AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaMiehistöluettelot Riiassa → 1700 elokuu

Savon rykmentti: Majurin komppania

Luettelo x.8.1700 (Riga)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Matz Johanson Kåskimies
2 Mårten Ohlson Lauhian
3 Matz Bertellson Karialain ruotuun 43
4 Johan Nielson Hurrj
5 Eskill Eskillsson Puttoin
6 Matz Henderson Hinska
7 Jacob Christerson Rännarj
8 Hendrich Hendersson Päckoin
9 Johan Hindersson Såkain
10 Walentin Walentinsson ruodusta 43
11 Jöran Person Päckoin
12 Påhl Hinderesson Päckoin
13 Johan Jöranson Kårhoin
14 Jöran Jöransson Sabanski
15 Oluff Larsson Wänäin
16 Larss Larsson Hyrilain
17 Simon Simonson Martinen
18 Anders Eskillson Rahikain
19 Matz Johanson Korhoin
20 Bertill Larsson Tickain
21 Mattz Erichson Pasoin
22 Påhl Johansson Silldain ruodusta 3
23 Johan Hendersson Kuffwoin
24 Hindrich Jöransson Liukoin
25 Johan Ohlsson Heurin
26 Sigfredh Thomasson Ihalain
27 Matz Jorensson Kandell
28 Johan Jöransson Kåpperoin
29 Petter Christerson Päckoin
30 Michell Michellsson Arpiain
31 Sigfred Matzsson Pajunen
32 Eskill Andersson Pulckj
33 Anderss Persson Wanhoin
34 Anders Staffansson Hajain
35 Anders Christerson Kapoin
36 Jöran Erichsson Launiain
37 Erich Johansson Tåjain
38 Johan Henderson Hökinen
39 Anders Johansson Kinnarj
40 Johan Staffanson Biörn
41 Bengt Påhlson Uckoin
42 Larss Larsson Kaipiain
43 Petter Axellsson Aufwinen varusmestariksi
44 Johan Johanson Säppälain ruotuun 85
45 Anders Clemetzson Williakain
46 Jacob Jacobsson Bengtinen
47 Michill Jöransson Randalain
48 Petter Pettersson Lijkainen
49 Johan Eskillsson Antoin
50 Jöran Erichsson Soininen
51 Nielss Simonsson Häilain
52 Hendrich Hendersson Hangas
53 Anders Pehrson Päkurin
54 Erich Påhlsson Rautain
55 Staffan Christers: Purstinen
56 Grelz Grelzson WafwaSälkj
57 Mårten Michellson Pajunen
58 Jöran Mattzson Taipalain ruodusta 64
59 Mattz Erichson Ylöin
60 Johan Joranson Tåffolain
61 Mårten Jacobson Närhinen
62 Petter Ruuth
63 Oluff Anderson Mällij
64 Michill Jöranson Kirialain ruodusta 58
65 Anders Larsson Härra
66 Matz Larsson Kåtilain
67 Hendrich Sigfredson Smålender
68 Nielsson Anderson Biörnborgh
69 Lars Larsson Pårkuinen
70 Oluff Jacobson Kiriawain
71 Sigfred Carlson Antoin
72 Påhl Thomason Willhuin
73 Anders Johansson Kårhoin
74 Matz Anderson Ihalain
75 Gustaff Ludwichson Tråckoin
76 Matz Henderson Kuffwoin
77 Johan Andersson Päkoin
78 Anders Johanson Kiskinen
79 Petter Henderson Sekinen ruodusta 85
80 Michell Sigfredson Syssmel:n
81 Hendrich Joranson Ålkoin
82 Hendrich Andreson Rapoin 21.7.1700 jäi jälkeen armeijasta
83 Nielss Nielsson Hämmelein 16.3.1700 karkasi
84 Jacob Jacobson Itinen 21.7.1700 jäi jälkeen armeijasta
85 Simon Zachrisson Hämning majoittajaksi
86 Jöran Henderson Auffwikain
87 Clemet Clemetzson Rautian 21.7.1700 jäi jälkeen armeijasta
88 Larss Christerson Nousiain
89 Jöran Simonson Pundoin
90 Jacob Henderson Päntinen
91 Christer Larson Hännj
92 Nielss Matzsson Malinen
93 Daniel Matzson Manninen
94 Mattz Jacobsson Hänninen
95 Simon Jöranson Håffwinen
96 Måns Eskillsson Laitinen
97 Jacob Jacobsson Innoin
98 Larss Cnutzson Mackoin
99 Nielss Larsson Säppelein
100 Larss Larsson Haltoin
101 Mårten Påhlson Toiffwarin
102 Clemeth Erichsson Klåckore
103 Larss Johanson Haltoin
104 Anders Henderson Peuhinen
105 Mattz Mattzon Winikain
106 Eskill Eskillsson Ingorin
107 Petter Larsson Såckain
108 Erich Erichsson Käckoin
109 Staffan Henders: Linahariu
110 Larss Christerson Rijkoin
111 Sigfred Johanson Peuckein
112 Eskill Jöransson Räkoin
113 Christer Pehrson Winikain
114 Jacob Andersson Säppölein
115 Jöran Joransson Soumelain
116 Gabriel Gabrielsson Torffwoin 21.7.1700 jäi jälkeen armeijasta
117 Oluff Hendersson Pentinen
118 Crister Johansson Pylkein
119 Mattz Påhlson Colemain
120 Jacob Staffanson Hänninen
121 Erich Erichsson Peuhinen
122 Jöran Jöranson Ikoin
123 Thomas Martens: Kucku
124 Erich Matzson Pispa
125 Erich Jacobson Mackoin
126 Johan Johanson Turkulain

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Claes Jacob von Werdenhoff Major och Capitein Everstiluutnantin komppaniaan
Gustaff Gyllenspongh Major och Capitein Juvan komppaniasta
luutnantti Johan Busch Leutnant
Hendrich Johan von Rappe Secund Leutnant Kuopion komppaniasta
vänrikki Gustaff Fred: Ollengren Fendrich Puumalan komppaniaan
Otto Lorentz von Essen Fendrich Juvan komppaniasta
vääpeli Erick Mörschman Feltwebel
kersantti Mårten Teeth Chergiant Kuopion komppanissn
Christian Ström Chergiant lippumies
katselmuskirjuri Axell Liungl Munsterskrif:
lippumies Jeremias Eekman Förare majoittaja
majoittaja Simon Hämming Fuhrer ruodusta 44
varusmestari Petter Auffwinen Rustmest:e ruodusta 43
1. rumpali Anders Isacson Braxen Trunbsl:e
2. rumpali Gustaff Anderson Klåckare Trunbsl:e
huilisti Isaias Zachrison Hamming Pipare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1700_11

© Väinö Holopainen 2023