AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Uggelberg
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
103 Eskil Galt
105 Christ Malmberg
120 Johan Partj

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 617

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Lars Uggelberg poistunut 1.2.
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
103 Eskell Galt poistunut 1.2.
105 Christ: Malmberg poistunut 27.1.
109 Lars Jerpe Pieksämäen miestten tilalle tulleita
120 Johan Partj poistunut 1.2.

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 622

Maaliskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 18.3.1736

Martj Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nembde månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Ouder
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 626

Huhtikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 31.3.1636

Aprill Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Ouder
62 Hindrich Kaija
83 Lars Latiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 629

Toukokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.4.1736

Maij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrand till des Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Ouder
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerppe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 632

Kesäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.5.1736

Junj Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanst:ds Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Oudar
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 635

Heinäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.6.1736

Julii Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Oudar
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 638

Elokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.7.1736

Aug: Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanst:d för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Oudar
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 641

Syyskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.8.1736

September Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Ouder
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Hierp
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 644

Lokakuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.10.1736

October Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Niels Weisenberg
53 Mattz Oudar
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 647

Marraskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanst:d 27.10.1736

November Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Rön
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Lars Gepå
53 Mattz Oudar
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Köster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 650

Joulukuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.11.1736

December Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Anders Röhn
40 Petter Iskanius
49 Adam Fick
50 Lars Gepå
53 Mattz Oudar
62 Hindrich Kaija
83 Lars Laitiain
109 Lars Jerpe
119 Jonas Koster

Lähde: Nide 8808 Astia, jakso 653

© Väinö Holopainen 2024