AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 71 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 51 % koko komppanian vahvuudesta 139 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-91, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Jonas Wästman 2 2 8 Jonas Bästman Rantasalmi Tårasalo
36 2 Johan Wästmann
2 Petter Pettersson Lydikäin 2 2 9 Peer Peersson Lydickein Rantasalmi Joutzenlax, Harjuranda
7 Matz Hindersson Philpoin 43 Matz Henderson Philpoin
44 Mattz Hindrichsson Philpoin
9 Anders Anderss: Hirfwoin 43 Anders Hirfwoin
44 Anders Hirfwoin
10 Olof Olofsson Bengtinen 2 2 60 Oloff Ohlss: Bengtinen Rantasalmi Palfwalax, Achwensalmj
12 Erich Eskillsson Qwintus 2 2 26 Erich Eskelsson Qwintus Rantasalmi Achwensalo
17 Michel Johansson Måna 43 Michell Johanson Måna
44 Michell Johansson Måna
19 Michel Issraelsson Pöllein 2 2 50 Michell Israelss Pöllein Rantasalmi Karhilantaipal, Pisamalax, Pöllönemi, Pisamalax
20 Jöran Jöransson Tijlikain 2 2 48 Jören Jörenss Tillikain Rantasalmi Räpåmäki, Woinsallmj
21 Daniel Jakobss. Waldain 2 2 53 Daniel Jacobss Walldåin Rantasalmi Warkaus, Temasalo
26 2 Daniell Jacobsson Valdain
24 Hindrich Hindersson Laitin 2 2 10 Hindrich Henderss Laitinen Rantasalmi Harjuranda
29 Oloff Michellsson Turuin 2 2 46 Peer Mårtenss Tullkj Rantasalmi _ellillä, Rijtalax
30 Matz Tålfwainen 40 2 Matz Ohlsson Tålwain
43 Matz Tålfwainen
44 Mattz Tålffwainen
31 Niels Greelson Röpoin 2 2 1 Niels Grelsson Råpoin Rantasalmi Randasalo
34 Johan Johansson Bröms 37 2 Johan Johansson Bröms
36 Matz Thomass: Puustin 24 2 Matz Thomason Puustin
38 2 Mattz Pustin
39 2 Mattz Pustin
37 Jackob Larson Wätäin 43 Jacob Wätein
39 Christer Ohlsson Williakain 2 2 59 Christer Oloffssonn Williakain Rantasalmi Asickalla
40 Hindrich Johanss: Nickoin 2 2 25 Hindrich Johanss Nickoin Rantasalmi Wahersalo, Achwensalo
42 Niels Hinderss Pijrhoin 19 2 Niels Hendersonn Piroinen
20 2 Niels Hendersonn Piroinen
24 2 Niels Henderson Piroin
26 2 Niels Henderssonn Piroin
43 Johan Erichsson Hafwerin 42 1 Johan Hafwerin
45 Jast Staffansson Renner 43 Joubst Staffanson Rännar
44 Joubst Staffansson Ränner
46 Thomas Hindersson Nirain 2 2 19 Thomas Henderss Niråinen Rantasalmi Hilldulla
54 Olof Grelson Parkuin 2 2 15 Oloff Grelss Parkuinen Rantasalmi Tuusmäkj, Kolkontaipal
55 Petter Andersson Kallin 2 2 13 Peer Andersson Kallinen Rantasalmi Tuusmäkj
43 Petter Kallm
44 Petter Kalm
56 Johan Laitinen 36 2 Johan Laitinen
43 Johan Laitinen
44 Johan Laitinen
60 Oloff Påhlsson Ylöttuin 40 2 Oloff Påhlsson Ylötoin
75 Jakob Påhlsson Klåstarin 2 2 89 Jacob Påhlss Clostarin Kerimäki Kåckalla
77 Lars Hanss: Ollkinoro 2 2 85 Lars Hanss Olkinuora Kerimäki Simanala, Kiskillä, Hapalax
80 Hindrich Persson Tynckein 43 Hendrich Peerson Tynckin
44 Hindrich Pehrsson Tynckin
81 Peter Hindersson Tijlikain 43 Petter Henderson Tilikain
82 Per Månsson Turdinen 2 2 86 Peer Månsson Turdinen Kerimäki Hapalax, Suolamäkj
84 Daniel Wächwiläin 37 2 Daniel Wähviläin
38 2 Daniel Wachwilain
39 2 Daniel Wächwiläin
85 Hindrich Matss. Sigwoin 43 Hendrich Matson Sighwoin
86 Herman Hanss: Steenberg 37 2 Herman Hansson Steenbergh
43 Herman Hanson Stenbergh
44 Herman Hansson Stenbergh
87 Matz Hanson Ålkinora 37 2 Matts Hansson Olkinora
40 2 Matz Hansson Olkinora
41 2 Mattz Ålckinora
42 2 Matz Olkinora
88 Peer Nielson Erikain 24 2 Petter Niehlson Ärickain
37 2 Petter Nilsson Ärikain
38 2 Peer Ärckain
39 2 Peer Ärkain
89 Lukas Hansson Ålkinora 40 2 Lukas Hansson Olkinora
90 Måns Månsson Turdinen 2 2 104 Måns Månss Turdin Kerimäki Katamo, Hanjärfwi, Rijkolla
91 Peter Mårtenss: Tyssleff 2 2 87 Peer Mårtenss: Teslef Kerimäki Pakunalla, Huckalla, Peifwillä, Muhoila
92 Wolmar Matson Nickoin 43 Wollmar Matson Nickoin
44 Wolmar Mattzsson Nickoin
96 Anders Erichsson Kämärein 38 2 Anders Kämäräin
39 2 Anders Kämäräin
97 Olof Peersson Mustoin 43 Oloff Peerson Mustoin
98 Anders Person Mustoin 2 2 99 Anders Peerssonn Mustoin Kerimäki Joutzenemi, Helfwes
43 Anders Peerson Mustoin
44 Anders Pehrsson Mustoin
99 Jakob Pärsson Rämäin 2 2 108 Jacob Peerss:n Rämenen Kerimäki Wara, Laukansalo
100 Anders Larsson Lödiäin 2 2 103 Anders Larssonn Lödien Kerimäki Katamo
101 Johan Lödiäin 43 Johan Lödien
102 Hind: Nielson Silfwonen 43 Hendrich Niehlson Silfwenoin
103 Anders Johanss: Hafwerin 2 2 98 Anders Johanssonn Hofwerin Kerimäki Råkåniemj, Joutzenemi
104 Anders Månsson Tynkein 2 2 92 Anders Månssonn Tynckinen Kerimäki Päsoilla, Järfwenpä
105 Christer Hindersson Löpj 2 2 95 Christer Hindersson Läxi Kerimäki Kållenois, Hapaniemj
106 Simon Hindersson Lödiain 43 Simon Henderson Lödien
108 Matz Matsson Manikain 43 Matz Matson Mannikain
44 Mattz Mattzsson Mannikain
109 Thomas Staffanss: Pötruin 43 Thomas Staffanson Patruin
44 Thomas Staffansson Pattruin
110 Johan Staffanss: Orpoin 2 2 82 Johan Staffansson Orpoinen Kerimäki Ninimäkj, Kupialla, Månnikala, Pyllela
112 Michel Isacksson Karpin 2 2 81 Michell Isackss Karpain Kerimäki Suichalla, Klåstarilla, Tynckella
113 Brusius Månss: Turdinen 43 Brusius Månson Turdin
117 Petter Pettersson Pullin 19 1 Petter Petterssonn Pulliain
20 1 Petter Petterssonn Pulliain
24 1 Peer Peerson Pulliain
26 1 Peer Peerssonn Pulliain
120 Bertil Matsson Tirkain 1 1 113 Bertill Matzsson Tirckain Leppävirta Kurolax
121 Matz Anderss: Asikain 8 8 23 Mattz Andersson Asikain Leppävirta Timoila
125 Elias Karjalain 8 8 113 Ellias Johanson Karialain Leppävirta Timoila
127 Peer Ohlsson Hirfwoin 8 8 115 Petter Olofson Hirfwinen Leppävirta Kurialaranda
130 Anders Staffanss: Pijrain 8 8 117 Anders Staffanson Pjronen Leppävirta Staffanalamäkj, Mustamäkj
131 Peer Mattsson Läskinen 8 8 118 Peer Mattzson Läskinen Leppävirta Mustamäkj
41 8 Peer Leskinen
132 Matz Mattsson Kaipiain 8 8 119 Mattz Mattzson Kaipain Leppävirta Lylymäkj, Sejerlax
133 Mattz Nilsson Wäpsäläin 8 8 120 Mattz Nielson Wäpsäläin Leppävirta Ninimäkj, Sackarlax
134 Peer Peersson Kinnuin 8 8 19 Peer Peersson Kinnunen Leppävirta Rihiranda, Månnimäkj
135 Erich Hansson Puotinen 43 Erich Hanson Puorttinen
44 Erich Pourtinen
136 Påhl Påhlsson Pölläin 8 8 123 Påhl Påhlson Pöllönen Leppävirta Kåtalax
137 Staffan Christerss: Tackuin 24 8 Staffan Christerson Tackuin
40 8 Staffan Christerson Tackuin
41 8 Staffan Tuckian
138 Samuel Ohlsson Williakain 43 Samuel Ohlson Williakain

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Everstiluutnantin komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 139 261

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
24 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
26 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021