AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1731, ruotujärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1731 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys 2.1.1731

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
2 Solld: Holmströms hustru Läppälax 1 2061B Leppälahti
3 Solld: Lahrs Bloms hust Läppälax 2 2061B Leppälahti
5 Solld: Hemming Ryttkeins hustru Mardickala 1 2062B Martikkala
6 Solld: Cassper Biörcklundz hustru Pörssämäckj 2 2064A Pörsänmäki
7 Solld: Erich Sundmans hust Pörssämäckj 6 2064B Pörsänmäki
8 Solld: Zacharias Leerbergz hust Pörssämäckj 7 2064B Pörsänmäki
11 Solld: Lööfgreens hustru Lappwätälä 8 2061B Lappetelä
12 Solld: Lahrs Juudeens hust Lambaierfwj 7 2061B Lampaanjärvi
15 Solld: Lahrs Tallgreens hust Pielawässi 2 2064B Pielavesi
17 Solld: Borgmans hustru Taipalenby 3 2066B Taipale
18 Solld: Mattz Dunders hust Kuifwanemj 1 2060B Kuivaniemi
19 Solld: Sparfwens hustru Warasslax 1 2068A Vaaraslahti
20 Förafsked:Solld: Kuurmans hustru Lammassahlo 3 2062A Lammassalo
20 Solld: Isack Marins hust: Warasslax 2 2068A Vaaraslahti
29 Solld: Kierrmans hustru Haapajärvi 7 2058B Haapajärvi
33 Solld: Hindrich Eeks hustru Kiuruwässi 7 2060A Kiuruvesi
34 Solld: Hans Lundz hust Sallmijerfwj 1 2066B Salmijärvi
35 Solld: Påhl Lijmans hust Sullckawa 4 2066B Sulkava
39 Solld: Lahrs Skiönbergz hust Sullckawa 5 2066B Sulkava
40 Solld: Olof Kåstmans hust Ryttkenby 1 2065B Rytky
41 Solld: Johan Lindbohms hust Kallioierfwj 3 2061A Kalliojärvi
42 Solld: Erich Aufwisses hust Kallioierfwj 1 2060B Kalliojärvi
47 Solld: Petter Ahlgreens hust Hautaierfwj 1 2059A Hautajärvi
49 Solld: Merlins hustru Kåskenby 1 2061A Koskenkylä
51 Solld: Mattz Tallqwistsz hust Luppuaby 5 2062A Luupuvesi
52 Solld: Hemming Asps hust Luppuaby 1 2062A Luupuvesi
53 Solld: Samuell Nymans hust Luppuaby 3 2062A Luupuvesi
55 Solld: Nills Nijrbergz hust Porowässi 1 2064A Porovesi
57 Solld: Olof Höringz hust Idensallmj 2 2059A Iisalmi
58 Solld: Johan Ullmains hust Idensallmj 7 2059B Iisalmi
61 Solld: Samull Grönlundz hust Haapajärvi 10 2058B Haapajärvi
64 Corporal Kellmans hust Werämäierfwj 3 2067A Vieremäjärvi
65 Solld: Hindrich Grönhålldtz hustru Salama 1 2065B Salahmi
mahdollisesti 66 Solld: Forsteens hustru Martisenierfwj 1 2062B Marttisenjärvi
70 Solld: Hindrich Foormans hust Caupila 1 2058A Kauppila
72 Solld: Petter Granqwistz hust Ryhälä 2 2065A Ryhälä
73 Solld: Järnbergz hustru Ryhälä 2 2065A Ryhälä
76 Solld: Johan Eeckrootz hust Sångaierfwj 3 2066A Sonkajärvi
77 Solld: Lahrs Bröms hust Sångaierfwj 3 2066A Sonkajärvi
80 Solld: Michell Fagerlundz hust Laaka 1 2061A Laaka
83 Solld: Olof Råbergz hust Kårpierfwj 2 2060A Korpijärvi
84 Solld: Swanströms hustru Jummisby 2 2059B Juminen
87 Solld: Nills Reahlmans hust Jummisby 1 2059B Juminen
92 Solld: Johan Rönbergz hust Jåckisby 1 2059B Jokela
95 Solld: Daniell Pålackz hust Killpsarj 1 2060A Kilpisaari
96 Solld: Petter Gäddas hust Killpsarj 3 2060A Kilpisaari
98 Solld: Hind: Grönmarckz hust Ullmalaby 1 2067A Ulmala
102 Solld: Olof Örns hustru Ullmalaby 10 2067B Ulmala
103 Solld: Nederströms hustru Käriensarj 1 2058B Kääriänsaari
104 Solld: Lahrs Runbergz hust Närcke 4 2063A Nerkoo
mahdollisesti 106 Corporal Anders Wänssells hustru Närcke 5 2063A Nerkoo
110 Solld: Daniell Eeckenbergz hust Ollickala 7 2063B Ollikkala
111 Solld: Hindrich Uhlbergz hust Suttela 1 2066A Sutela
113 Solld: Petter Stårckz hust Ruokoisenby 1 2065B Ruokonen
lienee 115 Solld: Lööksteens hustru Pörriälä 1 2064B Pyöriälä
118 Solld: Nills Sundz hustru Kifwisto 1 2060A Kivistö
120 Solld: Petter Swänskz hust Karfwasallmj 4 2060B Karvasalmi
lienee 121 Solld: Hindrich Flygares hust Alapittkenby 1 2058A Alapitkä
122 Solld: Hans Uhrwäders hust Mihkaierfwj 1 2062B Mikkajärvi
125 Solld: Källbäckz hustru Idensallmj Tårp 2068A Iisalmi
ruotu? Solld: Johan Ryttkeins hust Taipalenby 1 2066B Taipale

KylittäinRuotutalollisetVuosi 1730Vuosi 1732

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8794 Tositekirja 1731-1731, sivut 2058-2068
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8794
Mikrofilmi LT1345

© Väinö Holopainen 2023