AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 95 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 95<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kilpisaari (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Persson Pekkonen mainittu 1700 12.11.1703 ruotu 64 1
Johan Huttunen mainittu 1716 mainittu 1716 2
Daniel Polack 1723 4.11.1740 3
Staffan Renhorn Redlig Partanen 4.11.1740 26.2.1763 4
Ivar Hus Huttunen 25.5.1767 19.9.1769 täydennysmies 95 5
Henrik Hus Jokelainen 3.9.1770 3.3.1780 6
Otto Johan Levander 1.2.1781 24.5.1795 7
Pål Björn Kumpulainen 1784 28.6.1798 täydennysmies 95/96 8
Mårten Klen Varonen 29.9.1798 25.6.1804 täydennysmies 9
Staffan Flygare Krats Krök 26.9.1804 20.11.1808 täydennysmies 95/96 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 95 varamies
Ivar Huttunen mainittu 1764 ruotu 95 1
Mats Paulin 1769 mainittu 11.2.1773 2
Henrik Huk 1774 mainittu 1775 3
1776 lähtien ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 48
Pål Kumpulainen 8.10.1779 mainittu 1781 ruotu 95 4,5
Mårten Varonen 29.9.1798 ruotu 95 5,6
Staffan Flygare 9.3.1799 ruotu 95 6,7
Krister Leppänen 1.9.1808 7,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Huttuin karkasi
Katselmus 1719 1.11.1719
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Daniel Polak Saw. 34 12 1/6 gift (1723) 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Stafan Renhorn
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Staffan Renhorn
Katselmus 1751 22.4.1751
Staffan Renhorn
Katselmus 1758 8.3.1758
Staffan Renhorn 35 17 (1741) 1723
Katselmus 1767 21.8.1767
Daniel Pålack 4.11.1740 kelpaamaton
Staffan Pardain Renhorn Redlig 4.11.1740 palkka­mies 26.2.1763 hylättiin
Ifwar Huttuin Huus 31 1/4 gift 25.5.1767 ruodun täydennys­mies, palkkamies 1736
Katselmus 1772 3.4.1773
Hindrick Huus Idens: 37 1/2 2 1/2 gift (1770) 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Ivar Huus 19.9.1769 kuoli
Hinric Huus Jdensalmi 40 4 5/6 gift 11 5 3.9.1770 ruotu­mies 1735
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Huus orten 43 8 gift 5 11 (1770) 1735
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Huus 3.3.1780 kuoli
Otto Joh: Lewander 12 1 _ 1.2.1781 palkkaamaton ­mies 1770
Katselmus 1785 6.7.1785
Otto Johan Lewander 24.5.1795 poistettiin
-
Katselmus 1788 24.9.1788
Påhl Biörn orten 32 4 gift 5 9 1/2 (1784) 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Paul Biörn orten 33 5 1/26 gift 5 9 1/2 (1784) 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Paul Björn orten 34 6 gift 5 9 1/2 (1784) 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Påhl Björn orten 38 1_ gift 5 9 1/4 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Björn orten 41 13 gift 5 9 1/2 (1785) 28.6.1798 saa eron 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Björn 28.6.1798 sai eron
Mårten Waronen Klen Jdensl: 26 4 gift 5 8 1/2 29.9.1798 täydennys­mies 1775
Katselmus 1804 25.6.1804
Mårten Kleen orten 29 7 gift 5 8 1/2 (1797) 25.6.1804 saa eron 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Huttuin  
  karkasi
Katselmus 1719 1.11.1719
 
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Daniel Polak (1723) 34 Saw.
  12 1/6 gift 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Stafan Renhorn  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Staffan Renhorn  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Staffan Renhorn  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Staffan Renhorn (1741) 35
  17 1723
Katselmus 1767 21.8.1767
Daniel Pålack  
4.11.1740 kelpaamaton
Staffan Pardain Renhorn Redlig 4.11.1740 palkka­mies
26.2.1763 hylättiin
Ifwar Huttuin Huus 25.5.1767 ruodun täydennys­mies, palkkamies 31
  1/4 gift 1736
Katselmus 1772 3.4.1773
Hindrick Huus (1770) 37 1/2 Idens:
  2 1/2 gift 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Ivar Huus  
19.9.1769 kuoli
Hinric Huus 3.9.1770 ruotu­mies 40 11 Jdensalmi
  4 5/6 5 gift 1735
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Huus (1770) 43 5 orten
  8 11 gift 1735
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Huus  
3.3.1780 kuoli
Otto Joh: Lewander 1.2.1781 palkkaamaton ­mies 12
  1 _ 1770
Katselmus 1785 6.7.1785
Otto Johan Lewander  
24.5.1795 poistettiin
-  
 
Katselmus 1788 24.9.1788
Påhl Biörn (1784) 32 5 orten
  4 9 1/2 gift 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Paul Biörn (1784) 33 5 orten
  5 1/26 9 1/2 gift 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Paul Björn (1784) 34 5 orten
  6 9 1/2 gift 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Påhl Björn   38 5 orten
  1_ 9 1/4 gift 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Björn (1785) 41 5 orten
28.6.1798 saa eron 13 9 1/2 gift 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Björn  
28.6.1798 sai eron
Mårten Waronen Klen 29.9.1798 täydennys­mies 26 5 Jdensl:
  4 8 1/2 gift 1775
Katselmus 1804 25.6.1804
Mårten Kleen (1797) 29 5 orten
25.6.1804 saa eron 7 8 1/2 gift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Daniel Polack palkkamies
1733 Daniel Pålack
1735 Daniel Pålack
1736 Daniel Pålack
1737 Daniel Pålack
1738 Daniel Pålack
1739 Daniel Polack
1740 Daniel Puolack
1741 Daniel Pålack 14.11.1740 ruotu esitti miehen tilalle
Staffan Renhorn 14.11.1740 palkkamies
1744 Staffan Renhorn
1745 Staffan Renhorn
1746 Staffan Reenhorn
1747 Staffan Renhorn
1748 Staffan Renhorn
1749 Staffan Renhorn
1750 Staffan Renhorn
1751 Staffan Rehorn
1752 Staffan Renhorn
1753 Staffan Renhorn
1754 Staffan Renhorn
1755 Staffan Renhorn
1756 Staffan Reenhorn
1757 Staffan Renhorn
1758 Staffan Reenhorn
1759 Staffan Renhorn
1760 Staffan Renhorn
1761 Staffan Reenhorn
1762 Staf: Renhorn
1763 Staffan Redlig 26.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Iwar Huus 22.5.1767 otettu
1768 Ifwar Huuss
1769 Ifwar Huus
1770 Ifwar Hus 19.9.1769 kuoli
Hind: Jåkelain 3.9.1770 ruotumies
1771 Hinrich Jåkelain Huus ruotumies
1773 Hindric Huus
1775 Hindr: Juus
1776 Hind: Huus
1777 Hind: Huus
1778 Hinric Huus
1779 Hind: Huus
1780 Henr: Huus 3.3.1780 kuoli
-
1781 Otto Johan Levander 1.2.1781 palkkaamaton
1782 Otto Joh. Lewander
1783 Otto Johan Levander
1784 Otto Johan Levander
1785 Otto Johan Levander 24.5.1785 poistettiin
-
1786 Påhl Biörn 17.10.1785 täydennysmies
1787 Påhl Biörn
1788 Påhl Biörn
1789 Påhl Björn
1790 Pål Biörn
1791 Pål Biörn
1792 Pål Björn
1793 Påhl Biörn
1794 Påhl Biörn
1795 Pål Biörn
1796 Påhl Biörn
1797 Påhl Biörn
1798 Påhl Biörn 28.6.1798 erotettiin
-
1799 - 29.9.1798
Mårten Waroin Klen 29.9.1798 täydennysmies
1800 Mårt: Kleen
1801 Mårten Kleen
1802 Mårtn Klen
1803 Mårten Klen
1804 Mort Kleen 25.6.1804 erotettiin
-
1805 - 26.9.1804
Staffan Flygare Krats 26.9.1804 täydennysmies
1806 Staffan Krats
1807 Staffan Krats
1808 Staffan Krök 20.11.1808 Pulkkilan sairaalaan

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairastodistus vuoden 1801 katselmuksen välissä
Mårten Klen illa insjuknadt 31.5.1801 Idensalmi

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Påhl Pehrson Peckoinen
1700_8 Påhl Pehrson Poikoinen
1700_11 Påhl Pehrson Peckoinen
1700_12 Påhl Pehrson Peckoinen
1701_2 Påhl Pehrsson Pechkoinen
1701_3 Påhl Pehrson Pechkoinen
1701_4 Påhl Pehrson Pechkoinen
1701_5 Påhl Pehrsson Pechkoinen
1701_6 Påhl Pehrsson Peckoinen
1701_7 Påel Pehrsson Pechkoinen
1701_8 Påel Peersson Pechkoinen
1701_9 Påhl Pehrsson Peckonen
1701_10 Påhl Pehrsson Peckonen
1701_11 Påhl Pehrsson Peckoinen
1701_12 Påhl Pehrsson Peckoinen
1702_1 Påhl Pehrsson Peckoinen
1702_2 Påhl Pehrsson Peckoinen
1702_3 Påhl Pehrsson Peckoinen
1702_4 Påhl Pehrsson Peckoinen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
23 Kilpisari Daniel Polack med hustrun
Iisalmi RK 1734-1740
68 Kilpisari Staffan Petterson Pardain Soldat
Iisalmi RK 1759-1765
399 Wita Staphan Renhorn s. 1720
puoliso: Maria Cuosmain s. 1731
förafsked: Sold.
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
124 Staffan Renhorn s. 1726
puoliso: Maria Cuosmain s. 1730
lapsia: Petter, Christina
transp til Wita by
124 Ivar Huttuin ikä 8
124 Petter Hast s. 1740
Iisalmi RK 1768-1773
I:246 Kilpisari 1 Iwar Huus s. 1740
puoliso: Cathar Roivan s. 1747
+1769
I:245 Kilpisari 1 Henr: Larsson Jokelain Huus s. 1736
puoliso: Helena Myckäin s. 1737
lapsia: Margareta, Maria, Laurentius, Michel, Paulus, Olof, Henricus
Iisalmi RK 1774-1779
414 Kilpisari 1 Henr. Huus s. 1736
puoliso: Helena Myckäin s. 1737
lapsia: Lars, Margareta
+1778
Iisalmi RK 1805-1815
I:402 Ruotaanlax 2 Paul Björn Kumbul: Afsked. Sold., vide pagina 156
I:156 Kivistö 1 Paul Björn s. 1756
puoliso: Brita Korhoin s. 1766
Förafsked sold
Iisalmi LK 1747-1761
475 Wita Staphan Renhorn
lapsia: Christina, Anna Maria, Staphan, Paulus, Adam
förafskedade sold.
Iisalmi LK 1750-1782
84 Kilpisari 1 Huus
lapsia: Lars, Margeta, Maria, Mickel, Olof, Paul, Johan Henric, Catharina
Soldaten
Iisalmi LK 1764-1787
117 Kilpisari 1 Huus
lapsia: Cathar., Olof, Paul, Henric
Såld:
122 Kilpisari 3 Huus
lapsia: Olof, Paul, Henric, Catharina
Såld:
Iisalmi LK 1780-1785
- Iwar Huus
Iisalmi LK 1790-1826
151 Kivistå 1 Pål Kumbul: Björn
puoliso: Br. Korhoin s. 1766
lapsia: Catharina, Xstina, Paul

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Daniel Polack
puoliso: Maria Pylcköinen
lapsia: Henric
Stephan Renhorn
puoliso: Maria Flinck
lapsia: Petrus
Staffan Renhorn
puoliso: Gertrud Luckarinen s. 1721K k. 5.8.1745
Kilpisari
Vita
Henric Huus s. 1736K k. 5.3.1780
puoliso: Helena Myckäin s. 1737
lapsia: Paul, Catharina
Kivisto Paul Björn
puoliso: Brita Korhoin s. 1766
lapsia: Paul

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1725 Killpsarj 1 Solld Daniell Polackz hust 2666
Iisalmi 1726 Killpsarj 1 Solld: Daniell Pållack hust 2829
Iisalmi 1727 Killpsarj 1 Solld: Daniell Pållackz hust 1765A
Iisalmi 1728 Killpsarj 1 Solld: Daniell Pållockz hust 2241B
Iisalmi 1730 Killpsarj 1 Solld: Daniell Pålex hustru 4415
Iisalmi 1731 Killpsarj 1 Solld: Daniell Pålackz hust 2060A
Iisalmi 1749 Killpisari 1 Soldat h:o Maria 2519
Iisalmi 1754 Kilpisarj 1 Sold: ho Margareta 440

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Daniel Polack
1725_11 Daniel Pålack
1725_12 Daniel Pålack
1726_1 Daniel Pålack
1726_2 Daniel Pålack
1726_3 Daniel Pålack
1726_4 Daniel Pålack
1728_4 Daniel Pålack merkitty ruotuun 94
1728_5 Daniel Pålak merkitty ruotuun 94
1728_6 Daniel Pålack
1728_7 Danjel Påhlack merkitty ruotuun 94
1728_8 Daniell Pålack merkitty ruotuun 94
1728_9 Daniel Pålack merkitty ruotuun 94
1744 Staff Reenhorn
1745 Staffan Renhorn
1746 Staffan Renhorn
1747 Staffan Renhorn
1748 Staffan Renhorn
1752 Staffan Renhorn
1752b Staffan Renhorn
1753 Staffan Renhorn
1754 Staffan Renhorn
1756 Staffan Renhorn
1767 Iwar Huus 20.5.1767 otettu
1768 Iwar Huuss
1773 Henrich Hus

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Staffan Redlig 27.11.1770 1772
1755 Soldat Staffan Reslig 1763 22
1776 Soldat Påhl Björn 28.5.1799
1784 Soldaten Pål Björn 1798 41

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
7.2.1707 Corporalen Påhl Pekain Niemisjerfwi 46
25.8.1752 Soldaten Staffan Renhorn Kilpisarj 68o
16.1.1753 Soldaten Staffan Rehnhorn Renhorn Kilpijärfwi 12v

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kilpisarj
Kilpisarj
Kilpisarj
Lars Huttuin
Påhl Pardain
Pähr Lappalain
1758 Kilpisari
Kilpisari
Kilpisari
Lars Jåkelain
Påhl Pardain
Matts Ackain
1767 Kilpisari
Kilpisari
Kilpisari
Lars Jåkelain
Påhl Pardain
Matts Ackain
1782 Kilpisari
Kilpisari
Kilpisari
Serg: Jacob Vilh: Järnefeldt
Matts Ackain
Olof Pardain
1795 Kilpisari
Kilpisari
Kilpisari
Serg. Järnefeldts Arf:
Matts Ackoin
Ingenieur Zidén
1804 Kilpisari
Kilpisari
Kilpisari
Rust:M: Järnefelt
Matts Ackain
Ingenör Zedeen

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Mahdollisesti sama Daniell Pålak on veljiensä kanssa Kupialassa Kerimäen henkikirjassa 1722 Kerimäki 1722
Geni profiili: Iivari Jokelainen Huus Geni.com
Geni profiili: Heikki Jokelainen Huus Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 95 varamies
Hinr: Huuk Idensall: 16 1/2 ogift 10 5 1759
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 48
-
Katselmus 1799_v 1799
Mårten Waroin 29.9.1798 ruotuun 95
Staffan Flygare Idensalmi 20 1 ogift 5 7 1/2 9.3.1799 palkka­mies 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 95 varamies
Hinr: Huuk   16 1/2 10 Idensall:
  5 ogift 1759
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 48
-  
 
Katselmus 1799_v 1799
Mårten Waroin  
29.9.1798 ruotuun 95
Staffan Flygare 9.3.1799 palkka­mies 20 5 Idensalmi
  1 7 1/2 ogift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 48
1780_v -
Påhl Kumbulain 8.10.1779 otettu
1781_v Påhl Kumbulain
1808_v Christer Leppäin 1.9.1808 tuli ammutuksi Ruonassa

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 95 varamies
Mats Paulin 17 4 (1769) 1756
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-
Hind Huuk ruodusta 92

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1808 Pastoratet Varg: K: Krister Leppäin 700

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1764_v Iwar Huttuin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 94Ruotu 96

© Väinö Holopainen 2024