AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 109 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 109<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kutemajärvi, Murtoinen (Kangasniemi)
6. korpraalin ruotu (1710 jälkeen)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Staffan Henriksson Liinaharja mainittu 1700 19.10.1700 1
Sigfrid Laitinen mainittu 1711 22.2.1714 Kaksikas 2
Johan Friberg 31.12.1721 20.4.1728 3
Lars Järpe 20.4.1728 23.8.1741 ruotu 98 Länsi-Göötanmaalta 4
Lars Valfisk 1742 1.9.1752 ruotu 110 5
Konrad Henrik von Creutlein 1.9.1752 17.3.1754 Henkikomppania ruotu 126 Cronhielmin rykmenttiin 6
Erik Mörskman 17.3.1754 19.1.1758 ruotu 16 7
Mats Karel Karjalainen 17.2.1758 25.8.1767 täydennysmies 109 8
Erik Menlös Mieskolainen 1.12.1770 15.1.1773 9
Pål Valkonen 15.1.1773 30.4.1773 10
Erik Kvick Mieskolainen 30.4.1773 19.6.1788 täydennysmies 109 11
Anders Bask Penttinen 20.6.1788 mainittu 1807 täydennysmies 109/110 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 109 varamies
Mats Karjalainen 7.2.1754 17.2.1758 ruotu 109 1
Lars Karjalainen mainittu 1759 2
Erik Mieskolainen 11.1.1773 30.4.1773 ruotu 109 3
1776 lähtien ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 57
Lars Karjalainen 24.8.1775 14.10.1778 ruotu 110 4,2
Anders Bask Penttinen 17.6.1779 20.6.1788 ruotu 109 5,3
Johan Lök Laukkarinen 1788 30.3.1792 ruotu 110 6,4
Elias Matt 1792 12.3.1803 7,5
Henrik Mörk Makkonen 17.3.1804 mainittu 1806 8,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Sigfredh Laitin
Katselmus 1719 26.10.1719
Sigfred Laitin
Katselmus 1720 _.9.1720
Sigfred Laitin Safwoax 41 19 (1701) 1679
Katselmus 1721 1721
Sigf Laitin Safwolax 42 20 (1701) 1679
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Jerpe Skarab: 41 20 (1715) 1694
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Lars Wahlfisk
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Lars Walfisk
Katselmus 1751 22.4.1751
Lars Walfisk
Katselmus 1758 14.2.1758
-
Matts Karjalain Kangasnemi Sochn 26 gift 14.2.1758 täydennys­mies 1732
Katselmus 1763 4.2.1763
Matts Kareel Kangasnemi 31 5 gift (1758) 1732
Katselmus 1767 25.8.1767
Carl Hierpe 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Walfisk 1742 1.9.1752 sai eron
Conrad Henric won Creutlein 1.9.1752 Henkikomppaniasta _.12.1753 Cronhielmin rykmenttiin
Eric Mörskman 17.3.1754 ruodusta 16 19.1.1758 kuoli
Matts Karjalain Carel 17.2.1758 täydennys­mies 25.8.1767 sai eron
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Påhl Walkoin ruotu­mies
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Carel
Eric Meskolain Quick Kangasnemj _0 3/5 4 3/5 ogift 11 1 1.12.1770 täydennys­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Eric Qvick Kangasnemi 33 3/4 7 3/4 ogift 5 7 (1771) 1745
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Qvick Kangasnemi _7 3/4 11 3/4 ogift 5 7 (1771)
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Quick Kangasnemi 40 3/4 14 3/4 ogift 5 7 (1771) 1745
Katselmus 1788 29.9.1788
Erik Qvick 19.6.1788 sai eron
Anders Bask Kangasnemi 32 10 ogift 5 6 20.6.1788 täydennys­mies 1756
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Bask Kangasnemi 32 11 ogift 5 6 (1778) 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Bask Kangasniemi 33 12 ogift 5 6 (1778) 1757
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Bask Kangasnemi 37 16 gift 5 6 (1779) 1758
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Bask Kangasnemi 40 19 gift 5 6 (1779) 1758
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Bask Kangasniemi 43 22 gift 5 6 (1779) 1758
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Bask Kangasniemi 46 25 gift 5 6 (1779) 1758
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Sigfredh Laitin  
 
Katselmus 1719 26.10.1719
Sigfred Laitin  
 
Katselmus 1720 _.9.1720
Sigfred Laitin (1701) 41 Safwoax
  19 1679
Katselmus 1721 1721
Sigf Laitin (1701) 42 Safwolax
  20 1679
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Jerpe (1715) 41 Skarab:
  20 1694
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Lars Wahlfisk  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Lars Walfisk  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Lars Walfisk  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
-  
 
Matts Karjalain 14.2.1758 täydennys­mies 26 Kangasnemi Sochn
  gift 1732
Katselmus 1763 4.2.1763
Matts Kareel (1758) 31 Kangasnemi
  5 gift 1732
Katselmus 1767 25.8.1767
Carl Hierpe  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Walfisk 1742
1.9.1752 sai eron
Conrad Henric won Creutlein 1.9.1752 Henkikomppaniasta
_.12.1753 Cronhielmin rykmenttiin
Eric Mörskman 17.3.1754 ruodusta 16
19.1.1758 kuoli
Matts Karjalain Carel 17.2.1758 täydennys­mies
25.8.1767 sai eron
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
Påhl Walkoin   ruotu­mies
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Carel  
 
Eric Meskolain Quick 1.12.1770 täydennys­mies _0 3/5 11 Kangasnemj
  4 3/5 1 ogift
Katselmus 1778 8.9.1778
Eric Qvick (1771) 33 3/4 5 Kangasnemi
  7 3/4 7 ogift 1745
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Qvick (1771) _7 3/4 5 Kangasnemi
  11 3/4 7 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Quick (1771) 40 3/4 5 Kangasnemi
  14 3/4 7 ogift 1745
Katselmus 1788 29.9.1788
Erik Qvick  
19.6.1788 sai eron
Anders Bask 20.6.1788 täydennys­mies 32 5 Kangasnemi
  10 6 ogift 1756
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Bask (1778) 32 5 Kangasnemi
  11 6 ogift 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Bask (1778) 33 5 Kangasniemi
  12 6 ogift 1757
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Bask (1779) 37 5 Kangasnemi
  16 6 gift 1758
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Bask (1779) 40 5 Kangasnemi
  19 6 gift 1758
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Bask (1779) 43 5 Kangasniemi
  22 6 gift 1758
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Bask (1779) 46 5 Kangasniemi
  25 6 gift 1758

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Järpe
1733 Lars Jerpe korpraali
1734 Lars Järpe korpraali
1735 Lars Järpe korpraali
1737 Lars Järpe korpraali
1738 Lars Järpe korpraali
1739 Lars Jerpe
1740 Lars Jerpe
1741 Lars Jerpe
1744 Lars Wallfisk
1745 Lars Wallfisk korpraali
1746 Lars Wahlfisk korpraali
1747 Lars Walfisck korpraali
1748 Lars Wahlfisk korpraali
1749 Lars Walfisk korpraali
1750 Lars Wahlfisk
1751 Lars Walfisk korpraali
1752 Lars Wahlfisk korpraali 1.9.1752 sai eron
Conrad Hind: v: Kreutlein 1.9.1752 vapaaehtoinen Henkikomppaniasta
1753 Conrad H: v: Creutelin korpraali
1754 Conr: H: v: Creutlein korpraali 17.3.1754 ylennetty
Eric Mörskman 17.3.1754 korpraaliksi ruodusta 16
1755 Eric Mörskman korpraali
1756 Eric Mörskman korpraali
1757 Eric Mörskman korpraali
1758 Erich Morskman korpraali 19.1.1758 kuoli
Matts Carel 17.2.1758 täydennysmies
1759 Mats Carel
1760 Matts Carell
1761 Matts Carel
1762 Mats Karel
1763 Matts Kareel
1764 Matts Careel
1766 Matts Careel
1767 Matts Careel 19.8.1767 sai eron
-
1768 -
1769 -
1770 -
1771 Eric Menlös
1773 Eric Menlöös 15.1.1773 hylättiin
Påhl Walkoin 15.1.1773 ruotumies 30.4.1773 hankki miehen tilalleen
Eric Meskolain Quick 30.4.1773 täydennysmies
1775 Eric Quick 30.4.1773 täydennysmies
1776 Erich Qwik
1777 Eric Qwick
1778 Eric Quick
1779 Eric Quick
1780 Eric Qvick
1781 Eric Qvick
1782 Eric Qvick
1783 Eric Qvick
1784 Eric Qvick
1785 Eric Qvick
1786 Eric Qvick
1787 Eric Qvick
1788 Eric Qvick 19.6.1788 sai eron
Anders Bask 20.6.1788 täydennysmies nro 57
1789 Anders Bask
1790 Anders Bask
1791 Anders Bask
1792 Anders Bask
1793 Anders Bask
1794 Anders Bask
1795 Anders Bask
1796 And: Bask
1797 And:s Bask
1798 Anders Bask
1799 Anders Bask
1800 Anders Bask
1801 Anders Bask
1802 Anders Bask
1803 Anders Bask
1804 Anders Bask
1805 Anders Barck
1806 Anders Bask
1807 Anders Bask

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1711 6 Corporal Sigfredh Laitinen
1712 6 Corporal Sigfred Laitinen
1713 6 Corporal Sigfredh Laitinen
1714 6 Corporal Sigfred Laitin 22.2.1714 karkasi
1722 6 Corporal Johan Frijberg 31.12.1721 ylennetty
1724 6 Corporal Johan Friberg
1726 6 Corporal Johan Frijberg
1727 6 Corporal Joh Friberg
1728 6 Corporal Johann Friberg
1729 6 Corporal Johan Friberg 20.4.1728 sai eron
1729 6 Corporal Lars Hierpe 20.4.1728 ruotsalainen ruodusta 98

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Matts Karel 19.8.1767 sai eron
Christ: Pulliain 7.9.1770 ei oteta
-
Luettelo 1773 11.1.1773
Matts Karel 19.8.1767 sai eron
Erich Mieskolain Menlöös 1.12.1770 palkkamies 11.1.1773 hylätään (pieni)
Påhl Walkoin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1774 28.2.1774
Påhl Walkoin ruotumies 30.4.1773 esitti miehen tilalleen
Eric Sigfridsson Mieskolain Qwick 30.4.1773 täydennysmies

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Staffan Henders: Linahariu
1700_11 Staffan Hendersson Linharia 19.10.1700 kuoli

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Lars Jerpe 41 20 Katselmus 1735

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Majurin 39 Lars Hierpe 26 6 Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Skånning härad, Åhsaka S:n

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi RK 1734-1741
- Såldater Lars Järpe
puoliso: Maria
obiit 1742
- Såldater Hwalfisk
puoliso: Anna
lapsia: Lars tai Carl
Kangasniemi RK 1757-1763
- Soldater Erich Morskman Corporal, +1758
- Soldater Mats Karjalain
puoliso: Sophia
Kangasniemi RK 1766-1789
- Soldater Matz Carjalain
puoliso: Sophia
- Soldater Eric Quick s. 1745
Kangasniemi RK 1790-1796
136 Kutomajärvi And: Bask Bengtin s. 1760
puoliso: Margar. Mannin s. 1747
lapsia: d:r Maria Hämäläin
Kangasniemi RK 1797-1803
135 Kutomajärvi Anders Bask Bengtin s. 23.11.1760
puoliso: Margar: Mannin s. 1747
lapsia: Std:r Maria Th: Hämäläin
Kangasniemi RK 1804-1814
170 Kutomajärvi Anders Bask Bengtin s. 23.11.1760
puoliso: Margar. Mannin s. 1747
lapsia: St.d:r Maria Th: Hämäläin
vmo +1808
170 Kutomajärvi Anders Bask Bengtin s. 23.11.1760
puoliso: Elisabeth Lahikain s. 1780
1811 till P.165
Kangasniemi LK 1807-1826
628 Ordinarie Soldater Anders Bask Bengtin
lapsia: Adam, Lars, Anders Johan, Anna Maria, Gust. Wilh., Eva Stina

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
- Sigfred Larss. Laitiain
puoliso: Maria And.d:r Korhoin vih. 12.5.1707
lapsia: Sigfred, Karin, Elin, Lars, Michel
- Lars Hwalfisk
puoliso: Anna Nousiainen
lapsia: Maria
- Lars Hwalfisk
puoliso: Anna Hockainen
lapsia: Hindrich
- Erik Simonss. Mörskman s. 9.8.1735
Kutemaj. Mats Larss. Karel Karjalain
puoliso: Sophia Jac.dr Lahikain vih. 29.10.1749
lapsia: Lars, Mattz, Markus, Margaretha, Sophia, Henric
Synsiö
Kutemaj.
Anders Mattss. Bask Bengtin s. 23.11.1760
puoliso: Margar. Mannin vih. 13.10.1793
Kutemaj.
Reinickala
Anders Mattss. Bask Bengtin s. 23.11.1760
puoliso: Elisab. Jör.dr Lahikain vih. 1.1.1809
lapsia: Adam, Anders Johan, Josephus, Gustaf Wilhelm, Eva Stina, Regina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Lars Jerpe korpraali
1734_3 Lars Jerpe korpraali
1734_4 Lars Jerpe korpraali
1734_5 Lars Jerpe korpraali
1734_6 Lars Järpe korpraali
1734_7 Lars Järpe korpraali
1734_8 Lars Jerpe korpraali
1734_9 Lars Jerpe korpraali
1734_10 Lars Jerpe korpraali
1734_11 Lars Jerpe korpraali
1734_12 Lars Jerpe korpraali, rajavartiossa
1735_1 Lars Hierppe korpraali
1735_2 Lars Jerpe korpraali
1735_3 Lars Jerpe korpraali
1735_4 Lars Järpe korpraali
1735_5 Lars Jerpe korpraali
1735_6 Lars Järpe korpraali
1735_7 Lars Järpe korpraali
1735_8 Lars Jerpe Corporal, niuter för 1/3 dels månad
1736_2 Lars Jerpe Pieksämäen miestten tilalle tulleita
1736_3 Lars Jerpe
1736_4 Lars Jerpe
1736_5 Lars Jerppe
1736_6 Lars Jerpe
1736_7 Lars Jerpe
1736_8 Lars Jerpe
1736_9 Lars Hierp
1736_10 Lars Jerpe
1736_11 Lars Jerpe
1736_12 Lars Jerpe
1737_1 Lars Jerpe
1737_2 Lars Jerpe
1744 Lars Wahlfisk korpraali
1745 Lars Wallfisk korpraali
1746 Lars Wallfisk korpraali
1748b Lars Hierpe 1741 kaatui Lappeenrannassa
1756 Eric Mörskman korpraali
1766 Matts Carell
1767 Matts Carel 19.8.1767 sai eron
1773 Eric Qvick 30.4.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Sigfredh Laitin 2. (Majurin) komppania 123 Sigfred Laitinen Kangasniemj S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kutemaierfwi
Kutemaierfwi
Murdois
Anders Sikainen
Hendrich Hylöinen
Mattz Wänäleinen
1785 Kutemajervi
Kutemajervi
Murdois
Henr: Ylöin
Tom: Hämälein
Johan Wänälein
1801 Mulajärvi
Murdois
Kutamajärwi
Thomas Hämäläin
Johan Vänäläin
Eric Ylöin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 109 varamies
-
Lars Karjalain 16 24.8.1775 otetaan 1759
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Lars Karjalain Kangasnemj 17 ogift 11 1 1759
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 57
Lars Karjalain 14.10.1778 ruotusotilaaksi N.o 110
Anders Bengtin 18 5 4 1/2 17.6.1779 palkkarenki otetaan 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Bengtin Kangasnemj 19 2/3 1 2/3 ogift 11 1 17.6.1779 otettiin 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Anders Bask 20.6.1788 sotilaaksi ruotuun 109
Johan Laukarin Lok Kangasnemi __ - ogift 5 6 1/2
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Löök Kangasnemi 22 1 ogift 5 5 (1788) 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Elias Matt Kangasnj: 21 3 2/3 gift 5 7 1/2 (1792) 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Elias Matt 12.3.1803 sai eron
Hindric Hindricsson Mackoin Mörk 27 2 ogift 5 8 17.3.1804 otettiin 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 109 varamies
-  
 
Lars Karjalain 24.8.1775 otetaan 16
  1759
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Lars Karjalain   17 11 Kangasnemj
  1 ogift 1759
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 57
Lars Karjalain  
14.10.1778 ruotusotilaaksi N.o 110
Anders Bengtin 17.6.1779 palkkarenki otetaan 18 5
  4 1/2 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Bengtin 17.6.1779 otettiin 19 2/3 11 Kangasnemj
  1 2/3 1 ogift 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Anders Bask  
20.6.1788 sotilaaksi ruotuun 109
Johan Laukarin Lok   __ 5 Kangasnemi
  - 6 1/2 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Löök (1788) 22 5 Kangasnemi
  1 5 ogift 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Elias Matt (1792) 21 5 Kangasnj:
  3 2/3 7 1/2 gift 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Elias Matt  
12.3.1803 sai eron
Hindric Hindricsson Mackoin Mörk 17.3.1804 otettiin 27 5
  2 8 ogift 1779

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 109 varamies
Eric Meskolain 28 11.1.1773 otetaan 1745
Luettelo 1773c_v 2.7.1773
Eric Mieskolain 30.4.1773 ruotusotilaaksi
-
Luettelo 1774_v 26.2.1774
Eric Sigfridson Mieskolain 30.4.1773 ruotusotilaaksi
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi LK 1807-1826
660 Wargärningskarlar Henric Mörk Mackoin
lapsia: Maria

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1754b_v Mattz Karjalain 7.2.1754 otettu, 22 år gl:
1754c_v Matts Karjalain 7.2.1754 otettu, 22 år gl:
1756_v Mattz Karjal:
1757_v Matts Karjalain
1758_v Lars Karjalain 17.2.1758 ruotusotilaaksi
1758b_v Matts Karjalain
1759b_v Lars Karjalain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 108Ruotu 110

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024