AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkkaluettelot → 1735

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Palkkausluettelo 18.8.1735 (Kärimäki)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Anders Neglick
2 Johan Lagerqwist
3 Påhl Pölläin
4 Jöran Kock 11.6.1735 sai eron
Mickell Turuin 14.6.1735 palkkamies
5 Lars Janhuin
6 Mattz Elgh
7 Anders Kainolain
8 Påhl Hakulin
9 Abram Hurtig
10 Nils Kackin
11 Erich Torgh
12 Anders Nyberg
13 Johan Ramberg
14 Petter Immoin
15 Petter Lasoin
16 Hindrich Turuin
17 Christer Kårtman
18 Christer Wiljakain
19 Hindrich Topp 19.12.1734 hylätty
Petter Häggström 10.5.1735 palkkamies
20 Anders Turuin
21 Olof Karijn 19.12.1734 hylätty
Jacob Siösteen 10.5.1735 palkkamies
22 Petter Tropihl
23 Casper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bånde
25 Lars Canijn
26 Samuell Swartz
27 Cnut Näfwa
28 Jöran Sistoin 19.12.1734 hylätty
Hindrigh Willman 10.5.1735 palkkamies
29 Olof Sistoin
30 Påhl Nyköin 19.12.1734 hylätty
Torsten Tavast 10.5.1735 vapaaehtoinen
31 Arfwid Flinck
32 Mårten Kärnittz
33 Olof Otin
34 Samuell Dyyk
35 Olof Burman 3.7.1743 kelpaamaton
Lars Wargh 16.9.1734 palkkamies
36 Anders Nordman
37 Johan Teiti
38 Petter Kokain 19.12.1734 kelpaamaton
Johan Finberg 19.12.1734 palkkamies
39 Anders Nylander
40 Anders Åhsberg 19.12.1735 sai eron
Mattz Tranberg 17.5.1735 palkkamies
41 Jöran Laitin 3.7.1734 kelpaamaton
Påhl Skrijkbergh 16.9.1734 palkkamies
42 Hindrich Kethon
43 Johan Ilfwoin
44 Hans Kutwoin
45 Anders Turuin
46 Simon Tafwast
47 Jöns Eldsteen
48 Thomas Otin
49 Mattz Sill
50 Hindrich Päsoin
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
53 Mårten Håffberg
54 Michell Kars
55 Johan Kardin
56 Jöran Kasin 21.6.1735 sai eron
-
57 Petter Lydikain
58 Elias Nyckberg
59 Ifwar Otin
60 Petter Järfwäläin 3.7.1734 kelpaamaton
Petter Prytts 19.12.1734 palkkamies
61 Johan Kaupin
62 Hindrich Parfwiain
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
65 Johan Järnwijk
66 Erich Frijman
67 Arfwid Mäkelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Mycköin
70 Nils Kåhlberg
71 Michell Matilain
72 Påhl Kärfwin
73 Petter Turuin 3.7.1734 kelpaamaton
Hindrich Ringsteen 16.9.1734 palkkamies
74 Clemet Siöberg
75 Påhl Tuurberg
76 Ifwar Clostarin
77 Michell Pålack
78 Petter Pettriijn
79 Michel Stigberg
80 Christer Hillberg
81 Anders Paunoin
82 Olof Pettrijn
83 Johan Kåckberg
84 Petter Sallin
85 Joseph Kainolain
86 Anders Kubijn
87 Mattz Silfwergren
88 Mårten Hångain
89 Hindrich Ketolin
90 Johan Massin
91 Thomas Lööf
92 Michell Hucka
93 Jöran Sijkberg
94 Erich Joh: Neglick
95 Petter Tåråpain
96 Jacob Kobijn
97 Påhl Hertman
98 Thomas Twilling
99 Johan Hångain
100 Thomas Malin
101 Olof Keinoin
102 Anders Rörwijk
103 Johan Lång
104 Hans Aspe
105 Anders Turuin
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Mätzo
109 Mattz Löfdahl
110 Eskiell Lustig
111 Johan Kåistin
112 Johan Ulf
113 Petter Kubijn
114 Hindrich Kaxoin
115 Olof Sijk
116 Petter Hardikain
117 Nils Reinhorn
118 Staffan Kamberg
119 Magnus Gust: Brundert
120 Mattz Läskin
121 Hans Haikoin
122 Mattz Håttman
123 Johan Kihl 19.12.1734 hylätty
Michell Turuin 14.6.1735 palkkamies
124 Simon Såpain
125 Johan Hind: Kåpoin 3.7.1734 kelpaamaton
Nils Kanckström 19.12.1734 palkkamies
126 Johan Nederberg
127 Hind: Hindss: Kåpoin 3.7.1734 kelpaamaton
Lars Lappberg 19.12.1734 palkkamies
128 Mattz Tallgreen
129 Påhl Modig
130 Ture Jespersson 19.12.1734 hylätty
Petter Lautiainen 14.6.1735 palkkamies
131 Johan Bijrberg
132 Michell Turuin
133 Gustaff Kåtilain 3.7.1734 kelpaamaton
Michell Biörn 17.5.1735 palkkamies
134 Olof Skuhle
135 Bertill Oxman
136 Petter Tranwijk
137 Cnuth Walmark
138 Lars Skiepman
139 Zacharias Kåpoin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Fredrich Wirilander
2. rumpali Anders Åman

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1734Luettelo 1736

© Väinö Holopainen 2023