AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 61 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 61<>

Ruotutalot ovat kylissä: Valkiamäki (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Tomasson Kärkkäinen 1695 14.1.1701 Vanha rykmentti 1689 1
Nils Elg 1729 23.8.1741 2
Abraham Haman Haapalainen 15.2.1742 15.1.1756 3
Anders Bök 15.1.1756 21.8.1775 4
Adolf Ladau 30.9.1775 29.12.1785 5
Johan Berg 29.12.1785 10.8.1786 6
Didrik von Essen 1786 19.6.1788 7
Johan Strömberg Ström 19.6.1788 15.4.1799 täydennysmies 59/60 8
Karl Henrik Aminoff 15.4.1799 16.8.1802 ruotu 115 ruotu 96 9
Adam Jaan 16.8.1802 27.6.1805 ruotu 42 10
Herman Berend Neiglick 28.9.1805 31.12.1805 11
Mickel Granat Martikainen 31.12.1805 mainittu 1808 täydennysmies 61/62 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 61 varamies
Petter Martikainen 1751 1774 1
1776 lähtien ruotujen 61 ja 62 yhteinen varamies numero 31
Henrik Lyytikäinen 1774 mainittu 1781 2,3
Henrik Karppinen 1785 4.9.1788 3,4
Henrik Riikonen mainittu 1789 4,5
Mickel Martikainen 1789 mainittu 1800 ruotu 61 5,6
Henrik Korpinen 2.9.1808 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Niels Elgh Saw. 25 6 2/3 ogift (1729) 1710
Katselmus 1754 9.4.1754
Abram Haman
Katselmus 1758 8.3.1758
Anders Böök 25 2 (1756) 1733
Katselmus 1767 21.8.1767
Nils Elg 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Abraham Haman 15.2.1742 16.3.1749 hylättiin
Abraham Haman 16.2.1750 uudestaan 15.1.1756 sai eron ruodun pyynnöstä
Anders Böök Idensalmi 34 11 gift 15.1.1756 palkka­mies 1733
Katselmus 1772 3.4.1773
Anders Böök Idensalmi 40 17 gift (1755) 1732
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Böök Jdensalmi Sn 42 19 3/12 gift 11 1 1/2 15.6.1756 otettu 21.8.1775 saa eron 1733
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Bök 21.8.1775 hylättiin
Adolph Ladau orten 8 1/6 2 11/12 ogift 30.9.1775 vapaaehtoinen 1770
Katselmus 1782 11.7.1782
Adolph Ladau 12 1/4 6 1/12 (1776) 1770
Katselmus 1785 6.7.1785
Adolph Ladau orten
Katselmus 1788 24.9.1788
Didrich von Essen 1785 poistettiin
Johan Strömberg Ström 23 3 ogift 5 11 1/2 1785 täydennys­mies 59/60 1765
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Ström Jdensalmi 24 4 ogift 6 4 1/2 (1785) 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Joh: Ström Jdensalmi 25 5 ogift 6 4 1/2 (1785) 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Ström orten 29 7 gift 6 9 1/2 (1788) 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Ström orten 32 10 gift 6 3 1/2 (1788) 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Ström 15.4.1799 kuoli
Carl Hinr. Aminoff _.7.1799 alaikäinen vapaaehtoinen ruodusta 115
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Henric Aminoff 16.8.1802 ruotuun 95
Adam Jaan 16.8.1802 lippu­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Niels Elgh (1729) 25 Saw.
  6 2/3 ogift 1710
Katselmus 1754 9.4.1754
Abram Haman  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Anders Böök (1756) 25
  2 1733
Katselmus 1767 21.8.1767
Nils Elg  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Abraham Haman 15.2.1742
16.3.1749 hylättiin
Abraham Haman 16.2.1750 uudestaan
15.1.1756 sai eron ruodun pyynnöstä
Anders Böök 15.1.1756 palkka­mies 34 Idensalmi
  11 gift 1733
Katselmus 1772 3.4.1773
Anders Böök (1755) 40 Idensalmi
  17 gift 1732
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Böök 15.6.1756 otettu 42 11 Jdensalmi Sn
21.8.1775 saa eron 19 3/12 1 1/2 gift 1733
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Bök  
21.8.1775 hylättiin
Adolph Ladau 30.9.1775 vapaaehtoinen 8 1/6 orten
  2 11/12 ogift 1770
Katselmus 1782 11.7.1782
Adolph Ladau (1776) 12 1/4
  6 1/12 1770
Katselmus 1785 6.7.1785
Adolph Ladau   orten
 
Katselmus 1788 24.9.1788
Didrich von Essen  
1785 poistettiin
Johan Strömberg Ström 1785 täydennys­mies 59/60 23 5
  3 11 1/2 ogift 1765
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Ström (1785) 24 6 Jdensalmi
  4 4 1/2 ogift 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Joh: Ström (1785) 25 6 Jdensalmi
  5 4 1/2 ogift 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Ström (1788) 29 6 orten
  7 9 1/2 gift 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Ström (1788) 32 6 orten
  10 3 1/2 gift 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Ström  
15.4.1799 kuoli
Carl Hinr. Aminoff _.7.1799 alaikäinen vapaaehtoinen ruodusta 115
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Henric Aminoff  
16.8.1802 ruotuun 95
Adam Jaan 16.8.1802 lippu­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Nils Elg palkkamies
1733 Nils Elg
1734 Nils Älgh
1735 Nils Älgh
1736 Nils Älgh
1737 Nils Älgh
1738 Nills Älg
1739 Nils Älg
1740 Niels Ällg
1741 Nils Elg
1744 Abram Haman
1745 Abram Haman
1746 Abraham Haman
1747 Abram Haman
1748 Abram Haman
1749 Abraham Haman 16.3.1749 hylättiin
-
1750 Abram Haman 16.2.1750 uudestaan
1751 Abram Haman
1752 Abraham Haman
1753 Abram Haman
1754 Abram Haman
1755 Abraham Haman
1756 Abram Haman 15.1.1756 sai eron
And: Böök 15.1.1756 palkkamies
1757 Anders Bök
1758 Anders Böök
1759 Anders Böök
1760 Anders Böök
1761 Anders Böök
1762 And Böök
1763 Anders Böök
1764 Anders Böök
1766 Anders Böök
1767 Anders Böök
1768 Anders Böck
1769 And Böök
1770 Anders Böök
1771 Anders Bök
1773 Anders Böök
1775 And: Bök 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Adolph Ladau 30.9.1775 vapaaehtoinen
1777 Adolph Ladau
1778 Adolph Ladau
1779 Adolph Ladau
1780 Adolph Ladau
1781 Adolph Ladau
1782 Adolph Ladau
1783 Adolph Ladau
1784 Adolph Ladau
1785 Adolph Ladau
1786 Adolph Ladau 29.12.1785 ylennettiin vänrikiksi Porin rykmenttiin
Johan Berg 29.12.1785 palkkamies 10.8.1786 kuoli
won Esein palkkaamaton
1787 Georg von Essen
1788 Georg von Essen 19.6.1788 poistettiin
Johan Strömberg Ström 19.6.1788 täydennysmies
1789 Johan Ström
1790 Johan Strömm
1791 Johan Ström
1792 Johan Ström
1793 Johan Ström
1794 Johan Ström
1795 Johan Ström
1796 Johan Ström
1797 Johan Ström
1798 Johan Ström
1799 Johan Ström 15.4.1799 kuoli
C:H: Aminoff 15.4.1799 vapaaehtoinen ruodusta 115
1800 Carl Hen Aminoff
1801 Carl Hen: Aminoff
1802 Carl Hen: Aminoff
1803 Carl Hen: Aminoff 16.8.1802 ruotuun 96
Adam Jaan 16.8.1802 lippumies saa palkan, ruodusta 42
1804 Adam Jaan lippumies saa palkan
1805 Adam Jaan 27.6.1805 erotettiin
-
1806 - 28.9.1805
Herman Berndt Neiglick 28.9.1805 majoittaja saa palkan 31.12.1805 poistettiin
Michel Mardikain Granat 31.12.1805 täydennysmies
1807 Michel Granat
1808 Michel Granat

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Hendrich Thomasson Kärkein
1700_8 Hendrich Thomasson Kärkein
1700_11 Hendrich Thomasson Kärkein
1700_12 Hindrich Thomasson Kärkäin
1701_2 Hendrich Thomasson Kärckäin 14.1.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1759-1765
361 Hautajerwi Abr Hapalain ikä 40
puoliso: Brita Holapain ikä 36
Torp:
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
116 Abram Haman
puoliso: Brita Hålapain
lapsia: Anna, Christina, Hans
Torpare i Hautajervi
116 Anders Bök ikä 20
puoliso: Marg. Casurin ikä 14
Iisalmi RK 1768-1773
II:104 Hautajervi 1 Abrah: Hapalain s. 1710
puoliso: Brita Holapain s. 1716
lapsia: Christina, Catharina, Brita, Hans
II:213 Walkiamäki 3 Anders Böök s. 1736
puoliso: Marg: Casurin s. 1737
lapsia: Elisabet, Margeta, Johan, Christina
Iisalmi RK 1774-1779
349 Walkiais 3 And. Böök s. 1736
puoliso: Marg: Casurin s. 1737
lapsia: Elisabeth
förafsked
Iisalmi RK 1780-1786
328 Ryhälä 3 Anders Bök s. 1736
puoliso: Marg: Kasurin s. 1737
lapsia: Elisabeth, Margreta, Johan
Torp., +5.12.1786
Iisalmi RK 1787-1793
460 Walkiais 3 Joh Ström s. 1765
puoliso: Elis Kaivoin s. 1766
457 Walkiais 3 Johan Strömberg s. 1765
puoliso: Elisab Simonsdr s. 30.6.1766
yliviivattu
Iisalmi RK 1805-1815
I:366 Pardala 2 Adam Jaan s. 1760
puoliso: Ingeb. Ruotsal: s. 1767
lapsia: Maria Teresia
Föraren, Fältv:
II:46 Walkiamäki 1 Mickel Mardikain Granat
puoliso: Maria Karpp s. 1767
lapsia: Petter, Anna
F: Sold:
Iisalmi LK 1750-1782
379 Walkiamäki 3 And: Böök
lapsia: Elisabet, Margetha, Johannes, Christina, Maria, Friedric
Sold:
Iisalmi LK 1780-1785
- Andes Böök
Iisalmi LK 1790-1826
748 Walkiamäki 1 Mickel Granat Mardikain
puoliso: Maria Karp s. 1767
lapsia: Anna, Matts, Gustaf, Greta, Kaisa, Petter
T. Sold.

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Nils Älg
puoliso: Helena Frisk vih. 1736
Nils Älg
puoliso: Walborg Mackoinen
lapsia: Nicolaus
Walkiais Abraham Haman
puoliso: Brita Hapainen vih. 1744
lapsia: Christina, Anna
Valkiais
Ryhälä
Anders Böök s. 1736K k. 22.5.1786
puoliso: Marg. Kasurinen s. 1737 k. 2.10.1807
lapsia: Christina, Maria
Walkiais
Pardala
Michel Mardikain Granat s. 1760K k. 24.12.1828
puoliso: Maria Karpp s. 1767 vih. 1.2.1807
lapsia: Petter, Katarina
Kiuruveden seurakunta
Hautajervi Abr. Hapalain s. 1704K k. 17.9.1793
puoliso: Brita Holopaine s. 1716K k. 25.7.1777

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1727 Hapaierfwj 10 Solld: Samuell Grönlundz hustru 1763B
Iisalmi 1728 Hapaierfwj 10 Solld: Samuel Grönlundz hustru 2240A
Iisalmi 1730 Hapaierfwj 10 Solld: Samuel Grönlundz hustru 4412
Iisalmi 1731 Haapajärvi 10 Solld: Samull Grönlundz hust 2058B
Iisalmi 1732 Hapajerfwj 10 Såld: Samuel Grönlunds hustro 1776A
Iisalmi 1749 Walkiamäki 3 Soldat Hamans h:o 2537
Iisalmi 1808 Pardala 2 Afsk Föraren Jans hu 652
Iisalmi 1808 Vallkiamäki 3 Tp. Sold: Michell Mardikain 684

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Abr: Haman
1745 Abram Haman
1746 Abram Haman
1747 Abram Haman
1748 Abram Haman
1752 Abram Haman
1752b Abram Haman
1753 Abram Haman
1754 Abram Haman
1756 Anders Böök
1766 Anders Böök
1767 Anders Bök
1768 Anders Bök
1773 Anders Bök

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
17.8.1703 såldat Hindrich Kärckäin 215
29.1.1728 Kaksinnaiminen förafskedade Soldaten Hinrich Kerckein Anna Clemetsdotter 58
16.8.1744 afledne Solldaten Niels Elg Elin Mackotar Willmanstrand 496v
16.1.1747 afl: Soldaten Nils Elg 118v

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Iisalmen komppania
x.8.1700 Riga 61 Hendrich Thomasson Kärkein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
13.4.1690 Narva Hendrich Thomas: Kärckäin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Iisalmen maaseurakunta
10.1.1801 Soldaten Johan Ström + puoliso: Elisabeth Karvonen
lapsia: Augustus, Margaretha
Walkiais 101 61

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Walkianiemj
Walkianiemj
Walkianiemj
Oloff Pulka
Pähr Rämes
Lars Kettuin
1758 Walkiamäki
Walkiamäki
Walkiamäki
Olof Pulka
Lars Rämes
Johan Huttuin
1767 Walkiamäki
Walkiamäki
Walkiamäki
Olof Pulka
Lars Remes
Johan Huttuin
1782 Walkiamäki
Walkiamäki
Walkiamäki
And:s Pulka
Nils Remes
Joh. Huttuin
1795 Walkiamäki
Walkiamäki
Walkiamäki
Pehr Lappalain
Nils Remes
Joh: Huttuin
1804 Valkiamäki
Valkiamäki
Valkiamäki
Pål Lappalain
Nils Remes
Joh: Huttuin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Antti Böök Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 61 varamies
Henr Lydikain Idensall: 17 1/2 ogift 10 3 3/4 1758
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 61 ja 62 yhteinen varamies numero 31
Henric Karpinen Jdensalmi 26 3 ogift 5 7 1/2 (1785) 1762
Katselmus 1799_v 1799
Michel Mardikain orten 31 11 ogift 5 8 172 (1788) 1768
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 61 varamies
Henr Lydikain   17 1/2 10 Idensall:
  3 3/4 ogift 1758
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 61 ja 62 yhteinen varamies numero 31
Henric Karpinen (1785) 26 5 Jdensalmi
  3 7 1/2 ogift 1762
Katselmus 1799_v 1799
Michel Mardikain (1788) 31 5 orten
  11 8 172 ogift 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 61 ja 62 yhteinen varamies numero 31
1780_v Henr: Lydikäin
1781_v Henrich Lydikäin
1808_v Henric Korpin 2.9.1808 Vaasan sairaalaan

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 61 varamies
Pett: Mardikain 40 22 (1751) 1733
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Pett: Mardikain poistetaan
Hend Lydikäin 16 otetaan 1758
Luettelo 1789_v 17.3.1789
Ruotujen 61 ja 62 yhteinen varamies numero 31
Henric Karppinen 4.9.1788 sai eron
Henric Rikonen 24 ogift hyväksytään 1765
Luettelo 1807_v 20.2.1807
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Mardikain
1753_v Petter Mardikain
1754_v Petter Mardikain
1754b_v Petter Mardikain
1754c_v Petter Mardikain
1756_v Petter Mardik:n
1756b_v Petter Mardikain
1757_v Petter Mardikain
1758_v Petter Mardikain
1758b_v Petter Mardikain
1759_v Petter Mardikain
1760_v Petter Mardickain
1764_v Petter Mardikain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 60Ruotu 62

© Väinö Holopainen 2024