AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 40 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 40<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ihastjärvi, Väärälä (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Staffansson Björn 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1685 1
Mickel Jääskeläinen 1710 1719 2
Johan Elg 1724 16.10.1735 ruotu 18 3
Petter Iskanius 16.10.1735 6.4.1762 4
Erik Ål Ollikainen 25.8.1767 21.8.1775 5
Henrik Hjort Rokkanen 15.1.1776 8.9.1778 6
Lars Hjort Ukkonen 12.12.1778 31.1.1790 täydennysmies 74/75 7
Adam Dolk Kääriäinen 6.2.1790 mainittu 1807 täydennysmies 39/40 8

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 40 varamies
Henrik Ollikainen 28.6.1773 mainittu 1775 1
1776 lähtien ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
Samuel Hokkanen 1775 5.2.1781 4,2
Adam Dolk Kääriäinen 7.3.1782 1.12.1789 ruotu 40 5,3
Erik Eld 20.3.1790 20.4.1807 ruotu 39 6,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Josepsson Jäskeläin palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Michell Jäskeläin Sawolax och S:t Michels SOchn 42 6 gift (1710) 1674
Katselmus 1719 26.10.1719
Michel Jäskelain _.9.1719 sai eron
Katselmus 1720 _.9.1720
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Elgh Sav: 28 11 gift (1724) 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Iskanius
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Petter Iskanius
Katselmus 1751 22.4.1751
Petter Iskanius
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Iskanius
Katselmus 1758 14.2.1758
Petter Iskanius 46 23 (1735) 1712
Katselmus 1763 4.2.1763
Petter Iskanius 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1767 25.8.1767
Johan Elg 16.10.1735 ruotuun 26
Per Iskanius 6.4.1762 sai eron
-
Erich Ollikain Piexemäkj 38 gift 25.8.1767 palkka­mies 1729
Katselmus 1772 26.3.1773
Eric Åhl Piexemäkj 44 6 gift 11 5 (1766) 1728
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Ollikain Åhl Piexämäki 46 8 gift 11 5 25.8.1767 otettu 21.8.1775 saa eron 1729
Katselmus 1778 8.9.1778
Eric Åhl 21.8.1775 hylätty
Hinric Hiort St: Michel 24 1/2 2 7/12 ogift 5 6 1/2 15.1.1776 palkka­mies 8.9.1778 saa eron 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Hiort 8.9.1778 sai eron
Lars Uckoin Hiort 34 4 ogift 5 6 12.12.1778 täydennys­mies 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Hiort St. Michel 27 7 ogift 5 6 (1778) 1758
Katselmus 1788 29.9.1788
Lars Hjort St: Michel 30 1/3 10 1/3 gift 5 6 (1778) 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Lars Hjort St: Michel 31 1/3 11 1/3 ogift 5 6 1/2 (1778) 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Hiort 31.1.1790 kuoli
Adam Dolk St: Michell 26 8 ogift 5 8 6.2.1790 täydennys­mies 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Adam Dolk St Michell 31 12 gift 5 8 (1783) 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Adam Dolck St: Michell 34 15 gift 5 8 (1783) 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Adam Dolk St. Michel 37 18 gift 5 8 (1783) 1764
Katselmus 1804 25.6.1804
Adam Dolck St Michel 40 21 gift 5 8 (1783) 1764
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Josepsson Jäskeläin   palkka­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Michell Jäskeläin (1710) 42 Sawolax och S:t Michels SOchn
  6 gift 1674
Katselmus 1719 26.10.1719
Michel Jäskelain  
_.9.1719 sai eron
Katselmus 1720 _.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Elgh (1724) 28 Sav:
  11 gift 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Iskanius  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Petter Iskanius  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Petter Iskanius  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Iskanius  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
Petter Iskanius (1735) 46
  23 1712
Katselmus 1763 4.2.1763
Petter Iskanius  
6.4.1762 hylättiin
-  
 
Katselmus 1767 25.8.1767
Johan Elg  
16.10.1735 ruotuun 26
Per Iskanius  
6.4.1762 sai eron
-  
 
Erich Ollikain 25.8.1767 palkka­mies 38 Piexemäkj
  gift 1729
Katselmus 1772 26.3.1773
Eric Åhl (1766) 44 11 Piexemäkj
  6 5 gift 1728
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Ollikain Åhl 25.8.1767 otettu 46 11 Piexämäki
21.8.1775 saa eron 8 5 gift 1729
Katselmus 1778 8.9.1778
Eric Åhl  
21.8.1775 hylätty
Hinric Hiort 15.1.1776 palkka­mies 24 1/2 5 St: Michel
8.9.1778 saa eron 2 7/12 6 1/2 ogift 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Hiort  
8.9.1778 sai eron
Lars Uckoin Hiort 12.12.1778 täydennys­mies 34 5
  4 6 ogift 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Hiort (1778) 27 5 St. Michel
  7 6 ogift 1758
Katselmus 1788 29.9.1788
Lars Hjort (1778) 30 1/3 5 St: Michel
  10 1/3 6 gift 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Lars Hjort (1778) 31 1/3 5 St: Michel
  11 1/3 6 1/2 ogift 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Hiort  
31.1.1790 kuoli
Adam Dolk 6.2.1790 täydennys­mies 26 5 St: Michell
  8 8 ogift 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Adam Dolk (1783) 31 5 St Michell
  12 8 gift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Adam Dolck (1783) 34 5 St: Michell
  15 8 gift 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Adam Dolk (1783) 37 5 St. Michel
  18 8 gift 1764
Katselmus 1804 25.6.1804
Adam Dolck (1783) 40 5 St Michel
  21 8 gift 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Elgh
1733 Johan Elgh
1734 Johan Elgh
1735 Johan Ellg
1736 Johan Ellg 16.10.1735 ruotuun 18
Petter Eskanjus 16.10.1735 palkkamies
1737 Petter Eskanius
1738 Petter Eskanius
1739 Petter Iskanius
1740 Petter Iskanius
1741 Petter Iskanius
1744 Petter Iskanius
1745 Petter Iskanius
1746 Petter Iskanius
1747 Petter Iskanius
1748 Petter Iskanius
1749 Petter Iskanius
1750 Petter Iskanjus
1751 Petter Iskanius
1752 Petter Iskanius
1753 Petter Iskanius
1754 Pett: Iskanius
1755 Petter Iskanius
1756 Petter Iskanius
1757 Petter Iskanius
1758 Petter Iskanius
1759 Petter Iskanius
1760 Petter Iskanius
1761 Petter Iskanius
1762 Pehr Iskanius 6.4.1762 sai eron
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Erich Åhl 19.8.1767 otettiin
1768 Erich Åhl
1769 Eric Åhl
1770 Erich Åhl
1771 Erich Åhl
1773 Eric Åhl
1775 Eric Åhl 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Hind: Råckain Hiort 15.1.1776 palkkamies
1777 Henric Hiort
1778 Hindric Hiort 8.9.1778 hylättiin
-
1779 Lars Hiort 12.12.1778 täydennysmies
1780 Lars Jort
1781 Lars Hiort
1782 Lars Hiort
1783 Lars Hiort
1784 Lars Hiort
1785 Lars Hiort
1786 Lars Hjort
1787 Lars Hiordt
1788 Lars Hjort
1789 Lars Hjort
1790 Lars Hiort 31.1.1790 kuoli
Adam Dolk 6.2.1790 täydennysmies nro 20
1791 Adam Dolk
1792 Adam Dolk
1793 Adam Dolk
1794 Adam Dolk
1795 Adam Dolk
1796 Adam Dolck
1797 Adam Dolk
1798 Adam Dolk
1799 Adam Dolck
1800 Adam Dolk
1801 Adam Dolk
1802 Adam Dolk
1803 Adam Dolk
1804 Adam Dolk
1805 Adam Dolk
1806 Adam Dolk
1807 Adam Dolk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776 28.3.1776
Eric Åhl 21.8.1775 hylättiin
Hinr. Råckanen Jort S:te Michels Sokn 22 ogift 28.3.1776 palkkamies hyväksytään 1754
Luettelo 1779 17.6.1779
Henric Hiort 8.9.1778 hylättiin
Lars Uckoin Hiort S:t Michell 20 ogift 12.12.1778 täydennysmies 74/75 1759

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1801 katselmusten lopussa
Ad: Dolk Rov sår på vänstra benet 15.6.1801

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Staffanson Biörn
1700_11 Johan Staffansson Biörn
1700_12 Johan Staffansson Biörn
1701_1 Johan Staffanson Biörn
1701_2 Johan Staffanson Biörn
1701_3 Johan Staffanson Biörn
1701_4 Johan Staffanson Biörn
1701_5 Johan Staffansson Biörn
1701_6 Johan Staffansson Biörn
1701_7 Johann Staffanson Biörn
1701_8 Johann Staffanson Biörn
1701_9 Johan Staffanson Biörn
1701_10 Johan Staffansson Biörn
1701_11 Johan Staffansson Biörn
1701_12 Johan Staffansson Biörn
1702_1 Johan Staffansson Biörn
1702_2 Johan Staffansson Biörn
1702_3 Johan Staffansson Björn
1702_4 Johan Staffanss:n Biörn

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Petter Ischanius
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Pett: Ischanius s. 1715
puoliso: Brita Tarkia s. 1723
lapsia: Maria, Lisa
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater Eric Åhl s. 1730
lapsia: Henric, Carin (gift)
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Eric Åhl s. 1730 afskied
- Soldater Hend: Lars Hjort s. 1752 Hend:yliviivattu
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Lars Hiort s. 1752 kuollut
- Soldater Anders Hast
puoliso: Anna Puuko
yliviivattu
- Soldater Adam Dolck
puoliso: Maria Pasonen
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Adam Dolck
puoliso: Maria Pasonen
lapsia: Anna Caisa, Påhl, Anders, Adam, Petter Henrik
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Adam Dolk s. 1755
puoliso: Maria Pasonen s. 1758
lapsia: Anna Caisa, Paul, Adam, Petter Henrik, Michel, Maria
Torp: Ihastjärfvi 4

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Ihastjärfwi Johan Elg s. 1707K k. 1.5.1737
puoliso: Carin Wäisäin s. 1707K k. 25.4.1737
lapsia: Maria
Ihastjerfwi Pehr Pehrss. Ischanius s. 1714K k. 30.12.1773
puoliso: Brita Johansd:r Parkin s. 1711K k. 16.12.1772 vih. 6.2.1743
lapsia: Maria, Elisabeth
Ihastjärfvi Eric Åhl Ollikainen s. 1729K k. 17.1.1789
puoliso: Maria Hämäläinen
lapsia: Jacob, Anders, Anna
Alama Henric Henricss: Råckain s. 7.1.1752
Ihastjärfvi Adam Dolck Käriäin s. 1755K k. 12.1.1822
puoliso: Maria Pålsdr Paasoin s. 1750K k. 28.1.1821 vih. 21.6.1794
lapsia: Anna Cathar:, Anders, Paul, Adam, Michel, Maria, Mathias

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Johan Elgh tullut 19.10.
1727_12 Johan Elgh
1728_1 Johan Elg
1728_2 Johan Elgh poistunut 28.1.
1736_3 Petter Iskanius
1736_4 Petter Iskanius
1736_5 Petter Iskanius
1736_6 Petter Iskanius
1736_7 Petter Iskanius
1736_8 Petter Iskanius
1736_9 Petter Iskanius
1736_10 Petter Iskanius
1736_11 Petter Iskanius
1736_12 Petter Iskanius
1737_1 Petter Iskanius
1737_2 Petter Iskanius
1744 Petter Iskanius
1745 Pet:r Iskanius
1746 Petter Iskanius
1747 Petter Iskanius
1748 Petter Iskanius
1752 Petter Iskanius
1752b Petter Iskanius
1753 Petter Iskanius
1754 Petter Iskanius
1756 Petter Iskanius
1767 Erich Åhl 19.8.1767 otettu
1768 Erich Åhl
1773 Eric Åhl

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1678 Soldat Michell Jascalain 11.5.1722
1732 Soldat Michel Jascalain 11.5.1722 _.6.1738
1732 Sold Per Iskanius 1.7.1772 1774
1733 Såldaten Michel Jäskeläin 2.6.1738
1755 Soldat Pehr Iskanius 1762

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Adam Dolk 1756 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 305 Matts el:r yliviivattu

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Majurin komppania
x.8.1700 Riga 40 Johan Staffanson Biörn
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Henkikomppanian katselmus
17.8.1685 Nyslott 76 Johan Staffansson Biörnin Mikkeli Ihastjärfwi, Wärälä

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hariuma
Hariuma
Wärälä
Mattz Weiseinen
Hans Hämäleinen
Anders Keriäinen
1785 Ihastjervi
Ihastjervi
Wärälä
Matts Wäisäin
Johan Lappalain
Johan Tiusain
1801 Ihastjärvi
Ihastjärvi
Wärälä
Matts Väisäin
Jöran Lappalain
Michel Tiusain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 40 varamies
Hind: Ollickain St. Michell 16 1/2 ogift 2.2.1775 otettiin ei paikalla 1759
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Sam: Hockain St Michel 17 1/2 ogift 10 1759
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
Samuel Håckain S:t Michell 20 1/4 4 5/12 ogift 5 3 (1775) 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Samuel Håckain 5.2.1781 poistetaan
-
Katselmus 1788_v __.9.1788
Adam Dolck S:t Michel 29 6 ogift 5 9 (1782) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Adam Dolk St: Michel 30 7 ogift 5 9 (1782) 1759
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Eld S:t Michel 28 5 ogift 5 9 1/2 (1790) 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Eric Eld S:t Michel 39 16 gift 5 9 1/2 (1790) 1767
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 40 varamies
Hind: Ollickain 2.2.1775 otettiin 16 1/2 St. Michell
  ei paikalla ogift 1759
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Sam: Hockain   17 1/2 10 St Michel
  ogift 1759
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
Samuel Håckain (1775) 20 1/4 5 S:t Michell
  4 5/12 3 ogift 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Samuel Håckain  
5.2.1781 poistetaan
-  
 
Katselmus 1788_v __.9.1788
Adam Dolck (1782) 29 5 S:t Michel
  6 9 ogift 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Adam Dolk (1782) 30 5 St: Michel
  7 9 ogift 1759
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Eld (1790) 28 5 S:t Michel
  5 9 1/2 ogift 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Eric Eld (1790) 39 5 S:t Michel
  16 9 1/2 gift 1767

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 40 varamies
-
Luettelo 1773b_v 28.6.1773
Hinr: Ollikain 16 28.6.1773 otetaan 1757
Luettelo 1774_v 26.2.1774
Hinr. Ollikain rakuunaksi
-
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
-
Adam Kariain 23 7.3.1782 otetaan 1759
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Adam Dolk 1.12.1789 sotilaaksi ruotuun 40
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Eric Eld 20.3.1790 otettiin, nyt hyväksytään

KatselmuksetNimetKylätRuotu 39Ruotu 41

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024