AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 130 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 130<>

Ruotutalot ovat kylissä: Niinimäki (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Staffansson Piirainen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1685 1
Anders Piirainen mainittu 1712 2
Ture Jesperson 1722 19.12.1734 3
Mickel Piirainen 17.5.1735 14.6.1735 4
Petter Landin Lautiainen 14.6.1735 16.9.1741 5
Petter Bastberg 9.10.1741 9.3.1762 6
Pål Höll Tirkkonen 9.3.1762 17.2.1763 täydennysmies 130 7
Mats Bök 20.1.1765 6.7.1785 8
Adam Pock 20.8.1785 22.1.1790 9
Mats Pock 13.3.1790 2.7.1792 10
August Emmanuel Järnefelt 2.7.1792 15.6.1795 11
Herman Neiglick 15.9.1795 1.1.1796 ruotu 133 12
Johan Flöjt 25.3.1796 25.4.1796 13
Olof Sarv 25.4.1796 28.6.1798 14
Petter Stam 30.9.1798 mainittu 1807 15
Anders Räv mainittu 1809 16

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 130 varamies
Pål Tirkkonen mainittu 1752 9.3.1762 ruotu 130 1
Johan Koponen 7.3.1774 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
Adam Pöllänen 22.3.1773 mainittu 1781 3,3
Johan Nass 1781 13.6.1789 4,4
Henrik Tick Tirkkonen 17.10.1789 22.1.1790 ruotu 129 5,5
Petter Rak 4.6.1791 ruotu 129 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Anders Nielss: Pijrain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1734b 20.2.1735
Ture Jäspersson 35 12 (1722) valittaa sairautta 1699
Katselmus 1735 14.6.1735
Ture Jesperson 19.12.1734 sai eron
Michel Pijrain 17.5.1735 kulku­mies 14.6.1735
Petter Laitiain 29 14.6.1735 palkka­mies 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Bastberg
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Påhl Bastberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Paul Pastberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Påhl Battberg
Katselmus 1758 27.2.1758
Påhl Rastberg 35 17 (1741) 1723
Katselmus 1763 17.2.1763
Pål Häll Safwo: 33 1 gift (1762) 17.2.1763 saa eron 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Landin 16.9.1741 sai eron
Påhl Pastberg 9.10.1741 palkka­mies 9.3.1762 hylättiin
Påhl Höll 9.3.1762 täydennys­mies 17.2.1763 hylättiin
Mats Bök Safwolax 23 1/1 1 1/2 ogift 20.12.1765 palkka­mies 1744
Katselmus 1772 31.3.1773
Mats Bök Saf: 29 6 3/4 ogift (1766) 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Böök Safwolax 31 9 3/4 ogift 11 3 20.12.1765 otettu 1744
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Böök 34 1/2 12 5/12 5 9 (1766) 1744
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Böök 38 _ gift 5 9 1744
Katselmus 1785 6.7.1785
Mats Böök 41 19 _/12 gift 5 9 (1766) saa eron 1744
Katselmus 1788 24.9.1788
Adam Pack Randasalmi 32 gift 5 6 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Adam Påck Randasalmi 33 gift 5 6 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Adam Påck 22.1.1790 kuoli
Matts Påck Läppävirta 24 1/2 ogift 5 8 13.3.1790 palkka­mies 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Matts Påst 2.7.1792 hylättiin
Aug: Em: Järnefelt 2.7.1792 lippu­mies
Katselmus 1798 28.6.1798
Augst: Järnefäldt majoittaja 15.6.1795 Majurin komppaniaan
Herman Neiglick 15.9.1795 palkkaamaton 1.1.1796 ruotuun 133
Joh: Floit 25.3.1796 siirrettiin 25.4.1796 poistettiin
Olof Sarf Leppavirta 26 2 gift 5 7 25.4.1796 palkka­mies hylätään 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Sarf 28.6.1798 hylättiin
Petter Stam Säminge 30 3 ogift 5 11 30.9.1798 palkka­mies 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Stam Säminge 33 6 ogift 5 11 (1798) 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Ref Leppävirta 22 5 ogift 6 (1804) 1787
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Reef Läppävirta 25 5 ogift 6 (1804) 1784
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Anders Nielss: Pijrain  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1734b 20.2.1735
Ture Jäspersson (1722) 35
  valittaa sairautta 12 1699
Katselmus 1735 14.6.1735
Ture Jesperson  
19.12.1734 sai eron
Michel Pijrain 17.5.1735 kulku­mies
14.6.1735
Petter Laitiain 14.6.1735 palkka­mies 29
  1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Bastberg  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Påhl Bastberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Paul Pastberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Påhl Battberg  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Påhl Rastberg (1741) 35
  17 1723
Katselmus 1763 17.2.1763
Pål Häll (1762) 33 Safwo:
17.2.1763 saa eron 1 gift 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Landin  
16.9.1741 sai eron
Påhl Pastberg 9.10.1741 palkka­mies
9.3.1762 hylättiin
Påhl Höll 9.3.1762 täydennys­mies
17.2.1763 hylättiin
Mats Bök 20.12.1765 palkka­mies 23 1/1 Safwolax
  1 1/2 ogift 1744
Katselmus 1772 31.3.1773
Mats Bök (1766) 29 Saf:
  6 3/4 ogift 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Böök 20.12.1765 otettu 31 11 Safwolax
  9 3/4 3 ogift 1744
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Böök (1766) 34 1/2 5
  12 5/12 9 1744
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Böök   38 5
  _ 9 gift 1744
Katselmus 1785 6.7.1785
Mats Böök (1766) 41 5
  saa eron 19 _/12 9 gift 1744
Katselmus 1788 24.9.1788
Adam Pack   32 5 Randasalmi
  6 gift 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Adam Påck   33 5 Randasalmi
  6 gift 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Adam Påck  
22.1.1790 kuoli
Matts Påck 13.3.1790 palkka­mies 24 5 Läppävirta
  1/2 8 ogift 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Matts Påst  
2.7.1792 hylättiin
Aug: Em: Järnefelt 2.7.1792 lippu­mies
 
Katselmus 1798 28.6.1798
Augst: Järnefäldt   majoittaja
15.6.1795 Majurin komppaniaan
Herman Neiglick 15.9.1795 palkkaamaton
1.1.1796 ruotuun 133
Joh: Floit 25.3.1796 siirrettiin
25.4.1796 poistettiin
Olof Sarf 25.4.1796 palkka­mies 26 5 Leppavirta
  hylätään 2 7 gift 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Sarf  
28.6.1798 hylättiin
Petter Stam 30.9.1798 palkka­mies 30 5 Säminge
  3 11 ogift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Stam (1798) 33 5 Säminge
  6 11 ogift 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Ref (1804) 22 6 Leppävirta
  5 ogift 1787
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Reef (1804) 25 6 Läppävirta
  5 ogift 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Ture Jespersson
1733 Ture Jesperson
1734 Ture Jespersson
1735 Ture Jespersson 19.12.1734 hylätty
Petter Lautiainen 14.6.1735 palkkamies
1736 Petter Lautiain
1737 Petter Lautiain
1738 Petter Lautiain
1739 Petter Lautiain
1741 Petter Ländin
1744 Påhl Bastberg
1745 Påhl Bastberg
1746 Påhl Bastberg
1747 Påhl Bastberg
1748 Påhl Bastberg
1749 Påhl Bastberg
1750 Pohl Rastberg
1751 Påhl Bastberg
1752 Påhl Bastberg
1753 Påhl Bastberg
1754 Påhl Bastberg
1755 Påhl Bastberg
1756 Påhl Bastberg
1757 Påhl Bastberg
1758 Påhl Bastberg
1759 Påhl Bastberg
1760 Pål Bastberg
1761 Påhl Bastberg
1762 Påhl Bastberg 9.3.1762 hylätty
Påhl Tirkoin Håll 9.3.1762 täydennysmies
1763 Påhl Häll 17.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 Matts Böök 20.12.1765 otettu
1767 Mats Böök
1768 Matts Böök
1769 Mats Böök
1770 Mats Bök
1771 Mats Böök
1773 Mats Böök
1775 Mats Böök
1776 Mats Böök
1777 Matts Böök
1778 Mats Böök
1779 Matts Böök
1780 Matts Böök
1781 Matts Böök
1782 Matts Böök
1783 Matts Böök
1784 Matts Böök
1785 Matts Böök 6.7.1785 sai eron
Adam Påck 20.8.1785 täydennysmies
1786 Adam Pock
1787 Adam Påck
1788 Ad: Påck
1789 Adam Påck
1790 Adam Påck 22.1.1790 kuoli
Matts Påck 13.3.1790 palkkamies
1791 Matts Påck
1792 Matts Pock 9.7.1792 hylätty
Järnefel_ 9.7.1792 majoittaja
1793 Aug: Em: Järnefelt majoittaja
1794 Aug: E: Järnefelt majoittaja
1795 August Järnefelt majoittaja 15.9.1795 Majurin komppaniaan
Herm: Nieglik 15.9.1795 palkkaamaton
1796 Johan Flöit 25.3.1795 ruodusta 124
1797 Olof Sarf
1798 Olof Sarf 28.6.1798 erotettu
-
1799 Petter Stamm 30.9.1798 otettu
1800 Petter Stamm
1801 Petter Stamm
1802 Petter Stamm
1803 Petter Stamm
1804 Petter Stamm
1805 Petter Stamm
1806 Petter Stamm
1807 Petter Stamm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Staffanss: Pijrain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Maths Book s. 1748
puoliso: Anna Kopoin s. 1748
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Adam Bock s. 1753
puoliso: Brita Tirckoin s. 1754
Leppävirta RK 1790-1801
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Maths Pack s. 17.3.1769
puoliso: Agneta Kosuin s. 1765
flyttat til pag 224
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Olof Turuin Sarf s. 18.4.1772
puoliso: Helena Markain s. 17.11.1770
til pag 217
Leppävirta RK 1802-1813
948 Öfverste Lieuten:s Compag:e Petter Stamm
puoliso: Elisab: Rytköin s. 1773
_ i kriget 1807; Boställe i Ninimäki

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Ninimäki Påhl Bastberg
puoliso: Caisa Karpitar vih. 16.2.1754
Kurolanlax Matts Böök
puoliso: Anna Kopoin vih. 15.4.1775

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Leppävirta 1725 Ninimäckj 3 Solld: Ture Jessperssonns hustru 2622
Leppävirta 1727 Ninimäckj 3 Solld: Ture Jässperss:s hust 1747A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1738_2 Petter Lautiain
1738_3 Petter Lautiain
1738_4 Petter Lautiain
1738_5 Petter Lautiain
1738_6 Petter Lautiain
1738_7 Petter Lautiain
1738_8 Petter Lautiain
1738_9 Petter Lautiain
1738_10 Petter Lautiain
1738_11 Petter Lautiain
1738_12 Petter Lautiain
1744 Påhl Bastberg
1745 Påhl Bastberg
1746 Påhl Bastberg
1747 Påhl Bastberg
1748 Påhl Bastberg
1752 Påhl Bastberg
1752b Påhl Bastberg
1753 Påhl Bastberg
1754 Pohl Bastberg
1756 Pål Bastberg
1766 Matts Biörck
1767 Matts Böök
1768 Matts Bök
1773 Mats Böök

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Paul Bastberg 20.7.1773 1793
1755 Soldat Paul Rastberg 1762 21

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 130 Anders Staffanss: Pijrain
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 117 Anders Staffanson Pjronen Leppävirta Staffanalamäkj, Mustamäkj

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Joh: Tirkoin
Ma: Wäisäin
And: Pijrain
1775 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Joh: Tirkoin
Matts Wäisäin
And: Nirain
1795 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Anders Pirain
Påhl Tirckoins E:a
Christer Kinnunen
1804 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Anders Pirain
Påhl Tirckoins Enka
Christer Kinnuin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 130 varamies
Joh: Kåpoin Savolax och Läppävirda Sokn 20 5/12 ogift 10 2 1755
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
Johan Nass 27 7 gift 5 8 (1781) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Nass 13.6.1789 kuoli
Hind: Tirkåin Tick 17.10.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 130 varamies
Joh: Kåpoin   20 5/12 10 Savolax och Läppävirda Sokn
  2 ogift 1755
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
Johan Nass (1781) 27 5
  7 8 gift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Nass  
13.6.1789 kuoli
Hind: Tirkåin Tick 17.10.1789 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
1776_v Adam Pöllänen
1780_v Adam Pöllein
1781_v Adam Pöllein
1788_v Joh: Nass
1789_v Johan Nass 22.6.1789 kuoli
1792_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 130 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Joh: Kåponen 16 7.3.1774 palkkamies 1758

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Pål Tirikain
1753_v Påhl Tirckoin
1754_v Påhl Tirckoin
1754b_v Pål Tirkoin
1754c_v Pål Tirkoin
1756_v Pål Tirkoin
1757_v Pål Tirkoin
1758_v Pål Tirckonen
1758b_v Pål Tirckoin
1759_v Pål Tjrckonen
1760_v Påhl Tirkoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 129Ruotu 131

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023