AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 4 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 4<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kirkonkylä (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Nilsson Hurri mainittu 1700 mainittu 1702 1
Johan Roikonen 1710 mainittu 1721 2
Lars Fagerberg mainittu 1727 31.5.1729 ruotu 22 Länsi-Göötanmaalta 3
Staffan Apahl Tikkanen 9.6.1729 11.9.1739 4
Abraham Seppäläinen 29.11.1739 11.2.1740 5
Henrik Lauren Lauronen 11.2.1740 1741 ruotu 9 6
Henrik Parantainen 1742 4.8.1756 7
Lars Ankarsten Asikainen 17.2.1758 26.3.1773 täydennysmies 4 8
Karl Fredrik Schlüter 30.9.1773 28.2.1774 lippumies 9
Mickel Örn Taivalantti 28.2.1774 15.1.1776 ruotu 43 10
Erik Laurikainen 15.1.1776 täydennysmies 68 määrätty, ei tavoitettu 11
Karl Fredrik Schlüter 12.7.1776 17.12.1779 varusmestari 12
Severin Emmanuel Schlüter 28.3.1780 20.10.1788 Karjalan rakuunarykmentti korpraali 13
Pål Tub 24.11.1788 9.3.1789 täydennysmies 29/35 ruotu 29 14
Abraham Asp 9.3.1789 mainittu 1807 ruotu 29 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 4 varamies
Lars Asikainen 10.12.1754 17.2.1758 ruotu 4 1
Petter Nousiainen 26.2.1774 21.9.1776 2
1776 lähtien ruotujen 4 ja 12 yhteinen varamies numero 3
Abraham Asp Särkkä 21.8.1779 20.6.1788 ruotu 29 3,1
Anders Snäll Kääriäinen 19.3.1789 22.3.1790 ruotu 12 4,2
Anders Pur 5.8.1790 5,3
Staffan Prov 5.5.1792 6,4
Jakob Tupp 10.3.1806 7,5
Mats Lök Liukkonen 31.8.1806 8,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Johansson Råikoin ruotu­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Johanss. Rånkain Savolax och S:t Michel Sochn 24 6 ogift (1710) 1692
Katselmus 1719 26.10.1719
Johan Råickoin
Katselmus 1720 _.9.1720
Johan Råikain Safwolax 28 10 (1710) 1692
Katselmus 1721 1721
Johan Reickoin Safwolax 39 11 (1710) 1682
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Fagerberg 31.5.1729 korpraaliksi
Staphan Apahl Savol: 35 6 ogift 9.6.1729 palkka­mies 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrich Parandain
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hindrich Parandain
Katselmus 1758 14.2.1758
-
Lars Asikain St: Michel 20 ogift 14.2.1758 täydennys­mies 1738
Katselmus 1763 4.2.1763
Lars Ankarsteen S:t Michell 25 5 gift (1758) 1738
Katselmus 1767 25.8.1767
Staffan Apell 11.9.1739 sai eron
Abram Seppäläin 29.11.1739 ruotu­mies 11.2.1740 esitti miehen tilalleen
Henrich Laureen 11.2.1740 palkka­mies 1741 karkasi
Henrich Parandain _.2.1742 palkka­mies 4.8.1756 kuoli
Lars Asikainen Anckarste_ St: Michell 29 9 gift _.2.1758 palkka­mies 1738
Katselmus 1772 26.3.1773
Lars Anckarsten Ste Mich 35 15 gift 10 4 (1757) 26.3.1773 hylätään 1737
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Ankarsten 27.3.1773 erotettu
Carl Friedric Schluter 30.9.1773 otettu 28.2.1774 poistettu
Michell Taifwalantij Örn St: Michell 23 1 1/2 ogift 10 5 28.2.1774 täydennys­mies 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Örn 15.1.1776 ruotuun 43
Carl Friedric Schlyter St: Michel 17 2/3 2 1/12 ogift 5 7 12.7.1776 palkkaamaton 1761
Katselmus 1782 11.7.1782
Carl Fried: Schluter 17.12.1779 varusmestariksi
Severin Emanuel Schlyter St: Michel _3 2 ogift 28.3.1780 palkkaamaton
Katselmus 1785 6.7.1785
Severin Emanuel Schlüter St. Michel 16 5 ogift (1780) 1769
Katselmus 1788 29.9.1788
Severin Eman: Schluter varusmestari
Katselmus 1789 4.11.1789
Severin Emanuel Schlyter varusmestari 20.10.1788 Karjalan rakuunoihin
Pål Tub täydennys­mies 9.3.1789 ruotuun 29
Abraham Asp St: Michel 23 1 1/4 _ 5 8 9.3.1789 ruodusta 29 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Abraham Asp St: Michell 24 2 gift 5 8 (1788) 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Abrah: Asp St Michel 28 2/3 6 2/3 gift 5 8 (1789) 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Abraham Asp St: Michell 31 2/3 9 2/3 gift 5 7 (1789) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Abraham Asp St: Michel 34 2/3 12 2/3 gift 5 8 (1789) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Abraham Asps St Michel 37 2/3 15 2/3 gift 5 8 (1789) 1767
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Johansson Råikoin   ruotu­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Johanss. Rånkain (1710) 24 Savolax och S:t Michel Sochn
  6 ogift 1692
Katselmus 1719 26.10.1719
Johan Råickoin  
 
Katselmus 1720 _.9.1720
Johan Råikain (1710) 28 Safwolax
  10 1692
Katselmus 1721 1721
Johan Reickoin (1710) 39 Safwolax
  11 1682
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Fagerberg  
31.5.1729 korpraaliksi
Staphan Apahl 9.6.1729 palkka­mies 35 Savol:
  6 ogift 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrich Parandain  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hindrich Parandain  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
-  
 
Lars Asikain 14.2.1758 täydennys­mies 20 St: Michel
  ogift 1738
Katselmus 1763 4.2.1763
Lars Ankarsteen (1758) 25 S:t Michell
  5 gift 1738
Katselmus 1767 25.8.1767
Staffan Apell  
11.9.1739 sai eron
Abram Seppäläin 29.11.1739 ruotu­mies
11.2.1740 esitti miehen tilalleen
Henrich Laureen 11.2.1740 palkka­mies
1741 karkasi
Henrich Parandain _.2.1742 palkka­mies
4.8.1756 kuoli
Lars Asikainen Anckarste_ _.2.1758 palkka­mies 29 St: Michell
  9 gift 1738
Katselmus 1772 26.3.1773
Lars Anckarsten (1757) 35 10 Ste Mich
26.3.1773 hylätään 15 4 gift 1737
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Ankarsten  
27.3.1773 erotettu
Carl Friedric Schluter 30.9.1773 otettu
28.2.1774 poistettu
Michell Taifwalantij Örn 28.2.1774 täydennys­mies 23 10 St: Michell
  1 1/2 5 ogift 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Örn  
15.1.1776 ruotuun 43
Carl Friedric Schlyter 12.7.1776 palkkaamaton 17 2/3 5 St: Michel
  2 1/12 7 ogift 1761
Katselmus 1782 11.7.1782
Carl Fried: Schluter  
17.12.1779 varusmestariksi
Severin Emanuel Schlyter 28.3.1780 palkkaamaton _3 St: Michel
  2 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Severin Emanuel Schlüter (1780) 16 St. Michel
  5 ogift 1769
Katselmus 1788 29.9.1788
Severin Eman: Schluter   varusmestari
 
Katselmus 1789 4.11.1789
Severin Emanuel Schlyter   varusmestari
20.10.1788 Karjalan rakuunoihin
Pål Tub   täydennys­mies
9.3.1789 ruotuun 29
Abraham Asp 9.3.1789 ruodusta 29 23 5 St: Michel
  1 1/4 8 _ 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Abraham Asp (1788) 24 5 St: Michell
  2 8 gift 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Abrah: Asp (1789) 28 2/3 5 St Michel
  6 2/3 8 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Abraham Asp (1789) 31 2/3 5 St: Michell
  9 2/3 7 gift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Abraham Asp (1789) 34 2/3 5 St: Michel
  12 2/3 8 gift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Abraham Asps (1789) 37 2/3 5 St Michel
  15 2/3 8 gift 1767

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Staphan Apahl
1733 Staphan Apall
1734 Staphan Apahl
1735 Staphan Apahl
1736 Staphan Apahl
1737 Staphan Apahl
1738 Staphan Apahl
1739 Staphan Apall
1740 Staffan Apall 11.12.1739 sai eron
Hend: Lauren 11.12.1739 otettu
1741 Hendrich Lauroin
1744 Hindrich Parandain
1745 Hendrich Parandain
1746 Hindrich Parandain
1747 Hinrich Parandain
1748 Hindrich Parandain
1749 Hindrich Parandain
1750 Hindrich Parandain
1751 Hindrich Parandain
1752 Hindrich Parandain
1753 Hindrich Parandain
1754 Henr: Parandain
1755 Henr: Parandain
1756 Henr: Parandain 4.8.1756 kuoli
-
1757 -
1758 Lars Ankarsteen 17.2.1758 otettiin
1759 Lars Ankarsten
1760 Lars Ankarsten
1761 Lars Ankarsten
1762 Lars Ankarsteen
1763 Lars Anckarsteen
1764 Lars Anckarsten
1766 Lars Anckarsteen
1767 Lars Anckarsteen
1768 Lars Ankarsten
1769 Lars Ankarsten
1770 Lars Ankarsten
1771 Lars Ankarsten
1773 Lars Anckarsten 27.3.1773 sai eron
-
1775 Michel Örn
1776 Michel Örn 15.1.1776 ruotuun 43
-
1777 Carl Friedric Slyter 12.7.1776 otettiin
1778 Carl Fried: Schluter 30.6.1778 2.korpraaliksi
1779 Carl Fredric Schlüter 2. korpraali
1780 Carl Fred: Schlyter 2. korpraali 17.12.1779 lippumieheksi
Severin Emanuel Schlyter 2_.3.1780 palkkaamaton
1781 Severin Em: Schluter
1782 Severin Eman: Schlyter
1783 Severin Em: Schlyter
1784 Severin Emanuel Schlüter
1785 Severin Em: Schlüter
1786 Sewerin Eman: Schlyter
1787 Severin Emanuel Schlyter varusmestari
1788 Severin Eman. Schlyter varusmestari
1789 Severin Eman. Schlyter varusmestari 20.10.1788 korpraaliksi Karjalan rakuunarykmenttiin
Pål Tub 24.11.1788 täydennysmies nro 16 9.3.1789 ruotuun 29
Abraham Asp 9.3.1789 ruodusta 29
1790 Abraham Asp
1791 Abraham Asp
1792 Abraham Asp
1793 Abraham Asp
1794 Abrah. Asp
1795 Abraham Asp
1796 Abram Asp
1797 Abram Asp
1798 Abraham Asp
1799 Abrah: Asp
1800 Abraham Asp
1801 Abraham Asp
1802 Abrah. Asp
1803 Abrah: Asp
1804 Abraham Asp
1805 Abraham Asp
1806 Abram: Asp
1807 Abraham Asp

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 28.6.1773
Lars Ankarsten 27.3.1773 hylättiin
-
Luettelo 1774 28.2.1774
Lars Ancharsten 27.3.1773 hylättiin
Carl Fried. Schlüter 30.9.1773 palkkaamaton 28.2.1774 poistetaan
Erik Laurikain määrätty ruodun 68 täydennysmies, ei tavoitettu
Michel Taivalanti 22 ogift 28.2.1774 otetaan ruodun 43 täydennysmies 1752
Luettelo 1776 28.3.1776
Michell Örn 15.1.1776 ruotuun 43
Eric Laurikain 28.3.1776 ruodun 68 täydennysmies (ei tavoitettu)
-
Luettelo 1776b 21.9.1776
Michel Örn 15.1.1776 ruotuun 43
Eric Laurikain 15.1.1776 määrätty taas ruodun 68 täydennysmies (ei tavoitettu)
Carl Fredric Schlüter 12.7.1776 palkkaamaton
Luettelo 1781 5.2.1781
Carl Fredric Schlyter 17.12.1779 ylennettiin lippumieheksi
Sewerin Emanuel Schlyter 28.3.1780 palkkaamaton
Luettelo 1782 7.3.1782
Carl Friedrich Schlüter 17.12.1779 ylennettiin lippumieheksi
Severin Emanuel Schlüter 28.3.1780 palkkaamaton

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Nielson Hurrj
1700_11 Johan Nielsson Hurrj
1700_12 Johan Nielsson Hurrj
1701_1 Johan Nilsson Hurrj
1701_2 Johan Nielson Hurrj
1701_3 Johan Nielson Hurrj
1701_4 Johan Nielsson Hurrj
1701_5 Johan Nielsson Hurrj
1701_6 Johan Nielsson Hurrj
1701_7 Johann Nielsson Hurrj
1701_8 Johann Nielsson Hurrj
1701_9 Johan Nielsson Hurrj
1701_10 Johan Nielsson Hurrj
1701_11 Johan Nielsson Hurrj
1701_12 Johan Nielsson Hurrj
1702_1 Johan Nielsson Hurrj
1702_2 Johan Nielsson Hurrj
1702_3 Johan Nilsson Hurri
1702_4 Johan Nielsson Hurrj

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1726-1735
165 Soldater ___ Fagerberg
puoliso: Brita Johansd:r
yliviivattu, ylennetty korpraaliksi
165 Soldater Stephan Appel
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Staffan Appel
- Recruter Hend. Laurikain
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Lars Ankarsten s. 1735
puoliso: Marg: Rämänen
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater Lars Ankarsten s. 1735
puoliso: Marg: Ramanen s. 1720
äiti: Eva Asilain
- Soldater Michel Örn
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Lars Ankarsten s. 1735
puoliso: Marg: Rämänen s. 1720
yliviivattu
- Soldater Michel Örn yliviivattu
- Soldater Sever: Emm: Schluter vapaaehtoinen
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Sever: Emm: Schluter Vol., yliviivattu
- Soldater Abram Asp
puoliso: Helena Pekoin
lapsia: Peter, Maria
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Abraham Asp
puoliso: Helena Pekoin
lapsia: Peter, Maria, Anders, Michel, Johan
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Abraham Asp s. 1766
puoliso: Helena Pekoin s. 1769
lapsia: Petter, Maria, Anders, Michel, Johan
Inh: Mats Pekoin. Torp: i Säppälä

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Kyrckioby Lars Fägerberg Leijon
puoliso: Brita Johansd:r Hagel
lapsia: Anna, Lars, Carl, Johan, Anders, Margaretha
Tickala
Pirhola
Staffan Andersson Appall Tickain s. 1693K k. 18.5.1743
puoliso: Anna Jöransd:r Matilain vih. 3.6.1739
lapsia: Agneta, Helena
Kyrckioby Abram Sigfredss: Seppäin s. 1717K k. 29.3.1743
puoliso: Maria Pehrsdr Halinen vih. 26.12.1738
Harjuma
Korpijärfvi
Sieckilä
Kyrkioby
Wuolingo
Henrich Påhlss Laurikain s. 1700K k. 23.5.1758
puoliso: Sisla Mattzd:r Himain s. 1710K k. 28.5.1789 vih. 16.2.1735
lapsia: Carin, Anna, Påhl, Maria, Henrich, Erich
Kyrckioby Henrik Parandainen s. 1711K k. 3.8.1756
puoliso: Susanna Hyppöin s. 1710K k. 21.3.1775
lapsia: Adam
Kyrckby
Parandala
Lars Joh:son Anckar Ankarstein s. 1734K k. 13.4.1805
puoliso: Marg: Rämänen vih. 26.4.1761
Kyrckoby
Seppola
Wuolingo
Carl Fredric Schluter s. 7.3.1761
puoliso: Lovisa Albert: Elfvengreen s. 24.10.1763 vih. 7.8.1783
lapsia: Lars Abraham +
Ihastjerfvi
Alama
Norola
Michel Örn Taivalanti s. 1752K k. 7.1.1826
puoliso: Margar: Pavilain s. 1764K k. 10.5.1824
lapsia: Michel +, Anders, Magdalena, Mathias, Adam, Henric, Nils, Anna Elisab:
Kyrckioby Severin Emanuel Schluter s. 21.12.1769
puoliso: Johanna Catharina Masalin s. 28.10.1783 vih. 26.12.1811
lapsia: Sophia Johanna, Margretha, Daniel Emmanuel, Anna Lovisa, Carl Gabriel, Adolph Vilhelm, Maria Charlotta
Wanhamäk:
Harjumaa
Påhl Tuub Tub
puoliso: Walborg Gynter vih. 21.12.1798
lapsia: Maria, Påhl
Kyrckoby
Seppälä
Alama
Abraham Petterss: Asp Särckä s. 18.4.1761
puoliso: Helena Mattsdr Pekoin s. 23.10.1766 vih. 21.1.1787
lapsia: Johan, Maria, Anna Catharina, Michel, Johan

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Lars Fagerberg tullut 19.10.
1727_12 Lars Fagerberg
1728_1 Lars Fagerberg
1728_2 Lars Fagerberg poistunut 28.1.
1734_10 Staffan Apell tullut 6.9.
1734_11 Staffan Apell
1734_12 Staffan Appell
1735_1 Staffan Appell
1744 Hendrich Parandain 1742 otettu helmikuussa
1745 Hendr Parandain
1746 Hendrich Parandain
1747 Hendrick Parandainen
1748 Hindr: Paradain
1752 Hindrich Parandain
1752b Hindrich Parandain
1753 Hinrich Parandain
1754 Hinrich Parandain
1756 Henr: Parandain 4.8.1756 kuollut
1766 Lars Anckarsteen
1767 Lars Ankarsten
1768 Lars Ankarsteen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Abraham Asp 1766 30 , 534

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kyrkioby
Kyrkioby
Hachkala
Öfwerstelieutenant Gyllenecker
Johan Råckain
Hans Sylfwästers öde
1785 Kyrckoby
Kyrckoby
Insp: Schlüter för 2:ne hemman
Handelsmm Lindborg
1801 Kyrkiobyn
Kyrkiobyn
Kyrkiobyn
Encke Fru Schlyter
Johan Lindbom
Encke Fru Schlyter


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 4 varamies
-
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Petter Nousiain 21.9.1776 ei paikalla, ei oteta
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 4 ja 12 yhteinen varamies numero 3
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Abram Pett:son Särkä St: Michell 19 2/3 1 5/12 ogift 10 3 21.8.1779 otettiin 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Abram Asp 20.6.1788 sotilaaksi ruotuun 29
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-
Anders Käriäin Snell 19.3.1789 palkka­mies
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Staffan Prof 5.5.1792 karkasi
-
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Jacob Tupp 10.3.1806 saa eron
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 4 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Petter Nousiain  
21.9.1776 ei paikalla, ei oteta
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 4 ja 12 yhteinen varamies numero 3
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Abram Pett:son Särkä 21.8.1779 otettiin 19 2/3 10 St: Michell
  1 5/12 3 ogift 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Abram Asp  
20.6.1788 sotilaaksi ruotuun 29
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-  
 
Anders Käriäin Snell 19.3.1789 palkka­mies
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Staffan Prof  
5.5.1792 karkasi
-  
 
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Jacob Tupp  
10.3.1806 saa eron
-  
 

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 4 varamies
-
Luettelo 1773b_v 28.6.1773
-
Luettelo 1774_v 26.2.1774
-
Petter Nousiain 26.2.1774 esitetään
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 4 ja 12 yhteinen varamies numero 3
Abraham Pett:s Särckä S:t Michel 18 3/4 21.8.1779 otettiin 1762
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Anders Puhr 5.8.1790 kuoli Haapaniemen sairaalassa
-
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Jacob Tupp 10.3.1806 sai eron
Matts Christersson Liukoin Löök S:t Michel 23 1/2 ogift 31.8.1806 palkkarenki 1784

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1754b_v Lars Asikain 10.12.1754 otettu
1754c_v Lars Asikain 10.12.1754 otettu, 19 år gl:
1756_v Lars Asikain
1757_v Lars Asikain
1758_v Lars Asikain 17.2.1758 ruotusotilaaksi
1758b_v Lars Asikain
1759b_v Lars Asikain
1760b_v Lars Asikain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 3Ruotu 5

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024