AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 67 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 67<>

Ruotutalot ovat kylissä: Korpijärvi, Närvälä (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Sigfridsson Smolander mainittu 1700 16.12.1700 1
Karl Pietolainen mainittu 1712 2
Isak Anka mainittu 1726 mainittu 1727 3
Sigfrid Anka mainittu 1731 6.3.1733 4
Lars Anka 6.3.1733 11.5.1744 5
Gustav Karfelt 1744 13.3.1749 6
Karl Gustav Veisenfelt 1750 1.8.1751 Everstiluutnantin komppania ruotu 47 7
Staffan Bastant Pastinen 22.2.1752 24.6.1759 8
Johan Brun 1.11.1759 12.5.1771 9
Johan Ravelin Rav Pyrein 31.12.1771 15.1.1776 ruotu 17 10
Johan Vig Brun 15.1.1776 29.12.1789 täydennysmies 67 11
Jakob Vink Penttinen 24.4.1790 29.5.1790 12
Abel Rasp Rautiainen 1.7.1791 mainittu 1807 13
Jonas Vass mainittu 1809 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 67 varamies
Johan Brun 28.6.1773 14.1.1776 ruotu 67 1
1776 lähtien ruotujen 66 ja 67 yhteinen varamies numero 34
Mats Kamp Väisänen 21.9.1776 20.6.1788 täydennysmies 29 ruotu 59 4,2
Mats Al Ål 25.6.1788 22.6.1789 5,3
Henrik Svik 4.6.1790 ruotu 66 6,4
Henrik Hasanen 15.10.1793 7,5
Pål Flykt Liutuin Luituin 15.10.1793 12.3.1803 8,6
Johan Glad Parkkinen 17.3.1804 29.9.1804 ruotu 66 9,7
Jonas Mark Mankki 8.3.1805 10,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Carl Thomassoon Pietolain palkka­mies
Katselmus 1720 _.9.1720
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Sigfred Anka 6.3.1733 kotitilan hoitoon
Lars Anka Safv: 20 2 1/4 6.3.1733 palkka­mies 1715
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Bastandt
Katselmus 1758 14.2.1758
Staffan Bastandt 35 6 (1752) 1723
Katselmus 1763 4.2.1763
Joh Bruun S:t Michell 31 3 gift (1760) 1732
Katselmus 1767 25.8.1767
Lars Ancka 11.5.1744 kuoli
Gustaw Karfeldt 1744 palkka­mies 13.3.1749 kuoli
Carl Gustaw Weisenfeldt 1750 vapaaehtoinen 1.8.1751 Everstiluutnantin komppaniaan
Staffan Bastant 22.2.1752 palkka­mies 24.6.1759 kuoli
Johan Brun St: Michel _5 4 gift 1.11.1759 rumpali
Katselmus 1772 26.3.1773
Johan Ravelin Helsingfors 18 1 gift 11 1 (1771) 1754
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Bruun 12.5.1771 hukkui
Johan Pyrein Ravelin Helsinfors 20 3/3 3 2/3 gift 11 1 31.12.1771 palkka­mies 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Rafweliln 15.1.1776 ruotuun 17
Johan Wjg St: Michel 19 3/4 2 7/12 gift 5 6 1/2 15.1.1776 täydennys­mies 1759
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Wjg St: Michel 23 3/4 6 7/12 gift 5 6 1/2 (1776) 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Wijg St. Michel 26 3/4 9 7/12 gift 5 6 1/2 (1776) 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Johan Wigt St: Michel 30 13 gift 5 6 1/2 (1775) 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Joh: Wig St: Michel 34 15 gift 5 7 (1774) 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Wijg 29.12.1789 kuoli
Jacob Bengtin Wink 24.4.1790 palkka­mies 29.5.1790 karkasi
-
Katselmus 1795 10.6.1795
- 1.7.1791
Abel Rasp Kangasnemi 14 3 11/12 ogift 5 1.7.1791 huilunsoittaja 1781
Katselmus 1798 28.6.1798
Abel Rasp Kangasniemi 17 6 11/12 ogift 5 (1792) 1781
Katselmus 1801 15.6.1801
Abel Rasp Kangasniemi 20 9 11/12 ogift 5 6 (1792) 1781
Katselmus 1804 25.6.1804
Abel Rask Kangasniemi 23 12 11/12 ogift 5 7 1/2 (1792) 1781
Katselmus 1809 22.6.1809
Jonas Wass St: Michel 30 5 ogift 5 7 (1804) 1779
Katselmus 1809b 16.10.1809
Jonas Wass St Michel 31 5 1/2 ogift 5 7 (1804) 1778
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Carl Thomassoon Pietolain   palkka­mies
 
Katselmus 1720 _.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Sigfred Anka  
6.3.1733 kotitilan hoitoon
Lars Anka 6.3.1733 palkka­mies 20 Safv:
  2 1/4 1715
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Bastandt  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
Staffan Bastandt (1752) 35
  6 1723
Katselmus 1763 4.2.1763
Joh Bruun (1760) 31 S:t Michell
  3 gift 1732
Katselmus 1767 25.8.1767
Lars Ancka  
11.5.1744 kuoli
Gustaw Karfeldt 1744 palkka­mies
13.3.1749 kuoli
Carl Gustaw Weisenfeldt 1750 vapaaehtoinen
1.8.1751 Everstiluutnantin komppaniaan
Staffan Bastant 22.2.1752 palkka­mies
24.6.1759 kuoli
Johan Brun 1.11.1759 rumpali _5 St: Michel
  4 gift
Katselmus 1772 26.3.1773
Johan Ravelin (1771) 18 11 Helsingfors
  1 1 gift 1754
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Bruun  
12.5.1771 hukkui
Johan Pyrein Ravelin 31.12.1771 palkka­mies 20 3/3 11 Helsinfors
  3 2/3 1 gift 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Rafweliln  
15.1.1776 ruotuun 17
Johan Wjg 15.1.1776 täydennys­mies 19 3/4 5 St: Michel
  2 7/12 6 1/2 gift 1759
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Wjg (1776) 23 3/4 5 St: Michel
  6 7/12 6 1/2 gift 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Wijg (1776) 26 3/4 5 St. Michel
  9 7/12 6 1/2 gift 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Johan Wigt (1775) 30 5 St: Michel
  13 6 1/2 gift 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Joh: Wig (1774) 34 5 St: Michel
  15 7 gift 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Wijg  
29.12.1789 kuoli
Jacob Bengtin Wink 24.4.1790 palkka­mies
29.5.1790 karkasi
-  
 
Katselmus 1795 10.6.1795
-  
1.7.1791
Abel Rasp 1.7.1791 huilunsoittaja 14 5 Kangasnemi
  3 11/12 ogift 1781
Katselmus 1798 28.6.1798
Abel Rasp (1792) 17 5 Kangasniemi
  6 11/12 ogift 1781
Katselmus 1801 15.6.1801
Abel Rasp (1792) 20 5 Kangasniemi
  9 11/12 6 ogift 1781
Katselmus 1804 25.6.1804
Abel Rask (1792) 23 5 Kangasniemi
  12 11/12 7 1/2 ogift 1781
Katselmus 1809 22.6.1809
Jonas Wass (1804) 30 5 St: Michel
  5 7 ogift 1779
Katselmus 1809b 16.10.1809
Jonas Wass (1804) 31 5 St Michel
  5 1/2 7 ogift 1778

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Sigfredh Ancka
1733 Sigfred Anka 6.3.1733 kotitilan hoitoon
Lars Anka 6.3.1733 otettiin
1734 Lars Anka
1735 Lars Ancka
1737 Lars Ancka
1738 Lars Ancka
1739 Lars Anka
1740 Lars Lerka
1741 Lars Ancka
1744 Gustaf Karfelt _3.1744 otettu
1745 Gustaf Karfäldt
1746 Gustaf Karfäldt
1747 Gustaff Karfelt
1748 Gustaf Karfäldt
1749 Gustaf Karfäldt 17.3.1749 kuoli
-
1750 Carl Gust: Weisenfelt vapaaehtoinen
1751 Carl Gustaf Weisenfeldt vapaaehtoinen 1.8.1751 korpraaliksi Ev.luut. komppaniaan
-
1752 -
Stafan Bastandt 22.2.1752 palkkamies
1753 Staffan Bastandt
1754 Staff: Bastandt
1755 Staff: Bastandt
1756 Staff: Bastandt
1757 Staff: Bastadt
1758 Staffan Bastandt
1759 Staffan Bastandt
1760 Johan Brun 1.11.1759 otettu
1761 Johan Bruun
1762 Johan Bruun
1763 Johan Brun
1764 Johan Brun
1766 Johan Bruun
1767 Johan Bruun
1768 Johan Brun
1769 Johan Brun
1770 Johan Brun
1771 Joh: Brun 14.5.1771 kuoli
-
1773 Johan Ravelin
1775 Johan Rawelin
1776 Johan Rawelin 15.1.1776 ruotuun 17
Johan Brun Wig 15.1.1776 täydennysmies
1777 Johan Vjg
1778 Johan Wig
1779 Johan Wig
1780 Johan Vig
1781 Johan Vig
1782 Johan Wjg
1783 Johan Wjg
1784 Johan Wjg
1785 Johan Wig
1786 Johan Wig
1787 Johan Wig
1788 Johan Wig
1789 Johan Wig
1790 Johan Wijg 29.12.1789 kuoli
Jacob Bengtin Vink 24.4.1790 palkkarenki 29.5.1790 karkasi
-
1791 -
Abel Rautiain 1.7.1791 otettiin huilunsoittajaksi
1792 Abell Rasp huilunsoittaja
1793 Abel Rasp huilunsoittaja
1794 Abell Rasp huilunsoittaja
1795 Abel Rasp huilisti
1796 Abel Rasp huilunsoittaja
1797 Abel Rasp
1798 Abel Rasp
1799 Abel Rasp
1800 Abel Rasp
1801 Abell Rasp
1802 Abel Rasp
1803 Abel Rasp
1804 Abel Rasp
1805 Abel Karp
1806 Abel Rasp
1807 Abel Rasp

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 11.1.1773
Johan Bruun 12.5.1771 kuoli
Johan Puren Ravelin Helsingfors 18 gift 31.12.1771 palkkamies 1755
Luettelo 1776 28.3.1776
Johan Ravelin Raf 15.1.1776 ruotuun 17
Joh: Bruun Wig S:te Michels S:n 18 ogift 15.1.1776 täydennysmies 1758
Luettelo 1790 8.3.1790
Olof Blå 10.12.1789 kuoli Rotilan sairaalassa
Michell Rasain 40 8.3.1790 loismies 1750
Luettelo 1791 1.4.1791
Jacob Wink 29.5.1790 karannut Pirttimäestä
-

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hendrich Sigfredson Smålender
1700_11 Hendrich Sigfredsson Smoland:r
1700_12 Hendrich Sigfredzson Smålander
1701_1 Hendrich Sigfredson Smålander 16.12.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1726-1735
- Soldater Isak Ancka kuollut
- Soldater Sigfred Anka
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Lars Anka
puoliso: Elin Muinuin
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Steph: Bastandt s. 1727
puoliso: Maria Kainolain s. 1735
lapsia: Maria, Anna, Stephan, Walborg
kuollut
- Soldater Johan Brun s. 1728
puoliso: ___ ___ s. 1735
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater Johan Brun s. 1727
puoliso: Anna Asikain s. 1735
lapsia: Anna Margaretha, Johan, Eva, Elisabet, Maria
+1771
- Soldater Johan Ravelin s. 1755
puoliso: Anna Asikain s. 1735
lapsia: Anna Margaretha, Johan, Eva, Elisabet, Maria, Anna Maria
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Johan Ravelin Wijk s. 1755
puoliso: Anna Asikain s. 1735
lapsia: Anna Margaretha, Johan, Eva
vide N:o 17 vid samma Comp.
- Soldater Johan Wig s. 1765
puoliso: Helena Tuhkalain s. 1761
lapsia: Carl, Johan
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Johan Vig s. 1765
puoliso: Helena Tuhkalain s. 1761
lapsia: Carl, Johan, Anders
yliviivattu, Närfvälä by
- Soldater Abel Rasp bor i Kangasniemi
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Abel Rasp
puoliso: Elis: Kettulin
lapsia: Gustaf Alexander, Abel
bor i Kangasn:
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Abel Rask i Kangasnjemi

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Korpijärfvi
Wanhamäki
Lars Erss: Anka Liukoin
puoliso: Helga Mattsd:r Muinoin vih. 27.11.1737
lapsia: Anna, Maria
Korpjärfvi
Närfvälä
Staffan Henrichss. Bastandt Pastinen
puoliso: Maria Bertilsd:r Kainolain s. 1730 vih. 17.12.1749
lapsia: Maria, Anna, Stephan, Walborg, Adam, Henric
Suosaari
Korpjerfvi
Närfvälä
Johan Gustafss. Brun s. 1726K k. 14.5.1771
puoliso: Anna Maria Andersd:r Asikain vih. 27.7.1755
lapsia: Anna Margreta, Johan, Hedvig, Carolus, Eva, Elisabet, Maria
Korpjärfvi
Riepola
Johan Rauvelin Raf
puoliso: Anna Maria Asikain vih. 18.4.1772
lapsia: Anna Maria, Helga
Korpijärfvi Johan Wig
puoliso: Helena Tuhkalain vih. 12.12.1779
lapsia: Johan, Anders
Korpjärfvi
Närvälä
Abel Rasp
puoliso: Elisabeth Ketulin
lapsia: Gustaf Alexan:, Abel

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_9 Lars Ancka tullut N:o 71 tilalle 31.7.
1734_10 Lars Ancka
1734_11 Lars Ancka
1734_12 Lars Ancka
1735_1 Lars Ancka
1744 Gustaf Karfeldt 1744 otettu
1745 Gustaf Karfäldt
1746 Gustaf Karfeldt
1747 Gustaf Karfeldt
1748 Gustaf Karfält
1752 Staffan Bastandt 28.2.1752 palkkamies
1752b Staffan Bastant 28.2.1752 palkkamies
1753 Staffan Bastandt
1754 Staffan Bastandt
1756 Staffan Bastandt
1766 Johan Brun
1767 Johan Brun
1768 Johan Brun
1773 Johan Ravelin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kårpierfwi
Närfwälä
Närfwälä
Påhl Hytieinen
Hans Arpiain
Sigfred Närfwäin
1785 Korpijervi
Närvälä
Närvälä
Petter Hytiäin
Petter Pulliain
Henric Walkoin
1801 Korpijärvi
Närvälä
Närvälä
Eric Kompa
Jonas Mannin
Sigfrid Närväin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Carl Gustaf Weisenfeldt Geni.com
Geni profiili: Aapeli Rasp Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 67 varamies
Joh: Bruun S:t Michel 17 1/2 ogift 10 3 1758
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Joh: Brun 14.1.1776 sotilaaksi ruotuun 67
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 66 ja 67 yhteinen varamies numero 34
Matts Wäisäin S:t Michell 22 6 ogift 5 3 1/2 (1773) 1757
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Mats Wäisain S:t Michell 23 2/3 7 2/3 ogift 11 (1774) 1758
Katselmus 1788_v __.9.1788
Mats Kamp 20.6.1788 sotilaaksi ruotuun 59
Mats Ahl S:t Michel 25 1/4 ogift 5 6 25.6.1788 otettiin 1763
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Ruodun 67 varamies
Elias Torn 1.10.1789 ruotuun 59
-
Ruotujen 66 ja 67 yhteinen varamies numero 34
Matts Ahl 22.6.1789 karkasi
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Hendric Hasain ruotu­mies 15.10.1793 esitti miehen tilalleen
Påhl Luituin Flygt 30 1 1/2 ogift 5 9 15.10.1793 palkkarenki 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Påhl Flycht 12.3.1803 sai eron
Johan Parkin Glad 17.3.1804 jääkärin poika 29.9.1805 sotilaaksi ruotuun 66
Jonas Manki Mark S:t Michel 24 1 ogift 5 7 8.3.1805 renki 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 67 varamies
Joh: Bruun   17 1/2 10 S:t Michel
  3 ogift 1758
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Joh: Brun  
14.1.1776 sotilaaksi ruotuun 67
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 66 ja 67 yhteinen varamies numero 34
Matts Wäisäin (1773) 22 5 S:t Michell
  6 3 1/2 ogift 1757
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Mats Wäisain (1774) 23 2/3 11 S:t Michell
  7 2/3 ogift 1758
Katselmus 1788_v __.9.1788
Mats Kamp  
20.6.1788 sotilaaksi ruotuun 59
Mats Ahl 25.6.1788 otettiin 25 5 S:t Michel
  1/4 6 ogift 1763
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Ruodun 67 varamies
Elias Torn  
1.10.1789 ruotuun 59
-  
 
Ruotujen 66 ja 67 yhteinen varamies numero 34
Matts Ahl  
22.6.1789 karkasi
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Hendric Hasain   ruotu­mies
15.10.1793 esitti miehen tilalleen
Påhl Luituin Flygt 15.10.1793 palkkarenki 30 5
  1 1/2 9 ogift 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Påhl Flycht  
12.3.1803 sai eron
Johan Parkin Glad 17.3.1804 jääkärin poika
29.9.1805 sotilaaksi ruotuun 66
Jonas Manki Mark 8.3.1805 renki 24 5 S:t Michel
  1 7 ogift 1782

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 67 varamies
-
Luettelo 1773b_v 28.6.1773
Johan Brun 15 28.6.1773 merkitään varamieheksi 1758
Luettelo 1774_v 26.2.1774
Johan Bruun 16 2/3 (1774) 1758
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 66 ja 67 yhteinen varamies numero 34
Mats Åhl 22.6.1789 karkasi
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Hendric Svick 4.6.1790 sotilaaksi ruotuun 66
-
Luettelo 1794_v 19.2.1794
Hindric Hasain ruotumies 15.10.1793 esitti miehen tilalleen
Påhl Liutuin Flycht 29 15.10.1793 palkkamies 1765

KatselmuksetNimetKylätRuotu 66Ruotu 68

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024