AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 100

Majurin komppania: ruotu 100 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Äkryntaipale (Kangasniemi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Lars Halttunen mainittu 1700 3.10.1700
Johan Savolainen 30.7.1712
Johan Hokkanen 30.7.1712
Pål Bock mainittu 1724 4.12.1734
Isak Hovberg Hovinen 4.12.1734 14.3.1749
Tomas Berg Jurvinen 27.3.1749 8.11.1750
Staffan Kauppinen 25.2.1751 19.3.1751
Petter Handlare 19.3.1751 9.11.1751 täydennysmies
Pål Holt Halt Halttunen 20.12.1752 17.2.1758 täydennysmies 106
Daniel Färm 17.2.1758 13.7.1759
Pål Holt Halt Halttunen 17.3.1760 7.10.1761 täydennysmies 100
Karl Hjellmman 23.11.1761 10.7.1771 Jääkärijoukkoon
Staffan Karp Kauppinen 28.3.1773 21.8.1775
Filip Larm Haapiainen 8.1.1776 10.6.1795 täydennysmies 100
Tomas Abborre Skarp Hokkanen 29.9.1795 27.5.1801 täydennysmies 100/101
Jöran Hjälte Skarp Monsieur 19.9.1801 mainittu 1807 täydennysmies

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 100 varamies
Pål Halttunen 11.2.1758 17.3.1760 ruotuun 100
Filip Haapiainen 11.1.1773 8.1.1776 ruotuun 100
1776 lähtien ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Hans Hokkanen 21.9.1776 mainittu 1781
Tomas Abborre 19.6.1788
Krister Liv Liukkonen 1.9.1788 10.1.1790 ruotuun 101
Tomas Abborre Karp Hokkanen 8.3.1790 29.9.1795 uudestaan, ruotuun 100
Krister Spik Tiihonen 1803 mainittu 1806


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Safwolain ruotu­mies 30.7.1712 esitti miehen tilalleen
Johan Nielsson Håckain 30.7.1712 palkka­mies
Katselmus 1720 _.9.1720
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Påhl Båck 4.12.1734 kotitilan hoitoon
Isac Håfberg Saf: 26 1/2 4.12.1734 otettu 1709
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Thomas Berg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Tomas Berg
Katselmus 1751 22.4.1751
Petter Handlare
Katselmus 1758 14.2.1758
Påhl Halt 14.2.1758 hylättiin
Daniel Matian Kangasnemi Sochn 20 ogift 14.2.1758 1738
Katselmus 1763 4.2.1763
Carl Hiellman Jorois 16 1 _/_ ogift 1762 (laskettu) 1747
Katselmus 1767 25.8.1767
Isak Hoffberg 14.3.1749 hylätty
Thomas Jufwin 27.3.1749 palkka­mies 8.11.1750 kuoli
Petter Handlare 19.3.1751 täydennys­mies 9.11.1751 kuoli
Staffan Kaupin 25.2.1758 ruotu­mies 20.12.1758 esitti miehen tilalleen
Pål Halt 20.12.1758 täydennys­mies 17.2.1758 sai eron
Daniel Ferm 17.2.1758 palkka­mies 1759
Pål Haltuin 17.3.1760 otettu 7.10.1761 kuoli
Carl Hiellman Jorois 20 6 ogift 23.11.1761 vapaaehtoinen 1747
Katselmus 1772 26.3.1773
Staff: Kaupin Kangasniemi 24 gift ruotu­mies 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Carl Hiellman vapaaehtoinen 10.7.1771 Jääkärijoukkoon
Staffan Kaupin Karp 28.3.1773 ruotu­mies 21.8.1775 hylätään
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Korp 21.8.1775 hylätty
Philip Larm Kangasnemi 20 2/3 2 7/12 gift 5 4 8.1.1776 täydennys­mies 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Philip Larm Kangasniemi _4 2/9 6 11/12 gift 5 4 1776 (laskettu)
Katselmus 1785 6.7.1785
Philipp Larm Kangasnemi 27 1/3 9 7/12 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1788 29.9.1788
Philip Larm Kangasnemi 30 2/3 12 7/12 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Philip Larm Kangasnemi 31 2/3 13 7/12 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Philip Larm Kangasniemi 32 14 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1795 10.6.1795
Philip Larm Kangasnemi 37 18 gift 5 4 1777 (laskettu) 1758
Katselmus 1798 28.6.1798
Philip Larm 10.6.1795 sai eron
Thomas Skarp Kangasnemi 28 8 gift 6 29.9.1795 täydennys­mies 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Thomas Skarp Kangasn. 31 11 gift 6 1790 (laskettu) 27.5.1801 hukkui 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Thomas Skap 27.5.1801 hukkui
Jöran Skarp Kangasniemi 28 8 gift 6 19.9.1801 täydennys­mies 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Båck
1733 Påhl Båck
1734 Påhl Båck
1735 Påhl Båck 4.12.1734 kotitilan hoitoon
Isaac Hålfberg 4.12.1734 palkkamies
1737 Isaac Håfberg
1738 Isaac Håfberg
1739 Isack Håfberg
1740 Isack Håffberg
1741 Isac Håffberg
1744 Isack Håffberg
1745 Isak Håffberg
1746 Isak Håfberg
1747 Isack Håfberg
1748 Isak Håffberg
1749 Isak Håffberg 14.3.1749 hylättiin
Thomas Berg 27.3.1749 otettiin
1750 Thomas Berg
1751 Thomas Berg 8.11.1750 kuoli
Staffan Kaupin 25.2.1751 ruotumies 19.3.1751 hankki miehen tilalleen
Petter Handlare 19.3.1751 otettiin
1752 Petter Handlare 9.11.1751 kuoli
-
1753 -
Påhl Hålt 20.12.1752 palkkamies
1754 Påhl Halt
1755 Påhl Hålt
1756 Påhl Halt
1757 Påhl Halt
1758 Påhl Hålt 17.2.1758 sai eron
Daniel Ferm 17.2.1758 palkkamies
1759 Daniel Ferm 13.7.1759 sotaoikeuden tuomio
-
1760 Påhl Halt 17.3.1760 otettu
1761 Påhl Halt
1762 Påhl Halt 7.10.1761 kuoli
Carl Hielman 23.11.1761 otettiin
1763 Carl Hielman vapaaehtoinen
1764 Carl Hiellman vapaaehtoinen
1766 Carl Hiellman vapaaehtoinen
1767 Carl Hiellman vapaaehtoinen
1768 Carl Hielman vapaaehtoinen
1769 Georg F Hielman
1770 Giorg F: Hielman
1771 Georg F: Hielman 10.7.1771 lippumieheksi Jääkärijoukkoon
-
1773 Staffan Karp 15.1.1773 ruotumies
1775 Staffan Karp 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Philip Hapiain Larm 8.1.1776 täydennysmies
1777 Philip Larm
1778 Philip Larm
1779 Philip Larm
1780 Philip Larme
1781 Philip Larm
1782 Philip Larm
1783 Philip Larm
1784 Philip Larm
1785 Philip Larm
1786 Philip Larm
1787 Philip Larm
1788 Philip Larm
1789 Philip Larm
1790 Philip Larm
1791 Philip Larm
1792 Philip Larm
1793 Philip Larm
1794 Philip Larm
1795 Philip Larm 10.6.1795 sai eron
-
1796 Thom Skarp 29.9.1795 täydennysmies nro 51
1797 Thomas Skarp
1798 Thomas Skarp
1799 Thomas Skarp
1800 Thomas Skarp
1801 Thomas Skarp 27.5.1801 hukkui
-
1802 Jöran Skarp
1803 Jöran Skarp
1804 Giöran Skarp
1805 Göran Skorp
1806 Jöran Skarp
1807 Georg Skarp

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 11.1.1773
Carl Hielman 10.7.1771 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon
Staffan Pettersson Kaupin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1776 28.3.1776
Staff: Karp 21.8.1775 hylättiin
Philip Hapanen Larm Kangasniemi 18 ogift 8.1.1776 täydennysmies 1758

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Larss Larsson Haltoin
1700_11 Larss Larsson Haltoin 3.10.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi RK 1734-1741
- Såldater Isack Hofbärg
puoliso: Anna
vide pag 78
- Såldater Thomas Jurfwin
puoliso: Carin Kouco
Kangasniemi RK 1757-1763
- Soldater Påhl Hålt
puoliso: Helena
- Soldater Påhl Halt +1761
Kangasniemi RK 1766-1789
- Soldater Phil. Larm
puoliso: Anna Laitin s. 1752
Kangasniemi RK 1790-1796
331 Äkrontaipal Philip Larm Hapiain s. 1757
puoliso: Anna Laitin s. 1752
Kangasniemi RK 1797-1803
347 Äkryntaipal Thomas Sharp Abbor s. 19.11.1770
puoliso: Maria Pylvänäin s. 1773
fr.P.216, +1801
347 Äkryntaipal Jöran Skarp Monsieur s. 1775
puoliso: Eva Kyröläin s. 1775
1801 fr.P.338
Kangasniemi RK 1804-1814
417 Äkryntaipale Jöran Skarp Monsieur s. 1775
puoliso: Eva Kyröläin s. 1775
1810 Bet.N:o 619
Kangasniemi LK 1807-1826
619 Ordinarie Soldater Jöran Skarps Monsieur
lapsia: Mats, Samuel, Anna
1810 Bet. N:o 619

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
- Påhl Bock
lapsia: Brijta
Äkryntaiwal Isack Isackss. Hoberg Howin
puoliso: Anna Nilsdr Pylwänäin vih. 28.9.1738
lapsia: Johan, Mattz, Maria, Helena
Äkrynt.
Kaupila
Thomas Christ.ss Berg Jurfwin
puoliso: Carin Larsdr Kouko vih. 3.1.1748
lapsia: Marg., Thomas
Äkröntaip. Staffan Petterss. Kaupin
puoliso: Brita Jör.d:r Paappain vih. 10.12.1769
lapsia: Jöran, Helena
Äkryntaipal Philip Larm Haapain
puoliso: Anna Laitiain vih. 14.12.1777
lapsia: Maria, Anna, Mats, Christer, Eva, Thomas
Papala Thomas Thom.ss Skarp Håckain s. 19.11.1770
puoliso: Maria Hansd:r Pylvänäin vih. 21.12.1794
lapsia: Anna Maria
Äkryntaipal
Kaihlamäki
Jöran Hielte Skarp Monsieur s. 10.11.1775
puoliso: Eva Davidsd:r Kyröläin vih. 25.5.1800
lapsia: Samuel, Henric, Anna, Eva Catharina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Påhl Bock
1735_2 Isack Håffberg
1735_3 Isack Hofberg
1735_4 Isack Håfberg
1735_5 Isach Hofberg
1735_6 Isack Håberg poistunut 26.5.1735
1737_2 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1737_3 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1737_4 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1737_5 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1737_6 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1737_7 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
1737_8 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
1737_9 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
1737_10 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
1737_11 Hans Killing kuuluu ruotuun 101
1737_12 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1738_1 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
1744 Isack Håffberg
1745 Isack Håfberg
1746 Isak Håfberg
1747 Isak Håfberg
1748 Isack Hofberg
1752 Petter Handlare 9.11.1751 kuoli
1752b Petter Handlare 9.11.1751 kuoli
1753 Pål Hålt 20.12.1752 otettu
1754 Pål Hålt
1756 Påhl Halt
1766 Carl Hiellman vapaaeht.
1767 Carl Hiellman vapaaeht.
1768 Karl Hielman vapaaeht.
1773 Staffan Karp 15.1.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold: Isac Hofberg 1.7.1772 1791
1755 Soldat Isac Hofberg 1767 14
1776 Sold Philip Larm 25.4.1796 1800
1784 Soldaten Philip Larm 1795 18 37

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1785 Äkröntaipal
Äkröntaipal
Äkröntaipal
Tom: Kuituin
Tom: Kaupin
And: Meskolain
1801 Äckröntaipal
Äckröntaipal
Äckröntaipal
Direct: Orraeus
Thomas Kuituin
Pastor Hoffrens arf:

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Vilppu Larm Geni.com
Geni profiili: Tuomas Hokkanen Skarp Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
Philip Hapanen Kangas: 17 1/2 ogift 10 3 3/4 1758
Katselmus 1776_v 21.9.1776
F:ph Hapain 8.1.1776 sotilaaksi ruotuun 100
Hans Hockanen 16 21.9.1776 palkkarenki 1760
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Hans Håckain Kangasnemi 18 1/2 2 3/4 ogift 5 4 1777 (laskettu) 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Hans Håckain Kangasniemj 20 1/6 5 5/12 ogift 11 1/2 1776 (laskettu) 1761
Katselmus 1788_v __.9.1788
Thomas Abbor 19.6.1788 hylättiin
Christer Liukoin Lif Kangasnemi __ - gift 5 9 1.9.1788 palkka­mies
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Löf Kangasnemi 29 1 gift 5 9 1788 (laskettu) 1760
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Karp Kangasnjemi 25 5 gift 6 1790 (laskettu) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christ: Spik Kangasnemi 23 3 gift 5 9 1803 (laskettu) 1783

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 100 varamies
Philip Hapain 15 11.1.1773 esitetään 1758
Luettelo 1774_v 26.2.1774
Philip Hapain 16 1 16.1.1773 otettiin 1758
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Christer Lif 10.1.1790 sotilaaksi ruotuun 101
Thomas Abbor 20 8.3.1790 nuorimies hyväksytään 1770

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi LK 1807-1826
657 Wargärningskarlar Christer Spiks Tihoin
lapsia: Anna, Påhl
Se P. 363 (Papala N:o 3)

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1758_v Pål Haltuin 11.2.1758 otettu
1759_v Pål Haltunen
1759b_v Pål Haltuin
1760_v Påhl Haltuin 17.3.1760 ruotusotilaaksi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 99Ruotu 101

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2021