AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaVärväysluettelot → 1773b varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten värväysluettelo 7.8.1773 (Idensalmi)

Tässä täydennysmiesten katselmuksessa on lueteltu jokainen ruotu 1 - 124 erikseen

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Alkaen Selite Asti Kommentti Tulo → Lähtö
6 Pörsänmäki -
7 Pörsänmäki Olof Pettersson Poikoin Idensalmi 16 palkattu poika otetaan palkattu poika
→ otetaan
9 Pörsänmäki,
Lapätälä
-
11 Lapätälä -
12 Lapätälä,
Lambajerwi
-
13 Löytymäki -
14 Löytymäki,
Käriälä,
Pajumäki
Nils Caupinen 18 palkkamies hyväksytään palkkamies →
hyväksytään
15 Pielawesi,
Lapetälä
-
16 Pelawesi,
Taipal
Samuel Myckäin 13 palkattu poika kelpaamaton palkattu poika
→ kelpaamaton
17 Taipal,
Kåtaniemi
-
19 Lammassalo,
Waraslax
-
20 Waraslax -
22 Heinämäki Samuel Samuelson Mähöin Idensalmi S:n 22 palkkamies palkkamies →
24 Lambajerwi -
25 Lambajerwi -
27 Rotanlax,
Rotanmäki
-
29 Hapajerwi -
30 Hapajerwi -
32 Kiuruwesi -
35 Sulkawa -
37 Sulkawa,
Tommamäki
-
38 Tommamäki,
Nemisjerwi,
Joutsennemi
Lars Panain Idensalmi 18 palkkamies otetaan palkkamies
→ otetaan
39 Rytkö,
Joutsenniemi,
Sulkawa
-
40 Rytkö,
Kalliojerwi
-
41 Kalliojerwi -
42 Kalliojerwi -
43 Kalliojerwi,
Niemisjerwi
-
48 Hautajerwi -
51 Lupue,
Näländö
Påhl Ilko Idensalmi S:n palkattu poika kelpaamaton palkattu poika
→ kelpaamaton
53 Lupue,
Kiuruwesi,
Haiaistaipal
-
57 Idensalmi -
59 Pardala -
60 Walkiamäki -
62 Hajaisen,
Weremäjerwi,
Wallkiamäki
-
63 Weremäjerwi -
64 Weremäjerwi Johan Häiskain palkattu poika kelpaamaton palkattu poika
→ kelpaamaton
66 Salame,
Martisenjerwi
-
67 Martisenjerwi,
Nissilä
-
68 Nissilä Hinrich Swaan Cuopio S:n 16 palkattu poika otetaan palkattu poika
→ otetaan
69 Nissilä,
Caupila
-
70 Caupila,
Pöriä
-
71 Sukewa -
73 Ryhälä,
Swennimäki
-
74 Swennimäki -
81 Wehmasjerwi,
Hajaisen
-
84 Jummis -
88 Seläwä,
Hernejerwi,
Niemisjerwi
-
90 Rutako Aron Reijoin Jorois 18 palkkamies palkkamies →
91 Rutako -
96 Palois -
97 Palois -
100 Ulmala -
101 Ulmala,
Kiwisto
Lars Nicka Kusamo S:n palkattu poika kelpaamaton palkattu poika
→ kelpaamaton
102 Kiwisto,
Nerko
-
103 Ulmala,
Käriänsari,
Nerko
-
104 Nerko -
105 Nerko -
108 Ollikala Israel Häiskain Idensalmi S:n 20 palkattu poika otetaan palkattu poika
→ otetaan
110 Ollikala -
117 Pajujerwi -
118 Pajujerwi,
Kiwisto
Abraham Skrufwarinen Idensalmi S:n 15 palkattu poika kelpaamaton palkattu poika
→ kelpaamaton
121 Karwasalmi,
Alapitkä,
Niemismäki
-
123 Narwalax,
Ongiwesi
-

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2023