AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 24 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 24<>

Ruotutalot ovat kylissä: Teemasaari, Tornioniemi (Rantasalmi)
2. korpraalin ruotu (1710 jälkeen)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Henriksson Laitinen 1695 30.11.1701 ruotu 25 Vanha rykmentti 1685 1
Mats Kokko 9.7.1711 2
Erik Svensk 1.9.1711 3.1712 Juvan komppania 3
Anders Ruotsalainen 20.7.1712 19.2.1714 ruotu 89 4
Lars Tallrot 29.8.1714 24.10.1716 varusmestari 5
Nils Jokelainen 14.2.1719 mainittu 1724 Majurin komppania ruotu 37 6
Klaus Lind mainittu 1726 5.5.1733 7
Otto Reinhold Bonde 31.7.1733 7.2.1750 Majurin komppania ruotu 30 8
Karl Kvist 25.7.1750 15.7.1754 ruotu 68 9
Johan Krogerus 29.7.1754 9.12.1760 ruotu 7 10
Anders Neiglick 5.1.1761 17.10.1765 ruotu 64 Pieksämäen komppania lippumies 11
Bengt Krogerus 17.10.1765 28.8.1767 ruotu 55 ruotu 119 12
Henrik Cornelius Oppman 28.8.1767 21.9.1770 ruotu 119 13
Henrik Johan Argillander 21.9.1770 28.1.1773 Kuopion komppania ruotu 65 Kuopion komppania ruotu 1 14
Jonas Elvengren 28.1.1773 21.7.1778 Kuopion komppania ruotu 1 15
Georg Adolf Oppman 27.4.1778 21.8.1783 16
Henrik Johan Oppman 21.8.1783 6.5.1789 17
Karl Fredrik Winter 6.5.1789 25.2.1790 ruotu 39 18
Olof Karbin 13.3.1790 28.6.1798 ruotu 39 19
Adolf Silvsten 30.9.1798 15.9.1801 ruotu 96 20
Gustav Larm 15.9.1801 4.12.1805 21
Georg Frid 1.3.1806 mainittu 1807 22
Anders Räv mainittu 1809 palkkarästikomitea 23

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 24 varamies
Petter Törrönen 1750 7.3.1774 1
1776 lähtien ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Mats Pylkkänen mainittu 1780 mainittu 1781 3,2
Olof Karbin 1788 6.5.1789 ruotu 39 4,3
Karl Kap mainittu 1792 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Swänsk
Anders Ruåtzalain ruodusta 89
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Talroth Nyland och Hellsingfors stad 20 ogift 1696
Katselmus 1719 26.10.1719
Lorendz Tallrooth 24.10.1716 varusmestariksi
Niels Jåkelain 14.2.1719 Majurin komppaniasta
Katselmus 1720 1720
Nils Jåkel:n Österbotn 29 3 gift (1717) 1691
Katselmus 1721 21.9.1721
Niels Jokilain Österbotn 3_ 4 gift (1717)
Katselmus 1735 14.6.1735
Claes Lindh 5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinholdh Bånde Wiborg 25 4 ogift 31.7.1733 Majurin komppaniasta 1710
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Otto Reinholdt Bonde
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Otto Reinholt Bonde
Katselmus 1751 22.4.1751
Carl Qist
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Qwist
Katselmus 1758 27.2.1758
Joh: Krogerus 28 7 (1751) 1730
Katselmus 1763 17.2.1763
And:s Neglick Safwo: 22 8 ogift (1755) 1741
Katselmus 1767 21.8.1767
Otto Reinholdt Bonde 7.2.1750 sai eron
Carl Qwist 25.7.1750 vapaaehtoinen ruodusta 68 15.7.1754 toiseen rykmenttiin
Joh. Krogerus 29.7.1754 vapaaehtoinen ruodusta 7 9.12.1760 varusmestariksi
Anders Neglick 5.1.1761 vapaaehtoinen ruodusta 64 17.10.1765 Pieksämäen komppaniaan
Bengt Krogerus Safwolax 29 11 ogift 17.10.1765 vapaaehtoinen ruodusta 55 1738
Katselmus 1772 31.3.1773
Hind: Ad: Argillander varusmestari saa palkan
Katselmus 1775 21.8.1775
Bengt Krogerus 28.8.1767 ruotuun 119
Hinric Cornellius Oppman 28.8.1767 ruodusta 119 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Hinr: Adolph Argillander 21.9.1770 Kuopion komppaniasta 28.1.1773 Kuopion komppaniaan
Jonas Elfvengreen 28.1.1773 Kuopion komppaniasta
Katselmus 1778 8.9.1778
Jonas Fried: Elfvengren 27.1.1778 sai eron
Georg Adolph Oppman Randasalmi ogift 27.4.1778 rumpali
Katselmus 1782 11.7.1782
Georg Ad: Oppman 26 _ ogift 5 6 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Georg: Ad: Oppman 21.8.1783 Karjalan Rakuunarykmenttiin
Henr: Joh: Oppman Randasalmi 21 4 1/3 ogift 5 7 21.8.1783 rumpali 1764
Katselmus 1788 24.9.1788
Oppman majoittaja saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Oppman majoittaja 6.5.1789 värvättyyn virkaan
Carl Fridrich Winter Carelen 27 6 ogift 6 6.5.1789 ruodusta 39 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Carl Fredrich Winter 25.2.1790 kuoli
Olof Karbin Randasalmi 33 2 gift 5 8 13.3.1790 ruodusta 39 1757
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Karbin Randas: 33 7 gift 5 8 (1788) 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Karbin Randasalmi 36 10 gift 5 8 (1788) saa eron 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Karbin 28.6.1798 sai eron
Adolf Silfsten Nyland 19 3 ogift 5 8 30.9.1798 palkka­mies 1782
Katselmus 1804 25.6.1804
Adolph Silfsten 15.9.1801 ruotuun 96
Gustaf Larm Randasalmi 21 3 ogift 5 8 15.9.1801 palkkaamaton 1783
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Swänsk  
 
Anders Ruåtzalain   ruodusta 89
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Talroth   20 Nyland och Hellsingfors stad
  ogift 1696
Katselmus 1719 26.10.1719
Lorendz Tallrooth  
24.10.1716 varusmestariksi
Niels Jåkelain 14.2.1719 Majurin komppaniasta
 
Katselmus 1720 1720
Nils Jåkel:n (1717) 29 Österbotn
  3 gift 1691
Katselmus 1721 21.9.1721
Niels Jokilain (1717) 3_ Österbotn
  4 gift
Katselmus 1735 14.6.1735
Claes Lindh  
5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinholdh Bånde 31.7.1733 Majurin komppaniasta 25 Wiborg
  4 ogift 1710
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Otto Reinholdt Bonde  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Otto Reinholt Bonde  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Carl Qist  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Qwist  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Joh: Krogerus (1751) 28
  7 1730
Katselmus 1763 17.2.1763
And:s Neglick (1755) 22 Safwo:
  8 ogift 1741
Katselmus 1767 21.8.1767
Otto Reinholdt Bonde  
7.2.1750 sai eron
Carl Qwist 25.7.1750 vapaaehtoinen ruodusta 68
15.7.1754 toiseen rykmenttiin
Joh. Krogerus 29.7.1754 vapaaehtoinen ruodusta 7
9.12.1760 varusmestariksi
Anders Neglick 5.1.1761 vapaaehtoinen ruodusta 64
17.10.1765 Pieksämäen komppaniaan
Bengt Krogerus 17.10.1765 vapaaehtoinen ruodusta 55 29 Safwolax
  11 ogift 1738
Katselmus 1772 31.3.1773
Hind: Ad: Argillander   varusmestari saa palkan
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Bengt Krogerus  
28.8.1767 ruotuun 119
Hinric Cornellius Oppman 28.8.1767 ruodusta 119
21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Hinr: Adolph Argillander 21.9.1770 Kuopion komppaniasta
28.1.1773 Kuopion komppaniaan
Jonas Elfvengreen 28.1.1773 Kuopion komppaniasta
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Jonas Fried: Elfvengren  
27.1.1778 sai eron
Georg Adolph Oppman 27.4.1778 rumpali Randasalmi
  ogift
Katselmus 1782 11.7.1782
Georg Ad: Oppman   26 5
  _ 6 ogift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Georg: Ad: Oppman  
21.8.1783 Karjalan Rakuunarykmenttiin
Henr: Joh: Oppman 21.8.1783 rumpali 21 5 Randasalmi
  4 1/3 7 ogift 1764
Katselmus 1788 24.9.1788
Oppman   majoittaja saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Oppman   majoittaja
6.5.1789 värvättyyn virkaan
Carl Fridrich Winter 6.5.1789 ruodusta 39 27 6 Carelen
  6 ogift 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Carl Fredrich Winter  
25.2.1790 kuoli
Olof Karbin 13.3.1790 ruodusta 39 33 5 Randasalmi
  2 8 gift 1757
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Karbin (1788) 33 5 Randas:
  7 8 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Karbin (1788) 36 5 Randasalmi
  saa eron 10 8 gift 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Karbin  
28.6.1798 sai eron
Adolf Silfsten 30.9.1798 palkka­mies 19 5 Nyland
  3 8 ogift 1782
Katselmus 1804 25.6.1804
Adolph Silfsten  
15.9.1801 ruotuun 96
Gustaf Larm 15.9.1801 palkkaamaton 21 5 Randasalmi
  3 8 ogift 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Claes Lind
1733 Claes Zindh 5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinhold Bånde 31.7.1733 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
1734 Otto Reinh: Bånde
1735 Otto Reinh: Bånde
1736 Otto Reinh: Bånde
1737 Åtto Reinh: Bånde
1738 Otto Reinh: Bånde
1739 Otto Reinh: Bonde
1741 Otto Reinh: Bonde 2. Corporal
1744 Otto Rein: Bånde
1745 Otto Reinh: Bånde
1746 Otto Reinh: Bånde
1747 Otto Reinh: Bånde
1748 Otto Reinh: Bånde
1749 Otto Reinh: Bånde
1750 Otto Reinh: Bonde 2.2.1750 sai eron
Carl Qvist 25.7.1750 ruodusta 68
1751 Carl Quist
1752 Carl Quist
1753 Carl Qwist
1754 Carl Qwist 15.7.1754 toiseen rykmenttiin
Johan Krogerus 29.7.1754 ruodusta 7
1755 Johan Krogerus
1756 Johan Krogerus
1757 Joh: Krogerus
1758 Johan Krogerus
1759 Johan Krogerus
1760 Johan Krogerus varusmestari
1761 Johan Krogerus 9.12.1760 varusmestariksi
Anders Neglick 5.1.1761 vapaaehtoinen ruodusta 64
1762 Anders Neglick
1763 Anders Neglick
1764 Anders Neglick
1766 Anders Neglick 17.10.1765 Pieksämäen komppaniaan
Bengt Krogerus 17.10.1765 ruodusta 55
1767 Bengt Krogerus
1768 Hind Cornelius Oppman
1769 Hind Cornel: Oppman
1770 Hind Cornel: Oppman varusmestari
1771 Hind Cornel: Oppman 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Hind: Adolph Argillander 30.9.1770 Kuopion komppaniasta
1773 Argillander 28.1.1773 vaihdettu
Jonas Elfvengren 28.1.1773 vaihdettu
1775 Jonas Elfvengren
1776 Jon: Elfvengren
1777 Jonas Elfvengreen
1778 Jon: Elfvengren 27.2.1778 sai eron
Jöran Adolph Oppman 27.4.1778 rumpali
1779 Jör: Adolph Oppman
1780 Georg Ad:ph Oppman
1781 Georg Ad: Oppman
1782 Georg A: Oppman
1783 G:A: Oppman 21.8.1783 sai eron
Henric Joh Oppman 21.8.1783 rumpali
1784 Hinr: Joh: Oppman
1785 Hinr: Joh: Oppman
1786 Henric Johan Oppman
1787 Henr: Joh: Oppman
1788 Henric Johan Oppman
1789 Oppman majoittaja 6.5.1789 sai värvätyn palkan
Carl Friedric Winter 6.5.1789 ruodusta 39
1790 Carl F: Winter vapaaehtoinen 25.2.1790 kuoli
Olof Karbin 3.3.1790 ruodusta 39
1791 Olof Karbin
1792 Olof Karbin
1793 Olof Karbin
1794 Olof Karbin
1795 Olof Karbin
1796 Olof Karbin
1797 Olof Kardin
1798 Olof Karbin 28.6.1798 erotettu
-
1800 Adolph Silfsten
1801 Adolph Silfsten
1802 Silfsten 15.9.1801 ruotuun 96
Gustaf Aminoff 15.9.1801 otettu
1803 Gustaf Aminoff palkkaamaton
1804 Gustaf Larm
1805 Gustaf Larm
1806 Gustaf Larm palkkaamaton 4.12.1805 poistettu
Georg Frid 1.3.1806 palkkamies
1807 Georg Frid

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1711 2 Corporal Mattz Kåckå 9.7.1711 jäi vangiksi
1711 2 Corporal Erich Swänsk 1.9.1711 Juvan komppaniasta
1712 2 Corporal Erik Swänsk 3.1712 sai eron
1712 2 Corporal Anders Rootzalain 20.7.1712 ruodusta 89
1713 2 Corporal Anders Ruotzallain
1714 2 Corporal Anders Ruotzalain 19.2.1714 kuoli Kyrön taistelussa
1714 2 Corporal Lars Tallroth 29.8.1714 vapaaehtoinen
1722 2 Corporal Nills Jåckelain
1724 2 Corporal Nills Jockelain
1726 2 Corporal Claes Lindh
1727 2 Corporal Claes Lindh
1728 2 Corporal Claes Lindh
1729 2 Corporal Clas Lindh

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1798 katselmuksen välissä
Olof Karbin Sjuk i Landet 28.6.1798 St: Michells Malm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Hindersson Laitin
1700_11 Hendrich Henderson Lajtin
1700_12 Hendrich Henderson Laitin
1701_1 Hendrich Henderson Laitinen
1701_2 Hendrich Henderson Laitinen
1701_3 Hendrich Henderson Laitinen
1701_4 Hendrich Henderson Laitinen
1701_5 Hendrich Henderson Laitinen
1701_6 Hindrich Hindersson Laitin
1701_7 Hindrich Hindersson Laitin
1701_8 Hindrich Hindersson Laitin
1701_9 Hendrich Hendersson Laitin
1701_10 Hindrich Hindersson Laitin
1701_11 Hindrich Hindersson Laitin
1701_12 Hindrich Hinderson Laitin
1702_1 Hindrich Laitin

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Claes Lindh Katselmus 1735: varusmestariksi 5.5.1733

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
472 Soldater Henr Cornel. Oppman s. 1742
Joroinen RK 1745-1751
111 Ruokojerfvi Otto Reinhold Bonde
puoliso: Barb.Cath. Silvia
lapsia: Anna Christina
Förafskedade Corp.
Joroinen RK 1754-1760
108 Ruokojärfwi Otto Reinhold Bonde
puoliso: Barb.Cath. Silvia
lapsia: Anna Christina
Förafsk. Corp. + 2.4.1760

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Themasalo Johan Tornberg
puoliso: Christina Jutitar vih. 15.3.1752

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Nielss Jäkelain Corporal
1724_11 Jåkelain Corporal
1727_8 Claes Lindh
1727_9 Claes Lind
1727_9 Claas Lindh
1727_10 Claes Lindh
1734_2 Otto Reinh: Bonde Corp:
1734_3 Otto Reinh: Bonde Corp:
1734_4 Otto R: Bonde
1734_5 Otto Reinh: Bonde
1734_6 Otto Reinh: Bonde
1734_7 Otto Reinh: Bonde
1734_8 Otto R: Bonde
1734_9 Otto Reinh: Bonde
1734_10 Otto Reinh: Bonde
1734_11 Otto Reinh: Bonde
1734_12 Otto Reinh: Bonde
1735_1 Otto Reinh: Bonde Corporal

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Anders Räf

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 24 Hindrich Hindersson Laitin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 10 Hindrich Henderss Laitinen Rantasalmi Harjuranda

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Parkumäki
Tornionemi
Tornionemi
Påhl Pakarin
Hof secreteraren Martini
Hof secreteraren Martini
1775 Parkumäki
Tornionemi
Tornionemi
Påhl Pakarin
H: Hof Sec Martini
Michell Eroin
1795 Parkunemi
Tornjonjemi
Tornjonjemi
Påhl Pakaarin
Lieutnant Aminoff
Michell Eroin
1804 Parkonmäki
Tornioniemi
Pål Packarin
Capitain Aminoff för 2:ne Hemman

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Henrik Adolf Argillander Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 24 varamies
Petter Törröin 7.3.1774 poistettiin
-
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Olof Karbin 26 3/52 gift 5 8 (1788) 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Karbin 6.5.1789 ruotuun 39
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 24 varamies
Petter Törröin  
7.3.1774 poistettiin
-  
 
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Olof Karbin (1788) 26 5
  3/52 8 gift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Karbin  
6.5.1789 ruotuun 39
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
1776_v -
1780_v Matts Pylckein
1781_v Matts Pylckein
1788_v Olof Karbin
1789_v Olof Karbin 6.5.1789 ruotuun 39
-
1792_v Carl Kaap

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 24 varamies
Petter Törröin 1750 otettu
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Petter Törröin 1750 otettu 7.3.1774 poistetaan

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Törränen
1753_v Petter Törröin
1754_v Petter Terwoin
1754b_v Petter Törröin
1754c_v Petter Törröin
1756_v Petter Törröin
1757_v Petter Törröin
1758_v Petter Turrunen
1758b_v Petter Törröin
1759_v Petter Törröin
1760_v Petter Törröin
1764_v Petter Törröin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 23Ruotu 25

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023