AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1731

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1731

Tammikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Willmanstrand 29.12.1730

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Infanterie Regemente, som Hijtt till Wilmanstrandz Guarnizons förstärckning Commenderad äro och Komma för bem:te Månad här sitt underhåld at åthniuta.

Ruotu Nimi Kommentit
72 Lars Ensam kuuluu ruotuun 79
100 Johan Swensk
117 Lars Löppöin

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Willmanstrand 28.2.1731

Martii Månadz Rulla uppå Kong: Maij:tts Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente som äro Comenderade här i Willmanstrand, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
72 Lars Ensam kuuluu ruotuun 79
100 Johan Swensk
117 Lars Läppäin

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Comp: Willmanstrand 28.3.1713

Aprill Månadz Rulla af Kong: Maij:ttz Savolax Regemente till Fåth och dhe häärwarande Commendering

Ruotu Nimi Kommentit
72 Lars Enssam kuuluu ruotuun 79
100 Johan Swänsk
117 Lars Läppäin

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Idensalmi Compag: Willmanstrand 28.4.1731

Maij Månadz Rulla af Kong: Maij:ttz Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Footh, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
72 Lars Ensam kuuluu ruotuun 79
100 Johan Swänsk
117 Lars Löppöin

Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2020