AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 100 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 100<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ulmala (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Bertil Larsson Heiskanen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Johan Svensk 1723 14.8.1740 2
Petter Åkersten 3.11.1740 23.8.1741 3
Erik Åkersten Suomalainen 14.2.1742 26.2.1763 täydennysmies 100 4
Klaus Magnus Jägerhorn 24.12.1767 25.9.1770 Majurin komppania ruotu 51 5
Staffan Eklund Hoj Heinonen 6.4.1771 23.2.1789 6
Mats Ren Reinikainen 23.2.1789 mainittu 1808 7

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 100 varamies
Petter Lapp mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
Krister Ruotsalainen mainittu 1781 mainittu 1788 4,2
Anders Poikonen 1789 1.11.1808 5,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Svänsk Sawol 52 12 1/6 gift (1723) 1683
Katselmus 1751 22.4.1751
Erick Åkersten
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Åkersten
Katselmus 1758 8.3.1758
Erik Åkersten 34 16 (1742) 1724
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Swansk 14.8.1740 kuoli
Petter Åkersten 3.11.1740 palkka­mies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Akersten 14.2.1742 ruodun täydennys­mies, palkkamies 26.2.1763 sai eron ruodun pyynnöstä
-
Katselmus 1772 3.4.1773
Staf: Hoij Idens: 24 2 gift (1770) 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
- 24.12.1767
Claes Mag: Jägerhorn 24.12.1767 Majurin komppaniasta 25.9.1770 ylennettiin majoittajaksi Savon jääkärijoukkoon
Staffan Hog Jdensalmi 25 1/2 4 1/3 gift 11 3 6.4.1771 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Hoij orten 31 1/2 7 5/12 gift 5 9 (1771) 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Staphan Haij orten 35 1/2 11 _ gift 5 9 (1771) 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Staffan Hoj orten 38 14 1/4 gift 5 8 (1771) 1747
Katselmus 1788 24.9.1788
Staffan Hoij orten 41 17 1/4 gift 5 8 (1771) 1747
Katselmus 1789 5.11.1789
Staffan Håj 23.2.1789 sai eron
Matts Räinikain Reen Randasalmi 28 2/3 gift 5 7 23.2.1789 palkka­mies 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Reen Randasalmi 29 1 2/3 gift 5 7 (1789) 1761
Katselmus 1795 10.6.1795
Matts Ren Randasalmi 33 6 gift 5 7 (1789) 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Reen Randasallmi 36 9 gift 5 7 (1789) 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Reen Randasl: 39 1_ gift 5 7 1762
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Reen Randasalmi 42 15 gift 5 7 (1789) 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
 
 
Katselmus 1720 15.9.1720
 
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Svänsk (1723) 52 Sawol
  12 1/6 gift 1683
Katselmus 1751 22.4.1751
Erick Åkersten  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Åkersten  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Erik Åkersten (1742) 34
  16 1724
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Swansk  
14.8.1740 kuoli
Petter Åkersten 3.11.1740 palkka­mies
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Eric Akersten 14.2.1742 ruodun täydennys­mies, palkkamies
26.2.1763 sai eron ruodun pyynnöstä
-  
 
Katselmus 1772 3.4.1773
Staf: Hoij (1770) 24 Idens:
  2 gift 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
24.12.1767
Claes Mag: Jägerhorn 24.12.1767 Majurin komppaniasta
25.9.1770 ylennettiin majoittajaksi Savon jääkärijoukkoon
Staffan Hog 6.4.1771 25 1/2 11 Jdensalmi
  4 1/3 3 gift 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Staffan Hoij (1771) 31 1/2 5 orten
  7 5/12 9 gift 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Staphan Haij (1771) 35 1/2 5 orten
  11 _ 9 gift 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Staffan Hoj (1771) 38 5 orten
  14 1/4 8 gift 1747
Katselmus 1788 24.9.1788
Staffan Hoij (1771) 41 5 orten
  17 1/4 8 gift 1747
Katselmus 1789 5.11.1789
Staffan Håj  
23.2.1789 sai eron
Matts Räinikain Reen 23.2.1789 palkka­mies 28 5 Randasalmi
  2/3 7 gift 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Reen (1789) 29 5 Randasalmi
  1 2/3 7 gift 1761
Katselmus 1795 10.6.1795
Matts Ren (1789) 33 5 Randasalmi
  6 7 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Reen (1789) 36 5 Randasallmi
  9 7 gift 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Reen   39 5 Randasl:
  1_ 7 gift 1762
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Reen (1789) 42 5 Randasalmi
  15 7 gift 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Swänsk palkkamies
1733 Johan Swänsk
1735 Johan Swänsk
1736 Johan Swänsk
1737 Johan Swänsk
1738 Johan Swänsk
1739 Johan Swensk
1740 Johan Swänsk
1741 Johan Swensk 14.8.1740 kuoli
Peter Åkersten 3.11.1740 palkkamies
1744 Erich Åkersteen
1745 Erich Åkersten
1746 Erich Åkersteen
1747 Erich Åkersten
1748 Erich Åkersten
1749 Eric Åkersteen
1750 Erich Åkersten
1751 Erich Åkersteen
1752 Erick Åkersten
1753 Erick Åkersten
1754 Erich Åkersten
1755 Erick Åkersten
1756 Erich Åkersteen
1757 Erich Åkersteen
1758 Erich Åkersteen
1759 Erik Åkersteen
1760 Erik Åkersteen
1761 Erik Åkersteen
1762 Erich Åkersten
1763 Erich Åkersteen 26.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 - 24.12.1767
Claes Mag: Jägerhorn 24.12.1767 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
1769 Clas Mag: Jägerhorn
1770 Clas M: Jägerhorn
1771 Clas Magn: Jägerhorn 25.9.1770 Jääkärijoukkoon
Staffan Hoij 6.4.1771 palkkamies
1773 Staffan Hoij
1775 Staf: Håij
1776 Staffan Håij
1777 Staffan Håii
1778 Staffan Håii
1779 Staffan Hoij
1780 Staffan Hoii
1781 Staffan Hoji
1782 Staffan Hoji
1783 Staffan Hoij
1784 Staffan Hoj
1785 Staffan Hoj
1786 Staffan Hoij
1787 Staffan Hoj
1788 Staffan Hoj
1789 Stephan Håij 23.2.1789 sai eron
Matts Reinikain Reen 23.2.1789 palkkamies
1790 Matz Reen
1791 Matz Reen
1792 Matz Ren
1793 Matz Reen
1794 Matz Ren
1795 Matts Reen
1796 Mats Reen
1797 Mats Reen
1798 Mats Reen
1799 Mats Reen
1800 Mats Reen
1801 Mats Reen
1802 Matts Reen
1803 Mats Reen
1804 Mats Reen
1805 Mats Reen
1806 Mats Reen
1807 Mats Reen
1808 Mats Reen

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 11.2.1773
Staffan Hoij Idensallmi S:n 25 ogift 8.4.1771 otettu hyväksytään 1748

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Bertell Larson Heiskain
1700_8 Bertill Larsson Heiskain
1700_11 Bertill Larsson Heiskain
1700_12 Bertell Larsson Heiskain
1701_2 Bertell Larsson Heiskain
1701_3 Bertell Larsson Heiskain
1701_4 Bertell Larsson Heiskain
1701_5 Bertell Larsson Heiskain
1701_6 Bertell Larsson Heiskain
1701_7 Bertell Larsson Heiskain
1701_8 Bertill Larsson Heiskain
1701_9 Bertell Larsson Heiskain
1701_10 Bertill Larsson Heiskain
1701_11 Bertell Larsson Heiskain
1701_12 Bertill Larsson Heiskain
1702_1 Bertell Larsson Heiskain
1702_2 Bertell Larsson Heiskain
1702_3 Bertell Larsson Heiskain
1702_4 Bertill Larsson Heiskain merkitty väärin ruotuuun 101

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1734-1740
282 Ulmala Erich Erson Suomal
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
125 Eric Åkersten ikä 28
puoliso: Marg. Rautiain ikä 20
lapsia: Eric, Margareta
Iisalmi RK 1768-1773
I:113 Ollickala 2 Steph: Steph:ni Eklund s. 1748
puoliso: Christ: Taskinen s. 1744
lapsia: Anna Caisa
Torp: son, ylivivattu
I:167 Ulmala 6 Staph. Hoi
puoliso: Christ. Taskin s. 1744
lapsia: Anna Catharina, Staphan
Iisalmi RK 1774-1779
381 Ullmala 6 Staph Hoi s. 1748
puoliso: Christ. Taskin s. 1745
Iisalmi RK 1780-1786
385 Ullmala 7 Staph Hoi s. 1748
puoliso: Christ Taskin s. 1745
Iisalmi RK 1787-1793
442 Ulmala 7 Staph Hoi s. 1748
puoliso: Christina Taskin s. 1745
lapsia: Catharina, Christina, Staphan
440 Ulmala 6 Matts Reen s. 1760
puoliso: Marg K_ s. 1750
Iisalmi RK 1805-1815
II:19 Ulmala 6 Matts Reen s. 1760
puoliso: Marg. Ikoin s. 1750
lapsia: Helena, Maria
död
Iisalmi LK 1750-1782
393 Ullmala 6 Staph: Hoi
lapsia: Anna Catharina, Staphan, Christina, Petter, Henric
Sold:
Iisalmi LK 1780-1785
- Jägerhorn vol:
Iisalmi LK 1790-1826
714 Ulmala 6 Reen
puoliso: Marg. Ikoin
lapsia: Maria

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Johan Swensk s. 1700K k. 13.8.1740
puoliso: Marg. Marckusdr. Wenikainen
lapsia: Abraham, Anna, Andreas, Henric
Eric Åkersteen
puoliso: Marg. Joh.d:r Rautiain
Ullmala
Ollickala
Staphan Hoi s. 5.1.1748
puoliso: Christina Taskin s. 1745 k. 13.3.1828
lapsia: Petter, Margareta, Christina
Ulmala 10 Ren
puoliso: Margr. Ikonen s. 1750K k. 12.1.1829

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1733 Ullmala 6 Såld: Johan Swänsks h 2175B
Iisalmi 1808 Ullmala 6 Soldat Rens hu 682

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Johan Swensk
1725_11 Johan Swänsk
1725_12 Johan Swänsk
1726_1 Johan Swänsk
1726_2 Johan Swänsk
1726_3 Joh: Swänsk
1726_4 Joh: Swänsk
1726_5 Johan Swänsk
1727_9 Johan Swänsk
1727_9 Johan Swänsk
1727_10 Johan Swensk
1727_11 Johan Swänsk
1727_12 Johan Swänsk
1728_1 Johan Swänsk
1728_2 Johan Swänsk
1728_3 Johan Swensk
1728_4 Johan Swensk
1728_5 Johan Swensk
1728_6 Johan Swänsk
1728_7 Johan Swänsk
1728_8 Johan Swänsk
1728_9 Johan Swänsk
1728_10 Johan Swänsk
1728_11 Johan Swänsk
1728_12 Johan Swänsk
1728_11 Johan Swänsk
1730_1 Johan Swänsk
1730_2 Johan Swensk
1730_3 Johan Swänsk
1730_4 Johan Swänsk
1730_5 Johan Swänsk
1730_6 Johan Swensk
1730_7 Johan Swensk
1730_8 Johan Swensk
1730_9 Johan Swensk
1730_11 Johan Swänsk
1730_12 Johan Swänsk
1731_1 Johan Swensk
1731_3 Johan Swensk
1731_4 Johan Swänsk
1731_5 Johan Swänsk
1744 Erick Åkersteen
1745 Erich Åkersten
1746 Erich Åkersten
1747 Erich Åkersten
1748 Erich Åkersten
1752 Erich Åkersteen
1752b Erich Åkersteen
1753 Erich Åkersten
1754 Erich Åkersten
1756 Erich Åkersten
1768 Claes Magn: Jägerhorn
1773 Staffan Hoij

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Ullmala
Ullmala
Ullmala
Pähr Ullmain
Erick SuomaL
Ellias Tijkain
1758 Ullmala
Ullmala
Ullmala
Petter Ullmain
Jöran Suomalain
Olof Tijkain
1767 Ullmala
Ullmala
Ullmala
Lars Ullmain
Jöran Suomalain
Olof Tjkain
1782 Ullmala
Ullmala
Ullmala
Olof Tickain
Olof Ullmain
Erich Suomalain
1795 Ulmala
Ulmala
Ulmala
Olof Ulmain
Olof Tickain
Eric Suomalain
1804 Ulmala
Ulmala
Ulmala
Olof Ulmain
Ing: Packman
Phil: Pedikäin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
-
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
Crister Ruotsalain Jdensalmi
Katselmus 1799_v 1799
Anders Poikoin orten 36 11 gift _ _ (1788) 1763
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
Crister Ruotsalain   Jdensalmi
 
Katselmus 1799_v 1799
Anders Poikoin (1788) 36 _ orten
  11 _ gift 1763

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
1780_v Krister Rotzalain
1781_v Christer Ruotsalain
1808_v Anders Poikoin 1.11.1808 ruotuun 79

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 100 varamies
-
Luettelo 1773b_v 7.8.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1749 Ullmala 6 Res:K: Lapps hustro 2537

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Lapp
1753_v Petter Lapp
1754_v Petter Lapp
1754b_v Petter Lapp
1754c_v Petter Lapp
1756_v Petter Lapp
1756b_v Petter Lapp
1757_v Petter Lapp
1758_v Petter Lapp
1758b_v Petter Lapp
1759_v Petter Lapp
1760_v Petter Lapp

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 99Ruotu 101

© Väinö Holopainen 2024