AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1756 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1757

Vaateraha 1756

Förtekning uppå Wargiärningz Manskapet Wid Kongl: Safwolax Infanterie Regmenteoch Idensalmj Compag: til hwilka Beklädningz peninge hielpen blif: utdelt för år 1756

Iisalmi 18.3.1757

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Johan Rautiain 3:10 2/3
2 Pär Ryttköin 3:10 2/3
3 - 3:10 2/3
4 - 3:10 2/3
5 Hendrich Kållioin 3:10 2/3
6 - 3:10 2/3
7 Brusius Pardain 3:10 2/3
8 - 3:10 2/3
9 Jöran Turuin 3:10 2/3
10 Ifwar Kyllöin 3:10 2/3
11 Matts Pardain 3:10 2/3 - 14.11.1756 (sotilaaksi)
12 Lars Pardain 3:10 2/3
13 Erich Gråsten 3:10 2/3
14 Michel Kasurin 3:10 2/3
15 Petter Högberg 3:10 2/3
16 Samuel Kasurin 3:10 2/3
17 Johan Borgman 3:10 2/3
18 - 3:10 2/3
19 Lars Nousiain 3:10 2/3
20 Elias Rahikain 3:10 2/3
21 Lars Nirain 3:10 2/3
22 Elias Ryttköin 3:10 2/3
23 Johan Lappalain 3:10 2/3
24 Olof Pardain 3:10 2/3
25 Hindrich Ollikain 3:10 2/3
26 - 3:10 2/3
27 Johan Lappalain 3:10 2/3
28 Gabriel Mardick:n 3:10 2/3
29 Johan Kiuru 3:10 2/3 - 2.11.1756 (kuollut)
30 Petter Tickain 3:10 2/3
31 Gustaf Karpin 3:10 2/3
32 - 3:10 2/3
33 Hendrich Forsberg 3:10 2/3
34 Anders Känckoin 3:10 2/3
35 - 3:10 2/3
36 Olof Lind 3:10 2/3
37 Jöran Ruotzal:n 3:10 2/3
38 Lars Panain 3:10 2/3
39 Johan Tuofwin 3:10 2/3
40 - 3:10 2/3
41 Pål Heiskain 3:10 2/3
42 Hendrich Lappal:n 3:10 2/3
43 - 3:10 2/3
44 Hendrich Kainul:n 3:10 2/3
45 Lars Ackain 3:10 2/3
46 Johan Jäskeläin 3:10 2/3
47 Staffan Tarfwoin 3:10 2/3
48 Lars Kåstman 3:10 2/3
49 Petter Kåmulain 3:10 2/3
50 Erich Ruotzalain 3:10 2/3
51 Pål Ruotzalain 3:10 2/3
52 - 3:10 2/3
53 Petter Kinnuin 3:10 2/3
54 Lars Kumbulain 3:10 2/3
55 Hendrich Oxainen 3:10 2/3
56 - 3:10 2/3
57 - 3:10 2/3
58 Olof Ollikain 3:10 2/3
59 Johan Pardain 3:10 2/3
60 - 3:10 2/3
61 Petter Mardikain 3:10 2/3
62 Jacob Karpin 3:10 2/3
63 Lars Sourulain 3:10 2/3
64 - 3:10 2/3
65 Nils Råifwain 3:10 2/3
66 - 3:10 2/3
67 Petter Pöxöläin 3:10 2/3
68 Olof Kettuin 3:10 2/3
69 - 3:10 2/3
70 Daniel Kaupin 3:10 2/3
71 - 3:10 2/3
72 Michel Kaupin 3:10 2/3
73 - 3:10 2/3
74 Matts Bowilan 3:10 2/3
75 Anders Komulain 3:10 2/3
76 Markus Kackinen 3:10 2/3
77 Staffan Sirfwio 3:10 2/3
78 Samuel Pardain 3:10 2/3
79 - 3:10 2/3
80 - 3:10 2/3
81 Petter Lefwäin 3:10 2/3
82 - 3:10 2/3
83 Matts Turuin 3:10 2/3
84 Nils Realman 3:10 2/3
85 Pål Rönckö 3:10 2/3
86 - 3:10 2/3
87 Christer Rytköin 3:10 2/3
88 Erich Janduin 3:10 2/3
89 - 3:10 2/3
90 - 3:10 2/3
91 Hemming Hynninen 3:10 2/3
92 Matts Rönckö 3:10 2/3
93 Lars Huttunen 3:10 2/3
94 Michel Huttunen 3:10 2/3
95 - 3:10 2/3
96 - 3:10 2/3
97 Mårten Lind 3:10 2/3
98 - 3:10 2/3
99 - 3:10 2/3
100 Petter Lapp 3:10 2/3
101 Petter Nirain 3:10 2/3
102 Hendrich Kumbul: 3:10 2/3
103 Petter Waldoin 3:10 2/3
104 - 3:10 2/3
105 Pål Tickain 3:10 2/3
106 Samuel Berg 3:10 2/3
107 Elias Berg 3:10 2/3
108 Lars Tihlman 3:10 2/3
109 Hemmin Rytköin 3:10 2/3
110 Johan Mardikain 3:10 2/3
111 Pål Heiskain 3:10 2/3
112 Anders Ruotzal:n 3:10 2/3
113 Pär Ruotzalain 3:10 2/3
114 Johan Hilduin 3:10 2/3
115 Pär Lydikäin 3:10 2/3
116 - 3:10 2/3
117 Nils Hilduin 3:10 2/3
118 - 3:10 2/3
119 - 3:10 2/3
120 Lars Wirfwell 3:10 2/3
121 - 3:10 2/3
122 Pär Ruotzalain 3:10 2/3 - 22.1.1757 (kuollut)
123 - 3:10 2/3
124 Lars Rynäin 3:10 2/3

Lähde: Nide 8863 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023