AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaKatselmukset → 1775 varamiehet

Savon rykmentti: Majurin komppania

Täydennysmiesten katselmus 24.8.1775 (Randasalmi)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Soickala by,
Wuolingo by
Mårt Tenhuin 20 ogift ruotusotilaaksi → ruotusotilaaksi
-
2 Kyrckioby,
Kåwala
-
3 Kyrckioby -
4 Kyrckioby -
5 Kyrckioby,
Hyrylä
-
6 Kyrckioby,
Ukonnemi
-
7 Randakylä -
8 Randakylä Krist: Korhoin St. Michell 20 1/2 ogift 10 4
9 Randakylä -
10 Wuolingo -
11 Wuolingo Mats Sallmelain St. Michell 18 1/2 ogift 10 5 1.2.1775 otettiin 1.2.1775 otettiin →
12 Wuolingo -
13 Wuolingoby,
Sandara
-
14 Wuolingo Lars Weisein St. Michell 21 1/2 ogift 10 2 1.2.1775 otettiin 1.2.1775 otettiin →
15 Wuolingo,
Soickala,
Watila
-
16 Liuckola Mats Wolain St. Michell 14 1/2 ogift 9
17 Liuckola,
Repola
-
18 Repola,
Soickala,
Äkrönmäki
Krist: Halin St. Michell 13 1/2 ogift 9
19 Taipalby -
20 Soickala Petter Håskuin kelpaamaton → kelpaamaton
-
21 Soickala,
Taipalby,
Puttola
Thom Silfwerklo St. Michell 18 1/2 ei paikalla → ei paikalla
22 Laurickala,
Harjuma
-
23 Peckola,
Tukala,
Karstula
-
24 Parandala,
Liuckola,
Weisälänsari
Nils Likain St. Michell 20 1/2 ei paikalla → ei paikalla
25 Randakylä,
Kaikola,
Marjonemi
-
26 Laurickala,
Hachkala
Thom Jokelain St. Michell 14 1/2 ogift 9
27 Harjunma -
28 Harjunma Olof Wänäläin St. Michell 15 1/2 ogift 9 5
29 Harjunma Mats Wäisäin St. Michell 17 1/2 ei paikalla → ei paikalla
30 Harjunma Pohl Rawolain St. Michell ei paikalla → ei paikalla
31 Harjunma Mich: Hockain St. Michell 13 1/2 ei paikalla → ei paikalla
32 Harjunma,
Päkola
Jör: Kuituin 16 1/2 ei paikalla → ei paikalla
33 Harjunma Sam: Suroin poistettu → poistettu
-
34 Harjunma And:s Tårrinin St. Michell 25 1/2 ei paikalla → ei paikalla
35 Harjunma Jöran Saxa St. Michell 15 1/2 ei paikalla → ei paikalla
36 Harjunma,
Harjujärfvi
Adam Moilain St. Michell 24 1/2 ogift 11
37 Harjerfvi,
Ihastjerfvi
Påhl Likain 27.3.1773 ruotusotilaaksi N:o 22 → 27.3.1773 ruotusotilaaksi N:o 22
-
38 Ihastjärfvi -
39 Ihastjärfvi Adam Käriäin hylätty → hylätty
-
40 Ihastjerfvi,
Wärälä
Hind: Ollickain St. Michell 16 1/2 ogift 2.2.1775 otettiin ei paikalla 2.2.1775 otettiin
→ ei paikalla
41 Wärälä,
Hirola
Joh: Kirialain St. Michell 16 1/2 ogift 9 4 ei paikalla → ei paikalla
42 Hirola,
Rämälä
-
43 Ihastjerfvi,
Alama
Gustav Bruun St. Michell 23 1/2 ogift 10 5
44 Rämälä,
Hirola
Mats Pajunen ruotusotilaaksi → ruotusotilaaksi
-
45 Hirola -
46 Hirola,
Norola,
Wuolingo
-
47 Norola,
Rämälä
Joh: Koivistoin St. Michell 14 1/2 ogift 9 4 1/2
48 Rämälä,
Norola,
Randakylä
Mich: Tyrfwin Jorois 17 1/2 ogift 10
49 Hapataipal,
Suosari,
Wärälä
Abr: Wanhain St. Michell 17 1/2 ogift 10
50 Norola -
51 Norola,
Rahula
Joh: Repoin karannut → karannut
-
52 Norola,
Asila,
Suosari
-
53 Suosari -
54 Rahula,
Norola,
Suosari
And:s Parckinen St. Michell 14 1/2 ogift 9 4
55 Wisulax -
56 Säppälä Mich: Kufwa St. Michell 22 1/2 ogift 11
57 Säppälä,
Wanhala
Joh: Haloin St. Michell 16 1/2 ogift 10 3
58 Wanhala -
Mats Martinen 20 24.8.1775 palkkamies hyväksytään 24.8.1775 palkkamies hyväksytään →
59 Harjuma,
Hyrylä
-
60 Hyrylä,
Wanhamäki,
Pietilä
-
61 Watila -
62 Watila -
63 Watila -
64 Watila,
Ritila,
Hachkala
-
65 Salmela,
Korpijerfvi
-
66 Hachkala,
Puttola
-
Jöran Wanhain 17 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
67 Kårpjerfvi,
Närfvälä
Joh: Bruun S:t Michel 17 1/2 ogift 10 3
68 Kårpjerfvi Erik Laurikain S:t Michel 19 1/2 ei paikalla → ei paikalla
69 Wanhamäki Mich: Uckoin S:t Michel 21 1/2 ei paikalla → ei paikalla
70 Wanhamäki -
71 Wanhamäki Johan Weisein St Michell 16 ogift 9 5
72 Wanhamäki -
73 Wiljackala Påfel Mickelsson Uckoin St Michell 17 1/2 ogift 10
74 Uckonnemi,
Kackriala,
Wiljackalansari
-
75 Pajula -
76 Matiskala,
Hachkiala
-
77 Tuckala,
Pielilänlax,
Norola
Abr: Silmer rakuunaksi → rakuunaksi
Anders Hångain S:t Michel 15 1/2 ogift 9 2.2.1775 otettiin 2.2.1775 otettiin →
78 Reppola,
Pöyry,
Monickala
And: Liuckoin 32 1/2 24.8.1775 poistetaan → 24.8.1775 poistetaan
-
79 Mondola,
Käriälä,
Asila
Mick: Uckoin S:t Michell 15 1/2 ogift 9 4 ei paikalla → ei paikalla
80 Parckila,
Hachkala
Thom: Auvikain 20 kelpaamaton → kelpaamaton
-
81 Syvenmäki,
Wanhamäki,
Åhensalo
-
82 Kutemajerfvi -
83 Kutemajärfvi Hemming Hockain Kangasniemi 19 1/2 ogift 10 5
84 Kutemajerfvi -
85 Kutemajerfvi And: Wänäläin Kangasniemi 35 1/2 24.8.1775 poistetaan → 24.8.1775 poistetaan
-
86 Kutemajerfvi,
Pölläkämäki
-
Joh: Uckoin Kang: 20 1/2 ogift 10 3 10.2.1775 otettiin 10.2.1775 otettiin →
87 Harjunma Joh: Wilskman Kangasniemi 14 ei paikalla → ei paikalla
88 Hokannemi Petter Hämäläin Kangasniemi 18 1/2 ogift 11 1/2
89 Hokannemi Mats Hämäläin Kangasniemi 21 kelpaamaton → kelpaamaton
-
90 Hokannemi -
91 Hokannemi Krist: Haltuin Kangasn. 17 1/2 ogift 10 4
92 Hokannemi Thom: Smedfelt Kangasnemi 19 1/2 ogift 10 5
93 Hokannemi,
Mannila,
Salmenby
Elias Helqvist 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
94 Mannila Joh: Korhoin Kangasn: 18 1/2
95 Mannila,
Unnukala,
Pylfwänälä
Joh: Liuckoin Kangasn: 25 hylätty → hylätty
Petter Pylfvein Kangasniemi 19 1/2 10.2.1775 otettiin 10.2.1775 otettiin →
96 Pylfwänälä -
97 Kahilamäki Påhl Pylfväinen Kangas: 15 1/2 ei paikalla → ei paikalla
98 Kahilamäki,
Laitiala
-
Hind: Pylfvänäin Kangasn: 16 1/2 10.2.1775 palkkamies ei paikalla 10.2.1775 palkkamies
→ ei paikalla
99 Tihola,
Äkröntaipal
Hinrik Kåhwacka Kangas: 39 poistettu → poistettu
Lars Huikai 22 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
100 Äkröntaipal Philip Hapanen Kangas: 17 1/2 ogift 10 3 3/4
101 Papala Hind: Pylfväin hylätty → hylätty
-
102 Laitiala,
Nousiala,
Kahilamäki
-
103 Äkrönmäki,
Kahilamäki,
Äkröntaipal
Thom Dunder Kangasnemi 16 1/2 ogift 10 2 3/4
104 Wechmais Mats Kouko Kangas 33 poistettu → poistettu
-
105 Mackola,
Kuasmäki
-
Jör: Påhlsson Haltuin Kangas 16 1/2 10.2.1775 otettiin 10.2.1775 otettiin →
106 Mackola Staffan Ikoin Kangas 18 1/2 ogift 10 5
107 Årala,
Rytkölä,
Rekola
Påhl Hockain Kangas ei paikalla → ei paikalla
108 Synsiälä,
Årala,
Synsiö
-
109 Kutemajervi,
Murdois
-
Lars Karjalain 16 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
110 Synsiö,
Synsiönranda
Anders Monthan Kangasn: ei paikalla → ei paikalla
111 Synsiälä,
Koitila
Elias Wiholain Kangas 16 1/2 ogift 10 2
112 Synsiö,
Synsiälä
-
Pehr Pehrsson Hockain Kangasn: 18 10.2.1775 otettiin 10.2.1775 otettiin →
113 Synsiälä,
Nojola
-
114 Pöyhölä,
Hyrylä
Mats Haltuin Kangasn: 41 poistettu → poistettu
-
115 Haltula -
Hind: Wänäläin Kangas: 24 1/2 ei paikalla → ei paikalla
116 Hangamäki Bert: Weide Kangasn: 14 1/2 ogift 9 5
117 Wärälä Nils Weisein Kangasniemi 19 1/2 12.9.1774 ruotusotilaaksi → 12.9.1774 ruotusotilaaksi
Matts Haukanen 16 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
118 Kauppila,
Heijala,
Murdois
-
119 Salmenby -
Adam Hedmarck 17 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
120 Kauppila,
Kähkölä,
Seppälä
Thom: Hockain Kangasn: 40 poistettu → poistettu
-
121 Säppälä,
Rekola
-
122 Reinikala,
Säppälä,
Hauckamäki
-
123 Äkröntaipal,
Hokannemi,
Surola
-
Henr: Heinoin Kangn 16 1/2 ogift 1.5.1774 otettiin ei paikalla 1.5.1774 otettiin
→ ei paikalla
124 Vuojolax,
Kutemajerfvi
-
125 Lusnemi Sam: Savolain Kangasnemi 16 1/2 ogift 9 5
126 Lusnemi Nils Lind Kangn: 18 ogift 10 kelpaamaton → kelpaamaton
-
127 Kutemajervi -
128 Reinickala,
Kutemajervi,
Hokanniemi
And:s Kouko Kangas 18 kelpaamaton → kelpaamaton
-
129 Kahilamäki,
Kähkölä,
Wärälä
Lars Puttoin Kangas 17 1/2 3.7.1773 otettiin 3.7.1773 otettiin →

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Maija-Liisa Laakso 2023