AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 101 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 101<>

Ruotutalot ovat kylissä: Paappala (Kangasniemi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mårten Påhlsson Toivari mainittu 1696 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1696 1
Mats Leivonen 1710 mainittu 1721 2
Mats Killing 7.3.1729 3
Lars Killing Kouko 18.5.1730 29.7.1740 4
Johan Lustig Halttunen 29.7.1740 1741 5
Pål Pilberg 1742 1751 6
Staffan Hagman Takt Hokkanen 17.3.1752 8.9.1778 täydennysmies 101 7
Elias Frisk Viholainen 14.10.1778 29.12.1789 täydennysmies 111/113 8
Krister Liv Ren Liukkonen 10.1.1790 mainittu 1807 täydennysmies 100/101 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 101 varamies
Staffan Hokkanen mainittu 1752 17.3.1752 ruotu 101 1
Henrik Pylvänäinen 7.2.1754 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Hans Hokkanen 21.9.1776 mainittu 1781 3,3
Tomas Abborre 19.6.1788 4,4
Krister Liv Liukkonen 1.9.1788 10.1.1790 ruotu 101 5,5
Tomas Abborre Karp Hokkanen 8.3.1790 29.9.1795 uudestaan ruotu 100 6,6
Krister Spik Tiihonen 1803 mainittu 1806 7,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Erichsson Leifwoin palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Mattz Leifwoin Tavasthus lähn och Hardola Sochn 29 6 ogift (1710) 1687
Katselmus 1719 26.10.1719
Mattz Läifwoin
Katselmus 1720 _.9.1720
Mattz Leifwoin Tafwastehus 33 10 (1710) 1687
Katselmus 1721 1721
Mattz Leifwoin Tafwastehuus 34 11 (1710) 1687
Katselmus 1735 14.6.1735
Matz Killing 7.3.1729 erotettiin
Lars Killing Saf: 26 5 18.5.1730 otettu 1709
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Pijhlberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Påhl Pihlberg
Katselmus 1758 14.2.1758
Staffan Hagman 26 6 (1752) 1732
Katselmus 1763 4.2.1763
Staff Hagman Kangasnemi 31 11 gift (1752) 1732
Katselmus 1767 25.8.1767
Lars Killing 1739 sai eron
Johan Lustig 1740 palkka­mies 1741 karkasi
Pål Pilberg 1742 otettu 1751 kuoli
Staffan Hagman Kangasniemi 35 15 ogift 17.3.1752 täydennys­mies 1732
Katselmus 1772 26.3.1773
Staff: Hagman Kangasniemi 41 21 gift 11 2 (1751) 1731
Katselmus 1775 21.8.1775
Staffan Hagman Kangasnemj 43 1/2 23 1/2 gift 11 2 _.3.1752 täydennys­mies 1732
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Tact Kangasnemi 46 1/2 26 1/2 gift 5 8 (1752) 8.9.1778 saa eron 1732
Katselmus 1782 11.7.1782
Staffan Tacht 8.9.1778 hylätty
Eljas Frisk Kangasniemi _3 4 ogift 5 7 1/2 _.10.1778 täydennys­mies
Katselmus 1785 6.7.1785
Elias Frisk Kangasnemi 26 7 ogift 5 7 1/2 (1778) 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Elias Frisk Kangasnemi 29 10 gift 5 7 (1778) 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Elias Frisk Kangasnemi 30 11 gift 5 7 (1778) 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Elias Frisk 29.12.1789 kuoli
Christian Lif Kangasniemi 30 2 gift 5 10 1/2 10.1.1790 täydennys­mies 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Christer Lif Hirfwensalmi 34 6 gift 5 10 1/2 (1789) 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Christer Lif Rehn Hirwensalmi 37 9 gift 5 10 1/2 (1789) 1761
Katselmus 1801 15.6.1801
Christer Rön Kangasniem: 40 12 gift 5 10 1/2 (1789) 1761
Katselmus 1804 25.6.1804
Christer Rehn Hirfvcensalmi 43 15 gift 5 10 1/2 (1789) 1761
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Erichsson Leifwoin   palkka­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Mattz Leifwoin (1710) 29 Tavasthus lähn och Hardola Sochn
  6 ogift 1687
Katselmus 1719 26.10.1719
Mattz Läifwoin  
 
Katselmus 1720 _.9.1720
Mattz Leifwoin (1710) 33 Tafwastehus
  10 1687
Katselmus 1721 1721
Mattz Leifwoin (1710) 34 Tafwastehuus
  11 1687
Katselmus 1735 14.6.1735
Matz Killing  
7.3.1729 erotettiin
Lars Killing 18.5.1730 otettu 26 Saf:
  5 1709
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Pijhlberg  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Påhl Pihlberg  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
Staffan Hagman (1752) 26
  6 1732
Katselmus 1763 4.2.1763
Staff Hagman (1752) 31 Kangasnemi
  11 gift 1732
Katselmus 1767 25.8.1767
Lars Killing  
1739 sai eron
Johan Lustig 1740 palkka­mies
1741 karkasi
Pål Pilberg 1742 otettu
1751 kuoli
Staffan Hagman 17.3.1752 täydennys­mies 35 Kangasniemi
  15 ogift 1732
Katselmus 1772 26.3.1773
Staff: Hagman (1751) 41 11 Kangasniemi
  21 2 gift 1731
Katselmus 1775 21.8.1775
Staffan Hagman _.3.1752 täydennys­mies 43 1/2 11 Kangasnemj
  23 1/2 2 gift 1732
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Tact (1752) 46 1/2 5 Kangasnemi
8.9.1778 saa eron 26 1/2 8 gift 1732
Katselmus 1782 11.7.1782
Staffan Tacht  
8.9.1778 hylätty
Eljas Frisk _.10.1778 täydennys­mies _3 5 Kangasniemi
  4 7 1/2 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Elias Frisk (1778) 26 5 Kangasnemi
  7 7 1/2 ogift 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Elias Frisk (1778) 29 5 Kangasnemi
  10 7 gift 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Elias Frisk (1778) 30 5 Kangasnemi
  11 7 gift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Elias Frisk  
29.12.1789 kuoli
Christian Lif 10.1.1790 täydennys­mies 30 5 Kangasniemi
  2 10 1/2 gift 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Christer Lif (1789) 34 5 Hirfwensalmi
  6 10 1/2 gift 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Christer Lif Rehn (1789) 37 5 Hirwensalmi
  9 10 1/2 gift 1761
Katselmus 1801 15.6.1801
Christer Rön (1789) 40 5 Kangasniem:
  12 10 1/2 gift 1761
Katselmus 1804 25.6.1804
Christer Rehn (1789) 43 5 Hirfvcensalmi
  15 10 1/2 gift 1761

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Killing
1733 Lars Killing
1734 Lars Killing
1735 Lars Killing
1737 Lars Killing
1738 Lars Killing
1739 Lars Killung
1740 Lars Killing 29.7.1740 sai eron
Johan Haltuin 29.7.1740 palkkamies
1741 Johan Lustig
1744 Påhl Pihlberg
1745 Påhl Pjhlberg
1746 Påhl Pijhlberg
1747 Påhl Pihlberg
1748 Påhl Pijhlberg
1749 Påhl Pijhlberg
1750 Påhl Pilberg
1751 Påhl Pijhlberg __.8.1751 kuoli
-
1752 -
Staf: Hagman 17.3.1752 täydennysmies
1753 Staf: Hagman
1754 Staff: Hagman
1755 Staffan Hagman
1756 Staffan Hagman
1757 Staff: Hagman
1758 Staffan Hagman
1759 Staffan Hagman
1760 Staffan Hagman
1761 Staff: Hagman
1762 Staphan Hagman
1763 Staffan Hagman
1764 Staffan Hagman
1766 Staffan Hagman
1767 Stafan Hagman
1768 Staphan Hagman
1769 Staffan Hagman
1770 Staffan Hagman
1771 Staff: Hagman
1773 Staff: Hagman
1775 Staffan Hagman
1776 Staffan Hagman Tacht
1777 Staffan Tacht
1778 Staffan Tacht 8.9.1778 sai eron
-
1779 Elias Frisk 14.10.1778 täydennysmies
1780 Elias Frisk
1781 Elias Frisk
1782 Elias Frisk
1783 Elias Frisk
1784 Elias Frisk
1785 Elias Frisk
1786 Elias Frisk
1787 Elias Frisk
1788 Elias Frisk
1789 Elias Frisk
1790 Elias Frisk 29.12.1789 kuoli
Christer Lif 10.1.1790 täydennysmies nro 51
1791 Christer Lif
1792 Christer Lif
1793 Christer Lif
1794 Christer Lif
1795 Christer Lif
1796 Christer Lif
1797 Christ: Lif
1798 Christ: Rehn
1799 Christer Ren
1800 Christer Ren
1801 Christer Reen
1802 Christ Ren
1803 Christer Rehn
1804 Christer Rehn
1805 Christer Rehn
1806 Christ: Ren
1807 Christer Renn

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779 17.6.1779
Staffan Tact 8.9.1778 sai eron
Elias Viholain Frisk Kangasnemi 20 ogift 14.10.1778 täydennysmies 111/113 1759

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mårten Påhlson Toiffwarin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi RK 1734-1741
- Såldater Lars Killing
puoliso: Carin
unfådt afsked, vide pag. 81
81 Äkryntaipal 6 Lars Killing
puoliso: Carin
Torp.
- Såldater Påhl Pijhl___
puoliso: Carin
- Såldater Staffan Hagman
puoliso: Britha
Kangasniemi RK 1757-1763
- Soldater Staffan Hagman
puoliso: Brijta Pylfv:
Kangasniemi RK 1766-1789
- Soldater Staphan Hagman s. 1731
puoliso: Brijta Pylvänäin s. 1725
yliviiv., vmo +1787
- Soldater Elias Frisk
puoliso: Walb. Håckain
E:a Mar. Corhoin
Kangasniemi RK 1790-1796
215 Papala Christer Lif Liuckoin s. 1760
puoliso: Margar: Pynnöin s. 15.12.1763
Kangasniemi RK 1797-1803
215 Paappala Christer Lif Reen Liuckoin s. 1760
puoliso: Margar: Pynnöin s. 15.12.1763
nimi Lif yliviiv.
Kangasniemi RK 1804-1814
256 Paapala Christer Reen Liuckoin s. 1760
puoliso: Margar: Pynnöin s. 15.12.1763
lapsia: Helena
Torp. under N:o 2
Kangasniemi LK 1807-1826
620 Ordinarie Soldater Christer Reen Liuckoin
lapsia: Ewa, Påhl, Maria, Catharina

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
- Mårthen Toifwar
lapsia: Mårthen, Maria, Walborg, Simon, Elisabeta
Matz Leifwoin
puoliso: Margareta
lapsia: Karin, Maria
Äkryntaiwal
Pappala
Lars Killing Kouko
puoliso: Carin Staff.dr Kaupin vih. 9.10.1735
lapsia: Mattz, Hinrich, Margar.
Papala Staffan Staffanss. Hagman Håckain
puoliso: Brita Pylvänäin vih. 2.9.1752
lapsia: Staffan, Thomas, Walborg, Catharina
Papala Elias Eliass. Frisk Wiholain s. 13.2.1759
puoliso: Walb. Staph.dr Håckain vih. 1.7.1781
lapsia: Påhl, Elias
Kaihlam.
Papala
Christer Henr.s. Lif Reen Liuckoin
puoliso: Marg. Joh.d:r Pynnöin s. 20.12.1763 vih. 27.11.1785
lapsia: Eva, Påhl, Mats, Maria, Caisa, Walbor

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1737_2 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1737_3 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1737_4 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1737_5 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1737_6 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1737_7 Hans Killing merkitty ruotuun 100
1737_8 Hans Killing merkitty ruotuun 100
1737_9 Hans Killing merkitty ruotuun 100
1737_10 Hans Killing merkitty ruotuun 100
1737_11 Hans Killing merkitty ruotuun 100
1737_12 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1738_1 Lars Killing merkitty ruotuun 100
1744 Påhl Pihlberg 1742 otettu
1745 Påhl Pihlberg
1746 Påhl Pjlberg
1747 Påhl Pihlberg
1748 Påhl Pihlberg
1752 Staffan Hagman 17.3.1752 täydennysmies
1752b Staffan Hagman 17.3.1752 täydennysmies
1753 Staffan Hagman
1754 Staffan Hagman
1756 Staff: Häggman
1766 Staffan Hagman
1767 Staffan Hagman
1768 Staffan Hagman
1773 Staffan Hagman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Majurin komppania
x.8.1700 Riga 101 Mårten Påhlson Toiffwarin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Majurin komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Mårten Påhlson Täifwarin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Papala
Papala
Papala
Erich Papainen
Johan Ryttköin
Hendrich Håckain
1785 Papala
Papala
Papala
Anders Meskolain
Sigfred Papain
Matts Winikain
1801 Papala
Papala
Papala
Thomas Papain
And: Mjeskoin
Joh: Vinikain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Christer Reen, Kangasniemi pitäjän- ja kirkonkokous 1.7.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 101 varamies
Hind: Pylfväin hylätty
-
Katselmus 1776_v 21.9.1776
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Hans Håckain Kangasnemi 18 1/2 2 3/4 ogift 5 4 (1777) 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Hans Håckain Kangasniemj 20 1/6 5 5/12 ogift 11 1/2 (1776) 1761
Katselmus 1788_v __.9.1788
Thomas Abbor 19.6.1788 hylättiin
Christer Liukoin Lif Kangasnemi __ - gift 5 9 1.9.1788 palkka­mies
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Löf Kangasnemi 29 1 gift 5 9 (1788) 1760
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Karp Kangasnjemi 25 5 gift 6 (1790) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christ: Spik Kangasnemi 23 3 gift 5 9 (1803) 1783
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 101 varamies
Hind: Pylfväin  
  hylätty
-  
 
Katselmus 1776_v 21.9.1776
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Hans Håckain (1777) 18 1/2 5 Kangasnemi
  2 3/4 4 ogift 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Hans Håckain (1776) 20 1/6 11 Kangasniemj
  5 5/12 1/2 ogift 1761
Katselmus 1788_v __.9.1788
Thomas Abbor  
19.6.1788 hylättiin
Christer Liukoin Lif 1.9.1788 palkka­mies __ 5 Kangasnemi
  - 9 gift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Löf (1788) 29 5 Kangasnemi
  1 9 gift 1760
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Karp (1790) 25 6 Kangasnjemi
  5 gift 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christ: Spik (1803) 23 5 Kangasnemi
  3 9 gift 1783

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 101 varamies
Hindrich Sylfwäin
Luettelo 1774_v 26.2.1774
Hinr. Pylfvein 26.2.1774 hylätään
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 100 ja 101 yhteinen varamies numero 51
Christer Lif 10.1.1790 sotilaaksi ruotuun 101
Thomas Abbor 20 8.3.1790 nuorimies hyväksytään 1770

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi LK 1807-1826
657 Wargärningskarlar Christer Spiks Tihoin
lapsia: Anna, Påhl
Se P. 363 (Papala N:o 3)

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Staffan Håckain 28.2.1752 sotilaaksi
1754b_v Henr: Pylfwäin 7.2.1754 otettu
1754c_v Hinr: Pylfväin 7.2.1754 otettu, 20 år gl:
1756_v Henr: Pylfväin
1757_v Henr: Pylfvein
1758_v Hind: Pylfwäin
1758b_v Henric Pylfvein
1759_v Hend: Pylfvein
1760_v Hendric Pylfein
1764_v Erich Pylfwein

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 100Ruotu 102

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024