AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1753 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1753

Vaateraha 1753

Rulla hwarefter Wargiärnings manskapet vid Safvolax Infanterie Regimente och Öfwerste Lieuttenantens Compagnie Komma att niuta sine Beklädnings Penningar För År 1753

S:t Michell 31.10.1754

41 till och med N:o 45 på dubiösa gräntzen

70 Pä dubiösa Gräntzen

73 till och med N:o 105 genom fredsfördraget afgångne

108 till och med N:o 118 genom fredsfördraget afgångne

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Pär Täitj - 18.2.1754 (hylätty)
2 Anders Häinoin 3:10:16
3 Matts Kuckoin 3:10:16
4 Jeremias Pesoin 3:10:16
5 Olof Heiskain 3:10:16
6 Clemet Pustin - 18.2.1754 (hylätty)
7 Anders Pustin 3:10:16
8 Anders Hämäläin 3:10:16 - 22.10.1753 (sotilaaksi)
9 Pär Larss. Räisäin 7.4.1753 (otettu) - 18.2.1754 (hylätty)
10 Pål Nykäin 3:10:16
11 Jöran Nykäin 3:10:16
12 Eric Klostarin 3:10:16
13 Matts Päsoin 3:10:16
14 Per Lasoin 3:10:16
15 Lars Natuin 3:10:16
16 Johan Kuosmain 3:10:16
17 Adam Räisäin 3:10:16
18 Hindric Kuckoin 3:10:16
19 And:s Natuin - 18.2.1754 (hylätty)
20 Lars Tärwoin 3:10:16
21 Pär Klostarin 3:10:16
22 Eric Tålfwain 3:10:16
23 Jöran Sistoin 3:10:16
24 Petter Törröin 3:10:16
25 -
26 Johan Mälkiä 3:10:16
27 Hindr. Päsoin 3:10:16
28 Petter Sistoin 3:10:16
29 Johan Paldanius - 18.2.1754 (hylätty)
30 Jöran Kinnuin - 18.2.1754 (hylätty)
31 Hindr. Turuin - 18.2.1754 (hylätty)
32 Jöran Tikain - 18.2.1754 (hylätty)
33 Niels Ruskain 3:10:16
34 Mårten Törröin 3:10:16
35 Michel Wäpsäläin 3:10:16
36 Hindr. Heiskain 3:10:16
37 Olof Turoin 3:10:16 - _.11.1753 (kuoli)
38 Anders Ikoin - 18.2.1754 (hylätty)
39 -
40 -
46 Simon Hämäläin 3:10:16
47 - 3:10:16
48 Joran Pullkin - 18.2.1754 (hylätty)
49 Anders Nåusiain 3:10:16
50 Henrich Pasoin 3:10:16
51 Lars Natuin 3:10:16
52 Anders Kåckoin - 18.2.1754 (hylätty)
53 Anders Natuin 3:10:16
54 Johan Kåssain - 18.2.1754 (hylätty)
55 Mickel Pustin - 18.2.1754 (hylätty)
56 Mickel Lamain - 18.2.1754 (hylätty)
57 -
58 Abram Kåtilain 3:10:16
59 Johan Brusius Kärckäin 3:10:16
60 Thomas Otin 3:10:16
61 Matts Kasain 3:10:16
62 Adam Kutwoin 3:10:16
63 Anders Klostarin 3:10:16
64 Pär Kåndiain 3:10:16
65 Eric Spåra - 18.2.1754 (hylätty)
66 Anders Marckain - 18.2.1754 (hylätty)
67 Mickel Norman 3:10:16
68 -
69 Lars Hetuin 3:10:16
71 Petter Lydikäin 3:10:16
72 Petter Nåusiain 3:10:16
106 - 3:10:16
107 - 3:10:16
119 Joh. Karolain 3:10:16
120 Anders Laitinen 3:10:16
121 Johan Klostarin 3:10:16 - 16.7.1753 (sotilaaksi)
122 Niels Kåsunen 3:10:16
123 Lars Kylloin 3:10:16
124 Joran Hilduin 3:10:16
125 Staffan Kårpin - 18.2.1754 (hylätty)
126 Olof Kåsoin 3:10:16
127 Eskel Keinoin 3:10:16
128 Anders Kåsoin 3:10:16
129 Staffan Kårhoin 3:10:16
130 Påhl Tirckoin 3:10:16
131 Matts Pölläin 3:10:16
132 Johan Wadsten 3:10:16
133 Anders Pölläin 3:10:16
134 Johan Wirfwel 3:10:16
135 Kasper Oxman 3:10:16
136 Johan Jurfwin 3:10:16
137 Hindr. Hilduin 3:10:16
138 Hindr. Staffanain - 18.2.1754 (hylätty)
139 Anders Kåpoin 3:10:16

Lähde: Nide 8848 Astia

© Väinö Holopainen 2023