AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1775 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten katselmus 24.8.1775 (Rantasalmi)

Tässä täydennysmiesten katselmuksessa on lueteltu jokainen ruotu 1 - 139 erikseen

41 till och med N:o 45 på Dubieusa gräntsen

70 På Dubjeusa Gräntzen

73 Afgången öfver gräntzen å Ryska Sidan

74 till och med 79 på Dubjeusa gräntzen

80, 81 afgången öfwer gräntzen å Ryska sidan

(87) Ifrån och med N:o 88 till och med N:o 94 afgånge på Ryska sidan genom freds fördrag

(100) Ifrån och med N:o 101 til och med N:o 104 Dubieusa

Num: 105 på Ryska sidan forblef:

(107) Ifrån och med N:o 108 til och med N:o 112 på Ryska sidan

N:o 113 på Dubjeusa gräntzen

(115) Ifrån och med N:o 116 til och med N:o 118 på Ryska Sidan

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Achvensalo,
Hevonlax,
Kåmolanemi
-
2 Joutzenlax,
Hermänemi,
Rauhamaki
Johan Silain Savolax och Randasalmi Sokn 23 gift 10 4
3 Pisamalax Anders Hirfvoin Savolax och Randasalmi Sokn 25 5/12 gift 10 3
4 Pisamalax,
Karhilantaipal
Petter Tillikain Savolax och Randasalmi Sokn 13 1/2 ogift 9 hylätään → hylätään
5 Palvalax,
Hirfvimäki
Johan Herrain Savolax och Randasalmi Sokn 22 ogift 10 1 1/2
6 Palfvalax,
Asikala
Giert Pustin Savolax och Randasalmi Sokn 22 gift 11 1
7 Ramimäki Staffan Pölläin Savolax och Randasalmi Sokn 14 5/12 ogift 11 1/2
8 Såmbasari,
Osikonmäki
Hinric Tirkoin Savolax och Randasalmi Sokn 20 5/12 ogift 11 1 3/4
9 Hefvonlax -
10 Achvensalo,
Palfvalax
Pål Nykäin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
11 Achvensalo,
Ahvensalmi
Adam Sutin 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
Petter Klostarin Savolax och Randasalmi Sokn 16 5/12 ogift 10 1/2 7.3.1774 7.3.1774 →
12 Ahvensalo,
Palfvalax
Johan Turuin Savolax och Randasalmi Sokn 17 1/4 ogift 10 4
13 Ahvensalmi Thomas Pustin Savolax och Randasalmi Sokn 21 2/3 kuoli → kuoli
Pehr Säppein 18 24.8.1775 24.8.1775 →
14 Ahvensalmi,
Räpåmäki
And: Kinnuin Savolax och Randasalmi Sokn 13 5/12 ogift
15 Räpåmäki,
Harjuranda
Johan Kaupin Savolax och Randasalmi Sokn 16 5/12 ogift 10 4 1/2
16 Harjuranda Carl Pitkain 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
Michel Ikäheimoin Savolax och Randasalmi Sokn 18 ogift 11 1 1/4
17 Harjuranda Carl Quist 5.4.1774 sotilaaksi → 5.4.1774 sotilaaksi
-
18 Harjuranda -
19 Harjuranda,
Pitkänsari
Hinric Räisäin Savolax och Randasalmi Sokn 16 5/12 ogift 9 3 1/4
20 Woinsalmi,
Puikonnemi,
Warkaus
Eric Kilpelain 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
21 Wåinsalmi,
Temassari
Petter Wihawain Savolax och Randasalmi Sokn 17 5/12 ogift 10 5
22 Temassari Johan Willain Savolax och Randasalmi Sokn 20 5/12 ogift 11 1
23 Temassari And: Natuin Savolax och Randasalmi Sokn 20 5/12 ogift 11 1
24 Tornionemi,
Parkunmäki
Petter Törröin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
25 Temassari,
Tusmäki
Michel Lamain Savolax och Randasalmi Sokn 15 5/12 ogift 9 3
26 Tårasalo Jörran Törröin Savolax och Randasalmi Sokn 13 5/12 ogift
27 Tårasalo Påhl Sparf Savolax och Randasalmi Sokn 13 5/12 ogift 10
28 Tårasalo Joh: Kåtalain 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
Johan Kotolain 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
29 Ritalax,
Sallila
Joh: Paldanius 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
-
30 Sallila,
Randasalo
Petter Ikoin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
Petter Petterson Savolax och Randasalmi Sokn 17 ogift 7.3.1774 otettu 7.3.1774 otettu →
31 Randasalo,
Asikala,
Pölkynemi
Hind: Turuin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
Påhl Grönlund Savolax och Randasalmi Sokn 14 5/12 ogift 9 3 7.3.1774 otettu 7.3.1774 otettu →
32 Randasalo,
Lautakotalax
Joh: Påhlsson Laitin palkkamies kelpaamaton palkkamies →
kelpaamaton
-
Henrich Mardcajn 21 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
33 Lautakotalax Pehr Marain Savolax och Randasalmi Sokn 20 5/2 hylätään → hylätään
34 Lautakotalax Petter Skåpa Savolax och Randasalmi Sokn 17 5/12 ogift 10 3 1/2 palkkamies palkkamies →
35 Osikonmäki Pehr Nykäin Savolax och Randasalmi Sokn 13 5/12 ogift 9 3
36 Osikonmäki,
Hanhijerfwi
Olof Kåsonen Savolax och Randasalmi Sokn 17 5/12 ogift 10 palkkamies palkkamies →
37 Asikala,
Osikomäki
Jöran Halin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
Johan Teitti 21 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
38 Temassari,
Osikonmäki,
Hildula
-
39 Asikala,
Simanala
Påhl Pittkäin Savolax och Randasalmi Sokn 16 5/12 ogift 9 4 1/2
40 Simanala,
Osikonmäki
Michel Halonen 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
-
46 Hildula Simon Hämäläin 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
And: Lydkäin Savolax och Randasalmi Sokn 13 1/2 ogift 11.4.1775 otettu 11.4.1775 otettu →
47 Hildula,
Hanhijervi
-
48 Hildula And: Mulli 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
-
49 Hismäki Jöran Kärfvin 15.5.1775 ruotuun 62 → 15.5.1775 ruotuun 62
-
50 Hismäki -
51 Kålkontaipal Samuel Lautiain Savolax och Randasalmi Sokn 19 5/12 ogift 10 1 1/2
52 Kolkontaipal,
Saukela
-
53 Kolkontaipal Johan Moiloin Savolax och Randasalmi Sokn 14 5/12 ogift 9 3 1/2
54 Tusmäki Sigfred Kilpeläin Savolax och Randasalmi Sokn 14 ogift 9 2
55 Räjola,
Tusmäki
Hind: Tirkoin Savolax och Randasalmi Sokn 17 5/12 ogift 10 1/2
56 Tusmäki Johan Lind Savolax och Randasalmi Sokn 20 5/12 ogift
57 Tusmäki,
Juvola
Johan Turuin Savolax och Randasalmi Sokn 13 ogift 10 1 1/2
58 Tusmäki Michel Ojnoin Savolax och Randasalmi Sokn 14 ogift 9 4 1/2
59 Pirilä,
Tusmäki,
Juvola
Jacob Kupiain Savolax och Randasalmi Sokn 18 5/12 ogift 10 5 1/2
60 Jouvola,
Pirilä
Thom: Otin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
Michel Mälkiäin Savolax och Randasalmi Sokn 16 5/12 ogift 9 4 1/2 7.3.1774 otettu 7.3.1774 otettu →
61 Asikala,
Kåivumäki,
Mangilansari
Bertel Meloin Savolax och Randasalmi Sokn 15 ogift
62 Hildula,
Tusmäki
Johan Lautiain Savolax och Randasalmi Sokn 17 ogift
63 Hapataipal,
Kolkontaipal
Hind: Pustin Savolax och Randasalmi Sokn 13 5/12 ogift 9 4
64 Kolkontaipal Matts Kåikalain Savolax och Randasalmi Sokn 26 ogift 10 5
65 Tusmäki,
Rejola,
Pirilä
-
66 Osikonmäki,
Tusmäki
Johan Hakulin Savolax och Randasalmi Sokn 17 5/12 ogift
67 Osikonmäki Nils Heiskain Savolax och Randasalmi Sokn 15 5/12 ogift 10 3 1/2
68 Osikonkmäki,
Syväis,
Kolkontaipal
Hind: Läinoin Savolax och Randasalmi Sokn 14 5/12 ogift
69 Syväis,
Juvola
Lars Hutuin 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
-
Arwid Hapoin 18 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
71 Woinsalmi,
Waikontaipal
Eric Rikoin Savolax och Karimäki Sokn 17 ogift
72 Jufvola,
Hapataipal,
Hismäki
Matts Tålfvain Savolax och Randasalmi Sokn 14 5/12 ogift 10 4 1/2
82 Kuokkala,
Sairalamäki
Påhl Hertuain Savolax och Kärimäki Sokn 18 5/12
83 Kuokala,
Alakona
Eric Mutka Savolax och Kärimäki Sokn 16 1/2 ogift 10 3
84 Yläkona,
Alakona
Hinric Somalain Savolax och Kärimäki Sokn 14 5/12 ogift 10 1
85 Alakona,
Kumboranda
Lars Sallinen Savolax och Kärimäki Sokn 13 5/12 ogift 10 1
86 Yläkona Petter Alfors Savolax och Randasalmi Sokn 18 5/12 ogift 10 4 1/2
87 Hefvonsalo,
Rauvannemi,
Kummunranda
Michel Tunain Savolax och Kärimäki Sokn 13 ogift
95 Järfvenpä,
Pihlannemi
Matts Huttuin 7.3.1774 sotilaaksi → 7.3.1774 sotilaaksi
-
Lars Kolemain 18 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
96 Pihlajanemi,
Raikus
Moses Sefwiläin Savolax och Kärimäki Sokn 15 5/12 ogift
97 Jouhennemi,
Ylakona
Eric Sallinen Savolax och Kärimäki Sokn 16 5/12 ogift
98 Helves,
Jouhennemi,
Nemensalo
And: Kåsoin Savolax och Kärimäki Sokn 22 5/12 ogift 10 5
99 Jouhennemi,
Tårapala
Michel Kåntin Savolax och Kärimäki Sokn 15 5/12 ogift
100 Wara Johan Mälkiäin Savolax och Kärimäki Sokn 18 5/12 ogift
106 Läppälax,
Simanala
-
107 Heinänemi -
114 Wara,
Yläkona
-
115 Pakuna,
Rikola,
Sairalamäki
-
119 Warkaus Christer Kärkäin Savolax och Randasalmi Sokn 16 5/12 ogift 10 1/2
120 Kåmintaipal Abram Läskin 20.2.1775 sotilaaksi → 20.2.1775 sotilaaksi
-
121 Pusilantaipal,
Purdilanlax
Arfwed Klostarin Savolax och Läppävirda Sokn 16 5/12 ogift 10 2
122 Lappinemi,
Lappimäki,
Purdilanlax
Christer Pulki Savolax och Läppävirda Sokn 24 ogift 10 5 1/2
123 Timolanemi,
Lapinmäki
Lars Kyllöin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
Erich Muje 16 24.8.1775 otettu 24.8.1775 otettu →
124 Hapamäki Påhl Purdin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
125 Hapamäki,
Kartasalo,
Jurikasalo
And: Kanckuin Savolax och Läppävirda Sokn 23 5/12 gift 10 5
126 Polvijervi,
Hyvölanmäki,
Kypärajervi
And: Torback Savolax och Läppävirda Sokn 18 5/12 ogift 10 4 1/2
127 Polvijerfvi,
Waritaipal
Nils Mickoin Savolax och Läppävirda Sokn 20 ogift 11 3 1/2
128 Rummukkal Lars Wäntin Savolax och Läppävirda Sokn 26 5/12 gift 11 2 1/2
129 Ninimäki,
Rumukala,
Kypäräjerfvi
Adam Pölläin Savolax och Randasalmi Sokn 19 1/2 ogift 11
130 Ninimäki Joh: Kåpoin Savolax och Läppävirda Sokn 20 5/12 ogift 10 2
131 Ninimäki Matts Kåsoin 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
Matts Hinduin Savolax och Läppävirda Sokn 20 5/12 ogift 10 5 7.3.1774 otettu 7.3.1774 otettu →
132 Sachkarlax Petter Tålfvain Savolax och Läppävirda Sokn 28 5/12 gift 10 2
133 Sachkarlax Matts Kosman Savolax och Randasalmi Sokn 17 3/4 ogift 10 2 1/4
134 Kåpolannemi,
Sachkarlax,
Unukansalo
Joh Pölläin Savolax och Läppävirda Sokn 18 5/12 ogift 10 3 1/2
135 Kåpolasnnemi Mårt: Kåsoin Savolax och Läppävirda Sokn 20 5/12 ogift 10 5
136 Kuronlax Joh: Jurfvain 7.3.1774 poistettiin → 7.3.1774 poistettiin
-
Hinrich Kosunen 17 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
137 Kuronlax,
Sarkamäki
Nils Kåpoin Savolax och Läppävirda Sokn 18 5/12 ogift 11 1/2
138 Sarkamäki,
Jufvola
Olof Kåsoin Savolax och Läppävirda Sokn 22 5/12 ogift 11 1/4
139 Sarkamäki,
Rauhamäki
Joh: Wästin Savolax och Randasalmi Sokn 13 ogift 9 1

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2023