ifwar Otin 23.3.1737 kuoli
Thomas Siöman 28.2.1736 palkka­mies 29.3.1739 kuoli
Staffan Österman palkka­mies 3.4.1750 kuoli
Joh Eklund 27.1.1751 kulku­mies _.2.1751 poistui
Erich Viin 29.11.1751 palkka­mies 27.2.1758 hylättiin
Johan Qwick Safwolax 30 9 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1737
Katselmus 1772 31.3.1773
Johan Qwik Savolax 36 15 gift (1757) 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Quick Safwolax 3_ 17 1/2 gift 11 2 27.2.1758 otettu
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Quick 41 20 1/2 gift 5 8 (1758) 1737
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Quick 45 2_ gift 5 8 1737
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Quick 48 27 _/12 gift 5 8 (1758) 1737
Katselmus 1788 24.9.1788
Michel Arp Jorois 27 10 gift 5 8 (1778) 1761
Katselmus 1789 5.11.1789
Michell Arp Jorrois 28 11 gift 5 8 (1778) 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Michell Arp Jorois 29 10 gift 5 8 (1780) 1761
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Arp Randas: 34 10 gift 5 8 (1785) 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Michell Arpp Randas: 37 13 gift 5 8 (1785) 1761
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Arpp Randasa: _ 15 gift 5 8 (1786)
Katselmus 1804 25.6.1804
Michell Arpp Randas: 43 19 gift 5 9 (1785) 1761
Katselmus 1809 22.6.1809
Michel Arp Jorois 50 34 gift 5 9 (1775) 1759
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Johan Månss: Karpain  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Ifwar Otin (1726) 26 Sawolax
  9 gift 1709
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Staphan Österman  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Staphan Österman  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Erich Dunder  
27.2.1758 sai eron
Johan Kärckäin 27.2.1758 täydennys­mies 21 Randasalmi
  ogift 1737
Katselmus 1763 17.2.1763
Johan Quick (1758) 26 Safwo:
  5 ogift 1737
Katselmus 1767 21.8.1767
Ifwar Otin  
23.3.1737 kuoli
Thomas Siöman 28.2.1736 palkka­mies
29.3.1739 kuoli
Staffan Österman   palkka­mies
3.4.1750 kuoli
Joh Eklund 27.1.1751 kulku­mies
_.2.1751 poistui
Erich Viin 29.11.1751 palkka­mies
27.2.1758 hylättiin
Johan Qwick 27.2.1758 täydennys­mies 30 Safwolax
  9 gift 1737
Katselmus 1772 31.3.1773
Johan Qwik (1757) 36 Savolax
  15 gift 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Quick 27.2.1758 otettu 3_ 11 Safwolax
  17 1/2 2 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Quick (1758) 41 5
  20 1/2 8 gift 1737
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Quick   45 5
  2_ 8 gift 1737
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Quick (1758) 48 5
  27 _/12 8 gift 1737
Katselmus 1788 24.9.1788
Michel Arp (1778) 27 5 Jorois
  10 8 gift 1761
Katselmus 1789 5.11.1789
Michell Arp (1778) 28 5 Jorrois
  11 8 gift 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Michell Arp (1780) 29 5 Jorois
  10 8 gift 1761
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Arp (1785) 34 5 Randas:
  10 8 gift 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Michell Arpp (1785) 37 5 Randas:
  13 8 gift 1761
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Arpp (1786) _ 5 Randasa:
  15 8 gift
Katselmus 1804 25.6.1804
Michell Arpp (1785) 43 5 Randas:
  19 9 gift 1761
Katselmus 1809 22.6.1809
Michel Arp (1775) 50 5 Jorois
  34 9 gift 1759

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Ifwar Otin
1733 Hindrich Eqwist 31.7.1733 sai eron
Ifwar Otin
1734 Ifwar Otin
1735 Ifwar Otin
1736 Ifwar Otin
1737 Ifwar Otin 23.3.1737 kuoli
1738 -
1739 Thomas Siöman 28.9.1738 palkkamies 29.3.1739 kuoli
1741 Staffan Österman
1744 Staff_ Österman
1745 Staffan Österman
1746 Staffan Österman
1747 Staffan Österman
1748 Staffan Österman
1749 Staffan Österman
1750 Staffan Österman 3.4.1750 kuoli
-
1751 Johan Eklund 24.1.1751 otettu
1752 Eric Dunder 29.11.1751 otettu
1753 Erich Dunder
1754 Erich Dunder
1755 Erich Dunder
1756 Erich Dunder
1757 Erich Dunder
1758 Erich Dunder 27.2.1758 sai eron
Johan Kärkcäin Qwik 27.2.1758 täydennysmies
1759 Johan Qwick
1760 Johan Qwick
1761 Johan Qwick
1762 Johan Qwick
1763 Johan Qwick
1764 Johan Qwick
1766 Johan Qwick
1767 Johan Qwick
1768 Johan Qwick
1769 Johan Quick
1770 Joh: Qwick
1771 Johan Qwick
1773 Johan Qwick
1775 Joh: Qwick
1776 Joh: Qwick
1777 Johan Quick
1778 And: Färdig
1779 Johan Quik
1780 Johan Quick
1781 Johan Quick
1782 Johan Quick
1783 Johan Quik
1784 Johan Quek
1785 Johan Quick
1786 Johan Qvick
1787 Johan Qvick
1788 Mich: Arp 20.6.1788 otettu
1789 Michel Arp
1790 Mich Arp
1791 Michel Arp
1792 Michel Arp
1793 Michel Arpp
1794 Michel Arpp
1795 Michell Arpp
1796 Michell Arpp
1797 Michell Arpp
1798 Michell Arpp
1800 Michell Arpp
1801 Michell Arpp
1802 Michell Arp
1803 Michell Arpp
1804 Michel Arp
1805 Michel Arp
1806 Michel Arp
1807 Michel Arp

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Jöransson Kiskin
1700_11 Lars Jöranson Kiskin
1700_12 Lars Jöranson Kiskinen
1701_1 Lars Jöranson Kiskinen
1701_2 Lars Jöranson Kiskinen
1701_3 Lars Jöranson Kiskinen
1701_4 Lars Jöranson Kiskinen 1.3.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
480 Soldater Joh. Quick s. 1740
puoliso: Carin Otitar s. 1742
480 Soldater Joh. Quick s. 1740
puoliso: Brita Hukatar
lapsia: Anna; Brusius, Brita Cath., Helena, Johan

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Tuusmäki Staph. Österman
puoliso: Anna Sakolatar vih. 29.3.1741
Tusmäki Johan Qwick
puoliso: Carin Otitar vih. 31.3.1765
Tusmäki Johan Qvick
puoliso: Brita Hukatar vih. 7.4.1776
lapsia: Helena, Brigita
Tusmäki Michel Arp
puoliso: Maria Kinnutar vih. 27.12.1784
lapsia: Anna Maria

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Påhl Tangren
1728_3 Ifwar Otinen
1728_4 Ifwar Otin
1728_5 Ifwar Outin
1728_6 Ifwar Outin
1728_7 Ifwar Otin
1728_8 Ifwar Otin
1728_9 Ifwar Otin
1728_11 Ifwar Othin
1728_12 Ifwar Otinen
1734_2 Ifwar Outin
1734_3 Ifwar Otin
1734_4 Ifwar Outin
1734_5 Ifwar Oitin
1734_6 Ifwar Otin
1734_7 Ifwar Otin
1734_8 Ifwar Outin
1734_9 Ifwar Outin
1734_10 Ifwar Oitin
1734_11 Ifwar Oitin
1734_12 Ifwar Otin
1735_1 Ifwar Otin
1744 Staffan Österman
1745 Staffan Österman
1746 Staffan Österman
1747 Staff: Österman
1748 Staffan Österman
1752 Erich Dunder 29.11.1751 otettu
1752b Eric Dunder 29.11._ otettu
1753 Erich Dunder
1754 Erich Dunder
1756 Eric Dunder
1766 Johan Qwick
1767 Johan Qwik
1768 Johan Qwik
1773 Johan Qwick

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Johan Qvick 2.5.1797
1784 Soldaten Johan Quick 1788 30 1/4 51

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: Michel Arp 1761 29 , 1025

Koko komppania

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
16.1.1727 Soldaten Otinen 3
16.1.1727 Soldaten Otinen 7
16.1.1727 Soldaten Ifwar Otinen 2
16.1.1727 Soldaten Ifwar Otinen 6
13.11.1727 Soldaten Ifwar Otinen 669
14.1.1734 Soldaten Ifwar Otinen 21

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Tusmäki
Tusmäki
Säminge Jouwolaby
Simon Sistoin
Rusius Kärkäin
Mats Mätelin
1775 Tusmäki
Tusmäki
Säminge Jufvola
Simon Niskain
Brus. Kärckäin
Matts Metelin
1795 Hismäki
Hismäki
Säminge Jufvola
Samuel Niskain
Brusius Kärckäin
Matts Metelin
1804 Tusmäki
Tusmäki
Jufwola
Samuel Niskain
Brusius Kärckäin
Matts Mettelin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 59 varamies
Jacob Kupiain Savolax och Randasalmi Sokn 18 5/12 ogift 10 5 1/2 1757
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 58 ja 59 yhteinen varamies numero 27
Johan Kihl 22 ogift 5 7 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Kihl 23 ogift 5 7 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 59 varamies
Jacob Kupiain   18 5/12 10 Savolax och Randasalmi Sokn
  5 1/2 ogift 1757
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 58 ja 59 yhteinen varamies numero 27
Johan Kihl   22 5
  7 ogift 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Kihl   23 5
  7 ogift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 58 ja 59 yhteinen varamies numero 27
1776_v Jacob Kupiain
1780_v Mich Ojnoin
1781_v Mich: Ojnoin
1788_v Johan Kuhl 1.9.1788 otettu
1789_v Johan Kihl
1792_v Johan Kihl

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 59 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Jacob Kupiain 7.3.1774 otettu

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Bruis: Kärkäin 7.1.175_ otettu
1753_v Johan Brusius Kärckäin
1754_v Johan Brusius Kärckäin
1754b_v Joh: Kärkäin
1754c_v Johan Kärkäin
1756_v Joh: Kärckäin
1757_v Johan Kärkäin
1758_v Johan Kärkäin 27.2.1758 sotilaaksi
1758b_v Johan Kärkäin
1764_v Petter Färnberg
1764b_v Petter Fernberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 58Ruotu 60

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024