AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaKatselmukset → 1781 varamiehet

Savon rykmentti: Majurin komppania

Täydennysmiesten katselmus 5.2.1781 (St: Michell)

Miehistö

Numero Ruodut Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 1 2 Soikala,
Vuolingo,
Kyrkioby,
Kåufwala
Michell Silfwerdoin St: Michell 16 5/12 1 ogift 9 4 5.2.1781 poistetaan
-
2 3 8 Kyrkioby,
Randakylä
Christer Kårhoin St: Michell 26 8 gift 10 4
3 4 12 Kyrkioby,
Vuolingo
Abram Pett:son Särkä St: Michell 19 2/3 1 5/12 ogift 10 3 21.8.1779 otettiin
4 5 9 Kyrkioby,
Hyrylä,
Randakylä,
Ritilä
Johan Kåifvistoin St: Michell 20 6 2/3 ogift 11 3 1/2
5 6 7 59 Kyrkioby,
Uckonniemi,
Randakylä,
Harjuma,
Hyrylä
Eric Tårniain St: Michell 20 2/3 1 2/3 ogift 10 3
6 10 11 Vuolingo Mats Haltuin St: Michell 18 ogift 10 2 28.10.1780 ruotumies
7 13 14 Vuolingo,
Sandara
Hindric Salmelain St: Michell 21 3/4 1 5/12 ogift 10 3 21.8.1779 otettiin
8 15 16 Vuolingo,
Soikala,
Vatia,
Liukola
Mats Wålain St: Michell 19 2/3 1 2/3 ogift 10 4 1/4
9 17 18 Liukola,
Repola,
Soikala,
Äkröntaipal
Gabriel Tullin St: Michell 17 1/2 1 ogift 10 2
10 19 20 Taipall,
Soikala
Eric Ollikain Hirfwensalmj 20 2/3 3 ogift 11 1
11 21 23 Soikala,
Puttola,
Pekola,
Tukala,
Kaickola
Thomas Silfwerklo St: Michell 23 2/3 7 2/3 ogift 11
12 22 27 Laurickala,
Harjuma
Gustaf Räkoin St: Michell 24 3/4 ogift 11 28.10.1780 otettiin
13 24 31 Parandala,
Liukola,
Wäisälä,
Harjuma
Eric Kimarj St: Michell 22 1/4 4 1/4 ogift 10 2 1/4
14 25 26 Randakylä,
Kaikola,
Marjonemi,
Laurikala,
Hahkala
Mats Kufwa St: Michell 19 1 ogift 10 2 1/4
15 28 30 Harjuma Olof Wenäläin St: Michell 21 7 ogift 10 3 1/4
16 29 35 Harjuma Jöran Saxa St: Michell 20 2/3 7 2/3 ogift 10 3 1/4
17 32 36 Harjuma,
Pekola,
Haljerfvi
Johan Liukoin St: Michell 16 1/6 1 ogift 10 1 1/2
18 33 34 Harjuma Abram Wiljakain St: Michell 25 gift 11 1 1/2 28.10.1780 ruotumies
19 37 38 Haljerfwi,
Ihastjerfwi
Eric Wigg St: Michell 25 1 gift 11 3 1/4 21.2.1780 otettiin
20 39 40 Ihastjerfwi,
Wärälä
Samuel Håckain St: Michell 22 6 1/12 gift 10 1 1/2 5.2.1781 poistetaan
-
21 41 42 Värälä,
Hirola,
Rämälä
Johan Kirjalain St: Michell 21 2/3 7 ogift 11 1/2
22 43 44 Ihastjerfvi,
Alama,
Rämälä,
Hirola
Hinric Bengtin 28 ogift 11 28.10.1780 ruotumies 5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Petter Haloin 16 10 1 5.2.1781 palkkamies
23 45 46 Hirola,
Norola,
Vuolingo
Johan Myryläin St: Michell 18 1 ogift 10 3
24 47 49 Norola,
Rämälä,
Hapataipal,
Suosari,
Wärälä
Abraham Wanhain St: Michell 23 7 ogift 10 5
25 48 56 Rämälä,
Norola,
Randakylä,
Seppälä
Johan Tistell St: Michell 19 1/3 1 ogift 10 4
26 50 51 Norola,
Rahula
Petter Lutman 21.7.1777 otettiin 21.2.1780 sotilaaksi ruotuun 51
And: Ripati S:t Michell 19 3/4 ogift 10 28.10.1780 otettiin 5.2.1781 poistetaan
-
27 52 53 Norola,
Asila,
Suonsari
Jacob Pulliain S:t Michell 21 2/3 3 ogift 10 1 5.2.1781 poistetaan
-
28 54 57 Rahula,
Norola,
Suonsari,
Seppälä,
Wanhala
Johan Haloin S:t Michell 21 11/12 7 2/3 ogift 10 5
29 55 79 Visulax,
Måndola,
Käriälä,
Asila
Michell Uckoin S:t Michell 20 11/12 6 11/12 ogift 11 1
30 58 60 Vanhala,
Hyrylä,
Vanhamäki,
Pietilä
Anders Lasoin St: Michell 19 3/4 1 2/3 ogift 11 1/2
31 61 62 Vatila Mats Pasoin S:t Michell 19 1/6 2 5/12 ogift 11 1 1/2
32 63 64 Vatila,
Ritilä,
Hahkala
Adam Suppoin Christina 20 1/6 3 1/2 ogift 5 2
33 65 68 Salmela,
Kårpijerfvi
Eric Rahikain St: Michell 19 3/4 1 ogift 10 2 21.2.1780 otettiin
34 66 67 Hahkala,
Puttola,
Kårpijerfwi,
Närfwälä
Mats Wäisain S:t Michell 23 2/3 7 2/3 ogift 11
35 69 71 Vanhamäki Johan Wäisäin St: Michell 20 5/12 7 ogift 11 2
36 70 73 Vanhamäki,
Viljackala
Christer Kaupin St: Michell 25 5/12 4 5/12 ogift 11
37 72 81 Vanhamäki,
Sywämäki,
Åhensalo
Christer Mannin Hirfwensalmj 20 1/6 3 5/12 ogift 11 1/2 5.2.1781 poistetaan
Michell Pynnöin 18 10 3 5.2.1781 otetaan
38 74 75 Ukonniemi,
Viljackala,
Pajula
Hinric Mekelin S:t Michell 26 1 gift 11 1/4 21.2.1780 otettiin
39 76 77 Matiskala,
Hahkala,
Tukala,
Pietilänlax,
Norola
Anders Hångain S:t Michell 20 11/12 4 5/12 ogift 10 4
40 78 80 Repola,
Pöyryby,
Månickala,
Parckila,
Hahkala
Christer Halin St: Michell 19 1/2 3 2/3 ogift 11 1/2
41 82 85 Kutemajervi Samuel Tarfwoin Kangasniemi 18 2/3 3 5/12 ogift 10 5
42 83 84 Kutemajervi Bertill Suroin Kangasniemj 20 5/12 3 5/12 ogift 10 5
43 86 126 Kutemajerfvi,
Pölläckämäki,
Lusniemi
Nils Lindh Kangasniemj 23 1 7/12 ogift 11 2
44 87 124 Harjuma,
Vuojalax,
Kutemajerfvi,
Lusniemi
Johan Wilskman Kangasniemj 21 2/3 7 7/12 ogift 10 3 1/2
45 88 89 Håkannemi Johan Nykäin 21.2.1780 hylättiin
Christer Reinikain 25.11.1780 ruotumies 5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Erik Waitin 23 11 5.2.1781 palkkarenki
46 90 93 Håkannemi,
Salmenby,
Mannila
Petter Martin 25.11.1780 ruotumies 5.2.1781 hylätään
-
47 91 92 Håkannemi Thomas Mannin Kangasnemj 19 1 1/3 ogift 10 3 1/2 6.9.1779 otettiin
48 94 95 Mannila,
Unockala,
Pylfwänälä
Petter Pylfwänäin Kangasnemj 24 1 1/3 ogift 11 1 6.9.1779 otettiin
49 96 97 Pylfwänälä,
Kahilamäki
Påhl Pylfwäin Kangasniemi 20 11/12 8 ogift 11 1 1/4
50 98 99 Laitiala,
Kahilamäki,
Tihola,
Äkrönmäki
Joseph Hellqwist 19 1 1/3 ogift 10 5 6.9.1779 otettiin
51 100 101 Äkröntaipal,
Papala
Hans Håckain Kangasniemj 20 1/6 5 5/12 ogift 11 1/2
52 102 103 Nousiala,
Kahilamäki,
Äkrönmäki,
Äkröntaipal
Thomas Dunder Kangasniemj 21 11/12 6 11/12 ogift 10 4
53 104 107 Vehmais,
Årala,
Rytkölä,
Rekola
Petter Dunder Kangasniemj 17 1 ogift 10 4 21.2.1780 otettiin
54 105 120 Maukola,
Kuvasmäki,
Kaupila,
Seppälä,
Ikola
Johan Haltuin Kangasniemj 21 11/12 5 5/12 ogift 10 3 1/2
55 106 118 Mackola,
Kaupila,
Murdois,
Heijala
Thomas Partj 25.11.1780 ruotumies 5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Anders Kouko 24 11 5.2.1781 palkkarenki
56 108 112 Synsiö,
Synsiönranda
Thomas Bengtin Kangasniemj 18 2/3 1 2/3 ogift 10 5
57 109 110 Kutemajerfvi,
Murdois,
Synsiö,
Synsiönranda
Anders Bengtin Kangasnemj 19 2/3 1 2/3 ogift 11 1 17.6.1779 otettiin
58 111 113 Synsiälä,
Kåittila,
Synsiö
Petter Ikoin 21 ogift 10 2 1/4 25.11.1780 otettiin 5.2.1781 hylätään
-
59 114 115 Pöyhölä,
Hyrilä,
Haltula
Jöran Lustig Kangasniemj 19 2/3 3 5/12 ogift 11 1/4
60 116 117 Hangamäki,
Värälä,
Heijala
Johan Weide Kangasniemi 18 2/3 1 2/3 ogift 10 5 1/4 5.2.1781 sotilaaksi ruotuun117
-
61 119 122 Reinickala,
Salmenby,
Harjumaby,
Seppälä
Adam Kyröläin 25.11.1780 sisäänkirjoitettiin 5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Pål Hockanen 20 11 5.2.1781 otetaan
62 121 123 Seppälä,
Rekola,
Äkröntaipal,
Håkannemi,
Surola
Mats Mackoin 19 ogift 11 1 25.11.1780 ruotumies
63 125 127 Lusniemi,
Kutemajerfwi
Samuel Sawolain Kangasnemi 22 2/3 7 2/3 ogift 10 5
64 128 129 Reinickala,
Håkannemi,
Kutemajerwi,
Kahilamäki,
Kähkölä,
Värälä
Lars Puttoin Kangasnemi 22 11/12 7 2/3 ogift 10 5

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Maija-Liisa Laakso 2020