AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaKatselmukset → 1767

Savon rykmentti: Majurin komppania

Pääkatselmus 25.8.1767 (Mikkeli)

Miehistö

Sotilaan nimi ja ikä sarakkeet osittain niteen sidoksen sisässä

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Soickala,
Wuolingo
Jöran Ek 17.5.1739 kuoli
Carl Holm _6.1739 ruodusta 96 1743 Iisalmen komppaniaan
Michel Gran 1743 ruodusta 9 14.3.1749 erotettu
Friedrich Schierman 1749 ruodusta 46 30.6.1763 ruotuun 21
-
2 Kyrckioby,
Kowala
Lars Buxbohm 1739 sai eron
Erich Mannström 18.12.1739 palkkamies _.3.1742 kuoli
Jöran Tran_ St: Michel 40 20 gift 1747 palkkamies 25.8.1767 hylätään
-
3 Kyrckioby Johan Sönnerberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Orberg _.2.1744 vapaaehtoinen 4.12.1745 sai eron
Nils Pöyrynen Törnblad Hirfwensalmi 37 16 gift 18.1.1752 kulkumies
4 Kyrckioby Staffan Apell 11.9.1739 sai eron
Abram Seppäläin 29.11.1739 ruotumies 11.2.1740 esitti miehen tilalleen
Henrich Laureen 11.2.1740 palkkamies 1741 karkasi
Henrich Parandain _.2.1742 palkkamies 4.8.1756 kuoli
Lars Asikainen Anckarste_ St: Michell 29 9 gift _.2.1758 palkkamies
5 Kyrckioby,
Hyrylä
Johan Oxell 16.10.1737 ruotuun 57
Erich Ollenström 16.10.1737 palkkamies 29.11.1739 sai eron
Johan Hillman 23.12.1739 palkkamies _.5.1741 kuoli
Johan Haltuin _.2.1742 palkkamies 6.4.1762 sai eron
-
6 Kyrckioby,
Ukonniemi
Lars Ugelberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Mårten Flinta 20.2.1748 otettu 3.6.1748 kuoli
Henrich Biörnin Biörndahl Hirfwensalmi 31 7 gift kulkumies
7 Randakylä Anders Pölhö ruotumies 14.6.1735 kelpaamaton
Jöran Sculptorius 16.10.1735 otettu 19.4.1735 ruotuun 21
Johan Pölhö 19.4.1735 palkkamies _.12.1741 ruotuun 65
Hans Ho__man 27.4.1747 palkkamies 18.11.1757 Henkikomppaniaan
Matts Moilain Modig 25.9.1758 palkkamies 22.5.1766 kuoli
Johan Tameland Österbotten 21 1/6 ogift 14.6.1767 palkkamies
8 Randakylä Eric Pihl 1740 ruotuun 65
Petter Hyryläin palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Adam Häyryin Hägggreen St: Michel 45 42 gift _10.1743 palkkamies 25.8.1767 saa eron
Thomas Lauvikain St: Michel 18 gift 25.8.1767 palkkamies
9 Randakylä Michel Gran 174_ ruotuun 1
Henrich Laureen 1741 ruodusta 4 15.1.1750 sai eron
Elias Kilcki 25.2.1751 ruotumies 19.11.1755 kuoli
Gustaw Henric Järnefeldt 1.3.1759 vapaaehtoinen 28.2.1764 ruotuun 16
-
Mårten Liuckonen 25.8.1767 palkkamies kelpaamaton
10 Wuolingo Jacob Tall 1742 kuoli
Henrich Piskonen Flinck St: Michel _.10.1743 palkkamies
11 Wuolingo Samuel Mäckelin 17.2.1758 erotettu
Jöran Henric Jägerhorn 3.4.1758 vapaaehtoinen 4.6.1762 Henkikomppaniaan
Michel Hockain Färdig St: Michel 18 1/6 ogift 15.6.1767 täydennysmies
12 Wuolingo Sigfred Biörckqvist 14.3.1749 hylätty
Matts Biörck 8.9.1752 kulkumies 16.3.1754 kotitilan hoitoon
Petter Paroll 16.3.1754 palkkamies 4.2.1763 sai eron
-
13 Wuolingo,
Sandara
Matts Ahl _.8.1742 kuoli
Mats Ylöin 16.3.1749 ruotumies _.2.1753 kotitilan hoitoon
Matts Hämäläin Hielman _.2.1753 palkkamies 31.5.1760 kuoli
And. Wilh: Järnfeldt 6.12.1760 vapaaehtoinen 20.11.1762 poistettu
Ertwin Färnberg St: Michel 25 5 gift 20.11.1762 täydennysmies
14 Wuolingo Adam Weisenström 1736 _.2.1763 sai eron
-
15 Wuolingo,
Soickala,
Watila
Lars Böök palkkamies 14.6.1735 hylätty
Johan Rusti 31.3.1736 ruotumies 23.1.1737 esitti miehen tilalleen
Henrich Lydeen 23.1.1737 palkkamies 17.3.1750 sai eron
Petter Hämäläin Höök 25.2.1751 ruotumies 25.2.1752 esitti miehen tilalleen
Pål Rök 25.2.1752 palkkamies 1.11.1754 kelpaamaton
Erick Karjain Fager St: Michel 31 13 gift 1.11.1754 palkkamies
16 Liukola Anders Ränn erotettu
Mats Pilman 18.12.1739 palkkamies 2.3.1751 kuoli
Eric Mörskman 28.2.1752 vapaaehtoinen 17.3.1754 ruotuun 109
Fabian Dittlof Aminoff 1.11.1752 vapaaehtoinen 1.9.1765 katselmuskirjuriksi
Gust: Henr: Järnefeldt St: Michel 10 9 ogift 28.2.1767 vapaaehtoinen ruodusta 9
17 Liukola,
Repola
Eskel Holtz 14.3.1749 hylätty
Michel Korhoin _.3.1750 ruotumies 1750 poistui marssilla
Simon Åjåläin 25.6.1750 täydennysmies 25.3.1754 kuoli
Staffan Asp Idensalmi 1.6.1755 otettu 25.8.1755 kuoli
Carl Joh: Ringström 8.9.1755 vapaaehtoinen 2.1.1756 Iisalmen komppaniaan
Aron Jack 26.3.1756 vapaaehtoinen 9.3.1763 kuoli
-
Thomas Karfwin 30 25.8.1767 täydennysmies kelpaamaton
18 Repola,
Äkröntaipal
Michel Revellie 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Sigfred Lijkain 1742 ruotumies _.10.1743 kotitilan hoitoon
Staffan Panterberg 1743 palkkamies 17.2.17__ sai eron
Anders Junckare St: Michel 28 9 ogift 17.2.17__ otettu
19 Taipal Christer Hassel 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jöran Fort 1742 palkkamies 18.6.1742 kuoli
Olof Otinen _.11.1743 otettu 10.8.1745 tykistörykmenttiin
Joh Peter Wright 1_.11.1746 vapaaehtoinen 30.6.1749 Iisalmen komppaniaan
Anders Pöyryin 25.2.1751 ruotumies 26.2.1752 esitti miehen tilalleen
Eric Polack 26.2.1752 täydennysmies 11.4.1756 kuoli
Johan Ripatti Reen Hirfwensalmi 31 11 gift 12.6.1756 täydennysmies
20 Soikala Matts Wijd 1739 erotettu
Henrich Biörcklund 18.6.1740 palkkamies 1742 kuoli
Adam Martin _.10.1743 palkkamies 30.3.1761 kotitilan hoitoon
Christ: Puickoin Punckt St: Michel 24 6 ogift 30.3.1761
21 Liukola,
Puttola
Jöran Pryl 1739 hylätty
Jöran Skulptorius 1739 ruodusta 7 1740 Pieksämäen komppaniaan
Johan Kihlmarck 1740 otettu 2.3.1762 hylätty
Matz Junckare 2.3.1762 palkkamies 1763 sai eron
Fredric Schierman St: Michel 40 25 ogift 30.6.1763 ruodusta 1
22 Laurickala,
Harjuma
Lars Leijon 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Ouder _.12.1741 ruodusta 53 26.7.1758 sai eron
Carl Antonii 26.7.1758 rumpali 10.1.1765 ruotuun 88
Gust: Adolph Flöger Carelen ogift 10.1.1765 ruodusta 88
23 Peckola,
Toikala,
Kyrckioby
Cnut Parde 2.3.1762 hylätty
-
24 Parandala,
Liukola,
Wäisälä
Simon Panter 18.1.1750 sai eron
Henri_ Silfwerklinga 25.6.1750 otettu 18.5.1766 kuoli
-
25 Randakylä,
Käckela,
Parandala,
Marjoniemi
Lars Tijger 20.5.1750 kuoli
Michel Sijtari Snellman St: Michel _5 16 gift 25.2.1751 palkkamies
26 Laurickala,
Kåfwola
-
Johan Elg 16.10.1735 ruodusta 40 2.3.1737 kuoli
Joh: Nedelberg 1737 vapaaehtoinen 16.9.1739 ruotuun 65
Jeremias Realman 6.10.1739 ruotumies 18.1.1750 sai eron
Petter Pynnönen Longström 25.6.1750 täydennysmies 25.1.176_ kuoli
Anders Argillander Carelen 26 7 ogift 17.3.176_ vapaaehtoinen
27 Harjuma Anders Elepahnt 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Christer Käkriain Wäppling St: Michel 39 18 gift 26.10.1749 palkkamies 25.8.1767 saa eron
28 Harjuma Påhl Enhörning 14.3.1749 hylätty
Jacob Lappalain 16.12.1749 palkkamies 24.12.1750 kuoli
Matts Hockain 25.2.1757 ruotumies _.2.175_ esitti miehen tilalleen
Erich Kumal_ Gumse _.2.175_ palkkamies 16.4.1762 sai eron
Elias Hämäläin Dragon Kangasniemi _9 1 2/3 gift 2.11.176_ täydennysmies
29 Harjuma Lars Biörn 11.4.1736 sai eron
Abram Parbom 11.4.1736 palkkamies 1740 esitti miehen tilalleen
Anders Orfeldt 1740 palkkamies 21.8.174_ kuoli
Petter Wiljakain 16.3.174_ ruotumies 11.1.1750 kuoli
Pål Parckinen Åkersteen 16.7.1750 täydennysmies 4.2.1763 sai eron
Thomas Hockain Hagbom St: Michel 25 1/3 ogift 18.4.1767 palkkamies
30 Harjuma Per Asikain 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jacob Laurikain _.10.1743 palkkamies 6.4.1762 sai eron
-
31 Harjuma Matts Räf 11.6.1737 sai eron
Johan Fagerlund 11.6.1737 palkkamies 1740 kotitilan hoitoon
Sigfred Ehr_ 1740 palkkamies 23.6.1750 kuoli
Henr__ Aufwikain Ahlqvist 25.6.1755 palkkamies 8.6.1758 kuoli
Gabr: Johan Ehrnroot Christina _6 8 ogift 3.1.1759 otettu
32 Harjuma,
Peckola
Johan Järf 14.3.1749 hylätty
Thomas Panter Netterberg 26.10.1749 palkkamies 4.2.1753 hylätty
Henrich Halin Han St: Michel 26 1/3 ogift 15.4.1767 täydennysmies
33 Harjuma Jacob Philfras 1744 sai eron
Jacob Päron 1744 palkkamies 2_.5.1742 kuoli
Hans Färdig 24.2.174_ palkkamies 2.3.1762 hylätty
Jacob Karjalaian Kaar St: Michcel _6 5 gift 2.3.1762 täydennysmies
34 Harjuma Olof Biur 14.6.1735 hylätty
Abram Tapto 15.11.1735 rumpali 30.3.1736 ruotuun 98
Anders Wentzel 30.3.1736 palkkamies 14.3.1749 hylätty
Joh. Lambinen Isberg 15.1.1750 palkkamies erotettu
-
35 Harjuma Lars Bäfwer 18.1.1750 sai eron
Matts Tarsanen 1750 täydennysmies kotitilan hoitoon
Staffan Ståhl St: Michel 31 5 gift 28.2.17_ palkkamies
36 Harjuma Henric Utter 26.1.1739 kuoli
Hans Nyström 28.9.1739 palkkamies 1740 kotitilan hoitoon
Henrich Hann 1740 palkkamies 1741 karkasi
Michel Repoin 1742 palkkamies 2.8.1742 kuoli
Johan Haberman _.4.1744 vapaaehtoinen 6.3.1746 varusmestariksi
Matts Nasak 16.3.1749 palkkamies 17.1.175_ kuoli
Nils Likain 25.2.175_ ruotumies _.5.1752 esitti miehen tilalleen
Jacob Pullp_ _.5.1752 kulkumies 9.12.1753 kotitilan hoitoon
Thomas Håckain Hoij Kangasniem_ 32 14 gift 9.12.1753 palkkamies
37 Halljärfwi Henric Sabell 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Nikalain 1742 palkkamies _.8.1742 kuoli
Pål Lijkain _.10.1743 palkkamies 7.5.1756 kuoli
Olof Bengtin Berg St: Michel 34 11 gift 24.8.1756 täydennysmies
38 Ihastjärfwi Matts Mård 1742 kuoli
Abram _man _.2.1744 palkkamies 13.2.1747 poistui
Henrich K_pe _.4.1748 palkkamies 12.8.1758 kuoli
Michel Tarwon St: Michel 31 9 gift 1758 täydennysmies
39 Ihastjärfwi Matts Hermelin 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Freese 20.11.1747 vapaaehtoinen 23.2.1749 sai eron
Zachari_ Hurtig St: Michel 40 18 gift 23.2.1749 palkkamies
40 Ihasjärfwi,
Wärälä
Johan Elg 16.10.1735 ruotuun 26
Per Iskanius 6.4.1762 sai eron
-
Erich Ollikain Piexemäkj 38 gift 25.8.1767 palkkamies
41 Wärälä,
Hirola
Jöran Råbåk 18.11.1747 kuoli
Johan _nerberg 16.3.1749 palkkamies 8.1.1756 kuoli
Henning Aufwikain Piexemäki 34 11 gift 10.4.1756 palkkamies 25.8.1767 saa eron
-
42 Hirola,
Rämälä
Nils Hiort 14.3.1749 hylätty
Jacob Johan Skanström 16.6.17_ vapaaehtoinen 20.2.1759 ruotuun 44
Carl Johan Elfwengreen 1.1.17_ vapaaehtoinen 27.6.1764 ruotuun 108
-
43 Ihasjärfwi,
Alama
Petter Reen 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
And:s Pafwilain 1742 palkkamies 1742 kuoli
Anders Hirma_ _.4.1744 palkkamies 1.9.1750 kuoli
Eric Rockain 25.2.1751 ruotumies 26.2.1752 esitti miehen tilalleen
Carl Gustaw Brun St: Michel 41 15 gift 26.2.1752 palkkamies
44 Rämälä,
Hijrola
Erich Wilhelm Fieandt 1739 majoittajaksi
Jöran Svala ruodusta 77 20.2.17_ sai eron
Jacob Johan Skanström Jorois _2 17 ogift ruodusta 42 25.8.1767 saa eron
-
45 Hijrola Jöran Trana 10.7.1737 hukkui
Simon Skiönfeldt 16.10.1739 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
-
Jöran Pajuin Löpare St; Michel _3 15 ogift 9.9.1752 kulkumies
46 Hirola,
Wärälä
Lars Storck 1742 kuoli
Friedric Schierman rumpali 14._.1749 ruotuun 1
Erich Kärfwinen 26.10.1749 palkkamies 7.12.1753 kuoli
Carl Gustaw Ehrnrooth 26.3.1756 vapaaehtoinen 2.3.1762 Karjalan rakuunaeskadroonaan
-
47 Norola,
Rämälä
Jacob Ollensteen 20.3.17_ kuoli
Henrich Beckman 15.4.17_ palkkamies 14.3.1749 hylätty
Petter Käriäin Kärnström _.6.1750 kulkumies 4.2.1762 erotettu
-
48 Rämälä,
Norola,
Randakylä
Sigfred Matlein 16.10.1735 hylätty
Eric Pilser 31.3.1736 ruotumies 15.10.1736 esitti miehen tilalleen
Christer Hellberg 15.10.1736 palkkamies 19.2.1742 kuoli
Anders Holapain Hierpe St: Michel 35 17 gift _.6.1750 täydennysmies
49 Hapataipal Adam Fick 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Johan Elfwengreen 26.4.1755 vapaaehtoinen 31.12.1755 Cronhielmin rykmenttiin
Johan Henric Manck 26.3.1756 vapaaehtoinen 26.3.1756 Everstiluutnantin komppaniaan
Sam: Henr Hertz St: MIchel 6 ogift 30.3.1756 vapaaehtoinen
- 25.8.1767
50 Norola Nils Weisenberg 23.8.1741 jäi vangiksi
Erich Lått 1742 palkkamies 4.2.176_ sai eron
Erich Pulliain Pulc_ St: Michel 24 2 1/3 gift 23.2.1765 täydennysmies
51 Norola,
Rahula
Jacob Tiäder 23.8.1741 jäi vangiksis
Eskil Pasoin _.2.1742 otettu 7.9.1742 kuoli
Nils Weisenberg _.10.1743 palasi vankeudesta 18.1.1750 sai eron
Matts Sachmodig 28.2.1752 palkkamies _.12.1759 karkasi
Carl Magnus Jägerhorn St: Michel 7 ogift 27.3.1750 vapaaehtoinen
52 Norola,
Suosarj,
Asila
Elias Orre 11.8.1742 kuoli
Johan Kirjalain 8.11.1746 rumpali 4.2.1763 sai eron
-
Michel Ekman 25.8.1767 palkkamies 25.8.1767 kelpaamaton
53 Suonsari Matts Oudar _.12.1741 ruotuun 22
Jöran Ek St. Michel 45 23 gift rumpali
54 Rahula,
Norola,
Wisulax
-
Anders Stare 10.3.1737 ruodusta 63 _.6.1742 kuoli
Kallman 12.12.1744 palkkamies 3.6.1747 kuoli
Johan Rönnberg St: Michel _8 18 gift 22.3.1749 palkkamies 25.8.1767 saa eron
-
55 Wisulax Henric Kåfwain ruotumies 14.6.1735 hylätty
Matts Starck 10.3.1737 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henrich Kaija _.10.1743 siirretty 26.10.1749 erotettu
Jo_ Håtackain Swanström 26.10.1749 kulkumies 2.3.1762 sai eron
-
56 Seppälä Johan Höök 20.6.1739 sai eron
Matts Hurtig 20.6.1739 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Finne kulkumies 1752 vapautettu
Lars Uckonen Utter St: Michel 32 12 gift 9.11.1754 täydennysmies
57 Seppälä,
Wanhala
Mårten Pylckäin ruotumies kotitilan hoitoon
Johan Oxell 16.10.1737 ruodusta 5 20.6.1749 hylätty
Johan Pöyry Lillja 10.8.1750 palkkamies 4.2.1763 sai eron
Hinrich Pulliain Puder St: Michel 23 1/3 ogift 4.4.1763 palkkamies
58 Wanhala Hans Örn 5.12.1739 sai eron
Pål Walgren 5.12.1739 otettu 1740 kotitilan hoitoon
Anders Palin 1740 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Thomas Hocka_ 1742 palkkamies 10.11.1761 kuoli
Elias Pihl St: Michel 20 4 gift 12.12.1762 palkkamies
59 Hyrylä Christer Smed 29.12.1759 kuoli
Mårten Suomalain Finne 2.3.1762 palkkamies 25.8.1767 sai eron
- St: Michel 37 5 ogift
60 Hyrylä,
Wanhamäki,
Petliä
Anders Skrika 30.11.1738 hukkui
_ Räf 13.1.1739 palkkamies 1742 kuoli
Matts Räf 1744 otettu 11.8.1751 kuoli
Matts Aufwikain 27.6.1752 ruotumies 3.6.1753 esitti miehen tilalleen
Tobias Taskin Stierna 3.6.1753 palkkamies 4.2.1763 sai eron
-
61 Watila Lars Mangelberg 1.6.1750 sai eron
Thomas Huchtiain 25.2.1751 ruotumies 24.11.1752 esitti miehen tilalleen
Olof Mangali Manstarck St: Michel _0 5 gift 24.1.1752 palkkamies
62 Watila Henric Kaija _._.1743 ruotuun 55
Matts Öhrnström Wekström 26.3.1756 täydennysmies 28.11.1758 esitti miehen tilalleen
Påhl Wijdbohm 28.11.1758 palkkamies 6.4.1762 sai eron
Anders W. Järnfeldt St: Michel _8 1/2 1.4.1767 vapaaehtoinen
63 Watila Anders Stare 10.3.1737 ruotuun 54
Anders Holm 10.3.1737 palkkamies _.12.1741 kuoli
Per Pasoin _.2.1742 palkkamies 4.2.1763 sai eron
-
64 Watila,
Ritilä,
Hachkala
Mårten Stiglitz 18.1.1750 sai eron
Thomas Johan Hämäläin Kraftman 28.2.1752 ruotumies 1752 esitti miehen tilalleen
Nils Likanen Lunta 1752 kulkumies 4.2.1763 sai eron
-
65 Salmela,
Korpijärfwi
Nils Phenix 24.6.1736 sai eron
Johan Wennander konstaapeli 16.9.1739 varusmestariksi
Johan Nidelberg 16.9.1739 vapaaehtoinen ruodusta 26 _.4.1740 kuoli
Eric Pihl _.6.1740 ruodusta 8 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Pölhö _.12.1741 ruodusta 7 11.5.1766 sai eron
Petter Berggreen St. Michell gift 11.5.1766 rumpali Henkikomppaniasta
66 Hahkola,
Puttela
Påhl Erikain 29.11.1739 sai eron
Petter Bi_ling 29.11.1739 palkkamies karkasi Venäjälle
Nils Eric Wright 1.11.1746 vapaaehtoinen 9.2.1751 Puumalan komppaniaan
Jacob Hasain 25.2.1751 ruotumies 27.1.1752 esitti miehen tilalleen
Christer Wäisäin Grön Hirfwensalmi 37 15 gift 27.1.1752 palkkamies
67 Korpijärfwi,
Närfwälä
Lars Ancka 11.5.1744 kuoli
Gustaw Karfeldt 1744 palkkamies 13.3.1749 kuoli
Carl Gustaw Weisenfeldt 1750 vapaaehtoinen 1.8.1751 Everstiluutnantin komppaniaan
Staffan Bastant 22.2.1752 palkkamies 24.6.1759 kuoli
Johan Brun St: Michel _5 4 gift 1.11.1759 rumpali
68 Korpijärfwi Nils Willgås 16.12.1737 kuoli
Abram Standovius 26.2.1738 vapaaehtoinen 16.9.1739 Puumalan komppaniaan
Erich Wasswerling 6.11.1739 palkkamies 23.8.1741 jäi vangiksi
Erich Martinen _.2.1742 palkkamies _.2.1763 sai eron
-
69 Wanhamäkj Nils And 14.3.1749 hylätty
Henrich Hämäläin 30.7.1749 kulkumies poissa
Per Kuituin 28.2.1751 ruotumies 28.2.1752 esitti miehen tilalleen
Michel Uckoin Unger 28.2.1752 otettu 15.1.1759 kuoli
Lars Wiljakain Åkerman St: Mickel 33 7 gift 17.3.1760 palkkamies
70 Wanhamäkj Hans Måsa _.5.1742 kuoli
Christer Weitman _.1.1744 palkkamies 1.6.1750 sai eron
Matts Salmelain Summan 26.2.1752 palkkamies 2.3.1762 sai eron
Johan Halinen Har St: Michel 27 5 ogift 2.3.1762 palkkamies 25.8.1767 sai eron
-
71 Wanhamäkj Michel Swerta _.5.1742 kuoli
Hans Karel 20.10.1743 palkkamies _.8.1751 kuoli
Michel Nykäin Nä_ 10.1.1753 palkkamies 1753 karkasi
Petter Jutilain Dansk St: Michel _3 13 gift 16.3.1754 palkkamies
72 Wanhamäkj Thomas Påfågell _.5.1742 kuoli
Thomas Mannin Stadig 18.1.1750 kulkumies 1750 karkasi
Gustaw Printz 25.2.1751 vapaaehtoinen 6.12.1751 sai eron
Simon Monberg 4.6.1753 karannut 1739 ruodusta 80 1753 poistui
Anders Puickoin Stör St: Michel 28 9 gift 17.2.1758 palkkamies
73 Wiljackala Johan Winberg _.10.1741 kuoli
Mats Wiljakain 1742 ruotumies 8.4.1747 esitti miehen tilalleen
Elias Harsteen 8.4.1747 palkkamies 17.2.1758 kotitilan hoitoon
Anders Lutta Frisk 17.2.1758 täydennysmies 6.4.1762 sai eron
Carl Ilwoin Id St: Michel 20 1/4 ogift 7.5.1767 palkkamies
74 Ukonnemi,
Wiljackala
Anders Tupp _.2.1742 kuoli
Jöran Tantu 23.1.1744 palkkamies 6.4.1762 sai eron
Gustaw Pylfwänäin Kangasnemi 30 1/6 ogift 15.6.1767 täydennysmies
75 Pajula Pehr Kapun 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Erich Hasa 8.5.1744 otettu 9.1.1749 kuoli
Johan Widström 23.1.1749 otettu 20.9.1750 kuoli
Sven Semberg 1.11.1749 vapaaehtoinen 27.3.1751 Puumalan komppaniaan
Mats Frimodig 3.5.1752 otettu 28.4.1754 kuoli
Elias Hielm 9.12.1754 palkkamies 4.2.1763 sai eron
Abram Myryläin Myr St: Michel 31 1 gift 22.6.1766 palkkamies
76 Matiskala,
Heikala
Thomas Dufwa 14.12.1759 kuoli
Johan Martinen 1.2.1760 otettu 6.10.1760 kuoli
Eric Wähkenen Weckman Menduharju 25 5 ogift 23.10.1761 palkkamies
77 Tukala,
Pietilänlax,
Norola
Jöran Svala 1739 ruotuun 44
Lars Lakman 1740 palkkamies 2.3.1762 sai eron
-
Staffan Mukoinen 25.8.1767 renki kelpaamaton
78 Säppola,
Pöyryby,
Månikala
Elias Särla 14.6.1735 erotettu
Hans Hilsko 10.8.1736 palkkamies 9.5.1739 esitti miehen tilalleen
Matts Kassin 9.5.1739 palkkamies 1740 karkasi
Pähr Lamain palkkamies 17.2.1758 sai eron
Johan Wålain Qvick 17.2.1758 palkkamies 10.4.1763 kuoli
-
79 Mondola,
Käriälä,
Asila
Joseph Lohm 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Gabriel Pommelin 1742 palkkamies 14.3.1749 ruotuun 88
Sigfrid Winikain Winsteen Kangasniemi 33 17 gift 20.7.1750 kulkumies 25.8.1767 sai eron
-
80 Parckila,
Hahkala
-
Pehr Pynnöin 31.3.1736 karannut 1734 Henkikomppaniaan
Simon Manbergg 29.11.1739 kulkumies _.4.174_ karkasi
Abram Pahlman _.4.1741 palkkamies 17.2.175_ erotettu
Thomas Wijdman 32 8 ogift 12.2.1759 palkkamies 25.8.1767 sai eron
-
81 Syfwämäki,
Wanhamäki,
Åhensalo
Pehr Pihlberg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henrich Lautiain _.2.1751 ruotumies 19.2.1756 esitti miehen tilalleen
Henrich Peckoin Pikblad Hirfwensallmi _2 11 gift 19.2.1756 otettu
82 Kutemajärfwi Simon Domherre 5.2.1756 sai eron
Johan Räpoin Rolig Kangasniemi 29 11 ogift 5.2.1756 palkkamies
83 Kutemajärfwi Lars Laitinen 7.1.1740 sai eron
Sigfred Eklund 7.1.1740 palkkamies 1742 kuoli
Eskell Galt _10.1743 palasi vankeudesta 20.1.1744 hylätty
Petter Maijström 20.1.1744 palkkamies 9.4.1760 kuoli
Simon Wenäläin Wenberg Kangasniemi _6 9 gift 30.9.1760 täydennysmies
84 Kutemajärfwi Sigfred Nechterfahl _.10.1743 sai eron
Thomas Liukberg 26.11.1743 palkkamies 4.2.1763 hylätty
Johan Weide Kangasniemi 30 1/3 gift 1.5.1767 otettu
85 Kutemajärfwi Henric Sparf 23.9.1743 kuoli Göteborgissa
Lars Laitiain 9.6.1751 kuoli linnoitustyössä Helsingissä
Mats Rasko 28.2.1752 ruotumies 29.5.1752
Pål Sepäin Grönbladh Kangasniemi 32 15 gift 29.5.1752 kulkumies 25.8.1767 sai eron
-
86 Kutemajärfwi,
Pölläkämäki
Bertill Gröning 12.1.1742 kuoli
Mattz Weide _.2.1742 entinen sotilas 14.3.1749 hylätty
Michel Weide Laxström 22.1.1750 palkkamies 4.2.1763 hylätty
Henric Hockain Holt Kangasniemi 18 1/2 ogift 13.4.1767 otettu 25.8.1767 kelpaamaton
87 Harjuma Johan Wilskman 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Måns Lundberg 1742 palkkamies 14.2.1758 sai eron
Pål Rapiain Gädda Kangasniemi 31 9 gift 14.2.1758 täydennysmies
88 Håkanniemi Carl Johan Tawast 1741 Iisalmen komppaniaan
Johan Conrad Weber 22.8.1741 Puumalan komppaniasta 10.12.1741 majoittajaksi
Staffan Wädur _.12.1741 ruodusta 96 14.3.1749 hylätty
Gabriel Pomelin 14.3.1749 ruodusta 79 10.8.1764 sai eron
Gustaw Adolph Flöger 13.8.1764 Henkikomppaniasta 10.1.1765 ruotuun 22
Carl Antonii 10.1.1765 ruodusta 22 11.10.1766 kuoli
Carl Johan Elfwengreen 2.11.1766 ruodusta 108 1.1.1767 ruotuun 108
-
89 Håkanniemi Sigfred Caball 1742 kuoli
Matts Hemmendahl 1743 palkkamies 26.11.1757 kuoli
Johan Reinikain Elg 17.2.1758 täydennysmies 1.5.1762 kuoli Helsingissä
Anders Pylfwänäin Nöigd Kangasniemi 29 2 ogift 4.2.1765 palkkamies
90 Håkanniemi Sigfred Hest _.1.1750 sai eron
Henrich Wåghalls 13.3.1750 palkkamies 26.3.1756 esitti miehen tilalleen
Thomas Hockain Holm Kangasniemi 35 11 ogift 26.3.1756 palkkamies
91 Håkanniemi Anders Walack 19.3.1740 sai eron
Matts Mangelbom 19.3.1740 palkkamies 14.3.1749 hylätty
Johan Hockain Hård 25.2.1751 palkkamies 4.2.1763 hylätty
Jöran Pardain Parck Joutzeno 27 1/6 ogift 1.1.1767 otettu
92 Håkanniemi Olof Oxe 29.4.1739 kuoli
Matts Häggqwist 17.10.1739 palkkamies 17.2.1758 sai eron
Thomas Hockain Abbore Kangasniemi 34 9 ogift 17.2.1758 täydennysmies
93 Salmenby,
Mannila,
Håkanniemi
Måns Smedfelt 11.12.1739 sai eron
Johan Orström 11.12.1739 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Kuituin 1742 palkkamies 7.8.1742 kuoli
Carl Smedfelt 27.11.1743 palkkamies 26.12.1750 kuoli
Matts Manin 25.2.1751 ruotumies 9.3.1751 esitti miehen tilalleen
Johan Pörönen Biörn 9.3.1751 palkkamies 2.3.1762 hylätty
Carl Gustaw Long Leppäwirda 2.3.1762 vapaaehtoinen
94 Mannila Lars Stut 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Isac Manström 1742 palkkamies 31.1.1756 sai eron
Påhl Pylström 31.1.1756 täydennysmies _.2.1756 kuoli
Herman Lemke Kangasniemi 23 7 ogift 17.3.1756 vapaaehtoinen
95 Wunuckala,
Mannila
Isac Kebling 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Tissari 1742 palkkamies 24.7.1742 kuoli
Lars Pihlman 26.11.1743 palkkamies 17.2.1758 sai eron
Erich Kuittuin Meenlöös 17.2.1758 täydennysmies 6.4.1762 sai eron
Bengt Lange Leppäwirda ogift 30.10.1762 vapaaehtoinen
96 Pylfwänälä Staffan Wädur _.12.1741 ruotuun 88
Carl Holm _.5.1742 vapaaehtoinen _.6.1742 ruotuun 1
Påhl Pihlgren 1743 ruodusta 88 1750 kuoli
Parti 22.1.1751 täydennysmies 22.10.1762 kuoli
Abram Ahlbrecht Glad St: Michel _1 2 gift 4.2.1765 palkkamies
97 Kahilamäki -
Lars Pihlgreen 16.10.1735 otettu 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jöran Papain Påfwe 1742 palkkamies 12.4.1758 sai eron
Eskel Mörth Kangasniemi 32 9 gift 12.4.1758 täydennysmies
98 Laitiala,
Kahilanmäki
Påhl Bagge 22.6.1736 kuoli
Abram Tapto 30.3.1736 ruodusta 34 _.8.1742 kuoli
Carl Ikoin 27.11.1743 palkkamies 17.2.1758 erotettu
Anders Pullkin Pulker Kangasniemi 31 9 gift 17.2.1758 täydennysmies
99 Tihjola,
Äkrönmäki
Lars Besser 1739 sai eron
Påhl Reinström 1740 otettu 1742 kuoli
Elias Wijnblad 20.10.1743 palkkamies 8.3.1749 kuoli
Nils Frimodig 26.10.1749 palkkamies 2.1.1751 kuoli
Anders Tiger 19.3.1751 täydennysmies 2.7.1751 kuoli
Lorentz And: Skanström Jockas 31 15 ogift 28.2.1752 vapaaehtoinen
100 Äkröntaipal Isak Hoffberg 14.3.1749 hylätty
Thomas Jufwin 27.3.1749 palkkamies 8.11.1750 kuoli
Petter Handlare 19.3.1751 täydennysmies 9.11.1751 kuoli
Staffan Kaupin 25.2.1758 ruotumies 20.12.1758 esitti miehen tilalleen
Pål Halt 20.12.1758 täydennysmies 17.2.1758 sai eron
Daniel Ferm 17.2.1758 palkkamies 1759
Pål Haltuin 17.3.1760 otettu 7.10.1761 kuoli
Carl Hiellman Jorois 20 6 ogift 23.11.1761 vapaaehtoinen
101 Papala Lars Killing 1739 sai eron
Johan Lustig 1740 palkkamies 1741 karkasi
Pål Pilberg 1742 otettu 1751 kuoli
Staffan Hagman Kangasniemi 35 15 ogift 17.3.1752 täydennysmies
102 Nousiala,
Laitiala,
Kahilanmäki
Matts Råne 1742 kuoli
Jöran Kåukå 174_ otettu 27.4.1754 kuoli
Pehr Pihl 17.7.1754 otettu 19.5.1762 kuoli
Petter Hoffreen Christina 14 1/2 ogift 1.2.1767 vapaaehtoinen
103 Äckrönmäki,
Kahilamäki,
Äkröntaipal
Eskel Galt 23.8.1741 jäi vangiksi Lappeenrannassa
Matts Pylfwäin 1741 palkkamies 1742 karkasi
Johan Linström 20.10.1743 otettu 2.3.1762 hylätty
Carl Räsäin Räf Rest Kangasniemi 25 5 ogift 2.3.1762 palkkamies
104 Wechmais Sigfred Igelkott 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Michel Lindman 1742 palkkamies 4.2.1763 hylätty
-
105 Mackola Christer Mahlberg 1.3.1755 ruotu esitti miehen tilalle
Christer Lax 1.3.1755 palkkamies 25.9.1763 kuoli
-
106 Mackola Thomas Kanin 1743 kuoli
Jöran Pik Kangasniemi 42 24 gift 23.12.1743 palkkamies
107 Årala,
Rytkölä,
Käkölä
Lars Hare 24.1.1745 kuoli
Eric Ren 24.2.1747 otettu _.1.1750 kuoli
Matts Pylfwäin Lunta Kangasniemi 35 17 gift 20.7.1750 palkkamies
108 Synsiö,
Årala,
Synsiälä
Lars Eckorn 1742 kuoli
Lars Ikoin 20.10.1743 otettu 30.9.1755 kuoli
Mats Stadig 17.2.1756 otettu 4.2.1763 erotettu
Carl Joh: Elfwengren 7.7.1764 vapaaehtoinen ruodusta 42 2.11.1766 ruotuun 88
Carl Joh: Elfwengren Christina 18 7 ogift 1.1.1767 ruodusta 88
109 Kutemajärfwi,
Murdois
Carl Hierpe 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Walfisk 1742 1.9.1752 sai eron
Conrad Henric won Creutlein 1.9.1752 Henkikomppaniasta _.12.1753 Cronhielmin rykmenttiin
Eric Mörskman 17.3.1754 ruodusta 16 19.1.1758 kuoli
Matts Karjalain Carel Kangasniemi 35 9 gift 17.2.1758 täydennysmies 25.8.1767 sai eron
-
110 Synsiöranda,
Synsiö
Lars Walfisk 1742 ruotuun 109
Petter Hämäläin 1742 ruodusta 109 _.12.1742 kuoli laivastossa
Johan Bengtinen 3.4.1744 palkkamies 10.9.1749 esitti miehen tilalleen
Jöran Hedmarck Kangasniemi 37 18 gift 10.9.1749 palkkamies
111 Synsiälä,
Katila
Marcus Stör 14.2.1749 hylätty
Magnus Kratz Kangasniemi 37 18 gift 14.2.1749 palkkamies 25.8.1767 hylätty
-
112 Synsiälä,
Synsiö
Påhl Skiähl 3.1.1748 kuoli
Christer Hasselgreen Kangasniemi 46 19 15.4.1749 palkkamies 25.8.1767 sai eron
-
113 Synsiö Matts Lax 22.12.1739 kuoli
Jöran Monsi_ 18.1.1740 palkkamies 14.2.1749 hylätty
Jöran Lustig Kangasniemi 38 18 gift 14.2.1749 palkkamies 25.8.1767 sai eron
-
114 Hyrylä,
Pöyhölä
Isak Torsk 28.9.1738 sai eron
Matts Pihlgreen 28.9.1738 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Korp _.2.1742 palkkamies 11.4.1746 kuoli
Lars Halloin 20.4.1747 palkkamies 13.7.1748 kuoli
Anders Ståhlberg 14.2.1749 palkkamies 6.4.1762 sai eron
-
Abraham Strandman 18 25.8.1767 vapaaehtoinen
115 Haltula Jöran Brax 16.10.1746 sai eron
Thomas Palm 16.10.1746 palkkamies 17.2.1758 sai eron
Eskell Suroin Suur Kangasniemi 36 9 gift 17.2.1758 täydennysmies
116 Hangamäki Olof Id 22.12.1739 sai eron
Eric Ekholm 22.12.1739 palkkamies 1742 kuoli
Eric Lindman 3.12.1743 otettu 13.5.1761 sai eron
Matts Lager Kangasniemi 26 6 gift 13.5.1761 täydennysmies
117 Hangamäki Marcus Sijk 2.5.1737 kuoli
Jonas Wijnblad 11.9.1737 otettu 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eskel Suroin 1742 palkkamies 22.8.1742 kuoli
Olof Windrufwa 26.11.1743 palkkamies 6.4.1762 sai eron
-
118 Kaupila,
Heijala,
Murdois
Jacob Sill 1743 kuoli
Henrich Hukström 26.11.1743 palkkamies 18.6.1745 kuoli
Anders Meesberg 27.6.1747 palkkamies 11.10.1754 kuoli
Matts Wenäläin Wän 30.12.1754 täydennysmies 7.9.1755 kuoli linnoitustyössä Loviisassa
Friedrich Lemke Kangasniemi 27 11 ogift 26.2.1756 vapaaehtoinen
119 Salmenby,
Reinickala
Simon Giädda 14.6.1735 sai eron
Jonas Koster 16.10.1735 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Håckain Håckman _.2.1742 palkkamies 10.9.1750 kuoli
Samuel Monsieur Jockas 33 16 gift 25.2.1751 palkkamies
120 Kaupila,
Seppälä,
Ikola
Johan Partie 7.3.1737 kuoli
Henrich Pihlroth 18.6.1737 palkkamies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jöran Kyrberg _.2.1742 palkkamies _.1.1750 sai eron
Jöran Safwolain Sahlman 20.7.1750 otettu 6.9.1761 kuoli
Johan Lemke Kangasniemi 20 5 ogift 2.3.1762 vapaaehtoinen
121 Säppälä,
Äkröntaipal
Helge Hellqwist 29.11.1739 sai eron
Johan Weisell 29.11.1739 palkkamies 14.3.1749 hylätty
Pål Tijhoin Hielte 1749 palkkamies 2.3.1762 sai eron
Johan Hellqwist Kangasniemi 28 5 gift 2.3.1762 täydennysmies
122 Reinickala,
Säppälä,
Haukamäki
Eskel Mörth 19.3.1753 sai eron
Isak Kebling Kyhlberg Kangasniemi 37 14 gift 19.3.1753 täydennysmies 25.8.1767 sai eron
-
123 Håkanniemi,
Surola
Christer Simpa 19.10.1739 hukkui
Matts Modig 22.11.1739 palkkamies 11.4.1741 sai eron
Johan Grönlund 1741 palkkamies 13.1.1742 kuoli
Simon Toifwain 1742 otettu 3.2.1750 kuoli
Matts Räsäin Blomster Kangasniemi 31 17 gift 20.7.1750 täydennysmies
124 Wuolingo,
Kutemajärfwi,
Lusniemi
Elias Toitenberg 14.3.1749 sai eron
Pål Flygar_ 13.3.1750 palkkamies 29.12.1750 kuoli
Matts Pylfwänäin Lund 25.2.1751 palkkamies 12.2.1762 kuoli
Matts Pylfwänäin Pelare Kangasniemi 23 5 ogift 18.3.1762 palkkamies 25.8.1767 sai eron
-
125 Lusniemi Olof Abbor 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Kapain _.2.1742 palkkamies 1.9.1742 kuoli
Lars Martinen 26.11.1743 palkkamies 16.5.1759 sai eron
Johan Wilskman Kangasniemi 31 8 gift 16.5.1759 täydennysmies
126 Lusniemi Jacob Hemmendahl 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eskel Ahlbrecht 1742 palkkamies _.2.1758 kuoli
Nils Lind _.2.1758 täydennysmies 3.4.1762 kuoli
Sigfr: Hämäläin Hempling Kangasniemi 25 3 ogift 7.8.1764 täydennysmies
127 Kutemajärfwi Simon Nårs 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eskell Repo_ 1742 palkkamies 9.2.1751 kuoli
Isac Korhoin 1751 palkkamies 4.2.176_ hylätty
Heming Laitin Munter Kangasniemi 25 2 ogift 8.9.1765 täydennysmies
128 Reinicka,
Hokanniemi,
Kutemajärfvi
Johan Girs 17.3.1750 sai eron
Lars Hockain Modig 25.2.1751 palkkamies 29.5.1752 esitti miehen tilalleen
Jonas Hasså Hastig 29.5.1752 kulkumies 8.5.1753 sai eron
Hans Pylfväin Patron Kangasniemi 38 14 gift 8.5.1753 kulkumies
129 Wärälä,
Kähkölä,
Kahilamäki
Matts Löija 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Staffan Winberg 1742 palkkamies 14.3.1749 hylätty
Henrich Laitjain Dunder Kangasniemi 38 17 gift 20.1.1750 palkkamies

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Michael Rewalie Första Trumslagare ruotuun 18
Carl Schierman Första Trumslagare 1739 otettu 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Friedric Schierman Första Trumslagare 1742 kuormarenki 3.1.1744 ruotuun 46
Petter Schierman Första Trumslagare _.1.1744 otettu 27.5.1751 Everstiluutnantin komppaniaan
Carl Antonii Första Trumslagare 27.5.1751 otettu 26.6.1758 ruotuun 22
Petter Parandain Första Trumslagare 26.6.1758 otettu
2. rumpali Abram Tapto Andra Trumsl: 1736 ruotuun 98
Jöran Ek Andra Trumsl: 1736 otettu 1744 ruotuun 53
Mats Kirjalain Andra Trumsl: 1744 otettu 8.11.1746 ruotuun 52
Johan Brun Andra Trumsl: 8.11.1746 otettu 1.11.1759 ruotuun 67
Petter Johan Gadde Andra Trumsl: 1.11.1759 otettu 3.11.1763 vapaaehtoiseksi
Ernest Fabian Flöger Andra Trumsl: 3.11.1763 otettu

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1763Katselmu 1772

© Väinö Holopainen 2020