AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 44

Everstiluutnantin komppania: ruotu 44 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Joutsenmäki (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Staffan Simpanen mainittu 1700 mainittu 1702
Henrik Pöllänen mainittu 1712
Hans Kutvonen 1722 30.9.1737
Anders Svanberg 30.9.1737 25.7.1750 ruotuun 65
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743
Torsk mainittu 1809 palkkarästikomitea


Lähteet

Oikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomitea

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Hindrich Pölläin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Hans Kutfwoin Sawolax 34 13 gift 1722 (laskettu) 1701
Katselmus 1758 27.2.1758
(40) Följande N:o til och med N:o 45 på Dubiösa Gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(41) Följande Num:r till och med N:o 45 på Dubiösa Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(40) Fölliande N:o till och med N 45 på dubieusa gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
(40) Följande Num:n til och med N:o 45 på Dubiösa gräntsen
Katselmus 1775 21.8.1775
(40) Följande N:o till och med 45 på Dubiösa Gräntz
Katselmus 1778 8.9.1778
(40) Följande Numr till och med N:o 45 på dubiösa Gräntsen
Katselmus 1782 11.7.1782
(40) Följande Rotor till och med N:o 45 äro belägna på Doubbiösa Gränsen emellan Riken
Katselmus 1785 6.7.1785
Rotarna No 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Doubiosa Gränsen emellan Riken
Katselmus 1788 24.9.1788
(40) Numror 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dbieuse gränsen Riken emellan
Katselmus 1789 5.11.1789
(40) N:o 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på dubieusa Gräntsen emellan Riken
Katselmus 1790 17.9.1790
(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägna på Dubieuse gränsen Emellan Riken
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dubieussa Gräntsen emellan Riken
Katselmus 1798 28.6.1798
(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 Äro belägne på Dubieusa Grantzen emellan Riken
Katselmus 1801 15.6.1801
(40) Numrarna 41, 42, 43, 44 och 45 äro Belägna på Dubieusa Gräntzen emellan Riken
Katselmus 1804 25.6.1804
Nummern 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägna på Dubeusa gräntsen Riker emellan

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomitea

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hans Kutwoin
1733 Hans Kutfwoin
1734 Hans Kutwoin
1735 Hans Kutwoin
1736 Hans Kutwoin
1737 Hans Kutfwoin 18.6.1737 hylätty
1738 Hans Kutwoin 30.9.1737 sai eron
Anders Swahnberg 30.9.1737 otettu
1739 Anders Swenberg
1741 Anders Swanberg
1744 And:s Swanberg
1745 Anders Swanberg
1746 Anders Swanberg
1747 Anders Swanberg
1748 Anders Swanberg _.6.1748 karkasi
1749 Anders Swanberg
1750 - ruotuun 65
1751 -

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomitea

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Staffan Staffansson Wimbain
1700_11 Staffan Staffanson Simbain
1700_12 Staffan Staffanson Simbain
1701_1 Staffan Staffanson Simbain
1701_2 Staffan Staffanson Simbain
1701_3 Staffan Staffanson Simbain
1701_4 Staffan Staffanson Simbain
1701_5 Staffan Staffanson Simbain
1701_6 Staffan Staffansson Simbain
1701_7 Staffan Staffansson Simbain
1701_8 Staffan Staffansson Simbain
1701_9 Staffan Staffansson Simbain
1701_10 Staffan Staffansson Simbain
1701_11 Staffan Staffansson Simbain
1701_12 Staffan Staffansson Simbain
1702_1 Staffan Staffanson Simbain
1702_2 Staffan Staffanssson Simbain
1702_3 Staffan Staffanss. Simbain
1702_4 Staffan Staffanss:n Simbain

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomitea

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Rantasalmi 1725 Joutzenmackj 3, 11 Solld: Hans Kuttwoins hust 2579
Rantasalmi 1727 Joutzenmäckj 3, 12 Solld: Hans Kuttwoins hust 1777B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHenkikirjatPalkkarästikomitea

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Hans Kutwåin
1724_11 Hans Kutwoin
1727_12 Hans Kuttwoin
1728_1 Hans Kutwoin
1728_2 Hans Kuttwoin
1728_3 Hans Kutfwoin
1728_4 Hans Kutfwoin
1728_5 Hans Kutwoin
1728_6 Hans Kutwain
1735_2 Hans Kutfwoin
1735_3 Hans Kutwoin
1735_4 Hans Kutwoin
1735_5 Hans Kutwoin
1735_6 Hans Kutwoin
1735_7 Hans Kutwåin
1735_8 Hans Kutwoin
1744 And:s Swanberg
1745 And:s Swanberg
1746 Anders Swanberg
1747 Anders Swanberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilit

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Torsk 1:11

KatselmuksetNimetKylätRuotu 43Ruotu 45

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2020