AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkat → Ruotutalot 1767

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1767

102030405060708090100110120130

Ruotu Kylä Talollinen
1 Randasalmi Hefwonlax Anders Kostarin
Kåmålaniemi Hendrich Klostarin
Ahvensalo Mats Hirfwoin
2 Joutsenlax Lars Räisäin
Härmänemi Hendrich Wäntin
Rauhamäki Johan Heiskain
3 Pisamalax Michel Eroin
Lars Tålfvain
Anders Kilpeläin
4 Pisamalax Lars Nuppoin
Karhilantaipal Lars Råckain
Lars Kilpeläin
5 Palfvalax Petter Malki
Hefvonlax Petter Kärkäin
Palfvalax Arfvid Klostarin
6 Palfwalax Samuel Wäpsäläin
Lars Naukarin
Asikala Påhl Lydikäin
7 Raminmäki Hindr: Pakarin
Adjutanten Heintz mh
Anders Kåikalain
8 Såmbasari Petter Pustin
Mårten Pustin
Osikomäki Olof Rautiain
9 Häfwonlax Mats Klostarin
Påhl Kuwaja
Anders Malki
10 Ahwensalo Johan Pöllein
Capitain Orbinski
Palfwalax Mats Staffanain
11 Ahwensalo Olof Nijrain
Anders Pardain
Ahvensalmi Petter Päsoin
12 Ahwensalo Gustaf Rautasu
Olof Liuko
Palfwalax Lars Pakarin
13 Ahvensalmi Arfvid Kinnuin
Jöran Hassinen
Capitain Orbinski
14 Ahwensalmi Petter Kinnuin
Räpomäki Anders Kinnuin
Lars Ikäheimoin
15 Räpåmäki Anders Kättuin
Johan Kuckoin
Harjuranda Petter Häiskain
16 Harjuranda Olof Immoin
Olof Lappalain
Simon Kilpäläin
17 Harjuranda Petter Kutvoin
Petter Kåsonen
Crister Kinnuin
18 Harjuranda Mats Kåpoin
Olof Liukonen
Lars Immoin
19 Harjuranda Johan Kukoin
Staffan Immoin
Pitkäsari Johan Räisäin
20 Woinsalmi Henrich Kettuin
Purkoniemi Johan Hypenes E:ka
Warkaus Mats Jurfvain
21 Woinsalmi Samuel Kilpeläin
Erich Kilpeläin
Themasari Michell Tuofvinen
22 Themasari Olof Turuin
Erich Tolfvain
Abram Tålfvain
23 Themasari Påhl Huckain
Anders Bagge
Fältwäb: Skotman
24 Parkumäki Påhl Pakarin
Tornionemi Hof secreteraren Martini
Hof secreteraren Martini
25 Themasari Johan Kosmain
Påhl Kosmain
Tusmäki Mårten Kärkäin
26 Tårasalo Nils Heiskain
Anders Kuckoin
Johan Kankuin
27 Tårasalo Anders Heiskain
Anders Rami
Anders Säppain
28 Tårasalo Mich: Turuin
Hans Wäntin
Petter Häiskain
29 Ritalax Karl Tackin
Hend: Rahuin
Sallila Serg: Bolin
30 Sallila Mag: Heinricius
Mag: Krogius
Randasalo Mag: Brusin
31 Randasalo Bokhol: Clandelin
Asikala Mats Lydikäin
Temasari Mats Jutilain
32 Randasalo Cap: Brus. E:ka
Lautakotalax Skrädd: Matts Nygren
And: Ikoin
33 Lautakåtalax Wirilanders E:ka
Nils Asikain
Jör. Eroin
34 Lautakåtalax Zach: Törne
Syfweis Bokh: Clandelin
Mich: Pässoin
35 Osikomäki And: Pässoin
Sim Tuchkuin
Abr: Tuchkuin
36 Osikomäki Mag: Brusin
Länsman Harlins Erf:
37 Asikala Matts Mustoin
Olof Päsoin
Osikomäki Läns: Elianus
38 Hildula Mich: Törröin
Themasari Capit: Brusins Erf:
Osikonmäkj Lieut: Wrigt
39 Asikala Fendr: Harlin
40 Osikomäki Mich: Eroin
kronan betal: för tvenne hemman
46 Hildula Mats Läwoin
Serg: Scheipper
Påhl Wihawa
47 Hildula Mats Rochoin
kronan betal: för tvenne hemman
48 Hildula Erich Taskin
Joh. Tårol
Pehr Klostarin
49 Hismäki __: med: Geise
Mich. Waukoin
Hind: Huckain
50 Hismäki Fend: Kyander
Fend: Kyander
Mich: Aufwin
51 Kolkontaile Er: Hartikain
Tho: Airaxin
Sigf: Kyllöin
52 Saminge Saukola Mich: Monoin
Randasalmi Kolkontaip: Anders Rautiain
__ Brunow
53 Kolkontaip: Joh: Luitin
Olof Kosonen
Serg: Krogerus
54 Tusmäki Tho: Otin
Jör: Kämäräin
And: Kilpeläin
55 Tusmäki And: Kämäräin
Mich: Kärkäin
Carl Jutilain
56 Rejola Th: Reijoin
Tusmäki And: Kämäräin
And: Lamain
57 Tusmäki Abraham Rämäs
And: Wänain
Jawola Jöran Sikain
58 Randasalmi Tusmäki Påhl Kämäräin
Påhl Kåtilain
Adam Haloin
59 Tusmäki Simon Sistoin
Rusius Kärkäin
Säminge Jouwolaby Mats Mätelin
60 Juwola Jör: Mätälin
Randasalmi Pirola Påhl Kärkäin
Joh: Uckoin
61 Asikala Abrah: Tålfvain
Kåifwumäki Thom: Ikäheimoin
Mangilasari Staff: Heiskain
62 Hismäki Tulnar Lindenius
El: Pylkoin
Mats Ruskain
63 Kålkontaip: Aron Rejoin
Hapataip: Mårt Hämäl:
Mårt: Kammoin
64 Kålkontaip: Olof Mähöin
Gust Pustin
And: Kämäräin
65 Tusmäki And: Kärkäin
Pirila Lars Huckain
serg: Wattolin
66 Osikomäki Skräd: Hypeen
And: Monoin
Tusmäki Joh Rongain
67 Osikomäki Tulnär Holmberg
M: Taskin
M: Eroin
68 Osikomäki Staff: Kilpeläin
Syfwäis Joh: Pärnäin
Kolkontaip: Comis: Brunov
69 Syfwais Läns: Harlin
Säminge Jufvola M: Pölläin
för den 3:de betal: Kronan
70 Randal: Parkumäki And: Reinikain
Abr: Rutain
Gust: Purhoin
71 Woinsalmi Karl Natuin
Säminge Wakotaipal Joh: Wikla
för den 3:de betal: Kronan
72 Illvola Th: Airaxin
Randasal: Hapataipal Pet: Otin
Hismäki Nils Läskin
106 Kärimäki Läppalax Staff: Monoin
Krist: Kolehmain
Kronan betal: för den 3:de
107 Härnäniemi And: Kåckå
Lars Lavikain
Mats Karwin
119 Läppäwirda Warkaus Sam: Kämäräin
Sam: Kämäräin
And: Aholain
120 Kåmmintaipal Hend: Immoin
Kasp: Jurfvain
Påhl Luttin
121 Pussilantaipal Ax: Lappalain
Purdilanlax Mat: Hålåpain
Ol: Könöin
122 Lapinnemi And: Hålopain
Lapinmäki Er: Kinnuin
Purdilalax Olof Holopain
123 Timolanemi Casp. Marberg
If: Sutinen
Lapinmäki Er: Hämälain
124 Hapamäki Pet: Suhoin
Påhl Suhoin
Isak Krogare
125 Hapamäki And: Klostarin
Kartasalo Jör: Pöyhöin
Jurikasalo Hind: Kåpoin
126 Pålwijärvi Bengt Törröin
Hyvölänmäki Grels Pjrain
Kypäräjerfvi Grels Pjrain
127 Pålvijärvi Mår: Turuin
Varistaipal Hind: Kåpoin
Er: Kåpoin
128 Rummukala Pär Törröin
Påhl Karpinen
Nils Heiskain
129 Ninimäki Hend: Kosoin
Rummukala Pet: Kinnuin
Kypäräjerf: Joh Turuin
130 Ninimäki Joh: Tirkoin
Ma: Wäisäin
And: Pijrain
131 Ninimäki Joh: Tirkoin
M: Tirkoin
H: Kåpoin
132 Sahkarlax Mich Langin
H: Råppoin
P: Tirkoin
133 Sahkarlax Lars Kotilain
H: Tihl
Jör: Hirsin
134 Kopolaniemi Bar: Rehbind:
E: Såininen
Påhl Rautiain
135 Kopolaniemi Bar: Rehbind:
D:o
D:o
136 Kuronlanlax Hind: Kåsånen
Pet: Heiskain
Joh: Oinoin
137 Kurolanlax Hend: Kåsonen
Påhl Kåponen
Sarkamäki Olof Heiskain
138 Säminge Waikotaipall Pet: Herrain
Läppävirda Sarkamäki Hind: Purdinen
Olof Pölläin
139 Sarkamäki Hend: Tirkoin
Hend: Purdin
Rauhamäki Staff: Otinen

Lähde: Pääkatselmus 1767

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023