AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Tammikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 31.12.1733

Januarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
70 Nills Kåhlberg Corp:
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:n
87 Matz Söllfwangren
89 Hind: Ketolin
98 Thomas Twilling
108 Abran Metzo
109 Matz Löfsåll

Lähde: Nide 8805 Astia

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:tens Compagnie Willmanstrand 29.1.1734

Februarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
70 Nills Kåhlberg
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:n
87 Matz Söllfwergren
89 Hind: Ketohlin
98 Thomas Twilling
108 Abran Metzo
109 Mattz Löfwendahl

Lähde: Nide 8805 Astia

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kåtrtman
21 Oluf Kardin
23 Kassper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde Corp:
26 Erich Kardin
33 Oluf Outin
34 Samuel Dyyk
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Outin
59 Ifwar Outin
67 Arfw: Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckein
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
120 Måttz Leskin
129 Pahl Modig
134 Olof Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skiäppman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Rambergh
15 Petter Lasain
17 Christer Kåtrtman
21 Oluf Karin
23 Kassper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde Corp:
26 Erich Kardin
33 Oluf Otin
34 Samuel Dyyk
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Otin
59 Ifwar Otin
67 Arfwid Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
70 Nills Kåhlberg Corp:
75 Påhl Turbergh
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:n
87 Mattz Söllfwengren
89 Hindrich Ketholin
98 Thomas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metzo
109 Mattz Löfwendahl
120 Måttz Leskin
129 Pahl Modigh
134 Oluf Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skieppman
139 Zachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Comp: Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasain
17 Christer Kåtrtman
21 Oluf Karin
23 Kassper Pittkäin
24 Otto R: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oluf Outin
34 Samuel Dyyck
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Outin
59 Ifwar Outin
67 Arfwid Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
70 Nills Kåhlberg
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:n
87 Matz Söfwergren
89 Hind: Ketholin
98 Thomas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metzo
109 Matz Löfwendahl
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modig
134 Oluf Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skiepman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasain
17 Christer Kåtrtman
21 Oluf Karinen
23 Kasper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oluf Oitin
34 Samuel Dyyck
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Oitin
59 Ifwar Oitin
67 Arfwid Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
70 Nills Kåhlberg
75 Påhl Turbeg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainolain
87 Matts Sölfwergren
89 Hindrich Ketholin
98 Thomas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metzo
109 Matz Löfwendahl
120 Matts Leskin
129 Påhl Modig
134 Oluf Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skieppman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abraham Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
21 Oloff Karinen
23 Kassper Pittckäin
24 Otto Reinh: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oluf Otin
34 Samuel Dyck
35 Lars Mustoin
43 Johan Ilfwoin
48 Thomas Otin
59 Ifwar Otin
67 Arfwid Meckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
70 Niels Kåhlberg
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klostarin
77 Michel Pålack
78 Petter Pettrin
85 Joseph Kainulain
87 Matts Sylfwengren
89 Hind: Kettolin
98 Tohmas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Mettzå
109 Matts Löfwendahl
120 Matts Leskin
129 Påhl Modigh
134 Oloff Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skiepman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste: Compag: Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårttman
21 Oloff Karin
23 Casper Pittckäin
24 Otto Reinh: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oloff Otin
34 Samuel Dyck
35 Lars Mustoin
43 Johan Ilfwoin
48 Tohmas Otin
59 Ifwar Otin
67 Arfwed Meckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
70 Niels Kålberg
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klostarin
77 Michel Pålack
78 Petter Pettrin
85 Joseph Kainulain
87 Matts Silfwengren
89 Hindrich Kättålin
98 Tohmas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Mättzå
109 Mattz Löfwendahl
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modigh
134 Oloff Skuhle
136 Petter Tranwick
138 Lars Skiepman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:tens Compag: Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
21 Oluf Karin
23 Kassper Pittkäin
24 Otto R: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oluf Outin
34 Samuel Dyyk
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Outin
59 Ifwar Outin
67 Arfwed Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
70 Nills Kåhlbergh
75 Påhl Turbergh
76 Ifwar Klostarin
77 Michel Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainolain
87 Matts Söllfwengren
89 Hind: Ketholin
98 Thomas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metzo
109 Mattz Löfwendahl
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modig
134 Oloff Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skiepman
139 Zachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L. Compag: Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
21 Oluf Karin
23 Kasper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oluf Outin
34 Samuel Dyyck
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Outin
59 Ifwar Outin
67 Arfwid Mäckellberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:n
87 Matts Söllfwengren
89 Hindrich Ketholin
98 Thomas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metså
109 Mattz Löfwendahl
116 Johan Wittkåpp
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modigh
134 Oloff Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skiepman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Comp: Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Jacob Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
21 Oluf Karin
23 Kassper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde
26 Erich Kardin
33 Oluf Oitin
34 Samuel Dyyk
35 Lars Mustoin
43 Johan Illfwoin
48 Thomas Oitin
59 Ifwar Oitin
67 Arfwid Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainolain
87 Matts Sölfwergren
89 Hindrich Ketholin
98 Thomas Twilling
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metså
109 Mattz Löfwendahl
116 Johan Wittkåpp
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modig
134 Oloff Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skiepman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Comp: Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
21 Oluf Karin
23 Kassper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde
33 Oluf Oitin
34 Samuel Dyyk
48 Thomas Oitin
59 Ifwar Oitin
67 Arfwid Mäckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
74 Clemet Siöberg
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:
87 Matts Sölfwergren
89 Hindrich Ketholin
98 Thomas Twilling
105 Anders Turuin
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
108 Abram Metså
109 Mattz Löfwendahl
114 Hindrich Kaxoin
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modig
134 Oloff Skuhle
136 Petter Tranwijk
138 Lars Skieppman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
21 Olof Karin
23 Casper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bonde
33 Olof Otin
34 Samuel Dyck
48 Tohmas Otin
59 Ifwar Otin
67 Arfwed Meckelberg
68 Petter Kinnuin
69 Adam Myckäin
74 Clement Siöberg
105 Anders Turuin
106 Johan Hirfwoin
107 Lars Köster
114 Hindrich Kaxoin
120 Mattz Leskin
129 Påhl Modig
134 Oloff Skuhle
138 Lars Skieppman
139 Sachris Kåpoin
136 Petter Tranwjk

Lähde: Nide 8805 Astia

© Väinö Holopainen 2023