AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 105 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 105<>

Ruotutalot ovat kylissä: Nerkoo (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Matsson Pietikäinen 1695 15.4.1701 Vanha rykmentti 1685 1
Lars Virvel Virolainen 1714 mainittu 1728 2
Karl Sandberg 7.3.1729 19.4.1761 3
Anders Kamp 2.1.1762 16.3.1762 täydennysmies 75 ruotu 75 4
Henrik Troll 27.3.1762 11.2.1773 täydennysmies 102 5
Johan Värn Partanen 11.2.1773 2.1.1774 6
Anders Värn 2.1.1774 2.8.1790 7
Abraham Stål Vatanen Sutinen 10.8.1790 15.6.1801 täydennysmies 105/106 8
Job Djärv Nevalainen 16.9.1801 mainittu 1808 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 105 varamies
Pål Tikkanen mainittu 1753 mainittu 1758 1
Petter Partanen 1774 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
Pål Sonninen mainittu 1780 1788 3,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Wijrolain Lijfland och Rackawerij Sn 19 ogift 1697
Katselmus 1719 1.11.1719
Lars Wirfwell
Katselmus 1720 15.9.1720
Lars Wirfiell Estland 23 6 (1714) 1697
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Wirfwell Estland 24 7 - (1714) 1697
Katselmus 1735 17.6.1735
Carl Sanberg Saw. 21 6 1/6 ogift 7.3.1729 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Carl Sanberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Carl Sanberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Carl Sandberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Sandberg
Katselmus 1758 8.3.1758
Carl Sandberg 43 27 (1731) 1715
Katselmus 1767 21.8.1767
Carl Sandberg 19.4.1761 kuoli
Anders Kamp 2.1.1762 lainattu ruodusta 75 16.3.1762 ruotuun 75
Henric Tråll Jdensalmi 32 5 ogift 27.3.1762 täydennys­mies 102 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Hend: Tråll Idens: 38 11 ogift (1761) 5.4.1773 hylättiin 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Tråll 11.2.1773 hylättiin
Johan Pardain 11.2.1773 ruotu­mies 2.1.1774 esitti miehen tilalleen
Anders Wärn Jdensalmi Sn 21 17 5/12 ogift 11 2 3/4 2.1.1774 palkka­mies 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Wärn orten 24 4 2/3 ogift 5 8 2/3 (1774) 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
And: Währn orten 28 8 _ ogift 5 8 2/3 (1774) 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Wärn orten 31 11 1/12 ogift 5 8 1/3 (1774) 1754
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Wärn orten 34 14 1/2 ogift 5 8 1/3 (1774) 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Wärn orten 35 15 ogift 5 8 1/3 (1774) 1754
Katselmus 1790 17.9.1790
And. Värn 2.8.1790 kuoli
Abraham Vatain Stål orten 23 1/12 gift 5 9 10.8.1790 täydennys­mies 105/106 1767
Katselmus 1795 10.6.1795
Abra: Ståhl orten 27 5 gift 5 8 1/3 (1790) 1768
Katselmus 1798 28.6.1798
Abraham Ståhl orten 30 8 gift 5 7 1/4 (1790) 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Abram Ståhl orten 33 1_ gift 5 8 1/2 16.6.1801 saa eron 1768
Katselmus 1804 25.6.1804
Abraham Ståhl 15.6.1801 erotettiin
Hjob Nevalain Dierf orten 28 2 2/3 gift 5 8 1/2 16.9.1801 palkka­mies 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Wijrolain   19 Lijfland och Rackawerij Sn
  ogift 1697
Katselmus 1719 1.11.1719
Lars Wirfwell  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Lars Wirfiell (1714) 23 Estland
  6 1697
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Wirfwell (1714) 24 Estland
  7 - 1697
Katselmus 1735 17.6.1735
Carl Sanberg 7.3.1729 palkka­mies 21 Saw.
  6 1/6 ogift 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Carl Sanberg  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Carl Sanberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Carl Sandberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Sandberg  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Carl Sandberg (1731) 43
  27 1715
Katselmus 1767 21.8.1767
Carl Sandberg  
19.4.1761 kuoli
Anders Kamp 2.1.1762 lainattu ruodusta 75
16.3.1762 ruotuun 75
Henric Tråll 27.3.1762 täydennys­mies 102 32 Jdensalmi
  5 ogift 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Hend: Tråll (1761) 38 Idens:
5.4.1773 hylättiin 11 ogift 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Tråll  
11.2.1773 hylättiin
Johan Pardain 11.2.1773 ruotu­mies
2.1.1774 esitti miehen tilalleen
Anders Wärn 2.1.1774 palkka­mies 21 11 Jdensalmi Sn
  17 5/12 2 3/4 ogift 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Wärn (1774) 24 5 orten
  4 2/3 8 2/3 ogift 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
And: Währn (1774) 28 5 orten
  8 _ 8 2/3 ogift 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Wärn (1774) 31 5 orten
  11 1/12 8 1/3 ogift 1754
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Wärn (1774) 34 5 orten
  14 1/2 8 1/3 ogift 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Wärn (1774) 35 5 orten
  15 8 1/3 ogift 1754
Katselmus 1790 17.9.1790
And. Värn  
2.8.1790 kuoli
Abraham Vatain Stål 10.8.1790 täydennys­mies 105/106 23 5 orten
  1/12 9 gift 1767
Katselmus 1795 10.6.1795
Abra: Ståhl (1790) 27 5 orten
  5 8 1/3 gift 1768
Katselmus 1798 28.6.1798
Abraham Ståhl (1790) 30 5 orten
  8 7 1/4 gift 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Abram Ståhl   33 5 orten
16.6.1801 saa eron 1_ 8 1/2 gift 1768
Katselmus 1804 25.6.1804
Abraham Ståhl  
15.6.1801 erotettiin
Hjob Nevalain Dierf 16.9.1801 palkka­mies 28 5 orten
  2 2/3 8 1/2 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Carl Sunberg palkkamies
1733 Carl Sanberg
1735 Carl Sandberg
1736 Carl Sandberg
1737 Carl Sandberg
1738 Carl Sandberg
1739 Carl Sanberg
1740 Carl Sanberg
1741 Carl Sanberg
1744 Carl Sanberg
1745 Carl Sanberg
1746 Carl Sandberg
1747 Carl Sanberg
1748 Carl Sanberg
1749 Carl Sanberg
1750 Carl Sandberg
1751 Carl Sandberg
1752 Carl Sandberg
1753 Carl Sandberg
1754 Carl Sandberg
1755 Carl Sandberg
1756 Carl Sandberg
1757 Carl Sandberg
1758 Carl Sandberg
1759 Carl Sandberg
1760 Carl Sandberg
1761 Carl Sandberg 19.4.1761 kuoli
1763 Hind: Troll
1764 Hind: Tråll
1766 Hinrich Tråll
1767 Hinrich Tråll
1768 Hindrick Tråll
1769 Hind Tråll
1770 Hind: Tråll
1771 Hinrich Tråll
1773 Hindrich Tråll 3.4.1773 hylättiin
Johan __rdain Wärn 7.8.1773 palkkamies
1775 And: Wärn
1776 Anders Wärn
1777 Anders Wärn
1778 Anders Wärn
1779 Anders Wärn
1780 Anders Wärn
1781 Anders Wärn
1782 Anders Wärn
1783 Anders Wärn
1784 Anders Värn
1785 Anders Värn
1786 And: Värn
1787 And: Värn
1788 Anders Värn
1789 Anders Värn
1790 Anders Värn 2.8.1790 kuoli
Abram Sutinen Ståhl 10.8.1790 täydennysmies
1791 Abram Stål
1792 Abram Stål
1793 Abraham Ståhl
1794 Abraham Ståhl
1795 Abram Ståhl
1796 Abraham Ståhl
1797 Abrah Ståhl
1798 Abrah Ståhl
1799 Abrah Stål
1800 Abraham Ståhl
1801 Abrah: Ståhl 15.6.1801 erotettiin
-
1802 - 16.9.1801
Job Nefwalain Dierf 16.9.1801 palkkamies
1803 Job Dierf
1804 Job Dierf
1805 Job Dierf
1806 Job Dierf
1807 Job Dierf
1808 Hjob Dierf

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 7.8.1773
Hindrik Tråll 3.4.1773 hylättiin
Johan Johanson Pardain Idensalmi S:n 20 7.8.1773 ruotumies 1753
Luettelo 1774 7.3.1774
Hinr: Tråll 5.4.1773 hylätty
Joh: Pardain 7.8.1773 ruotumies 4.1.1774 esitti miehen sijalleen
Anders Mardikain Idensalmi 18 1/2 ogift 4.1.1774 palkkamies hyväksytään 1756

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Erich Matzson Piedikein
1700_8 Erich Matzson Piedikoin
1700_11 Erick Mattzson Piedikein
1700_12 Erich Mattzson Piedikein
1701_2 Erich Mattzsson Piedikein
1701_3 Erich Matzson Piedikein
1701_4 Erich Matzson Piedikein
1701_5 Erich Matzson Piedikein 15.4.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
29 Nercko Hwirfwell
puoliso: Brita Pardain
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
126 Carl Sandberg obiit
126 Henric Trolle ikä 17
Iisalmi RK 1768-1773
II:8 Wiando 1 Lars Wirwel s. 1680
puoliso: Brita Pardain s. 1703
afsk: sold:
Iisalmi RK 1774-1779
406 Wiando 1 Lars Wirvel s. 1683
puoliso: Brita Pardan s. 1703
afsk:
153 Nerko 4 Henr: Troll s. 1736 afsked: sold:
Iisalmi RK 1780-1786
206 Nerckå 2 And: Wärn s. 1755
Iisalmi RK 1787-1793
229 Nerckå 2 Anders Värd s. 1755 +1790
Iisalmi RK 1805-1815
I:276 Nercko 5 Job Neval: Djerf s. 1776
puoliso: Helena Kallberg s. 1770
död i fält
Iisalmi LK 1780-1785
179 Nerckå 4 Abr. Ståhl
lapsia: Anna Maria
- Henric Tråll
Iisalmi LK 1790-1826
317 Nercko 5 Job Djerf
puoliso: Lena Kallberg
lapsia: Wallborg, Lars, Lisa
Maaninka RK 1760-1769
314 Wiando 1 Lars Wirvel s. 1683
puoliso: Brita Pardain s. 1703
Föraf S:
Maaninka RK 1770-1787
377 Wiando 1 Lars Wirwell s. 1683
puoliso: Brita Pardain s. 1703
Förafsk: S:, +10.11.1775

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Nercko Lars Wirfwel
puoliso: Brita Pardanen
lapsia: Laurentius, Brita, Carolus, Petrus, Georgius
Nerckå Henric Troll s. 1731K k. 16.4.1777
Nerko Joh, Job Abrahams. Djerf s. 7.4.1776
puoliso: Helena Kallberg s. 1770
lapsia: Elisabeth, Walborg

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1723 Närkeby 4 Såld: Lars hustro 2830
Iisalmi 1724 Närke 4 Såld. Hwirfwels ho 2799
Iisalmi 1725 Närcke 4 Solld: Lahrs Hwirfwells hustru 2674
Iisalmi 1726 Närcko 4 Solld: Lahrs Hwirfwells hust 2835
Iisalmi 1727 Närcke 4 Solld Lahrs Hwirfwells hustru 1767B
Iisalmi 1728 Närcke 4 Solld: Lahrs Hwirfwells hust 2244A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Carl Sanberg
1745 Carl Sanberg
1746 Carl Sandberg
1747 Carl Sanberg
1748 Carl Sanberg
1752 Carl Sanberg
1752b Carl Sanberg
1753 Carl Sanberg
1754 Carl Sanberg
1756 Carl Sandberg
1766 Henrich Tråll
1767 Henrick Tråll
1768 Hendrick Tråll
1773 Johan Wärn 7.8.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
4.11.1747 förafskedade Solldaten Lars Wirfwel 499o
15.1.1748 förafskedade Soldaten Lars Hwirfwel 92o
15.1.1750 Soldate Hustrun Brita Parratar 90v
15.1.1750 förafskedade Soldaten Lars Wirfwel Nerko 95v
16.1.1753 afskedade Soldaten Lars Wirwel Nercko 35o
21.1.1754 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwell Nerko 8o
21.1.1754 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwell Nerko 8v
27.1.1755 Såldaten Lars Hwirfwel 63o
27.1.1755 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwel Nerko 101v
27.1.1755 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwel Nerko 55o
4.9.1756 Soldaten Lars Hwirfwel Nerko 109v

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Iisalmen komppania
x.8.1700 Riga 105 Erich Matzson Piedikoin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 125 Erich Mattzson Piedikäin Iisalmi Narfwanlax, Ongiwessi

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Närko
Närko
Närko
Påhl Pardain
Johan Pardain
Ands Lappalain
1758 Nerko
Nerko
Nerko
Markus Pardain
Johan Pardain
Lars Kapain
1767 Nerko
Nerko
Nerko
Markus Pardain
Johan Pardain
Lars Kapain
1782 Nerko
Nerko
Nerko
Markus Pardain
Joh: Pardain
And:s Lappalain
1795 Nercko
Nercko
Nercko
M: Pardain
Ingen. Westzyntius
And. Lappalain
1804 Nerko
Nerko
Nerko
Staff. Lappalain
Matts Pardain
Staff: Mardikain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 105 varamies
Pet: Pardain 13 1/2 1762
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
Påhl Sonninen ruotuun 21
-
Katselmus 1799_v 1799
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 105 varamies
Pet: Pardain   13 1/2
  1762
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
Påhl Sonninen  
  ruotuun 21
-  
 
Katselmus 1799_v 1799
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
1780_v Påhl Sånninen
1781_v Påhl Sonnin
1808_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 105 varamies
-
Luettelo 1773b_v 7.8.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Pett: Pardain 12 1762

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1753_v Pål Tickanen
1754_v Pål Tickanen
1754b_v Pål Tickain
1754c_v Pål Tickain
1756_v Pål Tickain
1756b_v Pål Tickain
1757_v Pål Tickain
1758_v Pål Tickain 8.3.1758 hylätty
1758b_v Pål Tickain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 104Ruotu 106

© Väinö Holopainen 2024