AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 14.6.1735 (Savonlinna)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Hefwonlax,
Ahwensalo
Christer Nylander 31.12.1729 erotettiin
Anders Neglick Carelen 29 1/2 5 1/2 ogift 31.12.1729 otettu
2 Joutzenlax,
Rauhanmäkj
Mattz Pölläin 6.3.1729 erotettiin
Johan Lagerqwist Sawolax 20 1/4 6 1/4 gift 7.3.1729 palkkamies
3 Pisamalax Påhl Pölläin Sawolax 30 1/4 12 1/4 gift
4 Pisamalax,
Karhillataipal
Jöran Kock 19.12._ poistettiin
Michell Nuppoin Sawolax 18 - ogift 10.5.1735 ruotumies 14.6.1735
Mickell Tour Sawolax 18 - 14.6.1735 palkkamies
5 Koifwumäkj,
Palfwalax
Lars Janhuin Österbothn 35 19 1/4 ogift
6 Pafwalax,
Asikala
Mattz Elgh Sawolax 24 6 gift
7 Raminmäkj Anders Kainolain Österbotn 32 12 ogift
8 Osikonmäkj,
Sombasarj
Påhl Hakulin Carelen 37 12 3/4 gift
9 Hefwonlax Adam Pölläin 27.2.1731 sai eron
Abraham Hultig Sawolax 33 4 1/3 gift 27.2.1731 palkkamies
10 Ahwensalo Niels Kackin Kiexholm 32 13 gift
11 Ahwensalo Erich Torgh Sawolax 33 12 1/3 gift
12 Ahwensalo Anders Nyberg Sawolax 25 6 gift
13 Ahwensalo Samuell Wiljakain 30.4.1731 sai eron
Johan Ramberg Sawolax 30 4 ogift 30.4.1731 palkkamies
14 Reponmäkj Petter Immoin Sawolax 35 13 gift
15 Reponmäkj,
Harjuranda
Petter Lassoin Sawolax 32 13 gift
16 Harjuranda Hindrich Turuin Sawolax 39 12 1/2 gift
17 Harjuranda Johan Sijlain 9.3.1731 sai eron
Christer Kårtman Sawolax 29 4 1/3 gift 9.3.1731 palkkamies
18 Harjuranda Christer Wiljakain Sawolax 42 10 gift
19 Harjuranda Hendrich Topp 19.12.1734 hylättiin
Petter Häggström Sawolax 21 ogift 10.5.1735 palkkamies
20 Woinsallmj,
Warkaus,
Puikanniemj
Anders Turuin Sawolax 33 13 gift
21 Woinsalmj,
Temassalo
Oloff Karijn 19.12.1734 sai eron
Jacob Siösteen Sawolax 20 ogift 10.5.1735 palkkamies
22 Temassalo Petter Tropihl Sawolax 32 20 gift
23 Temassalo Casper Pittkäin Sawolax 34 13 gift
24 Tornionniemj Claes Lindh 5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinholdh Bånde Wiborg 25 4 ogift 31.7.1733 Majurin komppaniasta
25 Temasalo,
Tuusmäkj
Lars Canin Österbotn 33 10 gift
26 Tårasalo Erich Kardin 3.7.1734 sai eron
Samuell Swartz Sawolax 18 gift 3.7.1734 kulkumies
27 Tårasalo Cnut Näfwa Jäskis 32 7 ogift
28 Tårasalo,
Påråsalmj
Jöran Sistoin 19.12.1734 erotettiin
Hindrich Willman Sawolax 18 ogift 10.5.1735 palkkamies
29 Rijtalax,
Sallila
Oloff Sistoin Sawolax 42 20 gift
30 Sallila,
Randasalo
Påhl Nykäin 19.12.1734 erotettiin
Torsten Tawast Sawolax ogift 19.12.1734 vapaaehtoinen
31 Pölkönniemj,
Randasalo,
Asikala
Arfwed Flinck Sawolax 38 7 gift
32 Randasalo,
Lautakotalax
Mårten Kärnitz Sawolax 29 9 gift
33 Lautakotalax Oloff Otin Sawolax 39 13 gift
34 Lautakotalax,
Syfwäis
Samuell Dyyck Sawolax 40 13 gift
35 Osikonmäkj Lars Mustoin 3.7.1734 sai eron
Olof Burman 3.7.1734 kulkumies 16.9.1734 hylättiin
Lars Warg Sawolax 27 3/4 gift 16.9.1734 palkkamies
36 Osikonmäkj,
Cappellans Bostellar
Anders Nordman Sawolax 40 12 gift
37 Osikonmäkj,
Asikala
Johan Teitti Sawolax 48 21 gift
38 Hildula,
Temasalo,
Osikonmäkj
Anders Janhuin 3.7.1734 sai eron
Petter Kaitain 3.7.1734 kulkumies 19.12.1734 hylättiin
Johan Finberg Sawolax 19 ogift 19.12.1734 palkkamies
39 Asikala,
Wahersalo,
Joutzenmäkj
Anders Nylander Sawolax 39 12 gift
40 Wahersalo,
Osikonmäkj
Anders Åhsberg 19.12.1734 sai eron
Matz Tranberg Sawolax 15 ogift 17.5.1735 palkkamies
41 Parkunmäkj Staffan Määtä 3.7.1734 sai eron
Mattz Laitin 3.7.1734 ruotumies 16._.1734
Påhl Skrikberg Sawolax 20 3/4 ogift 16._.1734 palkkamies
42 Parkunmäkj Hindrich Kethan Sawolax 29 11 3/4 gift
43 Joutzenmäkj Johan Ilfwoin Sawolax 32 11 3/4 gift
44 Joutzenmäkj Hans Kutfwoin Sawolax 34 13 gift
45 Joutzenmäkj Lars Kåhlemain 3.7.1734 sai eron
Anders Turman Sawolax 18 ogift 3.7.1734 kulkumies
46 Hildula Simon Tafast Sawolax 29 9 gift
47 Joutzenmäki,
Temmenlax,
Hildula
Andrs Larfving 16.10.1732 kuoli
Jöns Eldsteen Westergyllen 34 18 ogift 20.10.1732 Juvan komppaniasta
48 Hildula Thomas Otin Sawolax 29 9 gift
49 Hijsmäkj Mattz Sill Sawolax 27 9 gift
50 Hijsmäkj Hindrich Pesoin Sawolax 30 9 gift
51 Kolkontaipal Bengt Hardikain 8.11.1733 kuoli
Hindrich Tilikain Sawolax 21 1 ogift 3.7.1734 kulkumies
52 Kålkontaipal Lars Natuin Sawolax 29 12 gift
53 Kålkontaipal Mårten Hofberg Sawolax 24 6 1/4 ogift
54 Tuusmäkj Michell Kars Sawolax 32 6 1/2 gift
55 Tuusmäkj,
Rejola
Johan Kardin Sawolax 56 29 gift
56 Tuusmäkj Jöran Kasin Sawolax 27 9 gift
57 Tuusmäkj,
Pirilä
Petter Lydikäin Sawolax 31 13 gift
58 Tuusmäkj Hindrich Ekqwist 31.7.1733 sai eron
Elias Nyckberg Sawolax 32 2 1/2 gift 31.7.1733 palkkamies
59 Tuusmäkj Ifwar Otin Sawolax 26 9 gift
60 Pirilä Thomas Sijkain 3.7.1734 sai eron
Claes Järfweläin 3.7.1734 ruotumies 19.12.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Prytts Sawolax 20 1/2 1/2 ogift 19.12.1734 palkkamies
61 Asikala,
Koifwumäkj,
Kålckantaipal
Johan Kauppin Sawolax 34 13 gift
62 Hijsmäkj Hindrich Parfwiain Carelen 49 23 gift
63 Kålkontaipall Jacob Wätäin Sawolax 33 11 1/2 gift
64 Kålckontaipall Michell Purdin Sawolax 32 11 1/2 ogift
65 Kållkontaipal,
Pirilä,
Tuusmäkj
Philip Haikoin 6.3.1729 erotettiin
Johan Järnwijk Sawolax 29 6 gift 20.7.1729 otettu
66 Osikonmäkj,
Tuusmäkj
Hindrich Lappalain 12.6.1731 sai eron
Erich Frijman Sawolax 36 4 gift 12.6.1731 palkkamies
67 Osikonmäkj Hindrich Pölläin 6.3.1729 erotettiin
Arfwed Mäkelberg Sawolax 25 6 gift 6.12.1729 otettu
68 Osikonmäkj,
Syfwäis,
Kållkontaipal
Petter Kinnuin Sawolax 41 11 1/3 gift
69 Syfwäis,
Parkunmäkj
Adam Myckäin Sawolax 27 9 gift
70 Parkunmäkj Niels Kållberg Wästergyllen 37 19 gift
71 Joutzenmökj,
Palkiniemj,
Hildula
Michell Matilain Carelen 34 9 gift
72 Hijsmäkj,
Tuusmäkj,
Hapataipall
Påhl Kärfwinen Sawolax 39 21 gift
73 Hapataipal,
Simbala
Michell Löfbeck 3.7.1734 erotettiin
Petter Turuin 3.7.1734 ruotumies 16.9.1734 esitti miehen tilalleen
Hindrich Ringsteen Sawolax 23 2/3 ogift 16.9.1734 palkkamies
74 Päifwilä,
Muhoila
Petter Myssin 6.6.1734 sai eron
Clemet Siöberg Sawolax 16 ogift 6.6.1734 palkkamies
75 Muhoila,
Karfwila
Anders Påsti _.4.1729 erotettiin
Påhl Tuurberg Sawolax 30 6 gift _.4.1729 otettu
76 Simanala Ifwar Clostarin Sawolax 40 18 gift
77 Kolfwais,
Simanala,
Kotala
Michell Pålack Nyslått malm 45 32 gift
78 Simanala Petter Pettrijn Sawolax 30 6 gift
79 Kåfwisenpä,
Järfwenpä
Lars Silfwerberg 5.6.1733 kuoli
Michell Rigberg Sawolax 24 1 1/2 gift 6.9.1733 palkkamies
80 Mackoila Christer Hillberg Sawolax 35 6 gift
81 Mackoila,
Päsola
Anders Paunnoin Sawolax 43 13 gift
82 Päsola,
Kockala,
Alakona
Oloff Pettrijn Sawolax 50 13 gift
83 Alakona,
Kockala
Johan Kåckberg Sawolax 24 6 gift
84 Ylläkona,
Alakona
Petter Sällin Sawolax 42 10 3/4 gift
85 Yläkonna Joseph Kainulain Carelen 49 13 gift
86 Yläkonna,
Kummunranda
Anders Kolijn Sawolax 49 10 gift
87 Rokajärfwj,
Yläkona,
Kumunranda
Olof Nousiain 26.4.1729 hukkui
Mattz Silfwergreen Sawolax 24 6 gift 15.9.1729 palkkamies
88 Häfwonsalo,
Tickilä
Mårten Hångain Sawolax 29 11 gift
89 Tickilä,
Nousiala
Mattz Moberg _.3.1730 sai eron
Hindrich Kettolin Sawolax 27 5 1/4 gift _.3.1730 palkkamies
90 Sairalanmäkj,
Kullenois
Johan Myssin Sawolax 31 13 gift
91 Hapalax,
Heikilä,
Haukilax
Thomas Lööf Sawolax 30 11 gift
92 Heikilä,
Pakunala,
Sairala
Michell Hucka Carelen 50 25 gift
93 Mannikala,
Cupiala,
Kyllölänmäkj
Jöran Sijkberg Sawolax 25 6 3/4 gift
94 Hapalax,
Pittkälä,
Kaufwonniemj
Erick Johan Neglick Carelen 23 6 1/2 ogift
95 Pichlajaniemj Petter Tåråpain Carelen 34 13 gift
96 Raikus,
Pichlajaniemj
Jacob Kobijn Sawolax 34 13 gift
97 Raudaniemj,
Jouhenniemj
Simon Siefwäläin 12.2.1734 erotettiin
Paull Hertman Sawolax 22 6 gift 12.2.1734 rumpali
98 Jouhenniemj,
Tynkölä
Thomas Twilling Sawolax 24 6 gift
99 Wara,
Niemisalo
Johan Hångain Sawolax 49 12 gift
100 Wara Thomas Malin Tawastehus 37 13 gift
101 Rokaniemj Oloff Keinoin Carelen 30 12 gift
102 Sairalanmäkj,
Roukolax,
Rokaniemj
Anders Rörwijk Sawolax 34 8 gift
103 Patasalo,
Hapaniemj,
Rokalax
Johan Långh Carelen 47 13 gift
104 Laukansarj,
Hapaniemj
Lars Kosoin 6.4.1729 erotettiin
Hans Aspe Sawolax 32 6 gift 6.8.1729 otettu
105 Laukansarj,
Hapaniemj
Anders Turuin Sawolax 42 13 gift
106 Wahersalo,
Katamo
Johan Hirfwoin Carelen 38 13 gift
107 Katamo Petter Kainolain 20.3.1730 sai eron
Lars Köster Carelen 40 5 1/4 gift 20.3.1730 palkkamies
108 Kulenois Abram Mettzo Carelen 47 23 gift
109 Kulenois Mattz Löfdahl Sawolax 33 6 gift
110 Laukansarj,
Lötiälä
Eskiell Lustig Sawolax 29 7 ogift
111 Simbala,
Clostarila
Johan Kåistin Sawolax 45 13 gift
112 Lakoila,
Kyllölä,
Pittkälä
Johan Ulf Sawolax 26 6 3/4 gift
113 Kaxoila,
Clemetilä,
Kiskilä
Petter Kubijn Sawolax 42 13 gift
114 Naukarila,
Rijkola
Hindrich Kaxoin Sawolax 36 13 gift
115 Hanhijerfwj,
Toråpala
Oloff Sijk Sawolax 38 13 gift
116 Kärimäkj,
Ninnimäkj,
Hanhijärfwi
Petter Hardikain Sawolax 40 25 gift
117 Naukarila,
Mannikala,
Simbala
Niels Reenhorn Sawolax 27 6 1/2 gift
118 Timmansarj,
Laukansarj,
Rokaniemj
Thomas Clemetin 6.3.1729 erotettiin
Staffan Kamberg Tawasthus län 40 6 gift 30.4.1729 palkkamies
119 Pittkäläniemj,
Warkus
Thomas Päsi 6.3.1729 erotettiin
Johan Wittkopp 10.3.1729 otettu 10.8.1734
Magnus Gust Brundertt Ingermanland 30 3/4 ogift 29.8.1734
120 Warkaus,
Luttila
Matts Läskin Sawolax 36 13 gift
121 Pussilantaipal,
Purdila
Hans Haikoin Sawolax 37 13 gift
122 Purdila,
Lapinmäkj
Matts Håttinen Sawolax 31 9 gift
123 Lappinmäkj,
Timola
Johan Kåhl 19.12.1734 erotettiin
Gustaf Hämäläin Sawolax 19 ogift 17.5.1735 ruotumies 14.6.1735
Michel Turuinen Safwolax 20 14.6.1735 palkkamies
124 Hapamäki Simon Såpain Riga 36 13 gift
125 Polfjäfrwj Adam Kähköin 22.5.1729 kuoli
Johan Aspman 20.10.1729 otettu 5.6.1733 karkasi
Johan Hindrichsson Kåpoin 3.7.1734 ruotumies 14.12.1734 esitti miehen tilalleen
Niels Kanckström Sawolax 17 1/2 1/2 ogift 14.12.1734 palkkamies
126 Polfjäfrwj Mattz Frost 18.3.1730 karkasi
Johan Nederbreg 7.11.1730 17.5.1735 hylättiin
Eskel Törröin Sawolax 20 ogift 17.5.1735 ruotumies
127 Waristaipall,
Polfjärfwj
Salamon Renwall 3.7.1734 sai eron
Hindrich Kåpoin 3.7.1734 ruotumies 19.12.1734 esitti miehen tilalleen
Lars Lappberg Sawolax 19 1/2 ogift 19.12.1734 palkkamies
128 Unnukasalo Elias Pustin 6.3.1729 erotettiin
Joseph Karpman 10.6.1729 palkkamies 3.6.1734 sai eron
Mattz Tallgreen Sawolax 19 1/2 ogift 3.6.1734 palkkamies
129 Rumuckala,
Ninimäkj
Oloff Pittkäin 9.3.1731 sai eron
Påhl Modig Sawolax 20 4 ogift 9.3.1731 palkkamies
130 Ninimäkj Ture Jesperson 19.12.1734 sai eron
Michel Pijrain Sawolax 19 ogift 17.5.1735 kulkumies 14.6.1735
Petter Laitiain 29 14.6.1735 palkkamies
131 Ninimäkj Johan Bijrberg Sawolax 26 6 gift
132 Ninimäkj,
Sahkarlax
Michell Turuin Sawolax 35 12 gift
133 Sachkarlax Hindrich Soinin 3.7.1734 erotettiin
Gustaff Kåtilain 3.7.1734 ruotumies 17.5.1735 esitti miehen tilalleen
Michell Biörn Sawolax 30 gift 17.5.1735 palkkamies
134 Sachkarlax,
Kåpila
Oloff Skuhle Sawolax 21 6 gift
135 Kopoila Bertill Oxman Sawolax 37 12 gift
136 Kuronlax Hindrich Tranwijk 26.5.1732 sai eron
Petter Tranwijk Sawolax 21 3 ogift 26.5.1732 palkkamies
137 Kuronlax,
Sarkamäkj
Cnut Wallmark Sawolax 28 8 gift
138 Sachkamäkj Lars Skiepman Sawolax 23 6 ogift
139 Sarkamäkj,
Rauhanmäkj
Sachris Kopoin Sawolax 34 12 gift

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Mathias Böök Trumbslagaren 6.3.1729 sai eron
Paull Hertman Trumbslagaren 11.3.1729 otettu 12.2.1734 sotilaaksi
Frederic Wirilander Trumbslagaren 12.2.1734 otettu
2. rumpali Anders Åman Trumbslagaren

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVirkatalot ja torpatKatselmu 1721Katselmu 1749_5

© Väinö Holopainen 2020