AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkat → Ruotutalot 1775

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1775

102030405060708090100110120130

Ruotu Kylä Talollinen
1 Hewonlax Anders Klostarin
Kåmålanemi Henric Klostarin
Ahwensalo Matts Hirfwoin
2 Joutzenlax Lars Räisäin
Härnänemi Hinric Wäntin
Rauhamäki Joh: Heiskain
3 Pisamalax Michell Eroin
Lars Tålfwain
And:s Kilpelein
4 Pisamalax Lars Nuppoin
Karhilantaipal Pett: Kättuin
Lars Kilpelein
5 Palwalax Pett Malki
Hefwonlax Pett: Kärckäin
Palfwalax Arfw: Klostarin
6 Palfvalax Sam: Wäpsälein
Carl Naukarin
Asikala Påhl Lydikäin
7 Raminmäki Hinr: Pakarin
Mårt: Pakarin
And:s Kåikalain
8 Sombasari Pett: Pustin
Mårt: Pustin
Osikonmäki Olof Rautiain
9 Hefwonlax Matts Klostarin
Påhl Kufwaja
And: Malki
10 Ahvensalo Comiss. Brunou
Pett. Tålfvain
Palfwalax Matts Eroin
11 Ahwensalo Olof Nirain
Adam Pardain
Ahwensallmi Petter Päsoin
12 Ahwensalo Joh. Hirfvoin
Olof Liuko
Palfvalax Lars Pakarin
13 Ahwensalmi Arfvid Kinnuin
Pett: Ringin
H: Capit: Orbinski
14 Ahwensalmi Petter Kinnuin
Repomäki And:s Kinnuin
Lars Ikähäimoin
15 Räpomäki And:s Kättuin
Joh: Kuckoin
Harjuranda Pett. Heiskain
16 Harjuranda Hinric Lappalain
Lars Kilpeläin
Olof Immoin
17 Harjuranda Pett: Kutwoin
Petter Kåsoin
Christ: Kinnuin
18 Harjuranda Matts Kåpåin
Olof Liukoin
Lars Immoin
19 Harjuranda Joh. Kuckoin
Staff: Immoin
Pitkänsari Joh: Räisäin
20 Woinsalmi Hinric Kättuin
Puikonemi Adiut: Hintzius
Warkaus Matts Jurfvain
21 Woinsalmi Sam: Kilpeläin
Eric Kilpeläin
Temassari Michell Tuofvin
22 Temassari Olof Turuin
Eric Tålfvain
Abr. Tålfvain
23 Temassari Michell Nissin
And:s Bagge
Grels Huckain
24 Parkumäki Påhl Pakarin
Tornionemi H: Hof Sec Martini
Michell Eroin
25 Temassari Joh. Kuosmain
Påhl Kuckoin
Tusmäki Thom. Kärkäin
26 Tårasalo Nils Heiskain
And: Kuckoin
Joh: Kankuin
27 Tårasalo And: Heiskain
And:s Rami
And:s Säppäin
28 Tårasalo Michell Turuin
Lars Wätin
Pett. Heiskain
29 Ritalax Carl Tackin
Hinr: Rahuin
Sallila H: Capit och Ridd: Burghausen
30 Sallila Magist: Henricus
Comiss: Ancherus
Randasalo Magist: Brusins arf:
31 Randasalo Bokh: Claudelin
Asikala Matts Lydikäin
Temassari Matts Jutilain
32 Randasalo Påhl Kuckoin
Lautakåtalax Skrädd: Nygren
Randasalo And:s Ikoin
33 Lautakåtalax Wirilander arf:
Nils Asikain
Jöran Eroin
34 Lautakåtalax Cornett Polin
H: Bokh: Claudelin
Michell Päsoin
35 Osikonmäki And: Päsoin
Sojalin
Abr: Tuhkuin
36 Osikonmäki Magist: Brusins arf:
Länsm Harlins arf:
Kärimäki Hanhijerfwi Olof Kaukoin
37 Asikala Matts Mustoin
Olof Päsoin
Osikonmäki Serg: Oppman
38 Hildula Michell Törröin
Temassari H: Lieut: Brusin
Osikonmäki H: Capit. P. v Wright
39 Asikala H: Fend: Harlin
Kärimäki Simanala And:s Wärtin
Pehr Pitkäin
40 Osikonmäki Befallm Malm
Kärimäki Simanala Christ: Bolentz
Dito
46 Hildula Matts Eroin
Matts Wästärin
Påhl Huckain
47 Hildula And:s Korhoin
Kärimäki Hanhijerfvi And:s Mackoin
Carl Klostarin
48 Hildula Eric Taskin
Johan Täräs
Pähr Klostarin
49 Hismäki Fältsk. Geisse
Michell Wauhkoin
Hinric Huckain
50 Hismäki Serg: Wattolin
Thom: Hämäläin
Mich: Aufwin
51 Kålkontaipal Eric Hardikain
Thom: Airaxin
Sigf: Kyllöin
52 Säminge Saukola Michell Monoin
Kålkontaipal Matts Rautiain
Comiss. Brunou
53 Kålkontaipal Joh: Luiti
Staff: Kärkäin
Serg: Oppmans arfw:
54 Tusmäki Thomas Otin
Jöran Kämäräin
And:s Kilpeläin
55 Tusmäki And:s Kämäräin
Michell Kärckäin
Carl Jutilain
56 Tusmäki And:s Kämäräin
Tho. Reijoin
Nils Lamain
57 Tusmäki Abr. Rämäs
And: Wänäin
Säminge Jufvola Jöran Sikain
58 Tusmäki Påhl Kämäräin
Påhl Kåtilain
And:s Haloin
59 Tusmäki Simon Niskain
Brus. Kärckäin
Säminge Jufvola Matts Metelin
60 Jufwola Jöran Metelin
Pirilä Påhl Kankuin
Staff Järfvelain
61 Asikala Abr: Tålfwain
Kåivumäki Th. Ikähäimoin
Harjuranda Staff Heiskain
62 Hildula Hinr: Lautiain
Pett: Ruskain
Hismäki Elias Pylkein
63 Hapataipal Mårten Hämäläin
Mårt: Kammain
Kålkåntaipal Bert. Laitin
64 Kålkåntaipal Olof Mähöin
Gust: Pustin
And: Kämäräin
65 Tusmäki Adam Kärkäin
Reijola Pett: Huckain
Pirilä And: Immoin
66 Osikonmäki Matts Hålåpain
And: Månoin
Tusmäki Joh: Rångain
67 Osikonmäki H: Magist. Heinricius
Matts Taskin
Matts Eroin
68 Osikonmäki Staff: Kilpeläin
Syfwäis Mich: Pärnäin
Kålkåntaipal Commiss. Brunou
69 Syfväis Länsm. Harlins arf:
Säminge Jufvola Matts Pölläin
Kärimäki Simanala Matts Kankuin
71 Woinsalmi Carl Natuin
Säminge Waikotaipal Jöran Wikla
Matts Juvoin
72 Säminge Jufwola Thom: Airaxin
Hapataipal Petter Otin
Hismäki Nils Läskin
82 Kuokala Eric Mutikain
Eric Mutikain
Sairalamäki Eric Rjkoin
83 Kuokala Hinric Spannin
Hinric Klemetin
Alakuona Thom Hångain
84 Yläkuona Pett: Hångain
Alakuona Staff Turdiain
Hinric Kächkö
85 Yläkuona Axell Turdiain
Påhl Hångain
Kumburanda And: Klostarin
86 Yläkuona Påhl Hirvoin
Staffan Tunain
Comiss och Kro Länsm Isack Falk
87 Häfwonlax Pett. Karjalain
Kumburanda Lars Kiskin
Rauhaniemi Lars Hirfvoin
95 Järfwenpä Sim: Turdiain
Pihlannemi Joh: Malin
Hinric Malin
96 Pihlannemi Lucas Suomalain
Klemet Malin
Raikus Joh: Nousiain
97 Jouhennemi Nils Kächkö
Pehr Silfvenoin
Yläkuona Hinric Wänäläin
98 Hälväs Påhl Hertuain
Jouhennemi Pett: Hertuain
Nemensalo Hinric Hertuain
99 Jouhennemi Pehr Säppäläin
Tåråpala Joh: Tåråpain
Nils Silfvoin
100 Wara Påhl Pakunain
Eric Karjalain
Christ Tynkoin
106 Läppälax And: Månoin
Christ: Kålemain
Simanala David Pollack
107 Häinänemi And:s Kåcko
Lars Lafvikain
Matts Karfvin
114 Wara Bert: Kupiains E:a
Olof Kupiain
Yläkuona Thom: Turdiain
115 Pakuna Nils Ringin
Rikola Joh: Karhu
Sairalamäki Matts Turdiain
119 Warkaus Sam: Kämäräin
Sam: Kämäräin
Henr: Immoin
120 Kåmintaipal Hin: Immoin
Casp: Jurfvain
Påhl Luttin
121 Pussilantaipal Axell Lappalain
Purdilanlax Matts Hålåpain
Olof Könöin
122 Lapinemi And:s Hålåpain
Lapinmäki Eric Kinnuin
Purdilanlax Olof Hålåpain
123 Timolanemi Casp: Marberg
Iwar Sutin
Lapinmäki Eric Hämäläin
124 Hapamäki Per Suhoin
Påhl Suhoin
Eric Krögare
125 Hapamäki And: Klostarin
Kartasalo Jör: Pyhöin
Jurikasalo Hin: Kåpåin
126 Pålfvijerfwi Bert. Törröin
Hofwölanmäki Grels Soinin
Kypäräjerfwi Grels Pirain
127 Pålfvijerfvi Mårt: Turuin
Waristaipal Hinr: Kåpåin
Christ: Kåpåin
128 Rumukala Lars Törröin
Påhl Karpin
Nils Heiskain
129 Ninimäki Hinr: Kåsåin
Rumukala Per Kinnuin
Kypäräjärfvi Joh: Turuin
130 Ninimäki Joh: Tirkoin
Matts Wäisäin
And: Nirain
131 Ninimäki Joh: Tirkoin
Matts Tirkoin
Hinric Kåpåin
132 Sacharlax Michell Langin
Hinric Råppåin
Ninimäki Per Tirkoin
133 Sacharlax Lars Kotilain
Hinric Tihl
Olof Råppåin
134 Kåpålanemi H: Baron Rehbinders
Sahkarlax Eric Soinin
Unukansalo Joh Rautiain
135 Kåpålanemi H: Baron och Härads Höfdingen Rehbinders arfwing:r
ibm
Dito
136 Kurolanlax Hinric Kåsåin
Olof Könöin
Joh: Ojnoin
137 Kuronlax Serg: Krogerus
Sarkamäki Påhl Kåpåin
Olof Heiskain
138 Säminge Waikotaipal Pett: Herrain
Sarkamäki Hinric Turuin
Olof Pölläin
139 Sarkamäki Johan Sutin
Olof Nuppoin
Rauhamäki Olof Heiskain

Lähde: Pääkatselmus 1775

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023