AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1760 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1760

Suostuntavero 1760

Förtekning uppå den Bevillning som Wargiärningz manskapet wid Öfverste Lieuttenantens Comp: kommer at utgiöra för år 1760

Tarkia 24.1.1761

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Matts Kåtilain 1:
3 Matts Kuckoin 1:
4 Järemias Päsoin 1:
5 Olof Häiskain 1:
6 Pål Tåranen 1:
7 Anders Pustin 1:
8 Hindric Tirkoin 1:
10 Påhl Nykäin 1:
11 Jöran Nykäin 1:
12 Erich Klåstarin 1:
13 Hindrich Kähäräin 1:
14 Petter Lasoin 1:
15 Lars Natuin 1:
16 Johan Gåssman 1:
17 Adam Räisäin 1:
18 Hendric Kuckoin 1:
20 Lars Kärfwin 1:
24 Petter Törröin 1:
26 Johan Mälkiäin 1:
27 Henric Päsoin 1:
28 Petter Sistoin 1:
29 Johan Paldanius 1:
31 Hendric Turruin 1:
32 Jöran Tickain 1:
33 Nils Ruskain 1:
34 Mårten Kärräin 1:
36 Hi_ Heiskain 1:
37 Jöran Halinen 1:
46 Simon Hämäläin 1:
50 Henrich Päsoin 1:
51 Lars Natuin 1:
52 Nils Kåckain 1:
53 Anders Natuin 1:
58 Ifwar Ilfwoin 1:
60 Thomas Otin 1:
61 Matts Kåssoin 1:
63 Anders Klostarin 1:
64 Petter Kåndiain 1:
66 Johan Jyrkin 1:
67 Michel Nordman 1:
69 Lars Huttuin 1:
71 Petter Lydikäin 1:
72 Petter Nåusiain 1:
106 Hendrich Simolain 1:
107 Johan Kåckain 1:
119 Johan Kårålain 1:
122 Nils Kåsunen 1:
123 Lars Kylloin 1:
124 Joran Hildunen 1:
126 Olof Kåssoin 1:
128 Anders Kåssoin 1:
129 Anders Hilduin 1:
130 Påhl Tirkoin 1:
132 Johan Wasten 1:
133 Anders Pöllöin 1:
134 Petter Nissinen 1:
136 Johan Jurfwin 1:
137 Hindric Hilduin 1:
139 Anders Kåppoin 1:

Lähde: Nide 8875 Astiakuva

© Väinö Holopainen 2023