AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1782

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 11.7.1782 (Mikkeli)

Miehistö

(40) Följande Rotor till och med N:o 45 äro belägna på Doubbiösa Gränsen emellan Riken

(70) Denna Rota har med 1743 års freds slut wid Ryssland stadnat på Doubbiösa Gränsen

(73) Genom freds fördraget odisputerligen afgången på Ryska sidan öfwer Riks gränsen

(73) Ifrån N:o 74 till och med N:o 79 äro Doubbiös Rotor belägna emellan Riks gräns Linierne

(80 och 81) äro genom freds fördraget förblefne under Ryska Kronan

(87) Ifrån och med N:o 88 till och med N:o 94 äro igenom freds sluted förblfne på Ryska sidan

(100) Ifrån och med N:o 101 till och med N:o 104 äro på Doubbiösa Riks gränsen

(105) är igenom Freds slutet blefven öfwer gränsen på Ryska sidan

(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 äro igenom freds fördraget blefne öfwer gränse Linien

(113) på Doubiösa gränsen

(115) Ifrån och med N:o 116 till och med N:o 118 äro Rotorna igenom freds fördraget stadnade på Ryska sidan

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Hevonlax,
Kamelannemi,
Achvensalo
Joh: Mohell 52 35 gift 5 11 saa eron
2 Joutzenlax,
Härmänemi,
Rauhamäki
Nils Löpare 25 5/12 6 _ ogift 5 11
3 Pisamalax Jacob Jann 33 5/6 9 _ gift 5 6
4 Pisamalax,
Karilantaipal
Mats Frisk 34 5/6 1_ gift 5 7 1/2
5 Palvalax,
Hevonlax
Petter Biörn 39 5/6 19 _ gift 5 7 1/4
6 Palvalax,
Asikala
Påhl Trast 39 5/6 1_ 5 7
7 Raminmäki Staffan Ramback 24 5/12 5 5 8
8 Sombasari,
Osikonmäki
Giert Biörck 27 5/12 5 5 8
9 Hevonlax Emanuel Lax 2.9.1780 kuoli
Hemming Ilfvoin Loo Randasa: Sockn 32 2/3 1 _ ogift 5 7 16.10.1780 palkkamies
10 Ahwensalo,
Palvalax
Petter Järn 51 5/6 _ ogift 5 8 1/2 saa eron
11 Ahvensalo,
Ahwensalmi
Adam Abbor 41 5/6 6 _ ogift 5 8 _/_
12 Ahvensalo,
Palvalax
Petter Ferm 36 5/6 _ gift 5 6
13 Ahvensalmi Nils Kindberg 36 5/6 8 _ gift 5 11
14 Ahvensalmi,
Repomäki
Arwid Kieck 35 5/6 1_ 5 6
15 Repomäki,
Harjuranda
Johan Ihd 31 5/6 1_ 5 7 1/4
16 Harjuranda Hendric Storm 42 5/6 1_ gift 5 7
17 Harjuranda Carl Quist 30 5/6 _ 5 7
18 Harjuranda Michel Gröön 27 1/9 _ 5 7 1/4
19 Harjuranda,
Pitkänsari
Anders Lackman 34 5/6 _ gift 5 5
20 Woinsalmi,
Puikonnemi,
Warkaus
Olof Kånst 28 2/3 9 _ ogift 5 9 2/3 hylätään
21 Woinsalmi,
Temassari
Bengt Grahn 20.3.1780 vaihdettu
Michel Mälkiäin Grahn Randas:mi S:n 23 2 ogift 5 5 1/2 20.3.1780 ruodun täydennysmies
22 Temassari Hendric Nöigd 33 5/6 1_ gift 5 6
23 Temassari Anders Eck 27 5/6 _ gift 5 7
24 Parkumäki,
Tornionnemi
Georg Ad: Oppman 26 _ ogift 5 6
25 Temassari,
Tusmäki
Henric Parck 24 2/3 _ gift 5 6 3/4
26 Tårasalo Ifvar Kyhl 28 1/3 6 1/3 gift 5 8
27 Tårasalo Adam Must 36 9 gift 5 6
28 Tårasalo Staffan Sjk 44 _ gift 5 8
29 Ritalax,
Sasllila
Adam Kåpparberg 52 3_ gift 5 5 1/2 saa eron
30 Sallila,
Randasalo
-
Axel Magnus w: Becker 20 3 ogift 4 5 7.10.1778 nuori aatelinen
31 Randasalo,
Asikala,
Temassari
Gustaw Hästesko vapaaehtoinen 20.6.1780 ruotuun 47
Mats Lydikäin Lyhd Randasalmi 24 1 ogift 5 7 1.2.1781 palkkamies
32 Randasalo,
Lautakotalax
Mats Kårt 29 5/6 1_ gift 5 6 1/2
33 Lautakotalax Nils Rusk 42 5/6 8 _ gift 5 7 1/2 saa eron
34 Lautakotalax Johan Green 7.9.1778 hylättiin
Petter Skopa 24 3 gift 5 9 3/4 7.9.1778 otettu
35 Osikonmäki Lars Bergman 42 11 gift 5 7 1/4 saa eron
36 Osikonmäki,
Hanhijerfvi
Petter Polett 32 1_ gift 5 6
37 Asikala,
Osikonmäki
Joh: Elg 26 1/2 _ gift 5 9
38 Hildula,
Temassari,
Osikonmäki
Petter Trygg 25 1/2 _ gift 5 8
39 Asikala,
Simanala
Petter Pihl 28 3/4 8 _ gift 5 6 saa eron
40 Osikonmäki,
Simanala
Michell Hall 28.5.1780 karkasi
Eric Malm 25 1 _ 5 6 1.2.1781 palkkamies
46 Hildula Mats Hielte 52 2_ gift 5 6 saa eron
47 Hildula,
Hanhijerfvi
Joh: Ad: Kyander 6.1.1780 Jääkärijoukkoon
Carl Gust: Hästesko 20.1.1780 vapaaehtoinen ruodusta 31
48 Hildula And: Munter 30 _ gift 5 8
49 Hismäki Jöran Nord 26 _ gift 5 7 1/2
50 Hismäki Petter Höra 7.9.1778 kelpaamaton
Paul Fr. Wattolin 13 3 _ 12.12.1778 vapaaehtoinen
51 Kålkontaipal Anders Collan 25.7.1780 karkasi
Staffan Pustin Post Randasalmi S:n 19 _ 5 8 20.2.1781 palkkamies
52 Saukola,
Kolkontaipal
Nils Öhrn 41 1/4 _ gift 5 5 saa eron
53 Kålkontaipal And:s Flink 35 _ gift 5 6 saa eron
54 Tusmäki Hendric Lillia 7.9.1778 sai eron
Olof Kåsånen Steen Randasalmi S:n 23 _ ogift 5 6 1/2 9.2.1780 ruodun täydennysmies
55 Tusmäki Petter Färnberg 31 _ gift 5 7
56 Tusmäki Johan Lustig 39 _ gift 5 4 1/2
57 Tusmäki,
Jufvola
Herman Roth 36 _ gift 5 9
58 Tusmäki Anders Färdig 33 _ ogift 5 4 1/4
59 Tusmäki,
Jufvola
Johan Quick 45 2_ gift 5 8
60 Jufvola,
Pirilä
Johan Snell 26 _ gift 5 7 1/2
61 Asikala,
Kåifvumäki,
Harjuranda
Hindric Jordan 7.9.1778 sai eron
Johan Haman Randasalmi 22 3 _ ogift 5 6 1/2 15.1.1779 palkkamies
62 Hildula,
Hismäki
Jöran Sarf 13.7.1781 kuoli
Jacob Laickanen Luhr Sulkava S:n 21 _ 5 8 4.12.1781 palkkamies
63 Hapataipal,
Kolkontaipal
Johan Kaap 23 _ ogift 5 8
64 Kolkontaipal Thomas Buurman 39 15 _ gift 5 7 1/2
65 Tusmäki,
Rejola,
Pirilä
Hindric Stålt 38 11 _ gift 5 7 1/2
66 Osikonmäki,
Tusmäki
Johan Brandt 21.2.1782 kuoli
Michel Heiskain Häst Randasalmi S:n 22 1/3 ogift 5 5 1/2 3.4.1782 ruodun täydennysmies
67 Osikonkmäki Johan Paldan 7.9.1778 sai eron
Hindric Kaupin Röön Safwolax 23 2 _ 5 7 1/4 13.10.1779 palkkamies
68 Osikonmäki,
Syveis,
Kålkontaipal
Thom: Utter 28.8.1780 kuoli
Petter Kiepp Randasalmi 22 1 5 7 1.2.1781 palkkamies
69 Syveis,
Jufwola,
Simanala
Johan Svart 25 _ 5 11
71 Woinsalmi,
Waikotaipal
Eric Dag 23.3.1779 karkasi
Petter Purdin Purd Randasalmi 3_ 2 _ gift 5 8 13.10.1779 palkkamies
72 Juvola,
Hapataipal,
Hismäki
Johan Lindh 2_ _ gift 5 8 1/4
82 Kuokala,
Sairarlanmäki
-
Petter Pöttrönen Reen Kärimäki 24 _ 5 9 3.2.1779 palkkamies
83 Kuokala,
Alakona
Thom:s Klem 29 1/6 _ gift 5 7 1/2
84 Yläkona,
Alakona
Petter Hoij 43 _ gift 5 8 saa eron
85 Alakona,
Kuomoranda
Lars Kårp 29 _ gift 5 7 1/2
86 Yläkuona Mats Mohell 18 5 ogift 5 - huilisti
87 Hewonlax,
Kuomoranda,
Rauhaniemi
Petter Kamp 31 9 _ gift 5 8
95 Järfvenpä,
Pihlajanemi
Olof Larm 41 _ gift 5 8 1/2
96 Pihlajanemi,
Raikus
Henric Smed 34 _ gift 5 6
97 Jouhenniemi,
Yläkona
Bertel Mört 27 _ gift 5 6
98 Hälves,
Jouhennemi,
Niemensalo
Carl Mag: w: Fieandt 14 5/12 _ ogift vapaaehtoinen
99 Jouhennemi,
Toropala
Påhl Willig 28 1/4 _ 5 8 1/2
100 Waraby Anders Kubin 30 _ gift 6 3/4 saa eron
106 Läppalax,
Simanala
Casper Lång 36 _ gift 5 10 1/2
107 Heinänemi Johan Tim 25 1/3 _ 5 8 1/2
114 Wara,
Yläkona
Michel Stöhr 40 _ gift 5 8 1/4 saa eron
115 Pakuna,
Rikola,
Sairalanmäki
Johan Reen 7.9.1778 sai eron
Petter Hångain Furu Kärimäki 30 _ 5 7 1/2 27.10.1779 palkkamies
119 Warkaus Johan Casp 25 1/3 _ 5 8
120 Komintaipal Abram Enckling 35 _ gift 5 6 1/2
121 Pussilantaipal,
Purdilanlax
Johan Tålig 31 9 gift 5 7
122 Lapinnemi,
Lapinmäki,
Purdilanlax
Henric Tegman 7.9.1778 sai eron
Anders Lindman Piexämaki S:n 19 1/2 _ ogift 5 5 5.2.1779 nuori mies
123 Timolannemi,
Lapinmäki
Johan Carel 52 _ gift 5 7 11.7.1782 sai eron
Eric Fager 11.7.1782 edellisen poika ruodusta 124
124 Hopamäki Påhl From 7.9.1778 sai eron
Eric Muje Fager Lappavirda 2_ _ ogift 5 7 1/2 5.2.1779 ruodun täydennysmies 11.7.1782 ruotuun 123
125 Hapamäki,
Kartasalo,
Jurikasalo
Påhl Lager 7.9.1778 sai eron
Anders Tårback Smeck Läppävirda 27 _ 5 5 20.3.1780 ruodun täydennysmies
126 Pålfwijerfwi,
Hyfvälänmäki,
Kypäräjerfvi
Gert Tropp 33 9 5 9
127 Pålfvijerfvi,
Waristaipal
Ivar Kleen 30 _ gift 5 7 1/2
128 Rumukala Lars Kåck 32 _ gift 5 5 saa eron
129 Ninimäki,
Rumuckala,
Kyperäjerfvi
Hinric Tuhr 30 _ gift 5 9
130 Ninimäki Matts Böök 38 _ gift 5 9
131 Ninimäki Hindric Ahl 30 1/2 _ gift 5 7
132 Sachkarlax,
Ninimäki
Hindric Tjäder 34 _ gift 5 5
133 Sachkarlax Salamon Rolig 38 _ gift 5 6
134 Kåpolanniemi,
Sachkarlax,
Unnukansalo
Olof Kej 7.9.1778 sai eron
Johan Storsint 26 _ 5 9 7.9.1778 otettu
135 Käpolanniemi Gust: Henric Rehbinder vapaaehtoinen 23.4.1779 Pieksämäen komppaniaan
Hind: Kosoin Ström Leppävirda 27 _ 5 5 20.3.1780 täydennysmies
136 Kurolanlax Nils Kåpp 26 _ _ gift 5 8
137 Kurolanlax,
Sarkamäki
Gregorius Bücht 27 _ ogift 5 9
138 Waikotaipal,
Sarkamäki
Adam Trana 39 _ gift 5 8 1/2
139 Sarkamäki,
Rauhamäki
Henric Gåsman 34 _ gift 5 7

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Anders Lundberg 1:a Trumslagare 16.2.1781 poistettiin
Henric Johan Oppman 1:a Trumslagare 16.2.1781 otettu
2. rumpali Claes Johan Mohell 2:dra Trumslagare

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1778Katselmu 1785

© Väinö Holopainen 2020