AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Boxbohm
4 Staffan Appell
15 Lars Bööck
23 Jöran Tryg kuuluu ruotuun 21
24 Simon Pantter tullut 3.12.
31 Mattz Räf tullut 3.12.
32 Johan Järf
49 Adam Fick
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
56 Johan Hööck
60 Anders Skrijka
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
64 Niels Andh kuuluu ruotuun 69
67 Lars Ancka
75 Petter Kappun
76 Thomas Dufwa
79 Erich Lohm
80 Hindrich Sparf kuuluu ruotuun 85
81 Petter Pihlberg
95 Isack Käbling
107 Lars Harre
109 Lars Hierppe korpraali
116 Oloff Idh
117 Marckus Sijck
121 Helge Helqwist
125 Olof Abbor
126 Jacob Hemmedahl tullut 3.12.
129 Mattz Löija

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Jöran Eek korpraali
6 Lars Ugellberg
9 Michell Graan
11 Samuell Mäkelin
24 Simon Panter
25 Lars Tijger
31 Matts Rääf
35 Carl Bäfwer
36 Hindrich Utter
37 Hindrich Sabell
47 Jacob Ollensteen
49 Adam Fick
58 Hans Örn
59 Christer Smed
62 Hindrich Kaija
68 Nils Willgåås
73 Johan Wijnberg
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
99 Lars Bässe
100 Isack Håffberg
103 Eskiell Galt
104 Sigfred Igellkott
105 Christer Malenberg
109 Lars Jerpe korpraali
120 Johan Partj
122 Eskiell Mört
126 Jacob Hämendahl

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag:e Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Jöran Eek korpraali
6 Lars Ugellberg
9 Michell Gran poistunut 25.2.1735
11 Samuell Mäkäläin
24 Simon Panter poistunut 25.2.1735
25 Lars Tijger
31 Matts Rääf poistunut 25.2.1735
35 Carl Bäfwer
36 Hindrich Utter poistunut 25.2.1735
37 Hindrich Sabbell
47 Jacob Ollensten
49 Adam Fick
58 Hans Örn poistunut 25.2.1735
59 Christer Smed
62 Hindrich Kaija
68 Nils Willgåås
73 Johan Winberg
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
99 Lars Besse
100 Isack Hofberg
103 Eskiell Galt
104 Sigfred Igellkott poistunut 25.2.1735
105 Christer Malenberg
109 Lars Jerpe korpraali
120 Johan Partii
122 Eskiell Mört poistunut 25.2.1735
126 Jacob Hämendahl poistunut 25.2.1735

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Jöran Eek korpraali
6 Lars Ugelberg
11 Samul Mäkelin
25 Lars Tijger
35 Carl Bäfwer poistunut 26.3.1735
37 Hindrich Sabell
47 Jacob Ollensten
49 Adam Fick
59 Christer Smed
62 Hindrich Kaija
68 Niels Willgåås
73 Johan Wijnberg poistunut 26.3.1735
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
99 Lars Bässe
100 Isack Håfberg
103 Eskell Galt
105 Christer Malmberg
109 Lars Järpe korpraali
120 Johan Partj

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag:e Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Jöran Eek korpraali, poistunut 23.4.1735
6 Lars Ugellberg
11 Samuell Mekelijn poistunut 27.4.1735
25 Lars Tijger
37 Hindrich Sabell
47 Jacob Ollensten
49 Adam Fick
59 Christer Smed
62 Hindrich Kaija
68 Nils Willgåås
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
99 Lars Bässe
100 Isach Hofberg
103 Eskiell Galt
105 Christer Malenberg
109 Lars Jerpe korpraali
120 Johan Partij

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Ugelberg
25 Lars Tijger
37 Hindrich Sabell
47 Jacob Ollensten
49 Adam Fick
59 Christer Smed
62 Hindrich Kaija
68 Niels Wilgås
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
99 Lars Bässe
100 Isack Håberg poistunut 26.5.1735
103 Eskell Galt
105 Christer Malmberg
109 Lars Järpe korpraali
120 Johan Partj

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Ugelberg
25 Lars Tijger
37 Hindrich Sabell
47 Jacob Ollensten
49 Adam Fick
59 Christer Smed
62 Hindrich Kaija
68 Niels Wilgås
86 Bertill Gröning
98 Påhl Bagge
99 Lars Bässe
103 Eskell Galt
105 Christer Malmberg
109 Lars Järpe korpraali
120 Johan Partj

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Ugelberg Niuta för hela månad
25 Lars Tijger Niuter för 1/3 dels månad
37 Hindrich Sabel Niuter för 1/3 dels månad
47 Jacob Ollensteen Niuter för 1/3 dels månad
49 Adam Fick Niuter för hela månad
59 Christer Smed Niuter för 1/3 dels månad
62 Hindrich Kaija Niuter för hela månad
68 Niels Wilgås Niuter för 1/3 dels månad
86 Bertil Gröning Niuter för 1/3 dels månad
98 Påhl Bagge Niuter för 1/3 dels månad
99 Lars Bässe Niuter för 1/3 dels månad
103 Eskel Galt Niuter för 1/3 dels månad
105 Christ Malmberg Niuter för 1/3 dels månad
109 Lars Jerpe Corporal, niuter för 1/3 dels månad
120 Johan Partij Niuter för 1/3 dels månad

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
59 Christer Smed
103 Eskell Galt
105 Christer Malmb:
120 Johan Partij

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Ugelberg
49 Adam Fick
59 Christer Smedh
62 Hindrich Kaija
103 Eskell Galt
105 Christer Malmberg
120 Johan Partij

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Ugelberg
49 Adam Fick
59 Christer Smedh
62 Hindrich Kaija
103 Eskell Galt
105 Christer Malmberg
120 Johan Partj

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Uggelberg
49 Adam Fick
59 Christer Smed poistunut
62 Hindrich Kaija
103 Eskell Galt
105 Christer Malmberg
120 Johan Partj

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Uggelberg
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
103 Eskell Galt
105 Christ Malmberg
120 Johan Partij

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023