AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 55 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 55<>

Ruotutalot ovat kylissä: Tuusmäki (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Andersson Kalm Kallinen 1695 9.1702 ruotu 48 Vanha rykmentti 1685 1
Johan Kaartinen mainittu 1712 27.8.1739 2
Bertil Öman 30.11.1739 10.3.1742 3
Henrik Mjölnare 19.6.1742 2.2.1750 4
Petter Tallrot 25.7.1750 17.2.1763 ruotu 43 5
Bengt Krogerus 28.1.1764 17.10.1765 ruotu 32 ruotu 24 6
Henrik Vilhelm Orbinski 17.3.1766 24.11.1768 ruotu 48 ruotu 32 7
Petter Färnberg 24.11.1768 25.6.1804 täydennysmies 59 8
Ernest Id 22.9.1805 mainittu 1807 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 55 varamies
Mickel Puustinen mainittu 1752 18.2.1754 1
Grels Varonen mainittu 1764 2
Henrik Tirkkonen 7.3.1774 mainittu 1775 3
1776 lähtien ruotujen 54 ja 55 yhteinen varamies numero 25
Olof Kosonen 18.10.1779 20.3.1780 ruotu 54 3,4
Mats Orm Neuvonen 24.8.1780 6.5.1789 ruotu 58 4,5
Henrik Vrikt Rikt 26.10.1789 5,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Johan Påhlss: Kåndiain
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Kardin Safwolax och Sulkafwa S:n 40 gift 1676
Katselmus 1719 26.10.1719
Johan Kardinen
Katselmus 1720 1720
Johan Kardin Safwolax 44 1/4 19 1/4 ogift (1701) 1676
Katselmus 1721 21.9.1721
Johan Kardin Savolax 45 1/4 20 1/4 gift (1701) 1676
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Kardin Sawolax 56 29 gift (1706) 1679
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrich Mölnare
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Hindrich Mölnare
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Tallroth
Katselmus 1758 27.2.1758
Petter Tallroth 42 17 (1741) 1716
Katselmus 1763 17.2.1763
Petter Tallroth Safwo: 47 22 gift (1741) 17.2.1763 saa eron 1716
Katselmus 1767 21.8.1767
Joh: Kardin 27.8.1739 kuoli
Bertill Öman 30.11.1739 palkka­mies 10.3.1742 kaatui
Hindrich Miölnare 19.6.1742 palkka­mies 2.2.1750 sai eron
Petter Tallroth 25.7.1750 ruodusta 43 17.2.1763 hylättiin
Bengt Krogerus 28.1.1764 vapaaehtoinen ruodusta 32 17.10.1765 ruotuun 94
Hend: W: Orbinski Safwolax 17 8 ogift 17.3.1766 vapaaehtoinen ruodusta 48 1750
Katselmus 1772 31.3.1773
Petter Fernberg Savolax 22 4 1/3 ogift (1768) 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Wilhelm Orbinski 24.11.1768 ruotuun 32
Petter Färnberg Safwolax 25 7 ogift 11 1 24.11.1768 täydennys­mies 59 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Färnberg 27 10 ogift 5 7 (1768) 1751
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Färnberg 31 _ gift 5 7 1751
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Färnberg 34 16 1/4 gift 5 7 (1769) 1751
Katselmus 1788 24.9.1788
Petter Fernberg Randasalmi 37 20 gift 5 7 (1768) 1751
Katselmus 1789 5.11.1789
Petter Tärnberg Randasalmi 38 21 gift 5 7 (1768) 1751
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Färnberg Randasalmi 39 22 gift 5 7 (1768) 1751
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Färnberg Randas: 44 27 gift 5 7 (1768) 1751
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Färnberg Randasalmi 4_ 30 gift 5 7 (1768)
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Färnberg Randasa: 50 33 gift 5 7 (1768) 1751
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Färnberg Rands: 53 36 gift 5 7 (1768) 1751
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Johan Påhlss: Kåndiain  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Kardin   40 Safwolax och Sulkafwa S:n
  gift 1676
Katselmus 1719 26.10.1719
Johan Kardinen  
 
Katselmus 1720 1720
Johan Kardin (1701) 44 1/4 Safwolax
  19 1/4 ogift 1676
Katselmus 1721 21.9.1721
Johan Kardin (1701) 45 1/4 Savolax
  20 1/4 gift 1676
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Kardin (1706) 56 Sawolax
  29 gift 1679
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrich Mölnare  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Hindrich Mölnare  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Tallroth  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Petter Tallroth (1741) 42
  17 1716
Katselmus 1763 17.2.1763
Petter Tallroth (1741) 47 Safwo:
17.2.1763 saa eron 22 gift 1716
Katselmus 1767 21.8.1767
Joh: Kardin  
27.8.1739 kuoli
Bertill Öman 30.11.1739 palkka­mies
10.3.1742 kaatui
Hindrich Miölnare 19.6.1742 palkka­mies
2.2.1750 sai eron
Petter Tallroth 25.7.1750 ruodusta 43
17.2.1763 hylättiin
Bengt Krogerus 28.1.1764 vapaaehtoinen ruodusta 32
17.10.1765 ruotuun 94
Hend: W: Orbinski 17.3.1766 vapaaehtoinen ruodusta 48 17 Safwolax
  8 ogift 1750
Katselmus 1772 31.3.1773
Petter Fernberg (1768) 22 Savolax
  4 1/3 ogift 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Wilhelm Orbinski  
24.11.1768 ruotuun 32
Petter Färnberg 24.11.1768 täydennys­mies 59 25 11 Safwolax
  7 1 ogift 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Färnberg (1768) 27 5
  10 7 ogift 1751
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Färnberg   31 5
  _ 7 gift 1751
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Färnberg (1769) 34 5
  16 1/4 7 gift 1751
Katselmus 1788 24.9.1788
Petter Fernberg (1768) 37 5 Randasalmi
  20 7 gift 1751
Katselmus 1789 5.11.1789
Petter Tärnberg (1768) 38 5 Randasalmi
  21 7 gift 1751
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Färnberg (1768) 39 5 Randasalmi
  22 7 gift 1751
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Färnberg (1768) 44 5 Randas:
  27 7 gift 1751
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Färnberg (1768) 4_ 5 Randasalmi
  30 7 gift
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Färnberg (1768) 50 5 Randasa:
  33 7 gift 1751
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Färnberg (1768) 53 5 Rands:
  36 7 gift 1751

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Kardin
1733 Johan Kardin
1734 Johan Kardin
1735 Johan Kardin
1736 Johan Kardin
1737 Johan Kardin
1738 Johan Kardin
1739 Johan Kardin 27.8.1739 kuoli
-
1741 Bärtill Öman
1744 Hind. Mölnare
1745 Hindrich Mölnare
1746 Hindrich Mölnare
1747 Hindrich Mölnare
1748 Hindrich Mölnare
1749 Hinrich Möllnare
1750 Hindrich Möllnare 2.2.1750 hylättiin
Petter Tallroth 25.7.1750 ruodusta 45
1751 Petter Tallroth
1752 Petter Talrooth
1753 Petter Tallroth
1754 Petter Talroth
1755 Petter Tallroth
1756 Petter Talroth
1757 Petter Talroth
1758 Petter Talrot
1759 Petter Tallroth
1760 Petter Tallroth
1761 Petter Talrot
1762 Petter Tallroth
1763 Petter Tallroth 17.2.1763 hylätty
-
1764 Bengt Krogerus 28.1.1764 ruodusta 32
1766 Bengt Krogerus vapaaehtoinen 17.10.1765 ruotuun 24
Hinric Wilhelm Orbinskii 12.3.1766 ruodusta 48
1767 Hen: W: Orbinski vapaaehtoinen
1768 Hind: Wilh: Orbinski vapaaehtoinen
1769 Hind: Wilh: Orbinski vapaaehtoinen 24.11.1768 ruotuun 32
Petter Feronberg 24.11.1768 täydennysmies
1770 Petter Järnberg
1771 Petter Färnberg
1773 Petter Färnberg
1775 Pet: Färnberg
1776 Pett: Färnberg
1777 Petter Färnberg
1778 Pett: Färnberg
1779 Petter Färnberg
1780 Petter Fernberg
1781 Petter Fernberg
1782 Petter Fernberg
1783 Petter Fernberg
1784 Petter Färnberg
1785 Petter Fernberg
1786 Petter Fernberg
1787 Petter Färnberg
1788 Pett. Färnberg
1789 Petter Fernberg
1790 Pett: Fernberg
1791 Petter Färnberg
1792 Petter Färnberg
1793 Petter Färnberg
1794 Petter Färnberg
1795 Petter Järnberg
1796 Petter Järnberg
1797 Petter Arpp
1798 Petter Färnberg
1799 Petter Färnberg
1800 Petter Färnberg
1801 Petter Färnberg
1802 Petter Färnberg
1803 Petter Färnberg
1804 Petter Fährnberg 25.6.1804 erotettu
-
1805 Ernest Ihd 22.9.1804 täydennysmies
1806 Ernest Ihd
1807 Ernst Id

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairastodistus vuoden 1801 katselmuksen välissä
Petter Jernberg med Yxa så illa skadat sig i Högra fotbladet .. ur stånd .. för någon tjenstgiörning 7.6.1801 Randasalmi

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Petter Andersson Kallin
1700_11 Petter Anderson Kalm
1700_12 Petter Anderson Kallm
1701_1 Petter Anderson Kallm
1701_2 Petter Anderson Kallm
1701_3 Petter Anderson Kallm
1701_4 Petter Anderson Kallm
1701_5 Petter Anderson Kallm
1701_6 Petter Andersson Kallm
1701_7 Petter Andersson Kallm
1701_8 Petter Andersson Kallm
1701_9 Petter Andersson Kalm
1701_10 Petter Andersson Calm
1701_11 Petter Andersson Calm
1701_12 Petter Anderson Calm
1702_1 Petter Anderson Calm
1702_2 Petter Andersson Calm
1702_3 Petter Andersson Calm
1702_4 Petter Anderss:n Calm

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
479 Soldater Pehr Färnberg s. 1749
puoliso: Kirst. Tuowitar s. 1759
lapsia: Ernst Fried

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Tuusmäki Pehr Färnberg
puoliso: Christ. Tuovitar
lapsia: Petter, Maria, Carl Henr.

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_6 Johan Kardin
1737_2 Johan Kardin
1737_3 Johan Kardin
1737_4 Johan Kardin
1737_5 Johan Kardin
1737_6 Johan Kardin
1737_7 Johan Kardin
1737_8 Johan Kardin
1737_9 Johan Kardin
1737_10 Johan Kardin
1737_11 Johan Kardin
1737_12 Johan Kardin
1738_1 Johan Kardin
1744 Hind: Möllnare
1745 Hind: Möllnare
1746 Hind: Möllnare
1747 Hindrich Mölnare
1748 Hind: Mölnare
1752 Petter Talroth
1752b Petter Tallroht
1753 Petter Tallroth
1754 Pett: Tallroth
1756 Petter Talroth
1766 Henric W: Orbinski vapaaehtoinen
1767 Henr: W: Orbinski vapaaehtoinen
1768 Henric W: Orbinski vapaaehtoinen
1773 Petter Färnberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Pet Tallroth 1.7.1772 1782
1755 Soldat Pet: Talroth 1763 22
1776 Soldat Petter Fernberg 23.5.1805
1784 Soldaten Petter Färnberg 1804 36 53

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
6.7.1722 soldate corporals enckia Petter Calm Helga Sorrotar Tuusmäki 377
15.10.1722 soldaten Johan Kardin 688
16.1.1727 Soldaten Johan Kardin 10
15.1.1733 Soldaten Kardinen 23
15.1.1733 Soldaten Johan Kardinen 22

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 55 Petter Andersson Kallin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 13 Peer Andersson Kallinen Rantasalmi Tuusmäkj
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Petter Kallm
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Petter Kalm

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Tusmäki
Tusmäki
Tusmäki
And: Kämäräin
Mich: Kärkäin
Carl Jutilain
1775 Tusmäki
Tusmäki
Tusmäki
And:s Kämäräin
Michell Kärckäin
Carl Jutilain
1795 Tusmäki
Tusmäki
Reijola
Staphan Kämäräin
Anders Kärckäin
Carl Jutilaises E:a
1804 Tusmäki
Tusmäki
Reijola
Staffan Kämäräin
Anders Kärckäin
Carl Jutilains Enka


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 55 varamies
Hind: Tirkoin Savolax och Randasalmi Sokn 17 5/12 ogift 10 1/2 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 54 ja 55 yhteinen varamies numero 25
Mats Orm 27 8 ogift 5 8 (1780) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mats Orm 6.5.1789 ruotuun 58
Hind: Vricht Richt 26.10.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 55 varamies
Hind: Tirkoin   17 5/12 10 Savolax och Randasalmi Sokn
  1/2 ogift 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 54 ja 55 yhteinen varamies numero 25
Mats Orm (1780) 27 5
  8 8 ogift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mats Orm  
6.5.1789 ruotuun 58
Hind: Vricht Richt 26.10.1789 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 54 ja 55 yhteinen varamies numero 25
1776_v -
1780_v Olof Kåsonen 18.10.1779 otettu 20.3.1780 ruotuun 54
Matts Nevoin 24.8.1780 otettu
1781_v Matts Newoin
1788_v Matts Orm
1789_v Matts Orm 6.5.1789 ruotuun 58
1792_v Hinric Richt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 55 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Hinric 16 7.3.1774 palkkamies 1758

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Michel Pustin
1753_v Mickel Pustin 18.2.1754 hylätty
1754_v Mickel Pustin 18.2.1754 hylätty
1764_v Grels Warain
1764b_v Grels Waroin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 54Ruotu 56

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023