AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaVärväysluettelot → 1773

Savon rykmentti: Majurin komppania

Värväysluettelo 11.1.1773 (S:te Michell)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti
1 Soickalaby,
Wuolingo
Friedr: Sierman 30.6.1763 ruotuun 21
Gust: Carl Palmfelt vapaaehtoinen 17.12.1771 Kuopion komppaniaan
C.P. Wittman 17.12.1771 palkkaamaton 15.10.1772 poistettiin
Mårten Tenhuin nuori renki 11.1.1773 ei oteta
Thomas Hockanen 11.1.1773 ruotumies otetaan
2 Kyrckiobyn,
Kåfvala
Jöran Trana 19.8.1767 sai eron
Gustaf Friedr: von Krämer 17.12.1771 vapaaehtoinen 11.1.1773 ruotuun 46
Pehr Iskanius ogift 11.1.1773 täydennysmies
7 Randakylä Johan Tamlander 30.6.1771 sai eron
Johan Pölhö nuorimies 11.1.1773 ei oteta
-
9 Randakylä,
Rittilä
Gust: Henr: Järnefelt 28.2.1767 ruotuun 16
Anders Palain ruotumies 26.9.1770 hylättiin
Henr: Åhlbom S:t Michel 19 ogift 30.9.1772 palkkamies
16 Liuckola Gust: Hend: Järnefet 31.3.1769 Juvan komppaniaan (N:o 70)
Jonas Pipari ruotumies 13.5.1771 esitti miehen tilalleen
Matts Pulliain Lynet 13.5.1771 palkkamies
24 Parandala,
Liuckola,
Weiselä
Henr: Silfwerklinga 18.5.1766 kuoli
Johan Kufwa Bom S:t Michel 40 9.10.1772 ruotumies palvelukseen 11.1.1773 poistetaan
Petter Wettergren Göteborg 36 11.1.1773 kengitysseppä
26 Hachkala,
Laurickala
Anders Argillander 21.6.1768 lippumieheksi Iisalmen komppaniaan
Jacob Westonen Wester 5.11.1770 palkkamies
30 Harjunma Jacob Laurikain 6.4.1762 sai eron
Lars Laurikain sisäänkirjoitettu ruotumies ei tullut
Anders Wanhain esitetään nuorimies 11.1.1773 ei oteta (vikaa oikeassa jalassa)
Lars Laurikain 31 gift 11.1.1773 ruotumies hyväksytään
31 Harjunma Gabriel Ehrnroth vänrikki vääpeliksi Everstiluutnantin komppaniaan
Thomas Bengtin sisäänkirjoitettu ruotumies 20.9.1770 hylättiin
Påhl Sitari Tapp 30.4.1771 palkkamies
34 Harjunma Johan Isberg 6.4.1762 sai eron
Christer Halin S:t Michel 28 11.1.1773 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksytään
35 Harjunma Staffan Ståhl 10.11.1769 kuoli
Håsko ruotumies (Eskel Håckains måg) 26.12.1770 kotitilan hoitoon
Matts Pumalain Pistohl 26.12.1770 palkkamies
46 Hirola,
Norola,
Wuolingo
Gust: Fr: v Kramer 31.3.1769 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Johan Wenäin Wigg 3.10.1770 palkkamies 11.1.1773 hylätään (liian lyhyt)
Gust: Fr: von Krämer 11.1.1773 vapaaehtoinen ruodusta 2
47 Norola,
Rämälä
Lars Sedig 2.5.1771 elinikäiseen vankeuteen
Carl Wintter 13 20.6.1772 palkkaamaton
49 Hapataipal,
Suosari,
Wärälä
Henr: Herts 19.8.1767 sai eron
Mich: Ek S:t Michel palkkamies 7.9.1770 ei otettu (tyrä)
Joh: Parckin 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitettiin
Petter Uckoin Kanon 10.9.1770 palkkamies
51 Norola,
Rahula
Claes Jägerhorn 1.1.1768 Iisalmen komppaniaan
Johan Ropoin palkkamies 7.9.1770 ei otettu (pieni)
Johan Aufwikain 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitettiin 27.11.1770 esitti miehen tilalleen
Mårten Keituri Kiär 27.11.1770 palkkamies
54 Rahula,
Norola,
Suosari
Johan Rönberg 19.8.1767 sai eron
Anders Siskoin sisäänkirjoitettu ruotumies
Matts Parckin Park S:t Michel 44 gift 17.9.1770 palkkamies
55 Wesulax Adolph Friedr: Lindgreen 23.9.1770 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon
Nils Kåtka nuori renki 11.1.1773 ei oteta
-
59 Hyrylä,
Harjunma
Mårten Finne 19.8.1767 sai eron
-
62 Watila And: Wilh: Järnefelt 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan
Thomas Wärtilein Tropp 9.10.1772 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksyttiin 11.1.1773 vapautuu palveluksesta
Petter Liuckoin S:t Michel 19 11.1.1773 ruotumies hyväksytään
63 Watila Petter Pasoin 4.2.1763 sai eron
Sigfrid Wäkimes sisäänkirjoitettu ruotumies karannut
-
64 Watila,
Rittilä,
Hachkala
Nils Luntta 4.2.1763 sai eron
Anders Palain sisäänkirjoitettu ruotumies
Matts Rapport S:t Michel 35 gift 16.9.1770 palkkamies otettiin
67 Kårpijervi,
Närvälä
Johan Bruun 12.5.1771 kuoli
Johan Puren Ravelin Helsingfors 18 gift 31.12.1771 palkkamies
76 Matiskala,
Hachkala,
Olkola
Eric Weckman 10.2.1769 kuoli
Matts Tårniain sisäänkirjoitettu ruotumies
Eric Peckain Pard 1.10.1770 palkkamies
80 Parckola,
Hachkala
Thomas Widman 19.8.1767 sai eron
Thomas Auvikain palkkamies 11.1.1773 ei oteta ruotusotilaaksi (otetaan täydennysmieheksi)
-
85 Kutemajervj Påhl Grönblad 19.8.1767 hylättiin
Adam Adamson Tarfvoin sisäänkirjoitettu ruotumies ei tullut
-
90 Hokanniemi Thom: Holm 29.1.1770 kuoli
Matts Hockain sisäänkirjoitettu ruotumies
Thom: Pöyhöin Kartes 16.3.1771 palkkamies 4.4.1772 kuoli
Petter Martinen 11.1.1773 ei oteta (lyhyt)
Matts Smedfelt Kangasniemi 24 11.1.1773 kulkumies hyväksytään
91 Hokanniemi Jöran Park 21.3.1770 karkasi
Thomas Hockain sisäänkirjoitettu ruotumies 13.10.1772 kelpaamaton
Hans Hockanen 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
93 Salmenby,
Mannila,
Hokanniemi
Arvid Monthan 30.6.1771 sai eron
Johan Mannin Kuhla 1.4.1772 palkkamies
95 Wunnuckala,
Pylfvänälä,
Mannila
Henr: Lustig 11.1.1773 ruotuun 102
Gustaf Hockain Hielte Kangasniemi 29 ogift 11.1.1773 hyväksytään
100 Äkröntaipal Carl Hielman 10.7.1771 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon
Staffan Pettersson Kaupin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
102 Nousiala,
Kahilamäki
Henr: Hoffreen 1.12.1772 korpraaliksi ruotuun 44
Henr: Lustig 11.1.1773 ruodusta 95
104 Wehmais Michel Lindman 4.2.1763 sai eron
Sigf. Huiko sisäänkirjoitettu ruotumies
Lars Ikoin Studsare Kangasniemi 23 ogift 28.12.1771 palkkamies
109 Kutemajerwj Matts Karel 19.8.1767 sai eron
Erich Mieskolain Menlöös 1.12.1770 palkkamies 11.1.1773 hylätään (pieni)
Påhl Walkoin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
113 Synsiö Matts Rett 29.4.1769 kuoli
Henr: Nojoin sisäänkirjoitettu ruotumies 7.11.1770 esitti miehen tilalleen
Elias Hämälein Häär 7.11.1770 palkkamies
114 Hyrylä,
Pöyhöla
And: Strandman 1.1.1769 ruotuun 94
Matts Pöyhöin sisäänkirjoitettu ruotumies 14.10.1772 kelpaamaton
Matts Haltuin 32 11.1.1773 täydennysmies, ei paikalla
120 Säppälä,
Kauppila,
Ikola
Johan Lemke 31.12.1769 korpraaliksi ruotuun 22
Escil Säppein sisäänkirjoitettu ruotumies 7.11.1770 esitti miehen tilalleen
Staffan Kåhvacka Karbin 7.11.1770 palkkamies
122 Reinickala,
Seppälä,
Hauckamäkj
Isac Kihlberg 19.8.1767 sai eron
Simon Suroin sisäänkirjoitettu ruotumies 26.9.1770 hylättiin
Pett Pylfvein 11.1.1773 esitetään (selvitettävä, onko jääkärinä)
-

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVärväysluettelo 1770Värväysluettelo 1773b

© Maija-Liisa Laakso 2020